Законопроект «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки»

31 Липня 2014 11:29 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 рр.».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я Мусій Олег Степанович.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» розроблено Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань на виконання пункту 1.3 доручення Президента України від 28.12.2012 року «Щодо деяких питань запобігання поширенню епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів» (1. Забезпечити: 3) підготовку за участю представників громадських організацій, у тому числі міжнародних, та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014 — 2018 роки.)

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується широким поширенням ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий.

Проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, залишаються гострими незважаючи на зусилля держави. Так, від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 р. у країні зареєстровано 223 530 випадків ВІЛ-інфікованих осіб (з них 36 830 дітей до 14 років), зокрема 56 382 особи із захворюванням на СНІД, у тому числі 1224 дітей до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції — 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії — СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року по 2012 рік 28 498 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в державі проживало 230 тис. осіб віком від 15 років і старші, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка всього населення в зазначеній віковій категорії.

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції зумовлюють такі чинники:

 • недостатній рівень обізнаності загального населення в питаннях виявлення ВІЛ та шляхів запобігання зараженню; відсутність мотивації до безпечної поведінки і тестування на ВІЛ;
 • особливості поведінки та способу життя представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (та їхніх статевих партнерів);
 • пізнє виявлення та недостатня диспансеризація ВІЛ-інфікованих;
 • відставання (особливо на місцевому рівні) розвитку інфраструктури медичної і соціальної допомоги від темпів поширення епідемії;
 • низький рівень доступу загального населення та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людей, які живуть з ВІЛ, до лікування, якісної профілактичної, медичної та соціальної допомоги, в тому числі паліативної і хоспісної;
 • переважання статевого шляху передачі ВІЛ-інфекції та збільшення кількості ВІЛ-інфікованих жінок дітородного віку, що зумовлює поступове збільшення кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;
 • недостатній рівень державного фінансування заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • нормативно-правові, організаційні та фінансові перешкоди на шляху отримання якісних інтегрованих послуг пацієнтами, які мають поєднані захворювання, зокрема, ВІЛ і туберкульоз, ВІЛ і наркозалежність, ВІЛ і вірусні гепатити, патології, пов’язані із порушеннями психічної діяльності;
 • високий рівень стигми та дискримінації ВІЛ-інфікованих і представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

Водночас у результаті виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації, зокрема, знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛ-інфекції (з 16,8 відсотка у 2006 році до 3,6 відсотка в 2011 році), зменшилася частка випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років, майже у шість разів (з 27,8 до 4,7 відсотка) знизився показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.

Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, отже, смертність від СНІДу залишається високою.

З метою стабілізації епідемічної ситуації, зменшення соціально-економічних наслідків епідемії необхідно забезпечити широкомасштабні та комплексні заходи профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, шляхом розроблення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр. (далі — Програма), підготовки та подальшого впровадження цієї Програми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.» є затвердження відповідної Програми та завдань щодо забезпечення її виконання.

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу; надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом реалізації протягом 2014–2018 років комплексу завдань і заходів, перелік яких є додатком до Програми. Завдання і заходи об’єднано у 5 розділів: організаційні завдання; профілактичні завдання; лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень; лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; завдання з догляду та підтримки.

3. Правові аспекти

У проекті Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.» реалізовано норми:

Конституції України (Програму спрямовано на реалізацію прав та обов’язків громадян, визначених Конституцією);

Закону України від 23 грудня 2010 р. № 2861–VI «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (проект спирається на основні правові засади у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, терміни та поняття, визначені цим законом);

Крім того, проект базується на нормах Закону України від 19 лютого 2009 р. № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки» і передбачає впровадження найбільш ефективних завдань і напрямів вказаної програми, які будуть актуальними для наступного п’ятирічного періоду.

Реалізація проекту не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

Проект Закону стосується прав громадян, визначених Конституцією і законами України, зокрема, рівних конституційних прав громадян та їх рівності перед законом (стаття 24 Конституції України), невід’ємного права на життя (стаття 27), права на повагу до гідності (стаття 28), права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» потребує витрат із державного бюджету.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом і малярією, а також інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється щороку під час складання проекту державного бюджету з урахуванням його реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування становить:

усього за Програмою — 6380148,42 тис. грн., у тому числі:

з Державного бюджету — 4820060,21 тис. грн.;

з місцевих бюджетів — 331377,58 тис. грн.;

з коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією — 1224342,84 тис. грн.;

з інших джерел — 4367,79 тис. грн.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.» стосується інтересів інших органів, які будуть співвиконавцями вказаної Програми, зокрема:

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України;

Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з контролю за наркотиками, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів;

Державної інспекції України з питань праці;

Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Служби безпеки України, Національної академії медичних наук України, Національної академії наук України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

6. Регіональний аспект

Проект Закону стосується діяльності регіонів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Під час розробки проекту бралися до уваги такі регіональні чинники:

 • нерівномірність поширення ВІЛ-інфекції у різних регіонах України, яка зумовлює необхідність розподілу коштів та зусиль відповідно до реальних потреб;
 • відставання (особливо на місцевому рівні) розвитку інфраструктури медичної і соціальної допомоги від темпів поширення епідемії, що зумовлює низький рівень доступу загального населення та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людей, які живуть з ВІЛ, до лікування, якісної профілактичної, медичної та соціальної допомоги, в тому числі паліативної і хоспісної.

З огляду на необхідність врахування потреб регіонів, проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» направлено на погодження Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

61. Запобігання дискримінації.

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує громадського обговорення.

Для залучення громадськості, фахівців та експертів до розроблення проекту Програми наказом Держслужби України соцзахворювань від 15.02.2013 р. №13 утворено міжвідомчу робочу групу з питань розробки проекту Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр. До складу групи увійшли представники зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, неурядових та міжнародних організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Крім того, при робочій групі працювали експертні групи за окремими напрямками Програми, які сформували пропозиції до завдань і заходів Програми, показників, джерел фінансування, виконавців і розпорядників коштів.

Для врахування пропозицій і потреб регіонів Держслужбою у співпраці з партнерськими організаціями було направлено відповідні запити до управлінь охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади, центрів профілактики і боротьби зі СНІДом. Надані регіональними фахівцями пропозиції щодо заходів всеукраїнського та регіонального рівня, потреби в обладнанні, медичних засобах тощо, які повинні бути включені до проекту для ефективної відповіді регіонів на епідемію, узагальнено і враховано при формуванні проекту Програми.

Для громадського обговорення проект акта розміщено на сайті Держслужби України соцзахворювань http://www.dssz.gov.ua.Громадське обговорення проекту Закону відбулося 2 квітня 2013 р.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери, інтересів Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільного представницького органу Сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Виконання Програми дасть змогу:

значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;

зменшити на 50% ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

зменшити до 1% інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити доступ усіх представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

охопити 100 відсотків учнів та студентів програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;

забезпечити усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;

сформувати серед населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень дискримінації таких людей.

Міністр О. Мусій

Проект

від 28.07.2014 р. реєстраційний № 4384а

Закон України
Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр., що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки

Мета Програми

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та виконання Політичної декларації 2011 р. Організації Об’єднаних Націй з активізації зусиль для викорінення ВІЛ-інфекції/СНІДу.

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення України та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

За період від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році до 1 січня 2013 р. в державі зареєстровано 223 530 випадків ВІЛ-інфекції (з них 36 830 дітей до 14 років), зокрема 56 382 особи із захворюванням на СНІД (з них 1 224 дитини до 14 років). Кількість людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції — 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. людей, які живуть з ВІЛ, хвороба досягла кінцевої стадії — СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року до 2012 року 28 498 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в Україні проживало 230 тис. осіб віком від 15 років, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка загальної кількості населення зазначеної вікової категорії.

Водночас у результаті виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 рр. спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації, зокрема знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛ-інфекції (з 16,8 відсотка у 2006 році до 3,6 відсотка в 2011 році), зменшилася кількість випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років (з 2 775 у 2005 році до 1 647 у 2012 році), майже у шість разів (з 27,8 відсотка у 2004 році до 4,7 відсотка у 2009 році) знизився показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.

Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, а отже, рівень смертності від СНІДу залишається високим.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі три варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який застосовувався в рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 рр. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі.

Другий варіант передбачає реалізацію Стратегії ООН щодо подолання епідемії ВІЛ-інфекції у світі на 2011–2015 рр. Проте з огляду на складний соціально-економічний стан та проведення реформування системи охорони здоров’я у регіонах досягнення цілей зазначеної Стратегії до 2015 року в повному обсязі (зменшення удвічі кількості випадків передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом, а також зменшення материнської смертності внаслідок ВІЛ/СНІДу, кількості смертей від туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб; унеможливлення передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, запобігання новим випадкам поширення ВІЛ-інфекції серед осіб, що споживають наркотики) є неможливим.

Третій, оптимальний варіант передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людей, які живуть з ВІЛ);

дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;

зменшити на 50 відсотків ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику;

зменшити до 1 відсотка кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

охопити 100 відсотків учнів та студентів під час виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;

забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;

сформувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень їх дискримінації.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, а також інших джерел.

Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 356.

2. Програма затверджена Законом України від __ _______ 2014 року № ______.

3. Державний замовник — Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

4. Керівник Програми — Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

5. Виконавці заходів Програми — Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державна пенітенціарна служба України, Державна служба з надзвичайних ситуацій України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Національна академія медичних наук України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (за згодою), Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

6. Строк виконання Програми — 2014—2018 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування Обсяг фінансування, тис. гривень У тому числі за роками
2014 2015 2016 2017 2018
Державний бюджет 4820060,21 785763,56 857157,26 920780,8 1122393,88 1133964,71
Місцеві бюджети 331377,58 11385,34 11382,63 11380,75 147135,09 150093,77
Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією 1224342,84 375305,09 419700 429337,76
Інші джерела 4367,79 4367,79
Усього 6380148,42 1176821,78 1288239,9 1361499,3 1269528,97 1284058,48

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки

Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний за здійснення заходів) Джерела фінансування Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень У тому числі за роками
усього за роками
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Організаційні завдання і заходи
1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість моніторингових заходів (візити в регіони, заслуховування представників регіонів на засіданнях колегій, апаратних нарадах тощо) 135 27 27 27 27 27 1) здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворювань
кількість засідань відповідних рад 20 4 4 4 4 4 2) забезпечення діяльності Національної, регіональних та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодії таких рад Держслужба соцзахворювань Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість засідань комітетів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу 60 12 12 12 12 12 3) забезпечення діяльності секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу
Держслужба соцзахворювань Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі — Глобальний фонд) 812,92 812,92
кількість конференцій 3 1 1 1 4) організація проведення національної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя — разом!» —«— інші джерела
кількість конференцій 2 1 1 5) забезпечення проведення національної конференції з питань моніторингу та оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ Глобальний фондінші джерела 441 441
кількість консультацій 5 1 1 1 1 1 6) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД
МОЗМінсоцполітикиСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднаньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїДержслужба соцзахворювань
інші джерела
кількість робочих груп за напрямами щодо виконання Програми 5 5 5 5 5 7) забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворюваньМОЗНаціональна академія медичних наукМінсоцполітикиМінмолодьспортДПтСМВСМОНДСКНРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання(за згодою)
кількість проектів актів законодавства 4 1 1 1 1 8) розроблення проектів нормативно-правових актів, які регламентують міжвідомчу взаємодію щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗДержслужба соцзахворюваньНаціональна академія медичних наукМінсоцполітикиМВСДПтСМОНДСКНДержсанепід-служба Глобальний фонд 298,26 121,82 88,22 88,22
—«— 1 1 9) розроблення та затвердження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми Держслужба соцзахворювань
—«— 15 15 10) розроблення проектів актів щодо регламентування виконання Програми з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми Держслужба соцзахворюваньМОЗМОНМінмолодьспортМінсоцполітикиМВСМіноборониДержкомтелерадіоДПтСДСКНДержсанепід-службаНаціональна академія медичних наукНаціональна рада з питань телебачення і радіомовленняСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівніСпільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість проектів актів законодавства 27 27 11) розроблення регіональних цільових соціальних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість звітів 41 41 41 41 41 12) подання Держслужбі соцзахворювань щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми МОНМінмолодьспортМінсоцполітикиМВСМіноборониДержкомтелерадіоДПтСДСКНДержсанепід-службаНаціональна академія медичних наукНаціональна рада з питань телебачення і радіо­мовленняСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівніСпільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднаньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїМіжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (далі — Фонд) (за згодою)Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
(за згодою)громадські об’єднання (за згодою)
Разом за завданням 1 1552,18 934,74 529,22 88,22
у тому числі Глобальний фонд 1552,18 934,74 529,22 88,22
2. Забезпечення дієвості програм
і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
кількість проектів актів законодавства 1 1 1) розроблення проекту Концепції розвитку служби СНІДу в умовах реформування системи охорони здоров’я Держслужба соцзахворювань МОЗ Національна академія медичних наукРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою)
—«— 1 1 2) розроблення та впровадження національних стратегій забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД Держслужба соцзахворюваньМОЗНаціональна академія медичних наукМінсоцполітикиМінмолодьспортДПтСМОНДСКНРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою)
кількість тематичних робочих груп 1 1 1 1 1 3) сприяння розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗНаціональна академія медичних наук
кількість проектів актів законодавства 1 1 4) розроблення та впровадження стратегії забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я МОЗДержслужба соцзахворюваньМінсоцполітикиДПтСРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою)
кількість регіонів, у яких застосовано механізм соціального замовлення 6 16 27 27 5) забезпечення соціального замовлення соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, громадськими організаціями Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою)Держслужба соцзахворюваньМінсоцполітики
кількість пілотних проектів 2 1 1 6) забезпечення реалізації пілотного проекту щодо впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі нових моделей фінансування замісної підтримувальної терапії Держслужба соцзахворюваньМОЗДСКННаціональна академія медичних наукРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість осіб, які пройшли навчання 243 81 81 81 7) запровадження гендерно орієнтованого підходу під час
надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)МОНМінсоцполітикиДержслужба соцзахворюваньФонд (за згодою)
Глобальний фонд 509,59 169,86 169,86 169,86
кількість робочих груп 4 4 4 8) проведення дослідження рівня доступності медичної допомоги і соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, з урахуванням
гендерно орієнтованого підходу державними та громадськими організаціями, та розроблення за його результатами плану заходів щодо визначення чи підвищення рівня їх надання
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїн­ська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)Держслужба соцзахворюваньНаціональна академія наук
Мінсоцполітики
—«— 78,91 26,3 26,3 26,3
Разом за
завданням 2
588,5 196,17 196,17 196,17
у тому числі Глобальний фонд 588,5 196,17 196,17 196,17
3. Удосконалення нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість актів законодавства 5 1 1 1 1 1 забезпечення перегляду законодавчої бази та медико-технологічної документації з
питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ Глобальний фонд 890,52 347,62 271,45 271,45
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)Держслужба соцзахворюваньНаціональна академія медичних наукМінсоцполітикиМінмолодьспортДПтСМВСМОНДСКНРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою) інші джерела 447,42 447,42
Разом за завданням 3 1337,94 795,04 271,45 271,45
у тому числі Глобальний фонд 890,52 347,62 271,45 271,45
інші джерела 447,42 447,42
4. Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть
з ВІЛ
кількість регіонів, у яких запроваджено інноваційне адміністрування 1 1 2 3 5 1) забезпечення інноваційного адміністрування діяльності закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ,
з урахуванням проведення реформування системи охорони здоров’я
МОЗВсеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
Держслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд 3710,68 1236,89 1236,89 1236,89
кількість центрів 42 42 42 42 42 2) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі
шляхом закупівлі
в установленому
порядку діагностичного обладнання) та мережі кабінетів «Довіра»
як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я
МОЗ державний бюджет 60262,69 13675,48 10946,98 14573,6 12999,53 8067,1
Держслужба соцзахворювань
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) Глобальний фонд 8955,2 2718,4 2918,4 3318,4
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість лабораторій 46 46 46 46 46 3) зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (у тому числі шляхом закупівлі в установленому порядку лабораторного обладнання) МОЗДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 44440,16 20330,67 3780,77 13975,77 4707,72 1645,24
кількість регіонів 27 27 27 27 27 4) облаштування кабінетів замісної підтримувальної терапії насамперед у протитуберкульозних закладах, центрах профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та жіночих консультаціях Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
МОЗДержслужба соцзахворюваньДПтСРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Глобальний фонд 1858,54 211,29 659,51 987,74
—«— 27 27 27 27 27 5) забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб Держсанепід-служба
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за
завданням 4
119227,27 38172,73 19542,56 34092,4 17707,25 9712,33
у тому числі державний бюджет 104702,85 34006,15 14727,76 28549,37 17707,25 9712,33
Глобальний фонд 14524,42 4166,58 4814,81 5543,03
5. Розвиток системи моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному і регіональному
рівні
кількість регіонів 27 27 27 27 27 1) забезпечення діяльності центрів моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні МОЗФонд (за згодою) Глобальний фонд 14609,66 4869,89 4869,89 4869,89
МОЗНормативно-правовая информация Держслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість звітів 6 1 1 1 1 2 2) забезпечення проведення моніторингу та
оцінки результатів виконання Програми
МОЗ
Фонд (за згодою)
Глобальний фонд 3067,4 1290,6 503,8 1273
Держслужба соцзахворюваньНаціональна академія медичних наукМінсоцполітики
Мінмолодьспорт
ДПтС
МВС
МОН
ДСКН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
інші джерела
кількість електронних систем 1 3) розроблення та впровадження єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)МОЗДержслужба соцзахворюваньМіноборониНаціональна академія медичних наукДПтС інші джерела 3260,94 3260,94
кількість щорічних аналітичних звітів 5 1 1 1 1 1 4) забезпечення щорічної підготовки звітів за показниками Національного плану моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗДержслужба соцзахворюваньНаціональна академія медичних наукМінсоцполітикиМінмолодьспортДПтСМОНДСКНРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання
(за згодою)
кількість досліджень 7 13 7 5) проведення соціологічних та епідеміологічних досліджень серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ МОЗФонд (за згодою) Глобальний фонд 19138,65 1920,22 15298,2 1920,22
Держслужба соцзахворювань Національна академія медичних наукМінсоцполітикиДПтСМОНДСКНРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
кількість щорічних звітів 5 1 1 1 1 1 6) забезпечення проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців
як компонента епідеміологічного нагляду другого покоління за ВІЛ-інфекцією, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед нового поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів; удосконалення системи моніторингу захворюваності на
ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах
Міноборони
Разом за
завданням 5
40076,65 11341,65 20671,89 8063,11
у тому числі Глобальний фонд 36815,72 8080,71 20671,89 8063,11
інші джерела 3260,94 3260,94
6. Проведення наукових досліджень кількість досліджень розроблення інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та розв’язання проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують антиретровірусні препарати, за результатами наукових досліджень, зокрема щодо: Національна академія медичних наук інші джерела
1 характеристики патології, зумовленої ВІЛ, на сучасному етапі поширення епідемії ВІЛ-інфекції
1 розроблення ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини
1 вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів
1 системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб
1 щодо дослідження побічних реакцій під час застосування антиретровірусних препаратів
7. Підготовка фахівців з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість проектів актів законодавства 1 1 1) розроблення проекту концепції з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужба соцзахворюваньМОЗНаціональна академія медичних наукМінсоцполітикиМінмолодьспортДПтСМОНДСКНРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою)
—«— 1 1 2) розроблення програми додаткового навчання медичних працівників, які контактують з кров’ю, її компонентами і біологічними рідинами, з питань запобігання безпосередньому контакту з кров’ю та її препаратами Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість осіб, які пройшли навчання 3) забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
(з урахуванням гендерного підходу):
3240 1080 1080 1080 працівників Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим, структурних
Фонд (за згодою)
МінсоцполітикиМОНМОЗМінмолодьспорт
Глобальний фонд 6586,26 2195,42 2195,42 2195,42
підрозділів молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців
із соціальної роботи та працівників соціальних закладів
67900 13580 13580 13580 13580 13580 викладачів навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС, працівників органів внутрішніх справ під час навчання в системі службової підготовки МВС
МОЗ
Держслужба соцзахворювань
175 35 35 35 35 35 представників засобів масової інформації Держслужба соцзахворювань інші джерела
кількість осіб, які пройшли навчання 1050 350 350 350 4) забезпечення підготовки фахівців з питань моніторингу та оцінки здійснення заходів Програми МОЗДержслужба соцзахворюваньФонд (за згодою)Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
(за згодою)
Глобальний фонд 2942,43 980,81 980,81 980,81
—«— 5) забезпечення навчання медичних та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичної допомоги та соціальних послуг у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань:
профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків Фонд (за згодою) інші джерела
консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників) Держслужба соцзахворювань —«—
625 250 225 150 лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників) МОЗ Глобальний фонд 2225,96 890,39 801,35 534,23
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників) Держслужба соцзахворювань інші джерела
1620 540 540 540 надання медичної допомоги та
соціальних послуг
ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників)
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) Глобальний фонд 8229,31 2743,1 2743,1 2743,1
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Мінсоцполітики
інші джерела 659,43 659,43
кількість центрів 6) створення і забезпечення функціонування з урахуванням гендерно орієнтованого підходу, необхідності запобігання насильству та дискримінації:
1 1 1 1 1 ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій і досвіду соціальної роботи з дітьми з груп ризику (діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які
не отримують належного батьківського піклування, безпритульні та бездоглядні діти); навчання викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей
Фонд (за згодою) Глобальний фонд 9174 3058 3058 3058
Держслужба соцзахворюваньМінсоцполітикиМОН інші джерела
3 4 5 тренінгових центрів з підготовки фахівців,
які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (національний та регіональний рівень)
МОЗ Глобальний фонд 19772,48 5996,17 6582,56 7193,75
Держслужба соцзахворювань
кількість керівників навчальних закладів, залучених до проведення нарад 5000 1000 1000 1000 1000 1000 7) забезпечення проведення просвітницько-адвокаційних нарад керівників навчальних закладів усіх рівнів з питань виконання програм профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя МОН
кількість осіб, які пройшли навчання 486 162 162 162 8) розширення інформаційних, навчальних програм з питань формування толерантного ставлення до людей,
які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав такими особами для запобігання випадкам їх дискримінації
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
МОНДержслужба соцзахворювань
Глобальний фонд 12062,79 4020,93 4020,93 4020,93
Разом за
завданням 7
61652,66 20544,25 20382,17 20726,25
у тому числі державний бюджет
Глобальний фонд 60993,23 19884,82 20382,17 20726,25
інші джерела 659,43 659,43
8. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ кількість регіонів 10 20 27 27 27 1) забезпечення доступу до правової допомоги для ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику в разі порушення їх прав МОЗДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою) інші джерела
кількість інформаційних заходів 1 1 1 1 1 2) проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ Держслужба соцзахворюваньМОЗМінсоцполітикиМіноборониМОНДПтСДержкомтелерадіо інші джерела
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання (за згодою)
кількість досліджень 1 1 3) проведення оцінки рівня стигматизації і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ серед населення та професійних груп (лікарів, працівників правоохоронних органів тощо) та розроблення плану заходів щодо
зниження рівня
стигматизації і дискримінації
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)Держслужба соцзахворюваньМОЗМінсоцполітикиМіноборониМОНДПтС Глобальний фонд 203,9 203,9
Держкомтелерадіо
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість регіонів 2 2 4) здійснення заходів щодо підтримки
ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ у закладах
охорони здоров’я, розташованих у двох областях України, які реалізовуватимуть пілотні проекти
Фонд (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Глобальний фонд 2765,76 921,92 921,92 921,92
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
Разом за
завданням 8
2969,66 921,92 921,92 1125,82
у тому числі Глобальний фонд 2969,66 921,92 921,92 1125,82
Профілактичні завдання та заходи
9. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення кількість актів законодавства 1 1 1) розроблення та реалізація міжвідомчої інформаційно-просвітницької стратегії профілактики поширення ВІЛ серед населення Держслужба соцзахворюваньМОЗМінсоцполітикигромадські об’єднання (за згодою)
кількість інформаційних матеріалів 168000 56500 56500 55000 2) розроблення профілактичних програм з питань формування мотивації
у населення, зокрема дітей та молоді, до безпечної щодо ВІЛ поведінки з використанням інноваційних технологій
МОЗДержслужба соцзахворюваньМОНДержкомтелерадіоМінмолодьспортМінсоцполітикиНаціональна академія медичних наук Глобальний фонд 1344 452 452 440
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання(за згодою)
кількість заходів 1 1 1 1 1 3) забезпечення розроблення, виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в засобах масової інформації національного та регіонального рівня з використанням інформаційних та комунікаційних технологій Держслужба соцзахворюваньДержкомтелерадіо інші джерела
—«— 1 1 1 1 1 4) забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини Держслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації —«—
—«— 1 1 1 1 1 5) проведення, зокрема з використанням мобільних пунктів, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих
на запобігання ВІЛ/СНІДу та формування навичок здорового способу життя
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїМінмолодьспортМОН
кількість заходів 1 1 1 1 1 6) проведення широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, в тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізацій Держслужба соцзахворюваньДержкомтелерадіоНаціональна рада з питань телебачення і радіомовлення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
державний бюджет 6442 1519,6 1245,6 1215,6 1245,6 1215,6
громадські об’єднання (за згодою)
кількість примірників матеріалів 1350015 450005 450005 450005 7) забезпечення розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з питань зміни ризикованої поведінки на більш безпечну Фонд (за згодою)
Держслужба соцзахворювань
Глобальний фонд 10764,78 3588,26 3588,26 3588,26
кількість ліній телефону довіри 1 1 1 1 1 8) забезпечення функціонування національної лінії телефону довіри з питань ВІЛ/СНІДу Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
(за згодою)
Фонд (за згодою)
інші джерела
громадські об’єднання(за згодою)
кількість регіонів 27 27 27 27 27 9) забезпечення організації та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу «Заради
життя» в усіх регіонах України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інші джерела
Разом за
завданням 9
18550,78 5559,86 5285,86 5243,86 1245,6 1215,6
у тому числі державний бюджет 6442 1519,6 1245,6 1215,6 1245,6 1215,6
Глобальний фонд 12108,78 4040,26 4040,26 4028,26
10. Навчання
учнів та студентів
у навчальних закладах усіх
форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок
кількість навчальних закладів, які забезпечено навчальними матеріалами за програмою «Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ» 15000 3000 3000 3000 3000 3000 1) забезпечення вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ Держслужба соцзахворюваньМОН державний бюджет 3975 795 795 795 795
2) сприяння плануванню заходів програм статевого виховання молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням гендерного підходу та їх виконання МОНМОЗДержслужба соцзахворювань —«— 3975 795 795 795 795 795
Разом за
завданням 10
7950 1590 1590 1590 1590 795
у тому числі державний бюджет 7950 1590 1590 1590 1590 795
11. Забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей
із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування
кількість охоплених супроводом осіб, виявлених під час тестування випадків інфікування ВІЛ, відсотків 100 100 100 100 100 1) забезпечення супроводу учасників програм профілактики
з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїгромадські об’єднання(за згодою)
кількість дітей 27000 29000 31000 31000 31000 2) сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів, у тому числі шляхом функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді Фонд (за згодою)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації
МОЗ
Мінсоцполітики
ДСКН
Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Глобальний фонд 53379,51 16532,87 17793,17 19053,47
місцеві бюджети 19451,39 9725,7 9725,7
громадські об’єднання (за згодою)
кількість осіб 174406 169174 164099 159176 154400 3) забезпечення надання споживачам ін’єкційних наркотиків комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо Фонд (за згодою) Глобальний фонд 251458,16 85580,63 83748,64 82128,89
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 84992,13 43452,29 41539,84
Держслужба соцзахворюваньМОЗДержсанепідслужба
громадські об’єднання (за згодою)
—«— 20892 12825 14621 16204 17593 20892 4) забезпечення охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії, включаючи заклади системи виконання покарань Фонд (за згодою) Глобальний фонд 41247,94 19078,44 14219,13 7950,38
МОЗ державний бюджет 132822 6870,64 18312,99 28088,76 36112,22 43437,39
ДПтСРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість заходів 1 1 5) вжиття заходів
щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних наркотиків
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість регіонів 6 16 27 27 6) забезпечення, зокрема через механізм соціального замовлення, доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до програм ресоціалізації та реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання(за згодою)
кількість осіб 31564 31564 33056 34500 36000 7) забезпечення надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо Фонд (за згодою) Глобальний фонд 79846,95 26220,77 26220,77 27405,42
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 49937,89 24437,69 25500,2
Держслужба соцзахворювань
—«— 25000 31000 37000 43000 49000 9) забезпечення надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, комплексних профілактичних послуг, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Об’єднаною програмою Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо Фонд (за згодою) Глобальний фонд 45352,87 12360,79 15117,62 17874,46
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 21065,72 9878,25 11187,48
Держслужба соцзахворювань
кількість осіб 60000 68000 75000 10) забезпечення надання ув’язненим особам комплексних профілактичних послуг, рекомендованих міжнародними організаціями з урахуванням кращого світового досвіду Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» (за згодою) Глобальний фонд 15931,44 4708,8 5336,64 5886
40000 29000 19000 91000 88000 ДПтС державний бюджет 20954,16 3139,2 2275,92 1491,12 7141,68 6906,24
Разом за завданням 11 820492,33 177425,8 183025 189878,6 131866,75 138296,16
у тому числі державний бюджет 153776,17 10009,84 20588,92 29579,88 43253,9 50343,63
місцеві бюджети 176565,39 88617,85 87952,53
Глобальний фонд 490150,77 167415,97 162436,08 160298,72
12. Розширення інтегрованого підходу до
надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації шляхом надання таких послуг через мережу центрів профілактики і боротьби із СНІДом та кабінетів «Довіра» з метою забезпечення їх доступності на місцевому рівні
кількість вагітних хворих на опіоїдну залежність, яким показано та призначено замісну підтримувальну терапію, відсотків 100 100 100 100 100 забезпечення безперешкодного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та їх соціальний супровід МОЗДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
13. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на
ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини
кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, відсотків 3 2,5 2 1,5 1 1) здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: МОЗНаціональна академія медичних наукДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою імуноферментного аналізу 2772400 553050 553750 554500 555200 555900 тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних
жінок та їх партнерів
МОЗДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 48469,15 9668,83 9681,07 9694,18 9706,42 9718,66
кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів 277240 55305 55375 55450 55520 55590 швидкими тестами
для обстеження
під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі
—«— —«— 1430,56 285,37 285,74 286,12 286,48 286,84
кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 21190 4150 4190 4240 4280 4330 тест-системами для визначення вірусного
навантаження та CD4
—«— —«— 24706,69 4838,73 4885,37 4943,67 4990,31 5048,61
кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 21190 4150 4190 4240 4280 4330 антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини —«— —«— 83355,2 16324,87 16482,22 16678,91 16836,26 17032,94
кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками 21190 4150 4190 4240 4280 4330 тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції)
та серологічної (імуноферментного аналізу, імунного блоту) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
МОЗДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 3882,43 760,36 767,69 776,85 784,18 793,34
кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами, відсотків 100 100 100 100 100 медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва
(набори для матері та дитини для пологів)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 1742,9 341,34 344,63 348,75 352,04 356,15
кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно, відсотків 100 100 100 100 100 адаптованими молочними сумішами для дітей першого
року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
—«— —«—
кількість технологій 1 1 2) забезпечення раннього виявлення у дітей, народжених
ВІЛ-позитивними матерями, випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики
Національна академія медичних наукМОЗ
кількість державних центрів допоміжних репродуктивних технологій 3 3 3 3 3 3) забезпечення доступу людей,
які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини
Національна академія медичних наукМОЗ
кількість дискордантних пар, яких забезпечено антиретровірусною терапією з метою профілактики інфікування ВІЛ, відсотків 100 100 100 100 100 4) запровадження доступу до терапії антиретровірусними препаратами з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар —«—
Разом за
завданням 13
163586,93 32219,52 32446,72 32728,48 32955,68 32236,54
у тому числі державний бюджет 161844,03 31878,17 32102,09 32379,73 32603,65 32880,39
місцеві бюджети 1742,9 341,34 344,63 348,75 352,04 356,15
14. Профілактика інфікування ВІЛ
на робочому місці, насамперед для медичних працівників
кількість нормативних документів 1 1 1) розроблення методичних рекомендацій з профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці МінсоцполітикиДержпраціМОЗДержслужба соцзахворюваньМВС
ДПтС
Міноборони
Держсанепідслужба
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
кількість засобів 5 1 1 1 1 1 2) сприяння створенню надійних засобів індивідуального захисту медичних працівників від ризику інфікування ВІЛ-інфекцією під час інвазивних втручань, ін’єкцій та роботі з біологічними рідинами Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань інші джерела
частка договорів, відсотків 60 70 80 90 100 3) надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів
положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу
МінсоцполітикиМОЗСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднаньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
15. Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою, відсотків 100 100 100 100 100 1) забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання антиретровірусних препаратів МОЗРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації
кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, відсотків 100 100 100 100 100 2) забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністраціїМОЗДержслужба соцзахворюваньДПтС
16. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію кількість тестувань 168883 168290 1685357 1677386 1677765 1) забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на
ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів
Фонд (за згодою) Глобальний фонд 21485,76 7150,34 7156,88 7178,57
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністраціїМОЗДержслужба соцзахворюваньДПтС
місцеві бюджети 58917 11044 11038 11032 12899 12904
кількість осіб 4280120 862120 859000 856000 853000 850000 2) забезпечення проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ МОЗДержслужба соцзахворюваньДПтС державний бюджет 37272,27 7507,54 7480,37 7454,25 7428,12 7402
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за
завданням 16
117674,68 25702,22 25675,31 25664,49 20326,81 20305,84
у тому числі державний бюджет 37272,27 7507,54 7480,37 7454,25 7428,12 7402
місцеві бюджети 58917 11044 11038 11032 12899 12904
Глобальний фонд 21485,76 7150,32 7156,88 7178,57
17. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих кількість осіб 189835 53 651 44 941 34 311 28 036 28 896 1) проведення досліджень на
маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами
МОЗРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 4 568,95 1 291,27 1 081,64 825,79 674,77 695,47
—«— 34000 11000 11000 12000 2) забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ МОЗВсеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» (за згодою) Глобальний фонд 15298,53 5028,68 5028,68 5241,16
Разом за
завданням 17
19867,47 6319,96 6110,32 6066,97 674,77 695,47
у тому числі державний бюджет 4 568,95 1 291,27 1 081,64 825,79 674,77 695,47
Глобальний фонд 15298,53 5028,68 5028,68 5241,16
Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень
18. Удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість актів законодавства 1 1 1) забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (в тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій центрів профілактики та боротьби із СНІДом
та станцій переливання крові)
МОЗНаціональна академія медичних наукДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 5434,2 1086,84 1086,84 1086,84 1086,84 1086,84
кількість досліджень із внутрішнього контролю 500000 100000 100000 100000 100000 100000
кількість досліджень із зовнішнього контролю 21945 4389 4389 4389 4389 4389
19. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії кількість осіб 52412 66292 81415 111340 113240 1) забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії
—«— 50 464 64 194 79 167 108 442 110 192 МОЗ державний бюджет 1072531,31 180769,16 188645,94 199586,82 247489,87 256039,53
—«— 1 948 2 098 2 248 2 898 3 048 Національна академія медичних наук —«— 24551,08 4361,77 4612,5 4863,24 5231,42 5482,16
Держслужба соцзахворюваньДПтСРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
МОЗВсеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» (за згодою) Глобальний фонд 63156,56 15361,34 21287,5 26507,72
—«— 146261 153841 161421 169101 176781 2) забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у
хворих на ВІЛ-інфекцію
—«— 143000 150400 157800 165300 172800 МОЗ державний бюджет 17063,75 3016,31 3214,02 3411,71 3611,14 3810,57
—«— 3261 3441 3621 3801 3981 Національна академія медичних наук —«— 212,51 38,28 40,39 42,5 44,61 46,73
Держслужба соцзахворюваньДПтСМОЗРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за
завданням 19
1182949,42 204633,7 218887,18 235498,83 257463,89 266465,83
у тому числі державний бюджет 1119792,85 189272,35 197599,69 208991,12 257463,88 266465,83
Глобальний фонд 63156,56 15361,34 21287,5 26507,72
20. Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики гарантованої якості ВІЛ-інфекції кількість тестувань 868000 173 722 173 612 173 603 173 551 173 512 1) забезпечення проведення підтверджених досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень під час взяття під медичний нагляд — закупівля тест-систем імуноферментного аналізу та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ МОЗНаціональна академія медичних наукДержслужба соцзахворюваньРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації державний бюджет 44550,919 8918,44 8912,69 8910,32 8906,37 8903,09
21. Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретро-вірусних препаратів кількість систем 1 1 1) впровадження системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів МОЗНаціональна академія медичних наукДержслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість досліджень 480 600 2) забезпечення проведення епідеміологічного нагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ у нещодавно інфікованих пацієнтів, пацієнтів, які починають антиретровірусну терапію, пацієнтів з тривалістю терапії шість місяців і більше з неефективністю лікування, повторно вагітних ВІЛ-інфікованих жінок МОЗ державний бюджет 4278,54 1901,57 2376,97
Глобальний фонд 5732,19 1568,78 1915,93 2247,47
Національна академія медичних наук
Держслужба соцзахворювань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за
завданням 21
54561,64 10487,23 12730,2 11157,79 11283,34 8903,09
у тому числі державний бюджет 48829,46 8918,44 10814,27 8910,32 11283,34 8903,09
Глобальний фонд 5732,19 1568,78 1915,93 2247,47
Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
22. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують загальна кількість осіб 65 898 85 698 105 748 115 940 118 240 1) забезпечення доступу дорослих і дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, до безперервної терапії антиретровірусними препаратами шляхом планування, здійснення закупівель і постачання антиретровірусних препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням
кількість осіб 46 314 60 004 74 927 104 162 105 862 МОЗ державний бюджет 1784943,03 220713,36 272795,54 340071,77 471836,51 479525,85
—«— 1 948 2 098 2 248 2 898 3 048 Національна академія медичних наук —«— 180145,4 28670,2 30877,86 33085,53 42652,07 44859,74
—«— 400 1 000 1 300 4 600 5 000 ДПтС —«— 51319,12 1668,91 4172,29 5423,98 19192,51 20861,43
кількість осіб 13 086 18 406 23 033 МОЗВсеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) Глобальний фонд 291602,66 77354,93 99229,43 115018,3
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
загальна кількість курсів лікування 512248 110850 118325 98948 91249 92876 2) забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у
ВІЛ-інфікованих осіб
кількість курсів 445238 95453 100392 81583 83311 84499 МОЗ державний бюджет 1129183,27 243177,31 255761,31 218647,36 208301,17 203296,12
—«— 17807 3255 3419 3565 3711 3857 Національна академія медичних наук —«— 42276 7760,44 8373,48 8543,75 8714,02 8884,3
—«— 11769 517 1 293 1 212 4 227 4 520 ДПтС —«— 94557,65 5296,24 11986,47 14042,48 30363,98 32868,47
—«— 37434 11625 13221 12588 МОЗВсеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) Глобальний фонд 90500,65 28136,23 31949,21 30415,22
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість електронних інструментів прогнозування 1 1 3) впровадження електронного інструменту прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення у регіонах Держслужба соцзахворювань
МОЗ
Національна академія медичних наук
ДПтС
інші джерела
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
Разом за
завданням 22
3878360,96 619244,66 730165,83 802132,09 850738,62 876079,76
у тому числі державний бюджет 3496257,65 513753,51 598987,19 656698,58 850738,62 876079,76
Глобальний фонд 382103,3 105491,15 131178,64 145433,51
Догляд та підтримка
23. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб кількість осіб, охоплених послугами, відсотків 30 40 50 60 70 1) забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів за медичними програмами шляхом затвердження та впровадження соціального стандарту догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ МОЗМінсоцполітикиДПтСРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Глобальний фонд 2160 720 720 720
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
кількість осіб, охоплених послугами, відсотків 100 100 100 100 100 2) забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей) МОЗ
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації
громадські об’єднання (за згодою)
—«— 70 80 90 100 100 3) удосконалення заходів психологічної підтримки військовослужбовців, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально небезпечні захворювання Міноборони
—«— 100 100 100 100 100 4) забезпечення надання соціальних послуг та у разі потреби соціального супроводу ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам, у тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків, та породіллям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Мінсоцполітики
загальна кількість осіб 6196 6737 7309 7810 8339 5) забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням
(ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації
місцеві бюджети 8074,27 3904,89 4169,38
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) Глобальний фонд 10120,71 3097,91 3368,4 3654,4
Держслужба соцзахворюваньДПтСМОЗМінсоцполітики
—«— 61798 69562 76030 82735 89426 6) забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій
ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз,
ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам,
які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місць
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) Глобальний фонд 103692,01 30898,11 34780 38013,91
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцеві бюджети 86078,02 41366,31 44711,71
Мінсоцполітики
Держслужба соцзахворювань
ДПтС
МОЗ
Разом за
завданням 23
210125,01 34716,02 38868,4 42388,3 45271,2 48881,09
у тому числі Глобальний фонд 115972,72 34716,02 38868,4 42388,3
місцеві бюджети 94152,29 45271,2 48881,09
Разом за Програмою 6380148,42 1176821,78 1288239,9 1361499,3 1269528,96 1284058,48
державний бюджет 4820060,21 785763,56 857157,26 920780,8 1122393,88 1133964,71
у тому числі:
МОЗ 4465932,42 736723,76 802158,47 862674,40 1028592,41 1035783,39
Держслужба соцзахворювань 6442 1519,6 1245,6 1215,6 1245,6 1215,6
МОН 3975 795 795 795 795 795
Національна академія медичних наук 247184,99 40830,68 43904,24 46535,02 56642,13 59272,92
ДПтС 96525,8 5894,52 9053,96 9560,78 35118,74 36897,8
МінсоцполітикиСпільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівніСпільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднаньгромадські об’єднання (за згодою)ДержкомтелерадіоДержсанепід-службаДСКНМВСМінмолодьспортМіноборониМінсоцполітики
місцеві бюджети 331377,58 11385,34 11382,63 11380,75 147135,09 150093,77
у тому числі:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 331377,58 11385,34 11382,63 11380,75 147135,09 150093,77
Глобальний фонд 1224342,84 375305,08 419700 429337,76
у тому числі:
Держслужба соцзахворювань 812,92 812,92
МОЗ 35806,83 11077,59 12253,32 12475,93
Фонд (за згодою) 522061,99 176687,41 174019,8 171354,78
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) 161642,41 48594,71 54023,16 59024,54
МОЗ
Фонд (за згодою)
36815,72 8080,71 20671,89 8063,11
МОЗ
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою)
464269,07 127118,07 158731,71 178419,28
інші джерела 4367,79 4367,79
у тому числі:
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) 4367,79 4367,79

Додаток 3

до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки

Найменування завдання Найменування показника Одиниця вимірювання Значення показника
усього у тому числі за роками
2014 2015 2016 2017 2018
1. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення рівень поширення ВІЛ серед осіб віком 15—24 років відсотків 0,33 0,32 0,3 0,29 0,27
2. Навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ —«— 75,8 82,9 90 95 100
3. Охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей і дітей, які не отримують належного батьківського піклування
кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними програмами осіб 12825 14621 16204 17595 20892
кількість осіб з опіоїдною залежністю, які отримують замісну підтримувальну терапію відсотків 16,2 18,1 20 27,5 35
кількість охоплених профілактичними програмами осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду осіб 31564 31564 33056 34500 36000
кількість охоплених профілактичними програмами чоловіків, які мають секс з чоловіками —«— 25000 31000 37000 43000 49000
4. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та
тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини
рівень поширення ВІЛ серед вагітних жінок відсотків 0,76 0,69 0,62 0,55 0,49
частота передачі ВІЛ від матері до дитини —«— 3,7 3,1 2,5 1,75 1
5. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та
тестування на ВІЛ-інфекцію
кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під медичний нагляд у ІІІ та
ІV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, із загальної кількості осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції
відсотків 41,6 40,8 40 38,5 37
6. Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли медичний огляд протягом року, із загальної кількості ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на обліку —«— 77,8 78,9 80 82,5 85
7. Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують лікування антиретровірусними препаратами осіб 65898 85698 105748 115940 118240
кількість дітей, які отримують лікування антиретровірусними препаратами, з числа ВІЛ-інфікованих дітей відсотків 98,4 98,7 99 99,5 100
кількість осіб з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують лікування антиретровірусними препаратами через 12 місяців після її початку відсотків 84,6 84,8 85 85,5 86
рівень смертності населення від хвороб, зумовлених ВІЛ показник на 100 тис. населення 11,9 11,3 10,7 10,3 9,9
кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які хворі на туберкульоз та отримали лікування від туберкульозу та ВІЛ-інфекції відсотків 50,1 52,6 55 62,5 70
рівень смертності від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз показник на 100 тис. населення 5,3 4,9 4,5 3,75 3
8. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб кількість ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами з догляду та підтримки: відсотків
дорослі 60,2 70,1 80 90 100
діти 74,8 82,4 90 95 100
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті