Законопроект «Про внесення змін додеяких законодавчих актів щодо державних закупівель»

01 Липня 2015 10:33 Поділитися

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТУ ДО ДРУГОГО ЧИТАННЯ ЗАЗНАЧЕНО НИЖЧЕ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України подаємо в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус Айварас.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державних закупівель»

(щодо заходів з подолання корупції та приведення у відповідність із міжнародними стандартами)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державних закупівель» (щодо заходів з подолання корупції та приведення у відповідність із міжнародними стандартами) (далі – проект Закону) розроблено на виконання Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та пунктів 13 і 14 Плану першочергових заходів з подолання корупції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 647, що передбачають внесення змін до Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) за результатами моніторингу його застосування суб’єктами сфери державних закупівель та запровадження системи державних закупівель.

За результатами моніторингу функціонування системи державних закупівель Уповноваженим органом проведено консультації із громадськими організаціями та міжнародними експертами і запропоновано внести зміни до Закону в частині зменшення корупційних ризиків під час проведення процедур закупівель, приведення його у відповідність із міжнародними стандартами, спрощення доступу бізнесу до участі у закупівлях, а також удосконалення правил, що регулюють процедури закупівлі, та оптимізації функцій Уповноваженого органу та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Крім того, пунктом 151 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847, передбачено необхідність розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо імплементації положень Директиви 18/2004/ЄС, що визначені у статті 151 глави 8 зазначеної Угоди про асоціацію.

За результатами проведеної наради з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України визначено, що на сьогодні немає потреби в регулюванні закупівель послуг із централізованого постачання теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення окремим законом, оскільки на сьогодні Законом передбачено здійснення таких закупівель шляхом застосування переговорної процедури закупівлі, зокрема в разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, унаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (частина другої статті 39 Закону). Разом з тим, Законом установлено спрощений механізм закупівель зазначених товарів і послуг. Водночас на сьогодні є проблема блокування процедур закупівель шляхом подання скарг до органу оскарження.

У зв’язку з внесенням змін до Закону необхідно внести відповідні зміни до Законів України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» та «Про відкритість використання публічних коштів».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є значне зниження корупційних ризиків, установлення запобіжних заходів щодо зловживання процедурою оскарження під час проведення процедур державних закупівель, збільшення рівня конкуренції шляхом спрощення участі в процедурах закупівлі для бізнесу, приведення системи державних закупівель до міжнародних стандартів тощо.

Так проектом Закону метою створення додаткових умов для подолання корупції проектом Закону пропонується посилити прозорість тендерів у сфері державних закупівель шляхом: зняття заборони розкриття змісту поданих пропозицій; ознайомлення зі змістом документа, що містить інформацію про ціну; оприлюднення протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, а також урегулювати питання застосування норм щодо оскарження процедур закупівлі в частині унеможливлення умисного блокування торгів.

Разом за тим пропонується: спростити участь у процедурах закупівлі шляхом відміни необхідності всім учасникам надавати документи, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним у статті 17 Закону; підвищити вартісну межу щодо застосування норм Закону для закупівлі товарів та послуг до 200 тис. гривень, а робіт – 1200 тис. гривень; підвищити вартісну межу для застосування процедури запиту цінових пропозицій до 500 тис. гривень; скоротити деякі функції Уповноваженого органу; усунути правову колізію в частині строків внесення змін до конкурсної документації; урегулювати питання письмового підтвердження документів, що подаються для оприлюднення замовниками; надати можливість уносити зміни до запиту цінових пропозицій; урегулювати питання закупівлі послуг з централізованого постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення тощо.

Також пропонується внести зміни стосовно уточнення поняття ексклюзивних та спеціальних прав, а також скорочення переліку винятків при здійсненні закупівель в окремих сферах господарської діяльності .

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими акти, що діють у цій сфері, є:

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;

Закон України «Про здійснення державних закупівель»;

Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»;

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів».

Проект Закону не стосується прав та обов’язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджений: без зауважень Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою; із зауваженнями, які враховано частково, – Міністерством юстиції України і Антимонопольним комітетом України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, оскільки його положення спрямовані на правове регулювання відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб.

Разом з тим очікувані наслідки дії проекту Закону не можуть завдати шкоди суб’єктам господарювання, забезпечать здійснення їх діяльності в прозорому нормативно-правовому полі та підвищать ефективність здійснення державних закупівель.

Рішення про погодження проекту Закону Державної регуляторної служби від 03.06.2015 № 380.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону надасть можливість створити умови для подолання корупції, сприятиме імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, удосконалити правила та умови здійснення державних закупівель, оптимізувати функції Уповноваженого органу у сфері державних закупівель.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус

Проект

від 16.06.2015 р. реєстраційний № 2087а

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VIII, від 9 квітня 2015 року № 311-VIII, 319-VIII та 327-VIII):

1) у частині першій статті 1:

пункт 2 після слів «орган державної влади» доповнити словами «, орган місцевого самоврядування»;

у пункті 7 слова «, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;

у пункті 8 слова «, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;

у пункті 9:

в абзаці першому слова «органи державної влади та органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;»;

пункт 13 виключити;

у пункті 16 слова «, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити;

2) у статті 2:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,2 мільйона гривень.»;

у першому реченні абзацу другого цифри і слово «24 місяці» замінити цифрами і словом «12 місяців»;

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

«послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.»;

абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.»;

4) у статті 7:

частину першу виключити;

у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю;»;

доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

«Перевірка наявності документів, визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

«Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель.»;

5) у статті 8:

у частині першій:

пункт 2 виключити;

у пункті 4 слово «квартальних» замінити словом «щорічних»;

у пункті 8 слова «та проведення громадських слухань» виключити;

у пункті 12:

абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;

в абзаці шістнадцятому слова «, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити;

пункт 18 виключити;

у частині другій:

у пункті 3 слова «, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель» виключити;

пункти 4 і 6 виключити;

6) у статті 10:

у частині першій:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) — протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;»;

абзац дев’ятий після слів «(пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)» доповнити словами «та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«оголошення про результати процедури закупівлі – не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися;»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».»;

абзаци другий — четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту:

«для товарів і послуг — 133 тисячам євро;

для робіт – 5,15 мільйонам євро.»;

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим;

7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:

«5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.»;

8) у частині першій статті 13 слова «, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації» виключити;

9) у статті 14:

абзац другий частини першої виключити;

частину другу виключити;

10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:

«2. Замовник може встановлювати один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв:»;

11) у статті 17:

у частині першій:

пункт 1¹ викласти в такій редакції:

«1¹) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;»;

доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту:

«8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи — резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.»;

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

«3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів — під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.

Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

12) у статті 18:

частину першу після абзацу сього доповнити новим абзацом такого змісту:

«обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

третє речення частини третьої викласти в такій редакції: «Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.

Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.

Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.»;

у частині сьомій:

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«скаргу відкликано суб’єктом оскарження.»;

абзац четвертий виключити;

13) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:

«3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.»;

14) у пункті 2 частини другої статті 22 після слова і цифр «статтею 17» доповнити словами і цифрами «(за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)», а слова «із законодавством» замінити словами і цифрами «із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним»;

15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова «ніж на сім днів» замінити словами «ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу»;

16) перше речення частини третьої статті 27 після слів «Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється» доповнити словами «, оголошується та на вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, демонструється зміст документа, що містить інформацію про ціну та»;

17) у статті 28:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію.»;

друге речення частини сьомої після слів «зазначення у пропозиції конкурсних торгів» доповнити словами «/ціновій пропозиції»;

частину восьму після слів «за формою, встановленою Уповноваженим органом» доповнити словами і цифрами «, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;

18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.»;

19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;

20) у статті 31:

у частині другій:

абзац перший після слів «надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім» доповнити словом «іншим»;

доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.».

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим;

частину третю після слів «визначний цим Законом,» доповнити словами і цифрами «або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону,»;

21) перше речення частини першої статті 32 після слів «або прийняття рішення про відміну торгів» доповнити словами «(переговорної процедури закупівлі)»;

22) у частині другій статті 34:

третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.»;

абзац третій виключити;

23) у частині першій статті 35 цифри «300» замінити цифрами «500»;

24) у статті 36:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу.»;

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються:»;

доповнити частину абзацом такого змісту:

«Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону.»;

абзац четвертий частини п’ятої після слів «зазначених у запиті» доповнити словами «цінових пропозицій»;

25) у статті 38:

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.»;

абзац другий виключити;

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

«Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури.»;

26) у статті 39:

в абзаці третьому частини першої слова «забезпечує» і «інформації» замінити відповідно словами «подає для» і «інформацію»;

у пункті 3 частини другої слова «техногенного та природного характеру» виключити, а після слів «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» доповнити словами «та інші військові формування та/або частини»;

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:

якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).»;

27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів «зміни курсу іноземної валюти» доповнити словами«або показників Platts», а після слів «зміни такого курсу» – словами «або таких показників».

2. У Законі України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883):

1) у частині першій статті 1:

абзаци перший – третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:

«1) замовники – юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:»;

у пункті 2 слова «Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними»;

доповнити частину пунктом 3 такого змісту:

«3) афілійовані підприємства – підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання.»;

2) у статті 2:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

«забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.

Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому,третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:

виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік;

виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж
70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік.»;

в абзаці другому частини другої слова і цифри «визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» виключити;

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які:»;

в абзаці другому цифри «100» замінити цифрами «200», а цифру і слово «1 мільйон» замінити цифрами і словом «1,2 мільйона»;

3) у частині першій статті 4:

в абзаці другому пункту 1 слово «дочірніми» замінити словом «афілійованими»;

абзаци четвертий і п’ятий пункту 1 та пункти 4—7 і 9 виключити.

3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри «дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень» замінити словами і цифрами «дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень».

4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності 26 липня 2015 року. Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону діє до 31 грудня 2015 року.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції»

 

Зміст положення (норми) Закону України «Про здійснення державних закупівель» Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції»
Стаття 1. Визначення основних термінів1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:…2) генеральний замовник – орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону;… Стаття 1. Визначення основних термінів1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:…2) генеральний замовник – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону;…
7) забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит; 7) забезпечення виконання договору про закупівлю – надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит;
8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів – надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;9) замовники – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак: 8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів – надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит;9) замовники – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак:
юридична особа є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування; юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.… органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.…
13) моніторинг закупівель – систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання і запобігання порушень законодавства у сфері державних закупівель; Виключити 
16) оголошення про результати процедури закупівлі – оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі; 16) оголошення про результати процедури закупівлі – оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі;
Стаття 2. Сфера застосування Закону1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – 1 мільйон гривень.Вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. Стаття 2. Сфера застосування Закону1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,2 мільйона гривень.…Вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 12 місяців з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.
3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:… 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:…послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.
4. Особливості здійснення процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для:2) таких товарів, робіт і послуг:неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;нафта або нафтопродукти сирі;електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;централізоване постачання теплової енергії; 4. Особливості здійснення процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами для:2) таких товарів, робіт і послуг:неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;нафта або нафтопродукти сирі;електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;виключити
природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;послуги з централізованого водопостачання та водовідведення; природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;виключити
закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону.
Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель

  1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, зміни до нього надсилаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження.

2. Річний план, зміни до нього обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також оприлюднюються замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.Річний план та зміни до нього обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб – порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.
Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції. Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель.2. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом. Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель виключити
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів:до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу; 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів:до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю; 
наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону. наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.
Перевірка наявності документів, визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-пораталі Уповноваженого органу.
4. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України. 4. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель.

5. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сфері закупівель здійснює Уповноважений орган.

5. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сфері закупівель здійснює Уповноважений орган.

Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

2) моніторинг закупівель;

4) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;

8) взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;

12) розроблення та затвердження:

форм:

річного плану закупівель;

Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

виключити

4) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічних звітів про стан закупівель;

8) взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи державних закупівель;

 

12) розроблення та затвердження:

форм:

річного плану закупівель;

 

порядку здійснення моніторингу закупівель;повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;…оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі);…18) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, максимальної їх економії під час здійснення державних закупівель; виключитивиключити …оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі);…виключити
2. Уповноважений орган має право:…3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, що необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель. Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п’яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів; 2. Уповноважений орган має право:…3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, що необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом. Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п’яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів;
4) проводити моніторинг закупівель;6) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких, а також повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фінансового державного контролю з метою проведення контрольних заходів. виключитивиключити
Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю1. Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:… Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю1. Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:…
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) – протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;…повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) – протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) –  протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;…повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) – протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
оголошення про результати процедури закупівліне пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;…Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис». У разі подання інформації в іншій формі зміст такої інформації підтверджується у письмовій формі. оголошення про результати процедури закупівліне пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися;…Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:для товарів – 200 тисячам євро;для послуг – 300 тисячам євро;для робіт500 тисячам євро. 4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:для товарів і послуг – 133 тисячам євро;для робіт5,15 мільйонам євро.
Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів…5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови. Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів…5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із обґрунтуванням причин відмови.
Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог цієї статті. Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог цієї статті.
Стаття 14. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі1…У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений, крім випадку надання інформації у вигляді електронного документа.  Стаття 14. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі1. …виключити 
2. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду. виключити
Стаття 16. Кваліфікаційні критерії.…2. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії: Стаття 16. Кваліфікаційні критерії.…2. Замовник може встановлювати один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;…
7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.… 7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.…
  8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня  інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”  про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України,  яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);
  9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5, 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
  1. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

