Законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей

30 Січня 2015 12:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до ст. 93 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Павленко Юрій Олексійович.

Народні депутати України Ю.О. Павленко
Н.Ю. Королевська
Т.Д. Бахтеєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей» обумовлено необхідністю посилити державні гарантії та соціального захисту дітей, які, в той чи інший спосіб, постраждали в наслідок подій, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції.

Зокрема, пропонується віднести до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей:

– дітей, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами;

– дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів;

– батьки (один із батьків) яких загинули або пропали безвісти під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції,

поширивши на них дію норм Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Пропонується також встановити, що такі діти мають право пільгового вступу до вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності за наявності достатнього рівня підготовки.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Законопроект розроблено з метою поліпшення соціального захисту, створення сприятливих умови для освіти, оздоровлення та відпочинкудітей, які змушені були покинути місця свого постійного проживання з метою уникнення наслідків воєнних дій чи збройного конфлікту; дітей, які залишились в зоні воєнних дій чи збройного конфлікту; дітей, батьки яких (один із батьків) загинули, пропали безвісти під час участі в антитерористичній операції.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

4. Стан нормативно-правової бази

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до:

Конституції України;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону потребуватиме видатків з Державного бюджету України для придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за попередніми підрахунками – близько 5 тисяч гривень на одну особу на рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроектунадасть можливість поліпшити соціальний захист дітей, які змушені були покинути місця свого постійного проживання з метою уникнення наслідків воєнних дій чи збройного конфлікту; дітей, які залишились в зоні воєнних дій чи збройного конфлікту; дітей, батьки яких (один із батьків) загинули, пропали безвісти, померли під час участі в антитерористичній операції, створити сприятливі умови для їх освіти, оздоровлення та відпочинку.

Народні депутати України Ю.О. Павленко
Н.Ю. Королевська
Т.Д. Бахтеєва

Проект

від 11.12.2014 р. реєстраційний № 1411

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 з наступними змінами) частину дев’яту статті 19 викласти у такій редакції:

«Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей; дітям, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітям, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів;дітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.».

2. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 з наступними змінами) частину шосту статті 15 викласти у такій редакції:

«Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; дітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.».

3. У Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313 з наступними змінами):

1) абзац десятий статті 1 після слів «сфери села» доповнити словами «діти, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; діти, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; діти, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.»;

2) частину першу статті 24 після слів «сфери села» доповнити словами «дітей, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітей, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції»;

3) статтю 28 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Оздоровлення та відпочинок дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюється у складі організованих груп.

Формування та супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку, здійснюється в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст (положення) законодавчих актів Україниз урахуванням запропонованих змін
 Закон України ,,Про охорону дитинства“
Стаття 19. Право на освіту
…Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.
Стаття 19. Право на освіту
…Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей; дітям, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітям, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього ЗаконуОсобам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги: 23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищихнавчальних закладів на спеціальності, підготовка за якимиздійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.….Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших
держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.
Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність
цього ЗаконуОсобам, на яких поширюється чинність цього Закону(стаття 10), надаються такі пільги:23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.….Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; дітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.
Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
…діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з
багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;…
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
…діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з
багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; діти, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; діти, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; діти, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.
Стаття 24. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітейОздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, – дітей з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов; дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
 
Стаття 24. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку
дітейОздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, – дітей з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов; дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;дітей, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітей, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.…
Стаття 28 Вимоги щодо прийняття дітей на оздоровлення та відпочинок1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.2. Формування груп дітей та призначення особи, яка їх супроводжує до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, здійснюється юридичними особами, якщо їх установчими документами передбачено провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей. Стаття 28 Вимоги щодо прийняття дітей на оздоровлення
та відпочинок1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.2. Формування груп дітей та призначення особи, яка їх
супроводжує до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, здійснюється юридичними особами, якщо їх установчими документами передбачено провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.
3. Група дітей для направлення до дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку формується і склад її затверджується не пізніш як за два дні до від’їзду.4. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.
3. Група дітей для направлення до дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку формується і склад її затверджується не пізніш як за два дні до від’їзду.4. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх
супроводжує. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.
Витрати на відрядження осіб, які супроводжують дітей, можуть відшкодовуватися за рахунок юридичних осіб, що їх призначили відповідно до частини другої цієї статті, та інших джерел, не заборонених законодавством.5. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення, проводиться інструктаж з питань безпеки. Витрати на відрядження осіб, які супроводжують дітей, можуть відшкодовуватися за рахунок юридичних осіб, що їх призначили відповідно до частини другої цієї статті, та інших джерел, не заборонених законодавством.5. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та
відпочинок з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення, проводиться інструктаж з питань безпеки.
6. Відповідальність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за життя і здоров’я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих закладів.7. Супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку здійснюється безоплатно працівниками органів внутрішніх справ.  6. Відповідальність дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку за життя і здоров’я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих закладів.7. Супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та
відпочинку здійснюється безоплатно працівниками органів внутрішніх справ.8. Оздоровлення та відпочинок дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюється у складі організованих груп.Формування та супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку, здійснюється в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей.
Народний депутат України Ю.О. Павленко
Народний депутат України Н.Ю. Королевська
Народний депутат України Т.Д. Бахтеєва

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей» (№ 1411 від 11.12.2014 р.)

від 23.12.2014

У законопроекті пропонується надати право вступу на пільгових умовах до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітям, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки (доповнення до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»); надати право позаконкурсного вступу до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності,   підготовка   за   якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетівдітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції(доповнення до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Передбачається також віднести до категорії «дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки», оздоровлення і відпочинок яких відповідно до статті 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, дітей, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітей, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.

Головне науково-експертне управління не заперечує проти законодавчої ініціативи, спрямованої на посилення державної підтримки дітей, які постраждали внаслідок окупації, воєнних дій чи збройних конфліктів.

Варто відмітити, що статтею 44 Закону України «Про вищу освіту» зазначається, що прийом на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи на освіту. Поза конкурсом до державних і комунальних вищих навчальних закладів особи зараховуються у випадках, передбачених законом.

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше 15 жовтня року, що передує року вступу до вищого навчального закладу. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освітиі науки України№ 1172 від 15.10.2014 р.:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право, а також інші категорії осіб, що мають таке право, зараховуються до вищих навчальних закладів поза конкурсом в межах кількості місць, визначених приймальною комісією вищого навчального закладу, але не більше 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу (але не менше одного місця). Зарахування осіб відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право, зараховуються до вищих навчальних закладів у першочерговому порядку.

Таким чином, наразі різними законодавчими актами запроваджено диференціацію пріоритетних прав доступу до вищої освіти певних категорій осіб.

У законопроекті продовжується тенденція щодо розширення кола осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом до державних та комунальних навчальних закладів, що дістало відтворення в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році. На думку управління, при розгляді цього законопроекту слід врахувати, що відповідно до частини третьої статті 53 Основного Закону України «громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі». У цьому контексті слід також згадати положення статті 24 Конституції України, за змістом яких громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, що виключає встановлення «привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

Аналіз цитованих конституційних положень дає підстави дійти висновку, що законопроект у цій частині не повною мірою узгоджується з ідеологією Конституції України та чинного законодавства України з питань освіти, за змістом якого громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, що, на думку управління, виключає можливість довільного встановлення винятків на законодавчому рівні для окремих категорій громадян. Адже очевидним є те, що надання пільг та переваг одним категоріям громадян на практиці означатиме звуження обсягу та змісту права на освіту інших громадян.

Саме тому питання позаконкурсного зарахування до державних та комунальних вищих навчальних закладів останнім часом викликає невдоволення в суспільстві, оскільки особи, які мають кращі знання та здібності, іноді не можуть реалізувати своє конституційне право на здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах за державним замовленням лише через те, що вони не належать до відповідних пільгових категорій абітурієнтів.

Тому, очевидно, на законодавчому рівні мають передбачатися інші способи (форми) державної підтримки вразливих категорій осіб. З іншого боку, є підстави вважати, що прийняття цього законопроекту у запропонованому вигляді продовжує своєрідну ланцюгову реакцію, коли на розгляд парламенту вносяться законопроекти про розширення права на позаконкурсний вступ до вищих навчальних і комунальних закладів й іншим категоріям осіб. Адже, якщо таке право надано особам, батьки яких є шахтарями, то чому б не надати такі пільги, наприклад, дітям, батьки яких є працівниками інших не менш важливих галузей народного господарства.

Враховуючи викладене, Головне управління вважає, що порушена у законопроекті проблема потребує комплексного, системного вирішення у Законі України «Про вищу освіту», а не шляхом внесення фрагментарних змін до різних законів. Йдеться про необхідність забезпечення єдиного підходу при наданні відповідних пільг при вступі до державних та комунальних вищих навчальних закладів. Визначальним при цьому має бути рівень підготовки, здатність дитини успішно і в повному обсязі опанувати програму вищого навчального закладу.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

від 04.02.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму засіданні 04 лютого 2015 року (протокол № 05) розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей (реєстр. № 1411 від 11.12.2014), внесений народними депутатами України Ю. Павленком, Н. Королевською, Т. Бахтєєвою.

Законопроектом пропонується надати право вступу на пільгових умовах до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітям, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки (доповнення до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»); надати право позаконкурсного вступу до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності,   підготовка   за   якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетівдітям, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції(доповнення до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Передбачається також віднести до категорії «дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки», оздоровлення і відпочинок яких відповідно до статті 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, дітей, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами; дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів; дітей, батьки (один із батьків) яких загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 23.12.2014 року № 16/3-1128/1411 надало низку міркувань щодо законодавчого забезпечення прав доступу до вищої освіти певних категорій осіб і зробило висновок, що «порушена у законопроекті проблема потребує комплексного, системного вирішення у Законі України «Про вищу освіту», а не шляхом внесення фрагментарних змін до різних законів. Йдеться про необхідність забезпечення єдиного підходу при наданні відповідних пільг при вступі до державних та комунальних вищих навчальних закладів. Визначальним при цьому має бути рівень підготовки, здатність дитини успішно і в повному обсязі опанувати програму вищого навчального закладу».

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей (реєстр. № 1411 від 11.12.2014), внесений народними депутатами України Ю. Павленком, Н.Королевською, Т.Бахтєєвою, повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Доповідачем від Комітету визначено народного депутата України, Голову Комітету Л.Гриневич.

Голова Комітету Лілія Гриневич

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 09.04.2015 р.

Назва проекту акта: проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей.

Реєстр. № 1411 від 11 грудня 2014 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Павленком Ю.О., Королевською Н.Ю. Бахтеєвою Т.Д.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань науки і освіти.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але потребує приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки (рішення Комітету від 9 квітня 2015 р., протокол № 20).

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті