Наказ МОЗ України від 15.03.2013 р. № 203 щодо внесення змін до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Документ набув чинності 19.04.2013 р. у зв’язку з опублікуванням в «Офіційному віснику України» № 28

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15.03.2013 р. № 203
Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров’я України
від 19 липня 2005 року № 360

Відповідно до абзацу другого підпункту 8.9 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення рівня доступності та повноти забезпечення пацієнтів з гострим та хронічним больовим синдромом лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, при наданні паліативної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, такі зміни:

1.1. У главі 1:

пункт 1.18 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для п’ятнадцятиденного курсу лікування.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 1.22:

абзац перший після слів «що вказана в таблиці» доповнити словами та цифрами «(крім випадків, що зазначені в абзаці другому пункту 1.18 цієї глави)»;

позицію «Морфін» таблиці викласти в такій редакції:

Морфін  
таблетки 5 мг  
таблетки 10 мг  
ампули 1% — 1 мл 0,1 г (загальної кількості морфіну у перерахунку на безводну основу)»

1.2. У пункті 3.1 глави 3 слово «п’яти» замінити словом «десяти».

2. У пункті 8 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, слова «, і які містяться в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) з лікувально-профілактичним закладом, до якого прикріплені з цією метою наказом відповідного управління охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій» виключити.

3. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3, наведеної у додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642, надруковані зі строком дії протягом п’яти днів, дійсні до повного їх використання.

4. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції (Л. Коношевич) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

Коментарі

Dima 04.05.2013 6:11
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 15.03.2013 р. № 203 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ від 19 липня 2005 року № 360 = мягко выражаясь(Занимаются Вредительством) от безделия!!!!! ПОЗОР!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті