ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ:досвід застосування в хірургічній практиці

Висока частота розвитку гнійно-запальних захворювань та післяопераційних гнійних ускладнень визначають проблему їх профілактики та лікування як одну із найактуальніших в сучасній клінічній хірургії. Труднощі лікування хворих з гнійною хірургічною інфекцією обумовлені як зростаючою полірезистентністю сучасної мікрофлори до різних антибактеріальних препаратів, підвищенням частоти висівання мікробних асоціацій, включаючи анаеробні збудники з ран, так і ослабленням загальних та місцевих захисних реакцій макроорганізму на інфекцію.

Останнім часом серед збудників значно збільшилась кількість грамнегативних мікробів з родини Enterobacteriaceae та роду Pseudomonas. Особливо зросла етіологічна роль синьогнійної палички. Цей грамнегативний мікроб широко розповсюджений у навколишньому середовищі, він розмножується на шкірі та у кишечнику, а у разі потрапляння до рани зумовлює розвиток тяжкої інфекції. Також встановлено, що цей збудник стійкий до більшості сучасних антибактеріальних препаратів, чим пояснюється складність лікування захворювань, спричинених ним.

При інфекційних ускладненнях у хірургічній практиці, поряд з хірургічною обробкою гнійних вогнищ і ран й системною медикаментозною терапією, важлива роль належить місцевому медикаментозному лікуванню, ефективність якого можна суттєво підвищити шляхом використання розроблених останнім часом в Україні комбінованих лікарських препаратів, склад яких науково обгрунтовано відповідно до патогенезу ранового процесу з урахуванням його фази й характеру мікрофлори (виду збудника, його чутливості до протимікробних препаратів).

До таких засобів належить ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ — комбінований лікарський препарат, до складу якого входять діючі компоненти діоксидин (1,2%) та лідокаїн (6%) на гідрофільній водорозчинній основі.

Основна діюча речовина препарату — діоксидин, який відносять до групи хімічних сполук, котрі характеризуються підвищеною здатністю до поляризації та схильністю до активізації окислювально-відновлювальних реакцій (група похідних ди-N-окису хіноксаліну). Це зумовлює широкий діапазон можливих біологічних властивостей ди-N-окису хіноксаліну та, зокрема, діоксидину. Хіміотерапевтична активність діоксидину на модельних інфекціях характеризується високим сануючим ефектом.

Діоксидин широко застосовується в медичній практиці як високоефективний антибактеріальний засіб, що виявляє виражену бактерицидну дію стосовно грамнегативної та грампозитивної, аеробної та анаеробної, споротворної та аспорогенної мікрофлори (синьогнійної палички, стафілококів, стрептококів, клостридій, бактероїдів, пептококів тощо) у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами бактерій з полірезистентністю до інших антибактеріальних препаратів.

Механізм фармакологічної дії діоксидину обумовлений його здатністю активізувати процеси перекисного окислення. Препарат порушує біосинтез ДНК, спричинює глибокі структурні зміни в цитоплазмі мікробної клітини, що призводить до її загибелі. Активність діоксидину посилюється в анаеробному середовищі за рахунок індукції створення активних форм кисню. Цей механізм є специфічним для всіх ди-N-окисів хіноксаліну з протимікробною активністю та не описаний для протимікробних препаратів інших класів. Отже, зазначений механізм дії практично виключає можливість розвитку резистентності мікроорганізмів (в тому числі їх госпітальних штамів) до діоксидину, що підтверджує більш ніж 20-річний досвід його клінічного застосування.

Іншим активним діючим компонентом препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ є 6% розчин лідокаїну. Введення лідокаїну в лікарську форму сприяє зменшенню вираженості больового синдрому, виявляє місцевоанестезуючу дію під час проведення маніпуляцій на рановій поверхні, а також частково нівелює місцево-подразнювальну дію основної діючої речовини.

Важливою перевагою препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ є гідрофільна осмолярна основа, яка протягом доби здатна ефективно сорбувати ексудат у рані, сприяти її очищенню, пролонгувати дію діоксидину та тримекаїну, збільшувати контакт бактеріальної флори рани з діоксидином.

Абсорбуюча активність препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ складає 300–350% відносно початкового об’єму ранового ексудату. Препарат показаний для застосування в І фазі ранового процесу з явищами помірної інфільтрації та гнійної ексудації та у ІІ фазі за наявності зон некрозу та запалення. Препарат особливо ефективний у тих клінічних ситуаціях, коли існує складність проведення повноцінної ревізії гнійної рани, що обумовлене анатомотопографічними особливостями зони хірургічного втручання (локалізація процесу в ділянці судинно-нервових пучків, суглобових сумок та ін.), наявністю глибоких ран складної конфігурації з заглибинами, гнійними карманами й некротичними секвестрами.

Відповідно до сучасних уявлень щодо лікування гнійних ран з урахуванням фазності перебігу ранового процесу, під керівництвом завідуючого кафедрою ортопедії й травматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика доктора медичних наук, професора В. Левенця у хірургічній клініці й клініці травматології Київської міської клінічної лікарні № 8 було здійснено клінічну апробацію препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ.

У клінічних випробуваннях брали участь 19 пацієнтів з нозологічними формами, наведеними в таблиці.

Таблиця

Клінічна характеристика пацієнтів

Нозологічна форма

Кількість обстежених пацієнтів

Посттравматичні рани

4

Гострий геморой

4

Гнійні ураження шкіри й підшкірної жирової клітковини

4

Післяопераційні гнійні ускладнення

2

Посттромбофлебітичний синдром (набряково-виразкова, виразково-некротична форми)

3

Ускладнення цукрового діабету І та ІІ типу (трофічні виразки внаслідок діабетичної ангіопатії судин нижніх кінцівок)

4

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ

Стерильний перев’язувальний матеріал (марлеві серветки чи тампони) змочували розчином й накладали на ранову поверхню або вводили в глибокі рани, після чого накладали стерильні серветки, які фіксували бинтом чи лейкопластирем.

Загальна кількість розчину при місцевому застосуванні не перевищувала 100 г на добу, а при введенні в порожнини — 50–60 г. Препарат застосовували 1 раз на добу. Тривалість лікування визначали терміном ліквідації гнійно-серозної ексудації та інфекції в рані, а також динамікою загоєння ран. Курс лікування не перевищував 15 днів.

Клінічну ефективність препарату оцінювали за терміном очищення ран, зникнення ознак запалення, появи грануляції, загоєння ран, а також за клініко-лабораторними даними (нормалізація температури тіла, зникнення ознак інтоксикації, динаміка клінічного аналізу крові й даних бактеріологічного дослідження).

Позитивна динаміка клініко-лабораторних показників і загального стану хворих у процесі застосування препарату свідчили про його високу ефективність. У середньому розміри рани зменшувались на 5–7% за добу, за 10-денний термін в середньому розміри рани зменшились на 60%. Спостерігалося практично негайне усунення больового синдрому (зокрема, після гемороїдектомії, некросеквестректомії). Це дало змогу зменшити, а в деяких випадках й уникнути, призначення анальгетиків, що сприяло значному зменшенню загальної вартості лікування.

Результати клінічного дослідження препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ дають підставу зробити висновки про його високу ефективність, що в поєднанні з низькою вартістю курсу лікування дає можливість рекомендувати препарат для широкого застосування в клінічній практиці.

Крім того, зручна форма випуску, застосування 1 раз на добу, відсутність неприємного запаху дають змогу рекомендувати його до використання в амбулаторній практиці, зокрема в лікуванні панарицію, фурункулів тощо.

Таким чином, розчин ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ має антибактеріальний, виражений місцевоанестезуючий і помірний гіперосмолярний ефект, купірує ранове та перифокальне запалення. При місцевому застосуванні препарат не виявляє загальнотоксичний, подразнювальний й алергізуючий ефект, не ушкоджує грануляційну тканину та трансплантати.

Препарат застосовують для місцевого лікування інфікованих ран м’яких тканин різної локалізації й генезу (кукс після ампутації кінцівок, рани після хірургічної обробки гнійних вогнищ, пролежнів, трофічних виразок, гнійних післяопераційних ран й нориць, парапроктитів, абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки тощо), хронічного й гострого остеомієліту, для підготовки ран до аутодермопластики, для профілактики гнійно-запальних ускладнень у хірургії та комбустіології при виконанні різноманітних пластичних операцій.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

Спеціалістами кафедри хірургії, травматології та ортопедії ФПО Дніпропетровської державної медичної академії під керівництвом доктора медичних наук, професора В. Десятерика на базі Криворізького міського центру з лікування гострого панкреатиту було проведене дослідження ефективності препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ при лікуванні хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту.

В цьому центрі за останні чотири роки перебували на лікуванні 680 хворих, серед них 174 — з деструктивними формами були прооперовані і потребували подовженого та ретельного місцевого лікування, що обумовило призначення препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ, який завдяки своїм властивостям може одночасно впливати на основні ланки патогенезу гнійно-некротичних ускладнень гострого панкреатиту. Його призначення також зумовлене зручністю застосування: для змочування серветок, дренажних трубок, для промивання порожнин, зокрема для промивання сальникової сумки у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями гострого панкреатиту.

Дослідження було проведено в групі з 16 хворих, до якої ввійшли 3 пацієнти з жировим некрозом підшлункової залози та 13 — з гнійно-некротичними формами деструктивного панкреатиту. Вік пацієнтів коливався від 27 до 76 років.

За даними мікробіологічного обстеження, у 80% хворих з гнійно-некротичним оментобурситом із ранової ділянки висівалась синьогнійна паличка.

Препарат використовували в І фазі ранового процесу, починаючи з 4–10-ї доби після оперативного лікування або у разі розвитку локальних гнійно-некротичних ускладнень. ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ вводили в сальникову сумку через дренажну трубку після промивання розчином перекису водню та відмивання ізотонічним розчином натрію хлориду.

Препаратом заповнювали дренажні трубки. В середньому його використовували протягом 14 діб, після видалення дренажних трубок препарат вводили в сальникову сумку через катетер. В результаті застосування ДІОКСИЗОЛЮ-ДАРНИЦЯ на контрольних посівах синьогнійної палички не виявлено.

Після припинення виділення гною з сальникової сумки переходили на застосування препаратів з більш низькою осмотичною активністю.

У разі появи у пацієнтів здорової грануляційної тканини, особливо на широких ранових поверхнях, ефективним було застосування препарату ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ. В середньому курс стаціонарного лікування групи хворих становив 44,3 дня. Ретроспективний аналіз отриманих даних дав можливість констатувати, що в групі хворих з аналогічною патологією, яким проводили лікування традиційними засобами в 1999 році, тривалість перебування в стаціонарі була значно більшою і в середньому становила 50,6 дня.

Таким чином, у хірургії деструктивних форм гострого панкреатиту важливе значення має патогенетично обгрунтоване місцеве лікування рани; у 80% випадків причиною інфікування лапаропанкреатостоми є синьогнійна інфекція. У місцевому лікуванні деструктивних форм гострого панкреатиту використання препарату ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ дало можливість підвищити якість лікування, його ефективність, скоротити терміни перебування хворих у стаціонарі та вартість курсу лікування, що свідчить про перспективність застосування препарату у схемах комплексної терапії хворих з цією патологією.

Публікація підготовлена
за матеріалами, наданими
«Фармацевтичною фірмою «Дарниця»

Препарат ДІОКСИЗОЛЬ-ДАРНИЦЯ випускається протягом двох років і, на думку фахівців, є ефективним комбіновиним лікарським засобом для місцевого лікування ран:

· це не просто розчин, а ефективний комбінований лікарський засіб, що містить діоксидин і лідокаїн на спеціальній синтетичній основі;

· діоксидин — активний антибактеріальний засіб, до якого (на відміну від багатьох антибіотиків) не розвивається стійкість патогенних мікроорганізмів;

· лідокаїн у концентрації 6% усуває навіть виражений біль, який виникає при ушкодженнях та пораненнях, під час хірургічної обробки ран і перев’язок;

· полімерна гідрофільна основа препарату:

— сприяє швидкому очищенню від гною навіть глибоких і великих за площею ран;

— подовжує і посилює дію діоксидину та лідокаїну;

— попереджує розвиток токсичних, подразнювальних і алергізуючих ефектів складових препарату;

· препарат має високі споживчі якості:

— зручну форму випуску (у флаконах по 100 мл), яка полегшує процес лікування як у стаціонарі, так і в амбулаторних умовах, адже на  відміну від розчину діоксидину в ампулах, його зручно набирати, змочувати серветки, промивати порожнини;

— пов’язка з препаратом не прилипає до рани;

— мінімальна кратність застосування (1 раз на добу) виключає зайве травмування рани і дозволяє економити кошти на  лікування.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті