Наказ МОЗ України від 15.11.2012 р. № 916

15 Квітня 2013 9:43 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15.11.2012 р. № 916

Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо удосконалення системи управління програмою імунізації за результатами рекомендацій Місії ВООЗ.

На виконання рішення Колегії Міністерства охорони здоров’я від 2 листопада 2012 року “Про епідемічну ситуацію в Україні та імунопрофілактику населення” та враховуючи рекомендації, надані за результатами місії експертів ВООЗ, ЮНІСЕФ, Європейського та Американського центрів по боротьбі з інфекційними захворюваннями,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо удосконалення системи управління програмою імунізації за результатами рекомендацій Місії ВООЗ (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, МОЗ АР Крим, управлінням (головним управлінням) охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, Державній службі України з лікарських засобів (О. Соловйову), Державній санітарно-епідеміологічній службі України (А. Пономаренку), Державному підприємству “Укрвакцина” МОЗ України (А. Макаренку), Державному підприємству “Державний експертний центр” МОЗ України (М. Нестерчуку) та іншим юридичним особам, що визначені у Плані заходів (за згодою) забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

3. Звіт про стан виконання Плану заходів щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяця подавати до Державного закладу “Державна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України”.

4. Головному лікарю Державного закладу “Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України” Л. Некрасовій забезпечити узагальнення інформації про стан виконання Плану заходів та подавати до МОЗ України до 15 числа місяця наступного за звітним.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Моісеєнко.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Р. Богатирьова

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

 здоров’я України

від 15.11.2012 № 916

План

заходів щодо реалізації рекомендацій звіту «Оцінка системи управління програмою імунізації

 Державна служба лікарських засобів України здоров’я обласних,
міських м. Києва та Севастополя міських
державних адміністрацій здоров’я обласних,
міських м. Києва та Севастополя міських
державних адміністрацій

п/п

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальний за

виконання

1.

Планування та керівництво програмами імунізації та надання послуг

1.1.

Удосконалення планування та керівництва програмою імунізації та надання послуг на національному рівні

1.1.1

Створити Національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

19.11.2012

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

1.1.2.

Внести зміни до діючих нормативно- правових актів щодо оптимізації та удосконалення механізму карантинізації вакцин

01.12.2012

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

1.1.3.

Надати пропозиції щодо вивчення популяційного імунітету стосовно вакцино керованих інфекцій та наукового супроводу програми імунізації

01.12.2012

НДІ МОЗ України та НАМН України

1.1.4.

Звернутись до ДУ «Інститут пульмонології та фтизіатрії ім. Яновського НАМН України» наукового обґрунтування застосування вакцин БЦЖ та проведення туберкулінодіагностики

15.12.2012

ДУ «Інститут пульмонології та фтизіатрії ім. Яновського НАМН України»

1.1.5.

Удосконалити систему ліцензування, видачі маркетингових дозволів, а також планового контролю якості імунобіологічних препаратів та анатоксинів

01.03.2013

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

1.2.

Удосконалення планування та керівництва програмою імунізації та надання послуг на регіональному рівні

1.2.1.

Впровадити ініціативу ВООЗ/ЮНІСЕФ

«Мікропланування надання послуг з

імунізації на основі стратегії «Охопити кожний регіон» (RED)

До 01.03.2012

Міністерство АР Крим,

управління (головні)

управління охорони

1.3.

Навчання

1.3.1.

Розробити перспективний план підготовки медичних кадрів з питань імунопрофілактики

До 20.12.2012

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Управління громадського здоров’я

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

1.3.2.

Підготувати групи регіональних тренерів з питань безпеки та ефективності вакцин, забезпечити безперервність навчання на регіональному рівні

2013

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Управління громадського здоров’я

1.3.1.

Розробити регіональні плани з підготовки медичного персоналу, насамперед молодшого медичного персоналу з середньою медичною освітою з питань імунопрофілактики

До 01.01.2013

Міністерство АР Крим,

управління (головні)

управління охорони

1.4.

Надання послуг

1.4.1.

Впровадити в повному обсязі механізм надання виїзних послуг імунізації у сільській місцевості, де відсутні кабінети щеплень

До 01.03.2013

АР Крим, Міністерство управління (головні) управління охорони здоров’я обласних, міських м. Києва та Севастополя міських державних адміністрацій

1.4.2.

Переглянути діючі та у разі необхідності внести зміни до діючих нормативно-правових актів стосовно удосконалення порядку проведення профілактичних щеплень

01.07.2013

Управління Громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

2

Календар щеплень та моніторинг охоплення

2.1.

Розглянути можливості поетапного розширення та змін національного календаря щеплень

01.05.2013

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

2.2.

Привести у відповідність перелік проти показів відповідно до рекомендацій ВООЗ/ЮНІСЕФ

01.05.2013

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

2.3.

За підтримки ВООЗ/ЮНІСЕФ удосконалити систему інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів імунопрофілатики

01.06.2013

Управління громадського здоров’я

ДП “Укрвакцина”

3

Епіднагляд за захворюваннями, які можна попередити за допомогою імунізації

3,1

Відповідно до рекомендацій В003 внести зміни до Плану заходів щодо підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту на 2012-13 роки, затвердженого наказом МОЗ від 19.08.2011№522 щодо розрахункового числа реєстрації випадків неполіомієлітних ГВП (рекомендовано 2 випадки ГВП на 100 тис.дітей у віці до 15 років)

20.12.2012

Держсанепідслужба України

Управління громадського здоров’я

3.2.

Поновити та синхронізувати законодавство про епіднагляд для спрощення та зміцнення епіднагляду за вакцинкерованими інфекціями

постійно

Держсанепідслужба України

Управління громадського здоров’я

3.3.

Розробити план навчання з питань аналізу даних та надання зворотного зв’язку стосовно епіднагляду за вакцинкерованими інфекціями

01.01.2013

Держсанепідслужба України

Центральна СЕС МОЗ України

3.4.

Запровадити випуск щомісячного інформаційного бюлетеню про стан інфекційної захворюваності з метою проведення аналізу та прийняття своєчасних управлінських рішень на всіх рівнях епіднагляду

20.02.2012

Держсанепідслужба України

4

Якість та безпека імунізації

4.1.

Холодовий ланцюг, логістика у зв’язку з вакцинами та безпека ін’єкцій

4.1.1.

Провести інвентаризацію холодового ланцюга на всіх рівнях та оновлення холодового обладнання відповідно до технічних специфікацій ВООЗ/ЮНІСЕФ

25.12.2012

Держсанепідслужба України

4.1.2.

Розробити та впровадити поетапний план заміни застарілого складського та холодового обладнання

Протягом, 2013-2014 років

Регіональні СЕС

Міністерство АР Крим, управління (головні) управління охорони здоров’я обласних, міських м. Києва та Севастополя міських державних адміністрацій

4.1.3.

Затвердити Державні санітарні норми і правила поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів

01.01.2013

Держсанепідслужба України

4.1.4.

Впровадити систему безпечної імунізації з використанням СБ-шприців, для забезпечення БЦЖ вакцинації – БЦЖ шприців, контейнерів безпечної імунізації на всіх рівнях проведення щеплень

01.01.2013

Міністерство АР Крим, управління (головні) управління охорони здоров’я обласних, міських м. Києва та Севастополя міських державних адміністрацій

4.1.5.

Надати пропозиції щодо удосконалення системи клінічних випробувань та системи пост маркетингового нагляду за вакцинами з урахуванням зауважень висловлених в фінальному звіті Місії ВООЗ/ЮНІСЕФ

01.06.2013

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Центральна СЕС МОЗ України

5

Інформаційно-роз’яснювальна робота 

5.1.

За підтримки Дитячого Фонду ООН «ЮНІСЕФ» розробити комплексну інформаційну стратегію

01.04.2013

Управління громадського здоров’я

Центральна СЕС МОЗ України

Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ»

5.2.

За підтримки Дитячого Фонду ООН «ЮНІСЕФ» забезпечити розвиток потенціалу з комунікації з метою зміни поведінки для відповідних спеціалістів та з технічних питань для медичних фахівців на національному

Протягом 2012-2013

Управління громадського здоров’я Центральна СЕС МОЗ України

Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ»

6

Фінансування та забезпечення стабільності

6.1.

Підготувати обґрунтування щодо необхідності коштів для стабільного фінансування Загальнодержавної програми з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки та подати його до Міністерства фінансів України

01.12.2012

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

6.2.

Провести спільно з експертами Дитячого Фонду ООН «Юнісеф» місію технічної підтримки для оцінки системи закупівлі вакцин та розгляду інноваційних підходів для забезпечення постачання вакцин та економічної ефективності

до 15.12.2012

Управління моніторингу та державних закупівель

Управління громадського здоров’я Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

ДП «Укрвакцина»

Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ»

6.3.

За підтримки експертів Дитячого Фонду ООН «ЮНІСЕФ» створити систему для збору ринкових даних з метою визначення потенційних постачальників на глобальних ринках та аналізу цінової структури вакцин та цін на інших ринках

До 31.01.2013

Управління моніторингу та державних закупівель

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ»

6.4.

Вивчити механізм закупівлі вакцин у випадках спалахів інфекцій та можливості забезпечення швидкого доступу до них

До 01.03.2013

Управління моніторингу та державних закупівель

Юридичне управління

Управління громадського здоров’я

Департамент реформ та медичної допомоги

Заступник начальника Управління громадського здоров’я – начальник відділу профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя Н.Бутильська
 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті