Проект розпорядження КМУ щодо схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014–2015 роки

23 Травня 2013 3:23 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014–2015 роки»

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014 — 2015 роки» розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України К. Грищенка від 23.01.2013 № 3207/0/1-13 щодо забезпечення та споживання наркотичних засобів хворими, які потребують професійної паліативної (симптоматичної) допомоги і надання пропозицій стосовно вирішення проблемних питань у цьому напрямку, та у зв’язку з необхідністю державної підтримки, координації діяльності центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у її розв’язанні.

Проект розпорядження, пояснювальна записка, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України: moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати в термін з 22.05.2013 по 22.06.2013 року: (е-mail: yivanova@moz.gov.ua), контактна особа — Іванова Яна Геннадіївна (тел.: 044 360-12-04).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014–2015 роки

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014 — 2015 роки» (далі — проект розпорядження) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України К. Грищенка від 23.01.2013 № 3207/0/1-13 щодо забезпечення та споживання наркотичних засобів хворими, які потребують професійної паліативної (симптоматичної) допомоги і надання пропозицій стосовно вирішення проблемних питань у цьому напрямку, та у зв’язку з необхідністю державної підтримки, координації діяльності центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у її розв’язанні.

За результатами вивчення вказаного питання на апаратній нараді МОЗ України 08.02.2013 стан забезпечення населення України знеболювальними лікарськими засобами визнано таким, що не відповідає потребам населення України.

На сьогодні в Україні є нагальна необхідність в розширенні застосування лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини (далі — лікарські засоби, що містять підконтрольні речовини), як знеболювальних засобів, насамперед для паліативної допомоги.

За офіційними даними Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками, Україна займає 78 місце у світі за показником доступності населення до знеболювальних лікарських засобів.

Щороку в Україні реєструють понад 980 тисяч осіб, хворих на онкологічні захворювання, з яких 100 тисяч осіб щороку помирають. Не менше як 100 — 130 тисяч хворих протягом року потребують знеболювальних препаратів.

Причинами недостатньої доступності населення до вказаних лікарських засобів є невідповідність медичним потребам обсягів вітчизняного виробництва цих лікарських засобів, жорсткі вимоги щодо порядку їх обігу у закладах охорони здоров’я, відсутність достатньої мережі аптек, що мають ліцензію на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Встановлені законодавством жорсткі вимоги щодо порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я призводять до пошуку лікарями альтернативних шляхів знеболювання, що не завжди відповідає потребам хворого.

Слід відзначити, що державна політика щодо жорсткого регулювання обігу в закладах охорони здоров’я лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, і, відповідно, обмежена доступність населення до них, є невиправданою, оскільки, за даними МВС України, серед загальної кількості підконтрольних речовин, якими зловживають наркозалежні особи, питома вага лікарських засобів, які їх містять, що були предметом зловживань, становить всього 0,13%.

Зловживання лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, призводить до погіршення здоров’я нації і підвищення рівня захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також до загострення соціальних проблем (жорстоке та недбале ставлення до дітей, збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження продуктивності праці).

Недосконалість державної системи управління у сфері протидії поширенню наркоманії, відсутність координації та консолідації зусиль органів виконавчої влади у протидії цьому соціальному явищу, збільшення обсягів вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наявність фактів вживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, не за медичним призначенням створює безпосередню загрозу національній безпеці держави.

Кількість осіб, що звертались по медичну допомогу у зв’язку з отруєннями (підконтрольними речовинами, забороненими до обігу — 38%, лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, не за медичним призначенням становить — 12%, речовинами, що не ідентифіковані, — 50% від загальної кількості).

Збільшується кількість та різновидність хімічних речовин, зловживання якими може викликати наркотичну залежність (суміші для куріння, засоби для схуднення тощо), що потребує розробки нових видів лікарських засобів, здатних протидіяти негативному впливу цих об’єктів зловживань на організм людини.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту розпорядження є забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню України лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, поліпшення доступності населення до них, визначення шляхів та пріоритетів державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом цих засобів.

Проектом розпорядження затверджуються базові положення забезпечення населення лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії, зокрема:

 • визначено проблему, на розв’язання якої спрямовано проект розпорядження;
 • проаналізовано причини виникнення проблеми та наведено обґрунтування необхідності її розв’язання;
 • сформульовано мету;
 • викладено основні шляхи і способи розв’язання проблеми;
 • перераховано очікувані результати виконання проекту розпорядження, які будуть показниками її ефективності;
 • вказано терміни виконання та окреслено засади її фінансування.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Реалізація проекту розпорядження не передбачає внесення змін до чинних нормативно-правових актів або визнання цих актів такими, що втратили чинність.

Проект розпорядження стосується прав громадян, визначених Конституцією і законами України, зокрема, рівних конституційних прав громадян та їх рівності перед законом (стаття 24 Конституції України), невід’ємного права на життя (стаття 27), права на повагу до гідності (стаття 28), права на охорону здоров’я і медичну допомогу (стаття 49).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування реалізації проекту розпорядження в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Службою безпеки України, Державною службою України з лікарських засобів, Державною службою України з контролю за наркотиками та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження дасть змогу:

 • забезпечити громадянам України, які потребують вживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, доступ до них у встановленому законодавством порядку;
 • зменшити обсяг незаконного вживання всіх видів лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, а також знизити рівень потенційного ризику та шкідливого впливу на організм людини внаслідок зловживання ними;
 • запровадити заходи соціальної реабілітації та реінтеграції хворих на наркоманію.
Міністр Р. Богатирьова

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про схвалення Концепції державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014–2015 роки

1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014 — 2015 роки, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ______ 2013 р. № ______

КОНЦЕПЦІЯ
державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії на 2014 — 2015 роки

Визначення проблеми, яка потребує розв’язання

Відповідно до пріоритетів державної політики України у сфері запобігання поширенню наркоманії потребують розв’язання основні проблеми:

 • невідповідність державної політики у сфері розроблення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини (далі — лікарські засоби, що містять підконтрольні речовини), протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, вимогам сучасних напрямів збалансованого підходу у вирішенні проблем, пов’язаних із забезпеченням населення цими лікарськими засобами;
 • низька ефективність діяльності та неналежний рівень міжвідомчої координації та практичної взаємодії органів виконавчої влади, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини;
 • низька ефективність діяльності та неналежний рівень міжвідомчої координації та практичної взаємодії органів виконавчої влади, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини;
 • низький рівень поінформованості населення щодо наслідків вживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, не за медичним призначенням;
 • недостатність заходів з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спрямованих на профілактику та реабілітацію осіб з наркотичною залежністю.

Розв’язання зазначених проблем можливе за умови реалізації на державному рівні комплексних заходів, спрямованих, з одного боку, на поліпшення доступності населення до знеболювальних лікарських засобів, а з іншого — на посилення протидії поширенню наркоманії і боротьби з незаконним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини.

Аналіз причин виникнення проблеми

Аналіз стану надання громадянам України медичної допомоги лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, вказує на необхідність поліпшення доступності населення до таких лікарських засобів на всіх рівнях надання медичної допомоги.

В Україні є нагальна необхідність в розширенні застосування лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, як знеболювальних засобів, насамперед для паліативної допомоги.

За офіційними даними Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками, Україна займає 78 місце у світі за показником доступності населення до лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, як знеболювальні засоби.

Щороку в Україні реєструють понад 980 тисяч осіб, хворих на онкологічні захворювання, з яких 100 тисяч осіб щороку помирають. Не менше як 100 — 130 тисяч хворих протягом року потребують призначення знеболювальних лікарських засобів.

Сьогодні ж в Україні призначення морфіну має 221 пацієнт на 1 мільйон населення, тоді як потреба становить більш ніж 2000 пацієнтів на 1 мільйон населення.

За даними Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками, у 2010 році споживання морфіну в Україні становило менше 1 мг на 1 мешканця, тоді як, наприклад, в США ця цифра сягає 60 мг.

Причинами недостатньої доступності населення до зазначених лікарських засобів є невідповідність медичним потребам обсягів вітчизняного виробництва цих лікарських засобів, жорсткі вимоги щодо порядку їх обігу у закладах охорони здоров’я, відсутність достатньої мережі аптек, що мають ліцензію на право провадження діяльності, пов’язаної з обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини.

Саме ці фактори були визначені Міжнародним комітетом ООН з контролю за наркотиками як вирішальні на шляху використання опіоїдних анальгетиків.

За умови відсутності належного регулювання з боку держави розвитку вітчизняного виробництва знеболювальних лікарських засобів із загальної кількості зареєстрованих на території України лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (186 найменувань), 87 — вітчизняного виробництва, а — 99 іноземного (47% і 53% відповідно).

У результаті такої ситуації ціни на вказані препарати за два останніх роки зросли більш як удвічі.

Залишається невирішеним питання достатньої кількості аптек, що мають ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної з обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, вирішальною причиною такої ситуації є зарегульованість процедури отримання суб’єктами господарювання ліцензії та пов’язані з цим великі фінансові витрати.

Встановлені законодавством жорсткі вимоги щодо порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, у закладах охорони здоров’я призводять до пошуку лікарями альтернативних шляхів знеболювання, що не завжди відповідає потребам хворого.

За роки значного обмеження застосування опіоїдних анальгетиків у медичній практиці значно збільшилась дистанція між закладами охорони здоров’я та пацієнтами, внаслідок чого пацієнти, які потребують знеболення, нерідко не звертаються до цих закладів.

Слід відзначити, що державна політика щодо жорсткого регулювання обігу в закладах охорони здоров’я лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, і, відповідно, обмежена доступність населення до них є невиправданою, оскільки, за даними МВС України, серед загальної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якими зловживають наркозалежні особи, питома вага лікарських засобів, що їх містять, які були предметом зловживань, становить всього 0,13%.

Натомість фіксуються факти зловживань засобами опіоїдної групи (макова солома — 24,94%, кокаїн — 0,03, героїн — 0,02%, опій — 0,65%), а також речовинами канабіноїдної групи (канабіс — 74,15%).

Зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами призводить до погіршення здоров’я нації і підвищення рівня захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також до загострення соціальних проблем (жорстоке та недбале ставлення до дітей, збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків на виробництві, зниження продуктивності праці).

Недосконалість державної системи управління у сфері протидії поширенню наркоманії, відсутність координації та консолідації зусиль органів виконавчої влади у протидії цьому соціальному явищу, збільшення обсягів вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наявність фактів вживання лікарських засобів, що їх містять, не за медичним призначенням створює безпосередню загрозу національній безпеці держави.

Останніми роками показник кількості осіб, які мають захворюваність на розлади психіки від вживання наркотичних засобів і психотропних речовин (наркоманії), набув, порівняно з 2011 роком, сталого характеру та становить на кінець 2012 року приблизно 11,78 чол. на 100 тисяч населення.

Кількість осіб, які звертались по медичну допомогу у зв’язку з отруєннями (підконтрольними речовинами, забороненими до обігу — 38%, лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, не за медичним призначенням становить — 12%; речовинами, що не ідентифіковані, — 50% від загальної кількості).

Збільшується кількість та різновид хімічних речовин, зловживання якими може викликати наркотичну залежність (суміші для куріння, засоби для схуднення тощо), що потребує розробки нових видів лікарських засобів, здатних протидіяти негативному впливу цих об’єктів зловживань на організм людини.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню України лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, поліпшення доступності населення до них, визначення шляхів та пріоритетів державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом цих засобів.

Реалізація Концепції передбачена протягом 2014-2015 років.

Шляхи і способи реалізації Концепції

Міжнародний досвід реалізації політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, боротьби із зловживанням наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, протидії поширенню наркоманії свідчить про необхідність вироблення інтегрованого міжвідомчого підходу до реалізації державної політики в зазначеній сфері, шляхами реалізації якого є:

 • розроблення та затвердження загальнодержавної програми забезпечення населення лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, ефективність при медичному застосуванні яких є доведеною;
 • вжиття заходів щодо обгрунтованого розширення в Україні виробництва пероральних, зокрема опіоїдних анальгетиків у формі таблеток, нестача яких негативно впливає на якість паліативної допомоги;
 • розроблення і затвердження порядку визначення потреби населення у лікарських засобах, що містять підконтрольні речовин, відповідно до міжнародного досвіду та рекомендацій Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками;
 • вивчення питання відповідності переліку зареєстрованих на території України лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, потребі населення у цих засобах та їх наявності в адаптованих клінічних настановах, як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику;
 • гармонізація нормативно-правових актів, в яких визначені норми призначення та відпуску лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, зокрема, при наданні паліативної медичної допомоги, відповідно до адаптованих клінічних настанов, як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику;
 • запровадження механізмів спрощеної процедури отримання ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, закладами охорони здоров’я державної і комунальної форм власності;
 • створення чіткого механізму міжвідомчої координації та практичної взаємодії органів виконавчої влади, спрямованого на реалізацію державної політики у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом цих засобів;
 • розмежування заходів контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та лікарських засобів, що їх містять;
 • створення державного банку стандартів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, з метою використання їх для оцінки якості лікарських засобів, що ввозяться та використовуються в Україні, а також аналізу не ідентифікованих речовин для визначення їх характеристик;
 • затвердження єдиного порядку та методики проведення лабораторних досліджень і експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів експертними установами, що знаходяться у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади, та визначення порядку обміну і узагальнення отриманих за результатами експертиз даних;
 • реформування надання наркологічної допомоги в напрямку впровадження базових підходів та принципів доказової медицини та медицини залежностей, підтримки наближення цієї допомоги до населення шляхом широкого делегування функцій лікарям загальної практики — сімейної медицини, педіатрам, лікарям інших спеціальностей та впровадження сучасних інтегрованих форм організації допомоги особам з проблемами залежностей;
 • розроблення та затвердження методики виявлення на ранніх стадіях залежності від вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, лікарських засобів, що їх містять;
 • посилення заходів первинної профілактики та запобігання незаконному вживанню лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, серед дітей та молоді;
 • розроблення та затвердження комплексу заходів із профілактики вживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини та мають психоактивну дію на організм дітей, раннього виявлення наркотичної залежності, лікування і реабілітації та впровадження Комплексної програми з медико-педагогічної профілактики проблем, пов’язаних з наркотичною залежністю, орієнтованої на учнів, їх батьків та персонал загальноосвітніх навчальних закладів;
 • приведення у відповідність до сучасних міжнародних вимог системи і підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, медичних та соціальних працівників, психологів, а також працівників органів внутрішніх справ з питань профілактики та лікування хворих на наркоманію;
 • створення державної системи реабілітації хворих на наркоманію;
 • створення механізму, що забезпечить розробку і впровадження регіональних програм протидії поширенню вживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, не за медичним призначенням;
 • встановлення з боку держави контролю за діяльністю недержавних організацій та установ, які надають послуги з лікування та реабілітації хворих на наркоманію;
 • розроблення та впровадження дієвого механізму регуляції впливів лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, на організм людини та їх обігу, що можуть викликати залежності, запровадження системи хіміко-фармацевтичного моніторингу та спеціальних карантинних заходів щодо таких речовин в країні, систему раннього попередження щодо суспільних ризиків з новими речовинами, що використовуються для вживання не за медичним призначенням та викликають залежності;
 • розроблення і затвердження міжсекторальної системи науково — аналітичного аналізу ризиків та тенденцій до змін ситуації, пов’язаної із зловживанням лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, не за медичним призначенням;
 • активізація міжнародного співробітництва у сфері забезпечення населення лікарськими засобами, що містять підконтрольні речовини, недопущення їх витоку у незаконний обіг, а також протидії поширенню наркоманії.

Прогноз очікуваних результатів

Реалізація Концепції дасть змогу:

 • забезпечити громадянам України, які потребують вживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, доступ до них у встановленому законодавством порядку;
 • зменшити обсяг незаконного вживання всіх видів лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, а також знизити рівень потенційного ризику та шкідливого впливу на організм людини внаслідок зловживання ними;
 • запровадити заходи соціальної реабілітації та реінтеграції хворих на наркоманію.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється в межах асигнувань, передбачених державним та місцевими бюджетами на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті