Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303

01 декабря 2011 6:01 Версия для печати

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 1998 р. № 1303

«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

З метою  забезпечення  раціонального  використання бюджетних коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення  та за  певними  категоріями  захворювань Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів  за  рецептами  лікарів  у  разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та  за  категоріями захворювань згідно з додатками 1 і 2.

Безоплатно і  на  пільгових  умовах  відпускаються  лікарські засоби,  зазначені  у  переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 5 вересня 1996 р.  № 1071,  з  урахуванням  змін,  які вносяться   Міністерством   охорони   здоров’я  за  погодженням  з Міністерством фінансів.

(Дію абзацу другого пункту 1 зупинено до 31 грудня 2017 р. на підставі постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 718)

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Відпуск  лікарських  засобів  безоплатно  і  на  пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами,  виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних закладах і мають право  на  безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів,  отримують їх у аптеках,закріплених за цими закладами.

Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям-інвалідам  віком до  16  років провадиться за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей,  але в  межах  Автономної  Республіки  Крим, області, міст Києва і Севастополя. У цьому разі витрати, пов’язані з оплатою вартості  лікарських  засобів, беруть  на  себе  органи охорони здоров’я за місцем їх відпуску.

3. Витрати, пов’язані з відпуском лікарських  засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’яза рахунок загальних асигнувань,  що  передбачаються  відповідними бюджетами на охорону здоров’я,  а  також  коштів  Фонду  для  здійснення  заходів  щодо ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення  лікарськими засобами  населення відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Визначення права на отримання окремими групами населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які відпускаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

 • постанову Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1983 р. № 86 «Про безплатну  видачу  медикаментів  окремим  категоріям  хворих,  які перебувають  на амбулаторному лікуванні»;
 • абзац перший підпункту 1 пункту  14  постанови  ЦК  Компартії України, Ради  Міністрів  УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р. №  147  «Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради  Міністрів  СРСР  і  ВЦРПС  від 27 березня 1986 р. № 400 «Про заходи  по  дальшому  поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства»;
 • додаток №   3   до  розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР  від 28 грудня 1989 р. № 461;
 • постанову Кабінету Міністрів України від  11  липня  1992  р. № 389   «Про  пільговий  відпуск  медикаментів  за рецептами  лікарів  при  амбулаторному   лікуванні   для   окремих категорій населення».
Прем’єр-міністр України В. Пустовойтенко

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2015 р. № 759)

ПЕРЕЛІК
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються
безоплатно або на пільгових умовах

1. Групи  населення,  у  разі  амбулаторного  лікування  яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

 • діти віком до трьох років;
 • учасники бойових дій та інваліди війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції — гормональні препарати);
 • пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;
 • інваліди, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • інваліди та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • діти-інваліди відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

 • діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
 • дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
 • неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986—1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

 • діти віком від трьох до шести років;
 • інваліди I і II груп відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами, відповідно до Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»;
 • реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
 • почесні донори України відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком «Почесний донор СРСР», відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

1) особи,  яким  передбачено  безоплатний  відпуск лікарських засобів згідно із Законом України  «Про  статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) особи,   які   мають   особливі   трудові   заслуги  перед Батьківщиною відповідно до  Закону  України  «Про  основні  засади соціального  захисту  ветеранів  праці  та інших громадян похилого віку в Україні»;

3) особи,  яким передбачено  безоплатний  відпуск  лікарських засобів  згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»;

4) пенсіонери з числа колгоспників,  робітників,  службовців, які одержують пенсію за віком,  по інвалідності та у  разі  втрати годувальника   в  мінімальних  розмірах  (за  винятком  осіб,  які одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);

5) діти віком до трьох років;

6) діти-інваліди віком до 16 років;

7) діти віком до 18 років,  які перенесли у 1988 році хімічну інтоксикаційну алопецію у м.Чернівцях;

8) дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності,  а також жінки,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються  безоплатно  засобами  контрацепції  відповідно  до Національної програми планування  сім’ї,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів  України   від   13  вересня  1995  р.  №  736.

2. Групи  населення,   при   амбулаторному   лікуванні   яких лікарські  засоби  за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

1) інваліди  I  і  II  груп  внаслідок  трудового   каліцтва, професійного або загального захворювання;

2) інваліди з дитинства I і II груп;

3) діти віком від трьох до шести років;

4) особи,  реабілітовані  відповідно  до  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами;

5) особи,  нагороджені  знаком  «Почесний  донор  України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про  донорство крові та її компонентів».

Міністр Кабінету Міністрів України А. Толстоухов

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

ПЕРЕЛІК
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування
яких лікарські засоби відпускаються безоплатно *

 • Онкологічні захворювання
 • Гематологічні захворювання
 • Діабет (цукровий і нецукровий)
 • Ревматизм
 • Ревматоїдний артрит
 • Пухирчатка
 • Системний гострий вовчак
 • Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
 • Сифіліс
 • Лепра
 • Туберкульоз
 • Аддісонова хвороба
 • Гепатоцеребральна дистрофія
 • Фенілкетонурія
 • Шизофренія та епілепсія
 • Психічні захворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях  психоневрологічних і психіатричних закладів)
 • Стан після операції протезування клапанів серця
 • Гостра переміжна порфірія
 • Муковісцидоз
 • Тяжкі форми бруцельозу
 • Дизентерія
 • Гіпофізарний нанізм
 • Стан після пересадки органів і тканин
 • Бронхіальна астма
 • Хвороба Бехтерєва
 • Міостенія
 • Міопатія
 • Мозочкова атаксія Марі
 • Хвороба Паркінсона
 • Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
 • Дитячий церебральний параліч
 • СНІД, ВІЧ-інфекція
 • Післяопераційний гіпотиреоз,  у  тому   числі   з   приводу   раку
 • щитовидної залози
 • Гіпопаратиреоз
 • Вроджена дисфункція кори наднирників

* Безоплатний  відпуск  лікарських  засобів  за  переліченими категоріями  захворювань  провадиться  лише  у  разі амбулаторного лікування основного захворювання,  за яким хворим  надано  пільги. Хворі   на   СНІД   та   ВІЧ-інфіковані  незалежно  від  основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Міністр Кабінету Міністрів України А. Толстоухов

 

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Последние новости и статьи