Проект урядової постанови щодо внесення змін до постанови КМУ № 240 стосовно референтного ціноутворення

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240» (далі – Проект постанови), яким пропонується врегулювати питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті. Тому заклади і установи охорони здоров’я матимуть право визначати оптово-відпускні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення на час їх відпуску за пільговим рецептом або закупівлі такої продукції із застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Проект Постанови, пояснювальна записка до нього та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 05.04.2015 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-06-69, контактна особа: Ковальова І.П. e-mail:moz@moz.gov.ua, kovalyova@moz.gov.ua.

Державної регуляторної служби 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 2 липня 2014 р. № 240»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» (далі – постанова КМУ № 240) декларування змін оптово-відпускних цін здійснюється з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін, установлених у країні їх походження, Республіці Болгарія, Республіці Молдова, Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині і Республіці Сербія згідно з Порядком декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення (далі – Порядок), затвердженим цією постановою.

Цей Порядок, який визначає граничний рівень оптово-відпускних цін, поширюється на лікарські засоби, які включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі – лікарські засоби).

Що стосується декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, то воно здійснюється за спрощеною процедурою без застосування механізму визначення порівняльних (референтних) цін, оскільки в інших країнах відсутні відповідні реєстри цін.

Заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівня задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Необхідно зазначити, що нормами постанови КМУ № 240 передбачено, що лише відомості щодо цін, які сформовані за цим Порядком мають право на чинність після 01 березня 2015 року.

На сьогодні по новій процедурі вже задекларовано та внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення до 7300 позицій, з яких 2300 лікарських засобів та 5000 виробів медичного призначення.

Водночас, необхідно зазначити, що у зв’язку з ситуацією, що склалась на валютному ринку (різкі коливання курсу валют) та за чисельними зверненнями регіональних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я держадміністрацій, закладів охорони здоров’я, аптечних закладів та хворих, які мають право на безоплатне і пільгове забезпечення лікарськими засобами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» забезпечення соціально незахищених верств населення пільговими лікарськими засобами унеможливлено через те, що дистриб’ютори відпускають аптекам лікарські засоби за цінами, які перевищують їх задекларований рівень, оскільки стрімкі зміни курсу валют перевищують дозволені законодавством темпи можливого зростання задекларованої оптово-відпускної ціни на них.

Враховуючи зазначене та беручи до уваги, те, що Законом України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України, МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240» (далі – проект постанови), яким пропонується врегулювати питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті. Тому заклади і установи охорони здоров’я матимуть право визначати оптово-відпускні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення на час їх відпуску за пільговим рецептом або закупівлі такої продукції із застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є врегулювання питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті та забезпечення соціально незахищених верств населення лікарськими засобами на пільговій основі.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про ціни і ціноутворення».

постанови Кабінету Міністрів України:

від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»;

від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»;

від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України – www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить врегулювати питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті.

101 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить врегулювати питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті та забезпечення соціально незахищених верств населення лікарськими засобами на пільговій основі.

Міністр Олександр Квіташвілі

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення МОЗ України 05.03.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240

Відповідно до статті 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2015 р. № _____

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів Українивід 2 липня 2014 р. № 240

1. Підпункт 2 пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

«2) з 15 березня 2015 р. заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівня задекларованих змін оптово-відпускних цін вітчизняного виробництва – у національній валюті та іноземного виробництва – у національній або іноземній валюті з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825) за порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906).».

2. У абзаці 3 пункту 3 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженому зазначеною постановою, після слів «у національній валюті» доповнити словами «та іноземній валюті».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 2 липня 2014 р. № 240»

1. Опис проблеми

Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» (далі – постанова КМУ № 240) декларування змін оптово-відпускних цін здійснюється з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін, установлених у країні їх походження, Республіці Болгарія, Республіці Молдова, Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині і Республіці Сербія згідно з Порядком декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення (далі – Порядок), затвердженим цією постановою.

Цей Порядок, який визначає граничний рівень оптово-відпускних цін, поширюється на лікарські засоби, які включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі – лікарські засоби).

Що стосується декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, то воно здійснюється за спрощеною процедурою без застосування механізму визначення порівняльних (референтних) цін, оскільки в інших країнах відсутні відповідні реєстри цін.

Заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівня задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Необхідно зазначити, що нормами постанови КМУ № 240 передбачено, що лише відомості щодо цін, які сформовані за цим Порядком мають право на чинність після 01 березня 2015 року.

На сьогодні по новій процедурі вже задекларовано та внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення до 7300 позицій, з яких 2300 лікарських засобів та 5000 виробів медичного призначення.

Водночас, необхідно зазначити, що у зв’язку з ситуацією, що склалась на валютному ринку (різкі коливання курсу валют) та за чисельними зверненнями регіональних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я держадміністрацій, закладів охорони здоров’я, аптечних закладів та хворих, які мають право на безоплатне і пільгове забезпечення лікарськими засобами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» забезпечення соціально незахищених верств населення пільговими лікарськими засобами унеможливлено через те, що дистриб’ютори відпускають аптекам лікарські засоби за цінами, які перевищують їх задекларований рівень, оскільки стрімкі зміни курсу валют перевищують дозволені законодавством темпи можливого зростання задекларованої оптово-відпускної ціни на них.

Враховуючи зазначене та беручи до уваги, те, що Законом України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України, МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240» (далі – проект постанови), яким пропонується врегулювати питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті. Тому заклади і установи охорони здоров’я матимуть право визначати оптово-відпускні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення на час їх відпуску за пільговим рецептом або закупівлі такої продукції із застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою проекту постанови є врегулювання питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті та забезпечення соціально незахищених верств населення лікарськими засобами на пільговій основі.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки не буде здійснено забезпечення соціально незахищених верств населення лікарськими засобами на пільговій основі.

Другий спосіб: прийняти запропонований Проект постанови. Цей спосіб є оптимальним способом так, як буде врегульовано питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва у іноземній валюті та забезпечено соціально незахищені верства населення лікарськими засобами на пільговій основі.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом постанови КМУ передбачено врегулювати питання декларування оптово-відпускної ціни на продукцію іноземного виробництва не тільки у національній валюті, а і у іноземній валюті. Тому заклади і установи охорони здоров’я матимуть право визначати оптово-відпускні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення на час їх відпуску за пільговим рецептом або закупівлі такої продукції із застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити соціально незахищені верстви населення лікарськими засобами на пільговій основі та здійснити закупівлю лікарських засобів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту постанови дозволить:

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» та забезпечити соціально незахищені верстви населення лікарськими засобами на пільговій основі та здійснити закупівлю лікарських засобів.

6. Очікувані результати

Прийняття проекта постанови дозволить внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» та забезпечити соціально незахищені верстви населення лікарськими засобами на пільговій основі та здійснити закупівлю лікарських засобів.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови – необмежений, але до того моменту поки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів – введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувається його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Міністр Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті