Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Верховна Рада України

ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 регламенту Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин).

Представляти проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»(щодо порядку обігу підконтрольних речовин) під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України
Лапін І.О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлений в результаті аналізу звернень органів державної влади та суб’єктів господарювання щодо необхідності вирішення проблемних питань з питань обігу підконтрольних речовин на законодавчому рівні та з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», а також вирішення проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, військових частинах, які перебувають у сфері управління цих органів, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім підпорядкованих таким органам закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах, та діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається:

 • вирішити проблемні питання щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, військових частинах, які перебувають у сфері управління цих органів, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім підпорядкованих таким органам закладів охорони здоров’я, а також діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Зокрема законопроектом пропонується дозволити таким суб’єктам здійснювати зазначені види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • вирішити проблемні питання щодо ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги. Зокрема законопроектом пропонується дозволити ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги за наявності дозволу на право їх ввезення, але без необхідності отримання ліцензії;
 • закріпити на законодавчому рівні: платність видачі дозволів на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, платність видачі їх дублікатів, переоформлення та визначити розмір плати за надання таких адміністративних послуг; строк видачі дозволів та надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі; підстави для відмови у видачі дозволів; підстави для анулювання дозволів; підстави для переоформлення дозволів;
 • замінити дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вимогам, встановленим МВС України. Тобто при подачі документів для отримання ліцензії необхідно буде подати декларацію про відповідність об’єктів і приміщень, які використовуватимуться для здійснення діяльності з обігу підконтрольних речовин, вимогам, встановленим МВС України, без необхідності отримання дозволу МВС України, що суттєво спрощує процедуру отримання ліцензії.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, а також за неповідомлення у письмовій формі органів внутрішніх справ за місцем здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів про намір використовувати такі об’єкти і приміщення та про їх відповідність установленим вимогам, законопроектом передбачається покласти на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому, законопроектом передбачається встановити, що контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється органами внутрішніх справ у встановленому Міністерством внутрішніх справ України порядку;

– усунути прогалину в законодавстві щодо неможливості ввезення та вивезення хворими, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України, з метою власного лікування лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

 • Єдина Конвенція Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року;
 • Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року;
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року;
 • Кримінальний кодекс України;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;
 • Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
 • Закон України «Про адміністративні послуги».
 • Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Прийняття законопроекту сприятиме наповненню Державного бюджету України шляхом встановлення на законодавчому рівні розміру плати за видачу дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яка відповідно до пункту 27 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України належить до доходів загального фонду Державного бюджету України, а також плати за видачу дублікатів та переоформлення дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту вирішить проблемні питання щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, військових частинах, які перебувають у сфері управління цих органів, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім підпорядкованих таким органам закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах, та діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, зокрема дозволить таким суб’єктам здійснювати зазначені види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зменшиться, оскільки законопроектом пропонується замінити дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що узгоджується з чинним законодавством та сприяє реалізації обраного державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності.

Крім того, прийняття законопроекту дозволить привести Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

Народний депутат України
Лапін І.О.

Проект
від 20.01.2015 р. реєстраційний № 1801

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці десятому слова «наркотичні речовини» замінити словами «наркотичні засоби чи психотропні речовини»;

абзац п’ятнадцятий доповнити новим другим реченням такого змісту: «Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначається Кабінетом Міністрів України.»;

абзац сімнадцятий після слів «у будь-якому фізичному стані» доповнити словами «незалежно від форми випуску».

2. В абзаці другому частини першої статті 2 слова і цифри «статтями 15, 19 і 20» замінити словами і цифрами «статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20».

3. Абзац дев’ятнадцятий статті 6 викласти у такій редакції:

«подання суб’єктами господарювання декларації відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону;».

4. У статті 7:

1) у частині другій слова і цифри «статтями 19 та 20» замінити словами і цифрами «статтею 19 та частиною другою статті 20»;

2) у частині восьмій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

3) у частині дев’ятій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу» замінити словами «центральним органом».

5. У частині четвертій статті 8:

1) в абзаці першому слова «центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

2) абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону.».

6. У частині другій статті 10 слова «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України» замінити словами «Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України».

7. Статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають установленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.

Про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити органи внутрішніх справ про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, за місцем здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у письмовій формі.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, а також за неповідомлення у письмовій формі органів внутрішніх справ за місцем здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів про їх відповідність установленим вимогам, покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється органами внутрішніх справ у встановленому Міністерством внутрішніх справ України порядку.».

8. У частині першій статті 12 слова і цифри «статтями 15, 19 та 20» замінити словами і цифрами «статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20».

9. У статті 13 слова і цифри «статтями 19 та 20» замінити словами і цифрами «статтею 19 та частиною другою статті 20».

10. У статті 16:

1) у частині першій слова «науково-дослідної роботи» замінити словами «науково-дослідних робіт»;

2) у частині другій слова «науково-дослідними установами всіх форм власності» замінити словами «науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності».

11. Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:

«Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для проведення дослідження та експертизи цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, здійснюється без ліцензії.».

12. Статтю 20 викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, наукових установах, навчальних закладах

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку в органах державної влади, військових частинах, які перебувають у сфері управління цих органів, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім підпорядкованих таким органам закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах, вищих навчальних закладах дозволяється за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.».

13. У статті 22:

назву статті і частину першу викласти у такій редакції:

«Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України або прямують транзитом через територію України

Хворий, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує транзитом через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію України з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.»;

частину другу після слова «хворий» доповнити словами «, який в’їжджає на територію України або прямує транзитом через територію України,».

14. Статтю 24 викласти у такій редакції:

«Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги здійснюється за наявності дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу без необхідності отримання ліцензії, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що транзитом перевозяться через територію України.

За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України.

Кошти за видачу дозволу спрямовуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.

Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу.

Безкоштовно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.

У дозволі зазначається строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та форма дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання — юридична особа або уповноважена нею особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:

 • мета ввезення чи вивезення, строк ввезення чи вивезення та номер реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;
 • власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження виробника та одержувача вантажу;
 • відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
 • кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;
 • лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;
 • номер контракту та вартість партії, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України;
 • вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;
 • найменування і кількість одиниць тари для наркотичних засобів, психотропних речовин у вигляді субстанцій і прекурсорів, яка використовується для виробництва лікарських засобів;
 • місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.
 • До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:
 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;
 • контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції). Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття рішення про видачу дозволу суб’єкту господарювання — юридичній особі видається примірник дозволу для країни експортера. Примірник дозволу для центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, видається після надання суб’єктом господарювання — юридичною особою копії сертифікату якості центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України стандартних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення порівняльних досліджень, реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини додаються такі документи:

лист-клопотання відповідного органу державної влади з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, для реєстрації в Україні та гарантією зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;

копія паспорта стандартного зразка або сертифіката якості (аналізу, відповідності) на лікарські засоби, що ввозяться.

Суб’єкти господарювання — юридичні особи додатково надають копії рахунку-фактури або рахунку-проформи, що підтверджують відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору включеного до списку № І таблиці ІV Переліку із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів включених до списку № ІІ таблиці ІV Переліку додається паспорт якості);
 • наказ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажу гуманітарною допомогою.

До заяви на одержання дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;
 • контракт, згідно з яким вивозяться з території України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

Суб’єкт господарювання-юридична особа у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) країни- імпортера на здійснення імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера не застосовуються заходи контролю за речовинами які ввозяться, уповноваженим органом держави імпортера надається відповідний лист.

До заяви на одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Суб’єкт господарювання — юридична особа у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера або експортера не застосовуються заходи контролю за речовинами, які перевозяться через територію України, уповноваженим органом держави імпортера або експортера надається відповідний лист.

Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.

Копія дозволу, засвідчена суб’єктом господарювання — юридичною особою, якій видано такий документ, долучається до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщується разом з нею. Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові країни-імпортера.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

 • подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;
 • подання суб’єктом господарювання — юридичною особою документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання — юридичною особою або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається суб’єкту господарювання — юридичній особі або уповноваженій нею особі особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

У разі усунення суб’єктом господарювання — юридичною особою причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви від суб’єкта господарювання — юридичної особи, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Строк видачі дозволу становить 30 календарних днів.

Підставами для анулювання дозволу є:

звернення суб’єкта господарювання — юридичної особи із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація;

встановлення факту зазначення в заяві на одержання дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Підставами для переоформлення дозволу є:

 • зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи;
 • зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання — юридичної особи.

За переоформлення дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

За видачу дубліката дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки:

 • перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;
 • перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;
 • використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов’язане з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність;
 • ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органами державної влади, військовими частинами, які перебувають у сфері управління цих органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.».

15. Частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

«Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законами.».

16. Частину першу статті 26 викласти у такій редакції:

«Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законом.».

17. У статті 31:

1) частину першу після слів «Міністерством внутрішніх справ України» доповнити словами «, Службою безпеки України»;

2) частину другу викласти у такій редакції:

«Контроль за виконанням положень цього Закону в системі державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу, в державних аварійно-рятувальних службах покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.»;

3) частину третю виключити.

18. Частину другу статті 33 після слів «Міністерству внутрішніх справ України» доповнити словами «, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 1. Визначення термінів
Абзац десятий
культивування рослин, включених до Переліку, — посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;Абзац п’ятнадцятий
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
Стаття 1. Визначення термінів
Абзац десятий
культивування рослин, включених до Переліку, — посів, вирощування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;Абзац п’ятнадцятий
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік) — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначається Кабінетом Міністрів України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
Абзац сімнадцятий
препарат — суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку;
Абзац сімнадцятий
препарат — суміш речовин у будь-якому фізичному стані незалежно від форми випуску, що містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані незалежно від форми випуску, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку;
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація
Абзац другий частини першої
таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону;
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація
Абзац другий частини першої
таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20 цього Закону;
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац дев’ятнадцятий
надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац дев’ятнадцятий
подання суб’єктами господарювання декларації відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону;
Cтаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина друга
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Cтаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина друга
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 19 та частиною другою статті 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Частина восьма
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частина восьма
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частина дев’ята
Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.
Частина дев’ята
Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Абзац перший частини четвертої
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи:
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Абзац перший частини четвертої
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи:
Абзац п’ятий частини четвертої
дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.
Абзац п’ятий частини четвертої
декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону.
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України.
Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб’єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України.Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають установленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.Про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення суб’єкту господарювання видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, що належать Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Службі безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний. Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити органи внутрішніх справ про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, за місцем здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у письмовій формі.Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, а також за неповідомлення у письмовій формі органів внутрішніх справ за місцем здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів про їх відповідність установленим вимогам, покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється органами внутрішніх справ у встановленому Міністерством внутрішніх справ України порядку.
Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин
Частина перша
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.
Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин
Частина перша
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20 цього Закону.
Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
На території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
На території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтею 19 та частиною другою статті 20 цього Закону.
Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин
Частина перша
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.Частина друга
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин
Частина перша
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідних робіт.Частина друга
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності
Частина друга
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.
Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності
Частина друга
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для проведення дослідження та експертизи цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, здійснюється без ліцензії.
Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях
Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20. Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах державної влади, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, наукових установах, навчальних закладах
Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку
№ 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку в органах державної влади, військових частинах, які перебувають у сфері управління цих органів, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім підпорядкованих таким органам закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах, вищих навчальних закладах дозволяється за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.
Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів
Хворий, який прямує транзитом через територію України, може перевозити
з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України або прямують транзитом через територію України
Хворий, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує транзитом через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію України
з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий, який в’їжджає на територію України або прямує транзитом через територію України, затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини;мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;
місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги здійснюється за наявності дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу без необхідності отримання ліцензії, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що транзитом перевозяться через територію України.За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України.Кошти за видачу дозволу спрямовуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.
При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу.Безкоштовно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.У дозволі зазначається строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.
При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу урядові країни-імпортера.
Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Кабінетом Міністрів України.
Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.
Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та форма дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання — юридична особа або уповноважена нею особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:
Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження митними органами України та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом.Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки. мета ввезення чи вивезення, строк ввезення чи вивезення та номер реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження виробника та одержувача вантажу;відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;
номер контракту та вартість партії, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України;вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;найменування і кількість одиниць тари для наркотичних засобів, психотропних речовин у вигляді субстанцій і прекурсорів, яка використовується для виробництва лікарських засобів;місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.
До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції). Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття рішення про видачу дозволу суб’єкту господарювання — юридичній особі видається примірник дозволу для країни експортера. Примірник дозволу для центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, видається після надання суб’єктом господарювання — юридичною особою копії сертифікату якості центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України стандартних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення порівняльних досліджень, реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини додаються такі документи:лист-клопотання відповідного органу державної влади з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, для реєстрації в Україні та гарантією зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;
копія паспорта стандартного зразка або сертифіката якості (аналізу, відповідності) на лікарські засоби, що ввозяться.Суб’єкти господарювання — юридичні особи додатково надають копії рахунку-фактури або рахунку-проформи, що підтверджують відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору включеного до списку № І таблиці ІV Переліку із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів включених до списку № ІІ таблиці ІV Переліку додається паспорт якості);
наказ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажу гуманітарною допомогою.До заяви на одержання дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;контракт, згідно з яким вивозяться з території України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);Суб’єкт господарювання-юридична особа у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) країни- імпортера на здійснення імпортних операцій.
Якщо в державі імпортера не застосовуються заходи контролю за речовинами які ввозяться, уповноваженим органом держави імпортера надається відповідний лист.До заяви на одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).
Суб’єкт господарювання — юридична особа у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.Якщо в державі імпортера або експортера не застосовуються заходи контролю за речовинами, які перевозяться через територію України, уповноваженим органом держави імпортера або експортера надається відповідний лист.Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.
Копія дозволу, засвідчена суб’єктом господарювання — юридичною особою, якій видано такий документ, долучається до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщується разом з нею. Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.
Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові країни-імпортера.Підставами для відмови у видачі дозволу є:подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;подання суб’єктом господарювання — юридичною особою документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання — юридичною особою або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.
Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається суб’єкту господарювання — юридичній особі або уповноваженій нею особі особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.У разі усунення суб’єктом господарювання — юридичною особою причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви від суб’єкта господарювання — юридичної особи, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.
Строк видачі дозволу становить 30 календарних днів.Підставами для анулювання дозволу є:звернення суб’єкта господарювання — юридичної особи із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація;встановлення факту зазначення в заяві на одержання дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Підставами для переоформлення дозволу є:зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи;зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання — юридичної особи.За переоформлення дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
За видачу дубліката дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.
Дія цієї статті не поширюється на випадки:перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;
використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов’язане з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність;ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органами державної влади, військовими частинами, які перебувають у сфері управління цих органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законами.
Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законом.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина перша
Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерством внутрішніх справ України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина перша
Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.
Частина друга
Контроль за виконанням положень цього Закону в системі органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.
Частина друга
Контроль за виконанням положень цього Закону в системі державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу, в державних аварійно-рятувальних службах покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.
Частина третя
Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Частина третя(частину третю статті 31 виключено)
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина друга
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — Міністерству внутрішніх справ України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина друга
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, — Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, — Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та Службі безпеки України.
Народний депутат України
Лапін І.О.

ПОДАННЯ

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 регламенту Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»(щодо порядку обігу підконтрольних речовин).

Представляти проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»(щодо порядку обігу підконтрольних речовин) під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»  на 16 арк.

2. Порівняльна таблиця на 45 арк.

3. Пояснювальна записка на 4 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» на 1 арк.

5.   Електронна копія документів права законодавчої ініціативи.

Народний депутат України
Лапін І.О.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлений в результаті аналізу звернень органів державної влади та суб’єктів господарювання щодо необхідності вирішення проблемних питань з питань обігу підконтрольних речовин на законодавчому рівні та з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також вирішення проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах, та діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається:

– вирішити проблемні питання щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім закладів охорони здоров’я, а також діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Зокрема законопроектом пропонується дозволити таким суб’єктам здійснювати зазначені види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– вирішити проблемні питання щодо ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги. Зокрема законопроектом пропонується дозволити ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги за наявності дозволу на право їх ввезення, але без необхідності отримання ліцензії;

– закріпити на законодавчому рівні: платність видачі дозволів на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, платність їх переоформлення та визначити розмір плати за надання таких адміністративних послуг; строк видачі дозволів та надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі; підстави для відмови у видачі дозволів; підстави для анулювання дозволів; підстави для переоформлення дозволів;

– замінити дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вимогам, встановленим Ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Тобто при подачі документів для отримання ліцензії необхідно буде подати декларацію про відповідність об’єктів і приміщень, які використовуватимуться для здійснення діяльності з обігу підконтрольних речовин, вимогам, встановленим Ліцензійними умовами, без необхідності отримання дозволу МВС України, що суттєво спростить процедуру отримання ліцензії.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, законопроектом передбачається покласти на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому, законопроектом передбачається встановити, що контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

– усунути прогалину в законодавстві щодо неможливості ввезення та вивезення хворими, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України, з метою власного лікування лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Єдина Конвенція Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року;

Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року;

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Прийняття законопроекту сприятиме наповненню Державного бюджету України шляхом встановлення на законодавчому рівні розміру плати за видачу дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яка відповідно до пункту 27 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України належить до доходів загального фонду Державного бюджету України, а також плати за переоформлення дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту вирішить проблемні питання щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах, та діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, зокрема дозволить таким суб’єктам здійснювати зазначені види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зменшиться, оскільки законопроектом пропонується замінити дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що узгоджується з чинним законодавством та сприяє реалізації обраного державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності.

Крім того, прийняття законопроекту дозволить привести Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Народний депутат України
Лапін І.О.

ПРОЕКТ (ДООПРАЦЬОВАНИЙ)

вноситься народним депутатом України

Лапіним І.О.

Закон України

Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори»(щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац другий доповнити новим другим реченням такого змісту: «Порядок підготовки висновків  щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин визначається Кабінетом Міністрів України.»;

в абзаці десятому слова «наркотичні речовини» замінити словами «наркотичні засоби чи психотропні речовини»;

абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити;

абзац п’ятнадцятий доповнити новим другим реченням такого змісту: «Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначається Кабінетом Міністрів України.»;

2. В абзаці другому частини першої статті 2 слова і цифри «статтями 15, 19 і 20» замінити словами і цифрами «статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20».

3. Абзац шостий статті 4 після слова «порядку» доповнити словами «та визначення особливостей»;

4. Частину другу статті 5 доповнити новими абзацами шостим та сьомим такого змісту: «проводить відбір зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин для проведення досліджень з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Вартість відібраних зразків та проведення досліджень щодо визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включається до виробничих витрат суб’єктів, у яких ці зразки відібрано. Порядок  відбору зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин визначається Кабінетом Міністрів України;

видає висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та веде реєстр аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;».

У зв’язку з цим абзаци шостий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – вісімнадцятим.

5. Абзац дев’ятнадцятий статті 6 викласти у такій редакції: «проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для  забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі».

6. У статті 7:

1) у частині другій слова і цифри «статтями 19 та 20» замінити словами і цифрами «статтею 19 та частиною другою статті 20»;

2) частину третю після слів «суб’єктами господарювання» доповнити словами «крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

3) частину четверту викласти у такій редакції: «Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.».

4)  частину восьму викласти у такій редакції: «Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається, переоформлюється та анулюється органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі – орган ліцензування), відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

5) у частині дев’ятій слова «центральними органами  виконавчої  влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України  на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, центральному органу виконавчої влади,  що  реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному  обігу» замінити словами «органом ліцензування».

7. У статті 8:

1) у частині першій слово «певних» виключити;

2) доповнити частиною четвертою такого змісту: «Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.».

У зв’язку з цим частини четверту – восьму вважати частинами п’ятою – дев’ятою відповідно;

3) частину четверту викласти у такій редакції:

«Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також надав органу ліцензування такі відомості та документи:

копію диплома (свідоцтва, посвідчення, сертифіката), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника  відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, що ліцензується;

довідки відповідного державного  або  комунального  закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників,  які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості,  тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини,  пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України, видану в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України;

декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону;

відомості про осіб, що будуть мати доступ до роботи, пов’язаної  з  обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів;

копію договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (у разі культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, крім рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує вміст, визначений Кабінетом Міністрів України).»;

4) частину восьму виключити.

8. У статті 9:

1) у частині першій слова та цифри «статей 11 та 21» та слово «певних» виключити;

2) у частині другій:

в абзаці першому слово «певних» виключити;

абзац другий після слова «ліцензування» доповнити словами « у тому числі виявлених під час проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для  забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі»;

абзаци третій – п’ятий після слів «ветеринарної практики» доповнити словами «на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

9. У частині другій статті 10 слова «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України» замінити словами «Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України».

10. Статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають вимогам, установленим ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

11. У частині першій статті 12 слова і цифри «статтями 15, 19 та 20» замінити словами і цифрами «статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20».

12. У статті 13 слова і цифри «статтями 19 та 20» замінити словами і цифрами «статтею 19 та частиною другою статті 20”.

13. У статті 16:

1) у частині першій слова “науково-дослідної роботи” замінити словами “науково-дослідних робіт”;

2) у частині другій слова “науково-дослідними установами всіх форм власності” замінити словами “науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності”.

14. Частину першу статті 17 після слова «діяльності» доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Законом».

15. Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:

“Діяльність з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для проведення дослідження та експертизи цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, здійснюється без ліцензії.”.

16. Статтю 20 викласти у такій редакції:

“Стаття 20. Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, наукових установах, навчальних закладах

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії. Порядок здійснення такої діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

Вимоги цієї частини не поширюються на заклади охорони здоров’я.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах, вищих навчальних закладах дозволяється за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, в загальноосвітніх, професійно-технічних  навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.”.

17. У статті 22:

назву статті і частину першу викласти у такій редакції:

“Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України або прямують транзитом через територію України

Хворий, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує транзитом через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію України з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.”;

частину другу після слова “хворий” доповнити словами “, який в’їжджає на територію України або прямує транзитом через територію України,”.

 1. Статтю 24 викласти у такій редакції:

“Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється суб’єктами господарювання за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в установленому порядку.

Ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги здійснюється за наявності дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, без необхідності отримання ліцензії.

За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, на яку видається дозвіл, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що транзитом перевозяться через територію України, якщо інше не передбачено цим Законом.

За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України, якщо інше не передбачено цим Законом.

Кошти за видачу дозволу зараховуються  до Державного бюджету України.

Дозвіл видається після внесення плати за його видачу.

Безоплатно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.

У дозволі зазначається строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та форма дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:

мета ввезення чи вивезення, строк ввезення чи вивезення;

номер реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться на територію України чи вивозяться з території України (для лікарських засобів);

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора (для лікарських засобів);

власне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також найменування і місцезнаходження виробника та одержувача вантажу;

відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;

кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;

номер контракту та вартість партії,що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України;

вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;

найменування і кількість одиниць тари для наркотичних засобів, психотропних речовин у вигляді субстанцій і прекурсорів, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття  рішення про видачу дозволу суб’єкту господарювання видається примірник дозволу для країни експортера. Примірник дозволу для центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, видається лише після надання суб’єктом господарювання копії сертифікату якості  центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України стандартних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин , для проведення порівняльних досліджень, державної реєстрації лікарських засобів додаються такі документи:

лист-клопотання відповідного органу державної влади з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для реєстрації в Україні та гарантією зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;

копія паспорта або витягу з відповідної Фармакопеї  щодо підтвердження якості стандартного зразка, сертифіката якості (аналізу, відповідності) на лікарські засоби, що ввозяться.

Суб’єкти господарювання додатково надають копії рахунку-фактури або рахунку-проформи, що підтверджують відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контракту, згідно з яким  ввозяться на територію  України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів, включених до списку № ІІ таблиці ІV Переліку додається паспорт якості);

наказ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажу гуманітарною допомогою;

лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів (у разі відсутності реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться) та підтвердженням застосування таких лікарських засобів в країні, з якої планується ввозити гуманітарну допомогу.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення клінічних випробувань, досліджень, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;
 • контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності)від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначення строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);
 • лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів.

До заяви на одержання дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;
 • контракт, згідно з яким вивозяться з території України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності)від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка вивозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) країни- імпортера на здійснення імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера не застосовуються заходи контролю за речовинами які ввозяться, уповноваженим органом держави імпортера надається відповідний лист.

До заяви на одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 • рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які транзитом перевозяться через територію України;
 • контракт, згідно з яким здійснюється поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю,на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка перевозиться транзитом, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера або експортера не застосовуються заходи контролю за речовинами, які перевозяться через територію України, уповноваженим органом держави імпортера або експортера надається відповідний лист.

Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин (крім випадків ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин з метою проведення реєстрації лікарських засобів, що їх містять, або їх стандартних зразків, або гуманітарної допомоги).

Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх транзит надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові країни-імпортера.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

 • подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;
 • подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви від суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Строк видачі дозволу становить 30 календарних днів.

Підставами для анулювання дозволуцентральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, є:

 • анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація.

Електронна копія рішення про анулювання дозволу у день його прийняття надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Анулювання дозволу здійснюється безоплатно.

Підставами для переоформлення дозволу є:

 • зміна найменування суб’єкта господарювання;
 • зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання;
 • зміна назви пункту пропуску через митний кордон  України,  через який здійснюватиметься переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • зміна виду транспортного засобу, який буде використовуватися для переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митний кордон України.

Електронна копія переоформленого дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

За переоформлення дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.

Дублікат дозволу не видається.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через митний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України без відповідного дозволу на право ввезення, вивезення чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки:

 • перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;
 • перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;
 • ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України з метою використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов’язаним з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність;
 • ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органами державної влади, військовими частинами, які перебувають у сфері управління цих органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу (у тому числі іноземних держав), державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.”.

19. Частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

“Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законами.”.

20. Частину першу статті 26 викласти у такій редакції:

“Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законом.”.

21. У статті 31:

1) частину першу після слів “Міністерством внутрішніх справ України” доповнити словами “, Службою безпеки України”;

2) частину другу викласти у такій редакції:

“Контроль за виконанням та відповідальність за недотримання положень цього Закону в системі державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу, в державних аварійно-рятувальних службах покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.”;

3) частину третю виключити.

22. Частину другу статті 33 після слів “Міністерству внутрішніх справ України” доповнити словами “, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу”.

23. Пункт 2 розділу V «Прикінцеві положення» виключити.

 1. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, із дня набрання чинності цим Законом

Голова Верховної Ради

України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 1. Визначення термінівАбзац другий

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

Стаття 1. Визначення термінівАбзац другий

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють. Порядок підготовки висновків щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин визначається Кабінетом Міністрів України.

Абзац десятийкультивування рослин, включених до Переліку, – посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Абзац десятийкультивування рослин, включених до Переліку, – посів, вирощування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Абзаци одинадцятий та дванадцятийліцензія – документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензійні умови – перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і виконання яких є обов’язковим для суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Абзаци одинадцятий та дванадцятийВиключено

 

Абзац п’ятнадцятийПерелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік) – згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях; Абзац п’ятнадцятийПерелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік) – згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Порядок формування переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначається Кабінетом Міністрів України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях;
Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікаціяАбзац другий частини першої

таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону;

Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікаціяАбзац другий частини першої

таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20 цього Закону;

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Абзац шостий

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності  з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівАбзац шостий

встановлення єдиного порядку та визначення особливостей ліцензування видів діяльності  з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігуЧастина друга

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;

здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;

здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігуЧастина друга

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проводить відбір зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин для проведення досліджень з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Вартість відібраних зразків та проведення досліджень щодо визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включається до виробничих витрат суб’єктів, у яких ці зразки відібрано. Порядок відбору зразків рослин, лікарських засобів, препаратів, товарів, речовин визначається Кабінетом Міністрів України;

 видає висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та веде реєстр аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;

здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;

здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів,                психотропних речовин і прекурсорівАбзац дев’ятнадцятий

надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів,                психотропних речовин і прекурсорівАбзац дев’ятнадцятий

проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі;

Cтаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівЧастина друга

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених  до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності   з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах,  передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування  та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Cтаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівЧастина друга

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених  до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності   з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах,  передбачених статтею 19 та частиною другою статті 20 цього Закону, а також діяльності з культивування  та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Частина третяДіяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення  відповідних видів діяльності,  якщо інше не передбачено цим Законом. Частина третяДіяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III  Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання,крім органів державної влади та органів місцевого  самоврядування, за наявності в них ліцензії на здійснення   відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Частина четвертаЛіцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу,  умов  для  забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Частина четвертаЛіцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Частина восьмаЛіцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Частина восьмаЛіцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається, переоформлюється та анулюється органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі – орган ліцензування), відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності.
Частина дев’ятаПереліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення  діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади,  уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування  діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і   прекурсорів, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України. Частина дев’ятаПереліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення  діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  щоквартально надсилаютьсяорганом ліцензування Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умовЛіцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку. Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – орган ліцензування), такі відомості та документи:

свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України;

дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п’ять років. У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності.

Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умовЛіцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також надав органу ліцензування такі відомості та документи:

копію диплома (свідоцтва, посвідчення, сертифіката), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України, видану в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України;

декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до статті 11 цього Закону;

відомості про осіб, що будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

копію договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (у разі культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, крім рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує вміст, визначений Кабінетом Міністрів України).

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п’ять років. У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.Виключено

Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензіїЧастина перша

Орган ліцензування приймає рішення про видачу  ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії  відповідно до статей 11 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

Частина друга

Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення  діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

 

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики.

Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензіїЧастина перша

Орган ліцензування приймає рішення про видачу  ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії  відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

Частина друга

Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення  діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування у тому числі виявлених під час проведення обов’язкових перевірок відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до її видачі;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, на провадження  господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензіїЧастина друга

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної   ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерству внутрішніх справ України.

Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензіїЧастина друга

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних   засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.

Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівДозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення  діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,   видається суб’єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України.

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.

Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.

Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення  суб’єкту господарювання видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень,  призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.

Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і   приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, що належать Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що  забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Службі безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний.

Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівДля здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають вимогам, установленим ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контроль за відповідністю об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовинЧастина перша

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.

Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовинЧастина перша

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15 і 19 та частиною другою статті 20 цього Закону.

Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовинНа території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону. Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовинНа території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтею 19 та частиною другою статті 20 цього Закону.
Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовинЧастина перша

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.

Частина друга

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовинЧастина перша

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідних робіт.

Частина друга

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними (науково-технічними) установами незалежно від форми власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації  (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV ПерелікуЧастина перша

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території  України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації  (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV ПерелікуЧастина перша

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території  України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності,якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльностіЧастина друга

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі,  оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до  закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється   без ліцензії.

Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльностіЧастина друга

Діяльність з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для проведення дослідження та експертизи цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, здійснюється без ліцензії.

Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних ціляхДіяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Стаття 20. Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах, наукових установах, навчальних закладахДіяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії. Порядок здійснення такої діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

Вимоги цієї частини не поширюються на заклади охорони здоров’я.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових установах, вищих навчальних закладах дозволяється за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, в загальноосвітніх, професійно-технічних  навчальних закладах дозволяється без отримання ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.

Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирівХворий, який прямує транзитом через територію України, може перевозити з метою власного лікування  наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті  хворий затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в’їжджають на територію України, виїжджають з території України або прямують транзитом через територію УкраїниХворий, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує транзитом через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію Україниз метою власного  лікування  наркотичні  засоби  і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий, який в’їжджає на територію України або прямує транзитом через територію України, затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівВвезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:

власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;

відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;

кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;

сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини;

мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;

вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;

місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.

Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу урядові країни-імпортера.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Кабінетом Міністрів України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження митними органами  України та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у  випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки.

Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівВвезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється суб’єктами господарювання за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в установленому порядку.

Ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги здійснюється за наявності дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, без необхідності отримання ліцензії.

За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, на яку видається дозвіл, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що транзитом перевозяться через територію України, якщо інше не передбачено цим Законом.

За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України, якщо інше не передбачено цим Законом.

Кошти за видачу дозволу зараховуються  до Державного бюджету України.

Дозвіл видається після внесення плати за його видачу.

Безоплатно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.

У дозволі зазначається строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, — не більше одного року з дня видачі дозволу.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та форма дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:

мета ввезення чи вивезення, строк ввезення чи вивезення;

номер реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, що ввозяться на територію України чи вивозяться з території України (для лікарських засобів);

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора (для лікарських засобів);

власне найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також найменування і місцезнаходження виробника та одержувача вантажу;

відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;

кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;

номер контракту та вартість партії,що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України;

вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;

найменування і кількість одиниць тари для наркотичних засобів, психотропних речовин у вигляді субстанцій і прекурсорів, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття  рішення про видачу дозволу суб’єкту господарювання видається примірник дозволу для країни експортера. Примірник дозволу для центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, видається лише після надання суб’єктом господарювання копії сертифікату якості  центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. 

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України стандартних зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення порівняльних досліджень, державної реєстрації лікарських засобів додаються такі документи:

лист-клопотання відповідного органу державної влади з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для реєстрації в Україні та гарантією зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;

копія паспорта або витягу з відповідної Фармакопеї  щодо підтвердження якості стандартного зразка, сертифіката якості (аналізу, відповідності) на лікарські засоби, що ввозяться.

Суб’єкти господарювання додатково надають копії рахунку-фактури або рахунку-проформи, що підтверджують відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контракту, згідно з яким  ввозяться на територію  України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення на територію України як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, включеного до списку № І таблиці ІV Переліку, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів, включених до списку № ІІ таблиці ІV Переліку додається паспорт якості);

наказ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги про визнання вантажу гуманітарною допомогою;

лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з зазначенням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів (у разі відсутності реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться) та підтвердженням застосування таких лікарських засобів в країні, з якої планується ввозити гуманітарну допомогу.

До заяви на одержання дозволу на право ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, для проведення клінічних випробувань, досліджень, додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

рахунок-фактура або рахунок проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

контракт, згідно з яким ввозяться на територію України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

сертифікат якості (аналізу, відповідності)від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка ввозиться, із зазначення строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

лист-клопотання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості лікарських засобів.

До заяви на одержання дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

 рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

контракт, згідно з яким вивозяться з території України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

сертифікат якості (аналізу, відповідності)від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка вивозиться, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) країни- імпортера на здійснення імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера не застосовуються заходи контролю за речовинами які ввозяться, уповноваженим органом держави імпортера надається відповідний лист.

До заяви на одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додаються завірені в установленому порядку копії таких документів:

рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які транзитом перевозяться через територію України;

контракт, згідно з яким здійснюється поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

сертифікат якості (аналізу, відповідності) від виробника наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці ІV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю,на номер серії (або інші ідентифікуючі, маркувальні ознаки) партії, яка перевозиться транзитом, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Суб’єкт господарювання у кожному конкретному випадку повинен надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі імпортера або експортера не застосовуються заходи контролю за речовинами, які перевозяться через територію України, уповноваженим органом держави імпортера або експортера надається відповідний лист.

Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин (крім випадків ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин з метою проведення реєстрації лікарських засобів, що їх містять, або їх стандартних зразків, або гуманітарної допомоги).

Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх транзит надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові країни-імпортера.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;

подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу надається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви від суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Строк видачі дозволу становить 30 календарних днів.

Підставами для анулювання дозволуцентральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, є:

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація.

Електронна копія рішення про анулювання дозволу у день його прийняття надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Анулювання дозволу здійснюється безоплатно.

Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб’єкта господарювання;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання;

 зміна назви пункту пропуску через митний кордон  України,  через який здійснюватиметься переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

зміна виду транспортного засобу, який буде використовуватися для переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через митний кордон України.

Електронна копія переоформленого дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

За переоформлення дозволу справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, до Державного бюджету України.

Дублікат дозволу не видається.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через митний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов’язкової їх охорони та супроводження підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України, вивозиться з території України чи транзитом перевозиться через територію України без відповідного дозволу на право ввезення, вивезення чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки:

перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;

перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;

ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України з метою використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов’язаним з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність;

ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органами державної влади, військовими частинами, які перебувають у сфері управління цих органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу (у тому числі іноземних держав), державними аварійно-рятувальними службами з метою виконання покладених на них завдань.

Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівЧастина перша

Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у  спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами  господарювання  за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівЧастина перша

Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законами. 

Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів,                 психотропних речовин і прекурсорівЧастина перша

Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів,                 психотропних речовин і прекурсорівЧастина перша

Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, крім випадків, визначених законом.

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього ЗаконуЧастина перша

Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерством внутрішніх справ України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.

Частина друга

Контроль за виконанням положень цього Закону в системі органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.

Частина третя

Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього ЗаконуЧастина перша

Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.

Частина друга

Контроль за виконанням та відповідальність за недотримання положень цього Закону в системі державних органів, у яких проходять службу військовослужбовці або особи рядового і начальницького складу, в державних аварійно-рятувальних службах покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України.

Частина третя

(частину третю статті 31 виключено)

Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та балансиЧастина друга

Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, – Міністерству внутрішніх справ України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, – Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.

Пункт 2 розділу V

2. Ліцензії на здійснення видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.

Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та балансиЧастина друга

Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, – Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, – Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та Службі безпеки України.

Пункт 2 розділу V

Виключено

Народний депутат України
Лапін І.О.

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)»

(доопрацьований, реєстр. № 1801 від 14.07.2015 р.)

У законопроекті, який внесений на заміну попереднього, пропонується:

– «дозволити ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги за наявності дозволу на право їх ввезення, але без необхідності отримання ліцензії;

– закріпити на законодавчому рівні платність видачі дозволів на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, платність їх переоформлення та визначити розмір плати за надання таких адміністративних послуг;

– замінити дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та інше (п. 3 Пояснювальної записки).

Як зазначається у Пояснювальній записці, «законопроект розроблено з метою приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також вирішення проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах».

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

Положення законопроекту викликають зауваження через їх недостатню обґрунтованість та юридичну визначеність. У цьому відношенні звертають на себе увагу зміни, якими, насамперед, істотно змінюється правове регулювання діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Зазначене зауваження стосується, зокрема, пропозиції замінити дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, декларацією відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (наприклад: зміни до абз. 19 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 8 проекту).

Недостатньо аргументованими виглядають також зміни, згідно з якими «діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів…у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії» (ч. 1 ст. 20 проекту).

Прийняття окремих змін може призвести до виникнення правових колізій або труднощів у правозастосуванні. Зазначене повною мірою стосується оновленої редакції частини четвертої статті 8 Закону, якою визначаються відомості і документи, які необхідні для оформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (наприклад: «декларація відповідності матеріально-технічної бази, призначена для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; «відомості про осіб, що будуть  мати  доступ  до   роботи, пов’язаної  з  обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів; копію договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (підп. 3 п. 7 розд. І проекту). Втім, такий підхід до регулювання вказаних відносин, на думку Головного управління, не повною мірою узгоджується з відповідними нормами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», який є спеціальним законодавчим актом, що регулює відносини, котрі виникають у сфері ліцензування господарської діяльності), за змістом яких визначення переліку відомостей і документів, які необхідні для оформлення ліцензії відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України (наприклад: п. 4 ч. 1 ст. 1; ст. 9 вказаного чинного Закону).

У законопроекті зустрічаються положення, які сформульовані недостатньо коректно. Наприклад: «ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який…надав довідку відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами» (абз. 3 ч. 4 оновленої редакції ст. 8 Закону). Зі змісту цитованого положення можна зробити висновок про те, що до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів можуть допускатися працівники з психічними розладами, які викликані іншими причинами (наприклад психологічними травмами, виробничими отруєннями, черепно-мозковими травмами тощо), що, безперечно, викликає заперечення.

Згідно з оновленою редакцією частини другої статті 11 Закону «про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам, суб’єкт господарювання подає органу ліцензування декларацію відповідності матеріально-технічної бази, призначеної для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорі» (ч. 2 ст. 11 проекту). Однак нез’ясованим залишається питання про те, ким затверджується форма зазначених вище документів.

Певний сумнів викликають зміни з точки зору їх доцільності, згідно з якими «відповідальність за недостовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, установленим вимогам покладається на особу, що підписала заяву про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (ч. 3 ст. 11 проекту). Запропонована норма виглядає формальною, оскільки відповідальність за «недостовірність» вказаних вище даних у чинних законах та поданому законопроекті не передбачено, а з іншого боку – як спроба перекласти відповідальність з керівника підприємства, установи, організації на інших осіб.

У змінах до частини другої статті 19 Закону пропонується встановити, що «діяльність з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для проведення контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту…здійснюється без ліцензії». Однак не враховано, що  Кримінальним процесуальним кодексом України також передбачається проведення слідчих експериментів з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (наприклад: ч. 7 ст. 223, ст. 240 КПК України).

Певні непорозуміння виникають з приводу запропонованої нової редакції частини четвертої статті 20 законопроекту, за змістом якої можна зробити висновок про те, що загальноосвітні навчальні заклади, начебто здійснюють «діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку…що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу».

Окремі запропоновані норми не відповідають конституційному принципу верховенства права у частині забезпечення правової визначеності, ясності і недвозначності норм, як складових цього принципу. Зокрема, у законопроекті використовуються оціночні формулювання особистого характеру, які не повинні міститься у нормативно-правовому акті. Наприклад: «у разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу ввезення, вивезення або транзит вказаних засобів, речовин і прекурсорів може бути одноразово продовжений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (ч. 8 ст. 24 проекту). Використання подібних оціночних формулювань може призвести до неоднозначного тлумачення норм закону (оскільки неможливо визначити їх зміст через відсутність критеріїв «поважності причин») та створювати передумови для корупційних проявів.

Вважаємо за доцільне звернути увагу на недоліки техніко-юридичного характеру законопроекту. Зокрема, не зовсім коректно виглядає обраний спосіб внесення окремих змін. Наприклад, у законопроекті пропонується «доповнити частиною четвертою статтю 8 Закону» (підп. 2 п. 7 розд. І проекту) і водночас передбачається цю ж саму частину викласти у новій редакції (підп. 3 п. 7 розд. І проекту).

Деякі зміни вносяться до «абзаців» статей Закону (наприклад, зміни до «абзацу шостого статті 4», «абзацу дев’ятнадцятого статті 6» Закону), що не узгоджується з вимогами законодавчої техніки, згідно з якими статті законів у структурному відношенні поділяються на частини, а останні – пункти, підпункти, абзаци. Тому відповідні зміни мали б вноситися не до абзаців, а до відповідних частин статей Закону.

У законопроекті не завжди дотримані вимоги законодавчої техніки, згідно з якими положення норми викладаються у новій редакції, якщо їх зміст суттєво оновлюється (наприклад, у законопроекті пропонується викласти у нових редакціях частину першу статті 25 та частину першу статті 26 Закону, хоча положення цих частин доповнюються декількома словами (п. 19 розд. І проекту).

Положення законопроекту містять повторення (наприклад, про «обов’язкову перевірку матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умови для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» йдеться одночасно у змінах до абз. 19 ч. 1 ст. 6 Закону та ч. 4 ст. 8 Закону).

У законопроекті використовується формулювання «використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (наприклад, ч. 3 оновленої редакції ст. 20 Закону), тоді як у чинному Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» – «розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (наприклад, п. 22 ч. 1 ст. 7 вказаного чинного Закону).

В одних положеннях законопроекту використовуються формулювання «робота, пов’язана з обігом наркотичних з наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» (наприклад, абз. 6 ч. 4 ст. 8 проекту), «господарська діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», тоді як в інших – «діяльність з обігу наркотичних з наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів».

В одному положенні законопроекту використовуються слова «країна-імпортер» (наприклад: ч. 18, ч. 25 ст. 24 проекту), а в іншому – «держава-імпортер» (наприклад: ч. 19, ч. 21, ч. 22 ст. 24 проекту).

У законопроекті зустрічаються некоректні, зокрема невластиві нормам закону терміни і формулювання (наприклад: «умови схоронності наркотичних засобів» (ч. 2 ст. 9 проекту); «контроль …здійснюється…під час здійснення контролю…» (ч. 4 ст. 11 проекту)», а також формулювання, які характеризується юридичною невизначеністю (наприклад: «відомості про осіб, що будуть  мати  доступ  до   роботи, пов’язаної  з  обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів» (абз. 6 ч. 4 ст. 8 проекту).

В оновленій редакції статті 24 Закону пропонується одночасно врегулювати різні за своєю природою питання, що не відповідає вимогам законодавчої техніки, згідно з якими в одній статті мають міститися змістовно об’єднані норми права. При цьому виглядає надто громіздкою конструкція цієї статті, яка складається із сорока частин, що може ускладнювати користування законом.

Враховуючи той факт, що за змістом Конституції України (ст. 16) та Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (ст. 20) проведення державної політики в усіх сферах суспільного життя (в тому числі у сфері ліцензування) забезпечує Кабінет Міністрів України, вважаємо, що рішення щодо цього законопроекту доцільно приймати з урахуванням відповідного висновку Кабінету Міністрів України.

Узагальнюючий висновок: законопроект потребує доопрацювання.

Керівник Головного управління В.Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

від 25.11.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму засіданні розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)» (р. № 1801, доопрацьований), поданий народним депутатом України Лапіним І.О.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також вирішення проблемних питань щодо діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, крім закладів охорони здоров’я, державних аварійно-рятувальних службах, та діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Для цього пропонується:

скасувати вимогу щодо необхідності отримання дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який видається суб’єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України після здійснення перевірки, і подання цього дозволу органу ліцензування для отримання ліцензії, замінивши його декларацією суб’єкта господарювання про відповідність його приміщень встановленим вимогам;

здійснювати перевірку відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування;

уточнити порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в залежності від мети їх ввезення (гуманітарна допомога, стандартні зразки, реалізація, транзит тощо);

встановити на рівні закону розмір плати, що справляється за видачу дозволу на ввезення, вивезення чи транзит підконтрольних речовин, визначити строк видачі такого дозволу та підстави для відмови у його видачі чи анулювання;

встановити, що «діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в військових частинах, з’єднаннях, у яких проходять службу військовослужбовці або особи начальницького і рядового складу, державних аварійно-рятувальних службах дозволяється без отримання ліцензії» (ця вимога не поширюватиметься на підпорядковані таким органам заклади охорони здоров’я);

дозволити загальноосвітнім, професійно-технічним навчальним закладам здійснювати діяльність з використання, зберігання, перевезення, придбання, знищення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без отримання ліцензії за умови здійснення зазначених видів діяльності з обігу прекурсорів, у кількості, що не перевищує річної потреби для забезпечення навчального процесу.

Крім того, законопроектом пропонується, розширити сферу використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування хворих, які в‘їжджають на територію України, виїжджають з неї або прямують транзитом. Також Кабінету Міністрів України надається право встановлення Порядку формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Не заперечуючи щодо необхідності приведення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у відповідність до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», слід зазначити наступне.

1. Враховуючи те, що статтею 9 чинного Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» встановлені додаткові підстави для відмови у видачі ліцензії (зокрема: відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами чи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо), доцільно розширити зміст запропонованих законопроектом змін до статті 8, доповнивши цю статтю відповідними вимогами до суб‘єкта господарювання, зміст яких випливає зі змісту встановлених чинною статтею 9 підстав для відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Законопроектом пропонується у Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» визначити орган виконавчої влади, який буде здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (частина четверта змін до статті 11 законопроекту), що суперечить вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до якого контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснює орган ліцензування, а орган ліцензування, яким є орган виконавчої влади, визначає Кабінет Міністрів України.

3. У змінах, що вносяться до статей 2, 7, 12 та 13 йде посилання на те, що зазначені у цих статтях види діяльності дозволяються лише в цілях, визначених «частиною другою статті 20». В той же час частина друга запропонованої нової редакції статті 20 за змістом не містить жодного виду діяльності, оскільки має таку редакцію: «Вимоги цієї частини не поширюються на заклади охорони здоров’я». Тому доцільно першу та другу частину змін до статті 20 законопроекту об’єднати.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 06.10.2015 року № 16/3-1455/1801(244103) зазначає, що законопроект потребує доопрацювання.

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції у своєму висновку від 04.11.2015 року № 04-17/10-1273(272687), посилаючись на норми статті 29 та 30 Єдиної Конвенції Організації Об’єднаних націй про наркотичні засоби 1961 року, статті 8 Конвенції про психотропні речовини 1971 року, зазначає, що проект Закону не відповідає праву Європейського Союзу.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму Висновку від 03.11.2015 р. № 04-19/17-5169 зазначив, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Виходячи з викладеного Комітет пропонує за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин)» (реєстр. № 1801 (доопрацьований ), поданий народним депутатом України Лапіним І.О. направити автору законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити голову Комітету Богомолець О.В.

Голова Комітету О.В. Богомолець
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті