Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755»

01 Квітня 2015 5:09 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. № 1755»

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755» (далі — Проект постанови).

Проект постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

Відповідно до частини другої статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачається, що єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладу охорони здоров’я і ті органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Прийняття Проекту постанови дозволить МОЗ України, як органу ліцензування, контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою — 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail : inspektor@moz.gov.ua; (044) 254-04-11 Торовець Леонід Юрійович.

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проекту постанови становить місяць з моменту його оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. № 1755»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755» (далі — Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

Відповідно до частини другої статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачається, що єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладу охорони здоров’я і ті органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Прийняття Проекту постанови дозволить МОЗ України, як органу ліцензування, контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Проекту постанови є забезпечення прав громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

Проектом постанови пропонується встановити термін дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики п’ять років.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

Конституція України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У Проекті постанови відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У Проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не вливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови дозволить МОЗ України, як органу ліцензування, контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект

оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України 31.03.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. № 1755

Кабінет Міністрів України постановляє:

В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093; 2010 р., № 17, ст. 776; 2011 р., № 81, ст. 2965) після цифр «13 — 17» доповнити цифрою «20, ».

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. № 1755»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
11. Установити, що:
строк дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, визначених пунктами 2, 3, 11, 13 – 17, 26 і 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», становить п’ять років;
11. Установити, що:
строк дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, визначених пунктами 2, 3, 11, 13–17, 20, 26 і 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», становить п’ять років;
Директор Юридичного департаменту
А. Пивоваров

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. № 1755»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755» (далі — Проект постанови) розроблений на виконання частини четвертої статті 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Відповідно до частини другої статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачається, що єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладу охорони здоров’я і ті органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Прийняття Проекту постанови дозволить МОЗ України, як органу ліцензування, контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття Проекту постанови надасть МОЗ України, як органу ліцензування, можливість контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перший варіант. Залишити ситуацію, що склалась, без змін. Це не забезпечить досягнення поставленої мети, що є неприйнятним.

Другий варіант (нерегуляторні механізми (ринкова саморегуляція). Застосування цього способу також не сприятиме досягненню поставленої мети, оскільки на сьогодні ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики є безстроковою.

Третій варіант (оптимальний). Встановити термін дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики п’ять років.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Проектом постанови встановлюється термін дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики п’ять років.

Прийняття Проекту постанови дозволить МОЗ України, як органу ліцензування, контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні, оскільки відповідно до частини другої статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладу охорони здоров’я і ті органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Прийняття Проекту постанови забезпечить виконання вимог Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Після прийняття Проекту постанови є необхідність внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, що затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2011 № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 09.02.2011 за № 171/18909 (у редакції наказу МОЗ України від 30.11.2012 № 981).

Внаслідок прийняття Проекту постанови не передбачається заподіяння шкоди.

Запровадження Проекту постанови забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Запровадження Проекту постанови дозволить МОЗ України, як органу ліцензування, контролювати кваліфікаційний рівень ліцензіатів, що забезпечить права громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності Проекту постанови буде досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. Показником результативності проекту постанови є виконання Конституції України та частини другої статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження показників результативності буде здійснюватися за показниками результативності діяльності Міністерства охорони здоров’я.

Види та строки відстеження результативності Проекту постанови

Вид відстеження Строк Вид даних
Базове після набрання чинності статистичні дані
Повторне через 1 рік після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта показники результативності
Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті