Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298

30 Липня 2012 2:37 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2002 р. № 1298
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1970 від 25.12.2002, № 740 від 19.05.2003, № 790 від 22.08.2005, № 988 від 01.10.2005, № 1244 від 21.12.2005, № 172 від 20.02.2006, № 397 від 07.03.2007, № 602 від 04.04.2007, № 894 від 11.07.2007, № 1050 від 15.08.2007, № 1187 від 03.10.2007, № 357 від 17.04.2008, № 939 від 25.10.2008, № 1036 від 26.11.2008, № 1117 від 20.12.2008, № 82 від 11.02.2009, № 109 від 03.02.2010, № 337 від 12.05.2010, № 518 від 30.06.2010, № 863 від 22.09.2010, № 980 від 27.10.2010, № 1056 від 17.11.2010, № 1086 від 01.12.2010, № 1212 від 29.12.2010, № 310 від 30.03.2011, № 524 від 11.05.2011, №, 1109 від 20.10.2011, № 1345 від 12.12.2011, № 10 від 11.01.2012, № 36 від 25.01.2012, № 82 від 08.02.2012, № 564 від 20.06.2012, № 614 від 11.07.2012, № 714 від 06.08.2012, № 920 від 10.10.2012, № 1181 від 17.12.2012)

{Установити, що починаючи з 1 січня 2006 року для визначення граничних розмірів посадових окладів окремих категорій працівників національних закладів культури застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів, затверджені Постановою КМ № 413 від 03.04.2006}

{Установити, що з 1 липня 2006 р. максимальні розміри посадових окладів (тарифних ставок) керівників Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, керівників його структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, а також окремих робітників, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням основної діяльності закладу, підвищуються у два рази згідно з Постановою КМ № 976 від 13.07.2006}

{Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери у 2007 році починаючи з 1 січня в розмірі 400 гривень, з 1 липня — 420, з 1 грудня — 450 гривень на місяць згідно з Постановою КМ № 73 від 31.01.2007}

{Установити з 1 січня 2008 р. керівникам Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я і його структурних підрозділів, професіоналам, фахівцям, а також окремим працівникам, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням основної діяльності закладу, надбавку за інтенсивність роботи і особливі умови праці в розмірі 30 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням підвищень, визначеного відповідно до цієї Постанови згідно з Постановою КМ № 1039 від 15.08.2007}

{З 1 листопада 2008 р. запроваджено III етап оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 74 від 22.02.2008}

{Щодо запровадження III етапу оплати праці додатково див. Постанову КМ № 423 від 07.05.2008}

{Установити з 1 січня 2009 р. керівникам, професіоналам, фахівцям, окремим працівникам, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням основної діяльності Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та її структурних підрозділів, надбавку за інтенсивність роботи та особливі умови праці у розмірі 30 відсотків посадового окладу (тарифної ставки), визначеного відповідно до цієї Постанови згідно з Постановою КМ № 1025 від 26.11.2008}

{Установити, що під час визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього та артистичного персоналу закладів культури, яким надано статус академічних, умови оплати праці яких затверджено цією Постановою, застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників цих закладів — 1,3 згідно з Постановою КМ № 109 від 03.02.2010}

{Установити, що умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, визначаються згідно з цією Постановою, іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці — див. Постанову КМ № 209 від 05.03.2012 }

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 602 від 04.04.2007, № 939 від 25.10.2008, № 1117 від 20.12.2008}

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій згідно з додатком 2;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1970 від 25.12.2002, № 790 від 22.08.2005}

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 3;

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 790 від 22.08.2005}

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 4;

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 5.

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5–15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10–30 відсотків, помічників керівників — на 30–40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 790 від 22.08.2005}

3. Установити:

1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 03.02.2010}

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» — у розмірі 40 відсотків, «заслужений» — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 відсотків, «майстер спорту міжнародного класу» — 15 відсотків, «майстер спорту» — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора — у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

{Абзац другий підпункту «в» підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 988 від 01.10.2005}

доцента, старшого наукового співробітника — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

{Абзац третій підпункту «в» підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 988 від 01.10.2005}

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

{Абзац другий підпункту «г» підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 988 від 01.10.2005}

кандидата наук — у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

{Абзац третій підпункту «г» підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 988 від 01.10.2005}

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу — 10 відсотків, водіям I класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 1970 від 25.12.2002, в редакції Постанови КМ № 790 від 22.08.2005}

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

{Підпункт «б» пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1970 від 25.12.2002}

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією постановою, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, а також галузевим академіям наук у місячний термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1244 від 21.12.2005}

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект постанови щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 790 від 22.08.2005}

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

ВИТЯГ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2005 р. № 790

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються
I етап
з 1 вересня 2005 р.
II етап III етап
1 1 1 1
2 1,03 1,06 1,09
3 1,06 1,12 1,18
4 1,09 1,18 1,27
5 1,12 1,24 1,36
6 1,15 1,3 1,45
7 1,18 1,37 1,54
8 1,22 1,47 1,64
9 1,31 1,57 1,73
10 1,4 1,66 1,82
11 1,5 1,78 1,97
12 1,61 1,92 2,12
13 1,72 2,07 2,27
14 1,84 2,21 2,42
15 1,97 2,35 2,58
16 2,11 2,5 2,79
17 2,26 2,66 3
18 2,37 2,83 3,21
19 2,49 3,01 3,42
20 2,61 3,25 3,64
21 2,74 3,41 3,85
22 2,88 3,5 4,06
23 3,02 3,71 4,27
24 3,17 3,8 4,36
25 3,35 3,93 4,51
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.
У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня — 773 гривні, з 1 квітня — 794 гривні, з 1 липня — 802 гривні, з 1 вересня — 807 гривень, з 1 жовтня — 823 гривні, з 1 грудня — 839 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 790 від 22.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1117 від 20.12.2008, № 337 від 12.05.2010, № 518 від 30.06.2010, № 863 від 22.09.2010, № 1056 від 17.11.2010, № 1212 від 29.12.2010, № 310 від 30.03.2011, № 524 від 11.05.2011, № 10 від 11.01.2012}

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій

{Назва додатку 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1970 від 25.12.2002, № 988 від 01.10.2005}

Посада Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
III. Охорона здоров’я, соціальний захист населення
Керівні працівники
Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення, баз та складів спеціального медичного постачання 12–18
Директор (начальник) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію 9–13
Завідувач аптечного закладу 10–13
Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 11–15
Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра 9–12
Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних закладів 8–12
Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення, аптечних установ 8–12
Начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувач аптечного пункту (кіоску) 7–11
Професіонали та фахівці
Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює оперативне втручання; лікар-анестезіолог, лікар загальної практики — сімейний лікар 10–14
Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист 9–13
Фахівці із соціальної роботи (із соціальноїдопомоги вдома) 9–12
Професіонали та фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами 6–11
Соціальний працівник 8–10
Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою 6–10
Інші працівники
Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів, продавець оптики, дезінфектор 3–4
Соціальний робітник 6
Територіальні органи Держсанепідслужби(щодо працівників, які не є державними службовцями)
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 9-13
Лікарі та інші професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності 9-13
Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою 6-9
XXV. Лабораторії державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Завідувач лабораторії 15–16
Провідні фахівці 12–13
Фахівці 9–11

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 988 від 01.10.2005, № 1244 від 21.12.2005, № 172 від 20.02.2006, № 397 від 07.03.2007 — застосовуються починаючи з 1 січня 2007 року, № 894 від 11.07.2007 — застосовуються з 16 липня 2007 року, № 1050 від 15.08.2007, № 1187 від 03.10.2007, № 357 від 17.04.2008, № 1036 від 26.11.2008, № 82 від 11.02.2009, № 980 від 27.10.2010, № 1086 від 01.12.2010, № 1109 від 20.10.2011, № 1345 від 12.12.2011, № 36 від 25.01.2012, № 82 від 08.02.2012, № 564 від 20.06.2012, № 614 від 11.07.2012}

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті