Проект Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни таких цін

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення» (далі — Проект наказу), який розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

Проект Наказу, пояснювальна записка до нього та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом місяця з дня оприлюднення до:

Міністерства охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевського, 7; тел. (044) 200-06-69, контактна особа: Сандуленко Н.В. e-mail: moz@moz.gov.ua, sandulenko@moz.gov.ua.

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення» (далі — Проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

Прийняття цього Проект наказу МОЗ України дозволить виконати підпункт 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є виконання підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240, яким доручено МОЗ України затвердити положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення.

Досягнення мети здійснюється шляхом прийняття цього наказу.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють:

4. Фінансово — економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього Проекту наказу МОЗ України не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У Проекті наказу МОЗ України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації

7. Запобігання корупції

Проект наказу МОЗ України не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу МОЗ України розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу МОЗ України є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

10. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить:

виконати підпункт 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»;

затвердити:

1) положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін;

2) форми декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення;

3) форми реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та виробів медичного призначення.

Заступник Міністра
охорони здоров’я України
Наталя Лісневська

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 30.07.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення

Відповідно до підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін, що додається;

2) форму декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, що додається;

3) форму декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності (Л. Коношевич) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 7 вересня 2012 р. № 705 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 р. за № 1638/21950.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін

1. Це Положення визначає порядок, форму ведення та внесення змін до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Реєстр цін).

2. Реєстр цін містить відомості про задекларовану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або особою, якою складена декларація про відповідність, або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення.

3. Відомості про заявлені до декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення.

4. Реєстр цін складається з:

1) Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, який ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

2) Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

5. Реєстр цін формує та веде в електронному вигляді МОЗ України.

6. До Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби вносяться відомості про:

міжнародну непатентовану або загальноприйняту назву лікарського засобу. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про активні речовини лікарського засобу, які містяться в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;

торговельну назву лікарського засобу;

форму випуску;

дозування. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, вказуються відомості про кількісний склад кожної активної речовини лікарського засобу, які зазначені в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;

кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;

найменування виробника, країну;

фармакотерапевтичну групу, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ);

номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва у гривнях;

офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб;

дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

7. До Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення вносяться відомості про:

назву виробу медичного призначення, тип, вид, марку тощо;

кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо);

сферу застосування виробу медичного призначення;

клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування;

номер згідно з каталогом;

найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країну;

номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність;

дату закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність;

заявлену до декларування власником свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або особою, якою складена декларація про відповідність, або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва у гривнях;

офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення;

дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.

8. Дозволяється внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби у разі зміни даних реєстраційного посвідчення на лікарський засіб за умови, що рівень задекларованої зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб залишається незмінним.

Для цього заявник подає до МОЗ заяву з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби на підставі зміни даних реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та копіями таких документів, засвідчених підписом заявника та скріплених печаткою.

МОЗ на підставі відповідного наказу протягом п’яти робочих днів після отримання заяви вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

9. При веденні Реєстру цін допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України.

10. МОЗ України розміщує Реєстр цін на своєму офіційному веб-сайті.

11. Юридична або фізична особа може отримати інформацію про задекларовану оптово-відпускну ціну на лікарський засіб або виріб медичного призначення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

12. Особи, залучені до створення, ведення, поновлення та використання Реєстру цін, є відповідальними за своєчасність та достовірність внесених даних.

13. Виключення з Реєстру цін відомостей про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність або за заявою власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або особи, якою складена декларація про відповідність або уповноваженою ним особою.

14. З 1 березня 2015 р. відомості про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб і виріб медичного призначення, які не задекларовані відповідно до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240, підлягають вилученню з Реєстру цін.

Начальник Управляння
фармацевтичної діяльності

Л.В. Коношевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Форма

Декларація
зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

Від ________№ ___________

Власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування________________________________________________

Місцезнаходження_____________________________________________

П.І.Б. керівника, тел.____________________________________________

Уповноважена особа власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування________________________________________________

Місцезнаходження_____________________________________________

П.І.Б. керівника, тел.____________________________________________

П.І.Б. контактної особи, тел._______________________________________

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення
строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський
засіб
Заявлена до декларування зміна оптово-відпускної
ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.
Офіційний
курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної
ціни на лікарський засіб*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.
_________________________ __________________ _________________
(посада уповноваженої особи власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб) (підпис) м.п (П.І.Б.)
Начальник Управляння
фармацевтичної діяльності

Л.В. Коношевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Форма

Декларація
зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення

Від ________ № ____________

Власник свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність:

Найменування_________________________________

Місцезнаходження_______________________________

П.І.Б. контактної особи, тел.__________________________

Уповноважена особа власника свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність:

Найменування______________________________________

Місцезнаходження_____________________________________

П.І.Б. керівника, тел._______________________________________

П.І.Б. контактної особи, тел.____________________________________

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо* Кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо) Сфера застосування виробу медичного призначення Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного
ризику застосування
Номер згідно з каталогом Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Заявлена до декларування зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного
та/або іноземного виробництва,
грн.
Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення **
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Інформація зазначається згідно з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення або декларації про відповідність.**Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва.
_________________________ __________________ _________________
(посада уповноваженої особи власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб) (підпис) м.п (П.І.Б.)
Начальник Управляння
фармацевтичної діяльності

Л.В. Коношевич

Додаток 1

до Положення про реєстр оптово-відпускних

цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

та порядок внесення до нього змін

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* Дата та номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
*Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.

Додаток 2

до Положення про реєстр оптово-відпускних

цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

та порядок внесення до нього змін

Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо* Кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо) Сфера застосування виробу медичного призначення Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування Номер згідно з каталогом Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення** Дата та номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*Інформація зазначається з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення або декларації про відповідність.**Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення»

1. Опис проблеми

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення» (далі — Проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

Прийняття цього Проект наказу МОЗ України дозволить виконати підпункт 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття наказу є виконання підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240, яким доручено МОЗ України затвердити положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення.

Досягнення мети здійснюється шляхом прийняття цього наказу.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки не буде виконано завдавання визначене підпунктом 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240, в яких передбачено привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із вказаною постановою.

Другий спосіб: прийняти запропонований Проект наказу МОЗ України. Цей спосіб є оптимальним способом так, як буде виконано доручення Уряду, зазначене підпунктом 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом наказу МОЗ України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», передбачено затвердити:

1) положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін;

2) форми декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення;

3) форми реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та виробів медичного призначення.

Прийняття Проекту наказу МОЗ України дозволить виконати доручення Уряду, зазначене підпунктом 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття Проекту наказу МОЗ України дозволить виконати доручення Уряду, зазначене підпунктом 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

6. Очікувані результати

Прийняття Проекту наказу МОЗ України дозволить:

виконати доручення Уряду (підпункт 1 пункт 5, підпункт 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240);

затвердити:

1) положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін;

2) форми декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення;

3) форми реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та виробів медичного призначення.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії Проекту наказу МОЗ України — не обмежений, але до того часу поки не будуть внесені зміни до акта законодавства, що має вищу юридичну силу.

8. Показники результативності акта

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — введення в дію вимог цього Проекту наказу МОЗ України не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення, ціни на які будуть підлягати декларуванню зміни оптово-відпускної ціни.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту наказу МОЗ України оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра
охорони здоров’я України
Наталя Лісневська
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті