Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303

01 Грудня 2011 6:01 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 1998 р. № 1303

«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

З метою  забезпечення  раціонального  використання бюджетних коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення  та за  певними  категоріями  захворювань Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів  за  рецептами  лікарів  у  разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та  за  категоріями захворювань згідно з додатками 1 і 2.

Безоплатно і  на  пільгових  умовах  відпускаються  лікарські засоби,  зазначені  у  переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 5 вересня 1996 р.  № 1071,  з  урахуванням  змін,  які вносяться   Міністерством   охорони   здоров’я  за  погодженням  з Міністерством фінансів.

(Дію абзацу другого пункту 1 зупинено до 31 грудня 2017 р. на підставі постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 718)

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 p., № 95, ст. 3103; 2018 р., № 26, ст. 933), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я.

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Дія цієї постанови не поширюється на лікарські засоби, вартість яких відшкодовується за договорами про реімбурсацію, укладеними відповідно до законодавства.

2. Відпуск  лікарських  засобів  безоплатно  і  на  пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами,  виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних закладах і мають право  на  безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів,  отримують їх у аптеках,закріплених за цими закладами.

Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям з інвалідністюдітям-інвалідам віком до  16  років провадиться за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей,  але в  межах  Автономної  Республіки  Крим, області, міст Києва і Севастополя. У цьому разі витрати, пов’язані з оплатою вартості  лікарських  засобів, беруть  на  себе  органи охорони здоров’я за місцем їх відпуску.

3. Витрати, пов’язані з відпуском лікарських  засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’яза рахунок загальних асигнувань,  що  передбачаються  відповідними бюджетами на охорону здоров’я,  а  також  коштів  Фонду  для  здійснення  заходів  щодо ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення  лікарськими засобами  населення відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Визначення права на отримання окремими групами населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які відпускаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

 • постанову Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1983 р. № 86 «Про безплатну  видачу  медикаментів  окремим  категоріям  хворих,  які перебувають  на амбулаторному лікуванні»;
 • абзац перший підпункту 1 пункту  14  постанови  ЦК  Компартії України, Ради  Міністрів  УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р. №  147  «Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради  Міністрів  СРСР  і  ВЦРПС  від 27 березня 1986 р. № 400 “Про заходи  по  дальшому  поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства»;
 • додаток №   3   до  розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР  від 28 грудня 1989 р. № 461;
 • постанову Кабінету Міністрів України від  11  липня  1992  р. № 389   «Про  пільговий  відпуск  медикаментів  за рецептами  лікарів  при  амбулаторному   лікуванні   для   окремих категорій населення».
Прем’єр-міністр України В. Пустовойтенко

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2015 р. № 759)

ПЕРЕЛІК
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються
безоплатно або на пільгових умовах

1. Групи  населення,  у  разі  амбулаторного  лікування  яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

 • діти віком до трьох років;
 • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуучасники бойових дій та інваліди війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції — гормональні препарати);
 • пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;
 • особи з інвалідністюінваліди, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • інваліди та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • діти з інвалідністюдіти-інваліди відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

 • діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»;
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
 • дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю=інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
 • неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986—1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

 • діти віком від трьох до шести років;
 • особи з інвалідністюінваліди I і II груп відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особи з інвалідністюінвалідами, відповідно до Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»;
 • реабілітовані особи, які стали особи з інвалідністюінвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
 • почесні донори України відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком «Почесний донор СРСР», відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

1) особи,  яким  передбачено  безоплатний  відпуск лікарських засобів згідно із Законом України  «Про  статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) особи,   які   мають   особливі   трудові   заслуги  перед Батьківщиною відповідно до  Закону  України  «Про  основні  засади соціального  захисту  ветеранів  праці  та інших громадян похилого віку в Україні»;

3) особи,  яким передбачено  безоплатний  відпуск  лікарських засобів  згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»;

4) пенсіонери з числа колгоспників,  робітників,  службовців, які одержують пенсію за віком,  по інвалідності та у  разі  втрати годувальника   в  мінімальних  розмірах  (за  винятком  осіб,  які одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);

5) діти віком до трьох років;

6) діти-інваліди віком до 16 років;

7) діти віком до 18 років,  які перенесли у 1988 році хімічну інтоксикаційну алопецію у м.Чернівцях;

8) дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності,  а також жінки,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються  безоплатно  засобами  контрацепції  відповідно  до Національної програми планування  сім’ї,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів  України   від   13  вересня  1995  р.  №  736.

2. Групи  населення,   при   амбулаторному   лікуванні   яких лікарські  засоби  за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

1) інваліди  I  і  II  груп  внаслідок  трудового   каліцтва, професійного або загального захворювання;

2) інваліди з дитинства I і II груп;

3) діти віком від трьох до шести років;

4) особи,  реабілітовані  відповідно  до  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами;

5) особи,  нагороджені  знаком  «Почесний  донор  України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про  донорство крові та її компонентів».

Міністр Кабінету Міністрів України А. Толстоухов

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

ПЕРЕЛІК
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування
яких лікарські засоби відпускаються безоплатно *

 • Онкологічні захворювання
 • Гематологічні захворювання
 • Діабет (цукровий і нецукровий)
 • Ревматизм
 • Ревматоїдний артрит
 • Пухирчатка
 • Системний гострий вовчак
 • Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
 • Сифіліс
 • Лепра
 • Туберкульоз
 • Аддісонова хвороба
 • Гепатоцеребральна дистрофія
 • Фенілкетонурія
 • Шизофренія та епілепсія
 • Психічні захворювання (особам з інвалідністюінвалідам I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях  психоневрологічних і психіатричних закладів)
 • Стан після операції протезування клапанів серця
 • Гостра переміжна порфірія
 • Муковісцидоз
 • Тяжкі форми бруцельозу
 • Дизентерія
 • Гіпофізарний нанізм
 • Стан після пересадки органів і тканин
 • Бронхіальна астма
 • Хвороба Бехтерєва
 • Міостенія
 • Міопатія
 • Мозочкова атаксія Марі
 • Хвороба Паркінсона
 • Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
 • Дитячий церебральний параліч
 • СНІД, ВІЧ-інфекція
 • Післяопераційний гіпотиреоз,  у  тому   числі   з   приводу   раку
 • щитовидної залози
 • Гіпопаратиреоз
 • Вроджена дисфункція кори наднирників

* Безоплатний  відпуск  лікарських  засобів  за  переліченими категоріями  захворювань  провадиться  лише  у  разі амбулаторного лікування основного захворювання,  за яким хворим  надано  пільги. Хворі   на   СНІД   та   ВІЧ-інфіковані  незалежно  від  основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Міністр Кабінету Міністрів України А. Толстоухов

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Скаринкина Лариса Валентиновна 04.03.2022 11:29
Какие дркументьі надо предоставить При амбулаторном лечении инвалиду 2 групи опорно - двигат. аппарат для получения безкоштовно лік (пенсия 1934 грн)

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті