Доручення Президента України Щодо поліпшення стану реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

25 Лютого 2013 12:14 Поділитися

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 19.02.2013 р.

Щодо поліпшення стану реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

З метою поліпшення стану реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»:

М. Азарову

1. Прискорити внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів, підготовлених на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року №187.

Термін – невідкладно

2. Забезпечити:

1) опрацювання при розробленні законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» питань першочергового фінансування видатків на:

здійснення заходів, спрямованих на виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу», насамперед на підвищення рівня оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, реалізацію другого етапу національного проекту «Вчасна допомога» – утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта» згідно з попереднім техніко-економічним обгрунтуванням, поступове оновлення автопарку центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

реформування сфери надання адміністративних послуг, зокрема створення центрів надання адміністративних послуг та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

2) розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до суб’єктів господарювання заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду;

3) ужиття дієвих заходів для поліпшення умов ведення бізнесу та забезпечення входження України у 2013 році в першу сотню держав за рейтингом Світового банку «Doing Business»;

4) завершення перегляду критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої груп ризику, і визначення вичерпного переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), а також видання відповідних нормативно-правових актів;

5) здійснення аналізу стану реалізації чинних програм міжнародної технічної та фінансової допомоги, вжиття за результатами проведеного аналізу заходів щодо підвищення ефективності використання такої допомоги;

6) удосконалення системи надання адміністративних послуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів, для чого, зокрема:

забезпечити реалізацію пілотного проекту зі створення у місті Києві центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів;

вирішити питання щодо підключення всіх реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та щодо користування даними зазначених реєстрів на безоплатній основі;

ужити заходів щодо поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України;

Термін – 1 квітня 2013 року

7) ужиття заходів щодо:

залучення приватних інвестицій у транспортну інфраструктуру, зокрема у розвиток морських портів, аеропортів та у сферу залізничних перевезень;

поширення механізмів державно-приватного партнерства, зокрема, у сферах охорони здоров’я, соціального захисту, освіти;

оновлення системи контролю якості медичної допомоги, зокрема, шляхом перегляду умов ліцензування медичної практики, підвищення ролі професійних асоціацій медичних працівників, створення незалежних центрів оцінювання якості медичної допомоги;

8) запровадження постійного моніторингу роботи системи екстреної медичної допомоги, посилення персональної відповідальності голів місцевих органів виконавчої влади за належну організацію та забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги;

Термін – 30 квітня 2013 року

9) здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, зокрема, щодо:

функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик, а також національної інформаційної системи ринкового нагляду;

Термін – 30 квітня 2013 року

додержання органами ринкового нагляду вимог законодавства України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, залучення громадськості до контролю за діяльністю таких органів.

Термін – постійно

М. Азарову

А. Могильову,

головам обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій

Забезпечувати інформаційний супровід упровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», у тому числі заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та відповідними регіональними планами дій на 2013 рік.

Термін – постійно

О. Лукаш

1. Провести поглиблений аналіз стану виконання доручень Президента України та впровадження рішень Комітету з економічних реформ, виданих протягом 2011 – 2012 років, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, за результатами проведеного аналізу вжити заходів для підвищення рівня виконавської дисципліни у названих органах та забезпечення реалізації у повному обсязі визначених завдань.

Термін – 25 лютого 2013 року

2. Забезпечувати в установленому порядку регулярне заслуховування на засіданнях Кабінету Міністрів України доповідей керівників напрямів реформ щодо стану виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Термін – протягом 2013 року

О. Данилюку

Забезпечувати постійний контроль виконання у встановлені строки заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Термін – протягом 2013 року

І. Акімовій

Забезпечувати підготовку для розгляду на засіданнях Комітету з економічних реформ та Керуючої ради Комітету з економічних реформ проблемних питань реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Термін – протягом 2013 року

А. Могильову,

головам обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Ужити заходів щодо оновлення складу регіональних комітетів з економічних реформ та забезпечити розроблення і затвердження відповідних регіональних планів дій на 2013 рік.

Термін – 1 березня 2013 року

2. Забезпечити створення мережі центрів надання адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Термін – 1 листопада 2013 року

О. Клименку

Забезпечити створення із залученням представників об’єднань суб’єктів господарювання прозорої та необтяжливої системи адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Термін – 31 грудня 2013 року

І. Прасолову

Ужити невідкладних заходів, спрямованих на виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом», а також дальший розвиток співробітництва України з Європейським Союзом у сфері технічного регулювання.

Термін – 30 квітня 2013 року

Р. Богатирьовій

І. Мовчану

Д. Колєснікову

А. Шишацькому

О. Попову

Підготувати з метою підвищення якості медичної допомоги та ефективності використання бюджетних коштів нову модель бюджетного фінансування, яка базується на визначенні вартості медичної допомоги, і забезпечити в установленому порядку початок її апробації у 2013 році в окремих багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування у відповідних пілотних регіонах.

Доповісти до 1 травня 2013 року

Р. Богатирьовій

А. Могильову,

головам обласних, Севастопольської

міської державних адміністрацій

Забезпечити в регіонах, які не є учасниками пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я:

належну організацію надання первинної медичної допомоги, виключивши випадки необгрунтованого направлення пацієнтів для отримання додаткових документів, довідок, консультацій тощо;

затвердження регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2013 рік, передбачивши першочергову розбудову мережі пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги, алгоритм їх взаємодії з закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення парку санітарного автотранспорту;

Термін – 1 квітня 2013 року

інформаційний супровід та роз’яснення в засобах масової інформації питань щодо організації надання первинної та екстреної медичної допомоги.

Термін – протягом 2013 року

Президент України Віктор Янукович
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*