 

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі1. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження в письмовій формі та повинна бути підписана особою, яка її подає, і містити таку інформацію:…вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування;… Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі1. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження в письмовій формі та повинна бути підписана особою, яка її подає, і містити таку інформацію:…вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування;обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.
3. У разі отримання замовником, генеральним замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник, генеральний замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Надіслання звернення замовнику, генеральному замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник, генеральний замовник повинні повідомити всіх заінтересованих осіб про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно подати для оприлюднення таке рішення разом із зверненням на веб-портал Уповноваженого органу. У разі подання скарги щодо тієї самої процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник, генеральний замовник повідомляють орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.… 3. У разі отримання замовником, генеральним замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник, генеральний замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Надіслання звернення замовнику, генеральному замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі подання скарги щодо тієї самої процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник, генеральний замовник повідомляють орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи…
4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій). Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.… 4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій. Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.
Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано. Після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.
…7. Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги у разі, якщо:обставини, зазначені в абзацах другому – п’ятому частини шостої цієї статті, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;замовником, генеральним замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відміну переговорної процедури, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень. …7. Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги у разі, якщо:обставини, зазначені в абзацах другому – п’ятому частини шостої цієї статті, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;замовником, генеральним замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відміну переговорної процедури, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень;скаргу відкликано суб’єктом оскарження.
У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги. виключити
Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів…3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днівз дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.  Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів…3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
Стаття 22. Документація конкурсних торгів…2. Документація конкурсних торгів повинна містити:…2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;  Стаття 22. Документація конкурсних торгів…2. Документація конкурсних торгів повинна містити:…2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17) цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.»;
Стаття 23. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї…2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Стаття 23. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї…2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів
Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.…3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.…3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується та на вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, демонструється зміст документа, що містить інформацію про ціну та наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів
Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів…3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.… Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів…3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію.…
7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.8. За результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. 7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.8. За результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:…2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:…2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися1. Замовник відміняє торги в разі:…виявлення факту змови учасників;порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;… Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися1. Замовник відміняє торги в разі:…виключити порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;…
Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю…2. Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю…2. Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може   звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.
3. У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 3. У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 
Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі.1.Оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі може бути оприлюднено за кожним лотом окремо. Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі.1. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі може бути оприлюднено за кожним лотом окремо.
Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. У цьому разі документація конкурсних торгів може містити лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів…2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. У цьому разі документація конкурсних торгів може містити лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. виключити
Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень. Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 500 тисяч гривень.
Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу.…2. У запиті обов’язково зазначаються:…Строк подання учасниками цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим, ніж сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.… Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу.…2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються:…Строк подання учасниками цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим, ніж сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.…
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше як на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня із дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім осіб, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону.
5. …Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця. 5. …Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті цінових пропозицій, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації…4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації…4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу. виключити
…6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, установленим у кваліфікаційній документації.…Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів. …6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, установленим у кваліфікаційній документації.…Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури.
Стаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупівлі1. …Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі забезпечує оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, яка повинна містити:…2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:…3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;… Стаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупівлі1. …Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі подає для   оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі, яка повинна містити:…2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:…3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші військові формування та/або частини, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;…
5. Переговорна процедура закупівлі відміняється в разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом). 5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі: якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).
Стаття 40. Основні вимоги до договору про закупівлю…5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:…7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; Стаття 40. Основні вимоги до договору про закупівлю…5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:…7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
Зміст положення (норми) Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державних закупівель «
Стаття 1. Визначення термінів1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:1) замовники:юридичні особи, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону;суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: Стаття 1. Визначення термінів1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:1) замовники – юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:
2) спеціальні або ексклюзивні права – права, надані в межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, які обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України. 2) спеціальні або ексклюзивні права – права, надані в межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, які обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів) під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними.3) афілійовані підприємства – підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання.
Стаття 2. Сфера застосування цього Закону1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у таких сферах:… Стаття 2. Сфера застосування цього Закону1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у таких сферах:…
забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.Не вважається діяльністю у сферах, визначених у абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини така діяльність:виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених в цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20% середньорічного доходу за попередні 3 роки, включаючи дохід за поточний рік;виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених в цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування, залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70% загального обсягу виробленої замовником електроенергії,   розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні 3 роки, включаючи показники за поточний рік;виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування, залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70% загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні 3 роки, включаючи показник за поточний рік.
…Замовники здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів, визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених цим Законом (далі – власні кошти). …Замовники здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів, коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених цим Законом (далі – власні кошти).
3.Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону, які:повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень; 3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які:повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – дорівнює або перевищує 1,2 мільйона гривень;
Стаття 4. Здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та цим Законом1. Без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та цим Законом, замовник здійснює закупівлі:1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:їх дочірніми підприємствами; Стаття 4. Здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та цим Законом1. Без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та цим Законом, замовник здійснює закупівлі:1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:їх афілійованими підприємствами;
підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів; виключити
підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу; виключити
4) вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов’язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів; виключити
5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – не перевищує 1 мільйон гривень; виключити
6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – не перевищує 5 мільйонів гривень;  виключити
7) товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;  виключити
9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України “Про угоди про розподіл продукції”; виключити 
Зміст положення (норми) Закону України «Про запобігання корупції» Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державних закупівель «
Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи…2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:…2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень. Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи…2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:…2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 
Зміст положення (норми) Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державних закупівель «
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ…3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:… ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ…3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:…
2) у статтю 4 Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 148, N 41, ст. 551; 2014 р., N 22, ст. 781, N 24, ст. 883) включити частину третю такого змісту:“3. Замовник зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту про результати здійснення закупівель затверджується Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею”;  виключити
3) частину першу статті 4 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) викласти в такій редакції: “1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, складеного за формою, затвердженою уповноваженим органом. Річний план складається з основного плану, що містить перелік закупівель, за якими будуть проводитися процедури закупівлі, та з додатка, в якому зазначаються закупівлі, що здійснюватимуться без проведення процедур закупівлі відповідно до закону. Річний план, зміни до нього надсилаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження”. виключити
II. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності 26 липня 2015 року. Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону діє до 31 грудня 2015 року.2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
Директор департаменту регулювання державних закупівель Олександр Стародубцев

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

КОМІТЕТУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ВІД 17.06.2015 Р.

Комітет з питань економічної політики на засіданні 17 червня 2015 року розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції (реєстр.№ 2087а від 16.06.2015р.)та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є значне зниження корупційних ризиків, установлення запобіжних заходів щодо зловживання процедурою оскарження під час проведення процедур державних закупівель, збільшення рівня конкуренції шляхом спрощення участі в процедурах закупівлі для бізнесу, приведення системи державних закупівель до міжнародних стандартів тощо.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (висновок від 18.06.2015 № 16/3-981/2087а) вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням викладених зауважень та пропозицій.

Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Заступника Голови Комітету Солов’я Юрія Ігоровича.

Проект Постанови Верховної Ради України та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України додаються.

Заступник Голови Комітету Ю. І. Соловей

ВИСНОВОК

ГОЛОВНОГО НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОГО УПРАВЛІННЯ

НА ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (ЩОДО ЗАХОДІВ З ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ)»

ВІД 18.06.2015 Р.

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про відкритість використання публічних коштів» пропонується: «спростити участь у процедурах закупівлі шляхом відміни необхідності всім учасникам надавати документи, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним у статті 17 Закону; підвищити вартісну межу щодо застосування норм Закону для закупівлі товарів та послуг до 200 тис. гривень, а робіт – 1200 тис. гривень; підвищити вартісну межу для застосування процедури запиту цінових пропозицій до 500 тис. гривень; скоротити деякі функції Уповноваженого органу; усунути правову колізію в частині строків внесення змін до конкурсної документації; урегулювати питання письмового підтвердження документів, що подаються для оприлюднення замовниками; надати можливість уносити зміни до запиту цінових пропозицій; урегулювати питання закупівлі послуг з централізованого постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення тощо».

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття «надасть можливість створити умови для подолання корупції, сприятиме імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, удосконалити правила та умови здійснення державних закупівель, оптимізувати функції Уповноваженого органу у сфері державних закупівель».

Головне управління, погоджуючись з тим, що окремі пропозиції проекту дозволять певним чином спростити процедуру закупівель, проте прийняття проекту, на нашу думку, не вирішить в цілому проблему «подолання корупції» у сфері державних закупівель, оскільки процедури закупівель залишаться достатньо складними. Крім того, щодо окремих пропозицій проекту вважаємо доцільним зауважити наступне.

1. Змінами до ст. 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) пропонується скоротити функції Уповноваженого органу і, зокрема, виключити з переліку його функцій здійснення «моніторингу закупівель», а підготовку та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати звітів про стан закупівель Уповноважений орган повинен здійснювати не щоквартально, як це передбачено чинними вимогами цього Закону, а за рік. Позитивно оцінюючи скорочення окремих функцій Уповноваженого органу, у той же час пропозиції щодо скорочення такої функції як здійснення «моніторингу закупівель», а також підготовки та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати тільки щорічних звітів про стан закупівель вважаємо дещо передчасними. Адже процедури закупівель за державні кошти ще залишаються непрозорими та містять певні корупційні ризики і тому, на нашу думку, потребують більш ретельного моніторингу та інформування відповідних органів державної влади щодо стану з державними закупівлями, що надасть змогу приймати відповідні управлінські рішення.

2. Подані до проекту документи не містять обґрунтувань щодо доцільності зменшення рівня очікуваної вартості закупівлі товарів і послуг – з 200 до 133 тис. євро, у разі виконання вимоги щодо обов’язкового оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі (оновлена ч. 4 ст. 10 Закону).

3. Не можна повною мірою погодитися з пропозицією щодо збільшення з 20 до 40 днів строку для подання пропозицій конкурсних торгів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється англійською мовою на веб-порталі Уповноваженого органу. Адже така вимога значно збільшує термін проведення процедури закупівель.

Зауваження аналогічного змісту стосується і оновленої редакції ч. 4 ст. 38 Закону.

4. Положення нової ч. 3 ст. 29 Закону, згідно з якою«учасник,пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення», на наш погляд, є зайвим, оскільки відповідно до ч. 3 цієї ж статті «учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону». Можливо, слід було б чітко визначити, які саме аргументовані підстави мають повідомлятися учаснику.

Зауваження аналогічного змісту стосується і нового абзацу ч. 2 ст. 31 Закону.

5. Не можна погодитися з пропозицією щодо вилучення з переліку підстав, які надають право замовнику відмінити торги чи визнати їх такими, що не відбулися, виявлення факту змови учасників (ч. 1 ст. 30 Закону). Наявність у замовника такого права дозволяє уникати певних корупційних ризиків при здійсненні процедури закупівель.

6. Згідно з новим абзацом ч. 2 ст. 36 Закону «замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше як на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня із дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім осіб, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону». На наш погляд, така пропозиція потребує уточнення, зокрема, чіткого визначення підстав, за наявності яких замовник матиме право вносити зміни до запиту цінових пропозицій, оскільки за зазначених у законодавчій нормі умов замовник може приймати суб’єктивні рішення щодо цінової пропозиції.

7. В оновленій редакції п. 7 ч. 5 ст. 40 Закону пропонується використовувати поняття «показники Platts» у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. Вважаємо, що логічно було б у Законі визначити поняття таких показників.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням викладених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

 ЗАУВАЖЕННЯ

Головного юридичного управління до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державних закупівель щодо заходів з подолання корупції та приведення у відповідність із міжнародними стандартами (реєстр.№ 2087а)

від 15.07.2015 р.

У Головному юридичному управлінні розглянуто у межах відведеного часу зазначений проект закону та повідомляється таке.

Висновок Головного науково-експертного управління щодо недостатнього спрощення процедур державних закупівель та збереження певних корупційних ризиків у запропонованій законопроектом редакції залишається актуальним і щодо редакції законопроекту, підготовленої для розгляду у другому читанні.

Крім того, необхідно зауважити, що окремі положення законопроекту не відповідають вимогам Конституції України.

Так, наприклад, згідно із запропонованими змінами до статті 7 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його органи на місцях. Порядок здійснення моніторингу визначається органом виконавчої влади, який реалізує державну політику, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Однак наведена вище редакція змін суперечить статті 19 Конституції України, за якою «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Редакція деяких із запропонованих проектом змін містить ознаки правової невизначеності, що не відповідає принципу верховенства права, встановленому статтею 8 Конституції України, який вимагає, щоб юридичні норми були чіткими і точними, спрямованими на забезпечення передбачуваності ситуації та правовідносин. На це звертав увагу і Конституційний Суд України у відповідних рішеннях від 22.09.2005 №5-рп, від 29.06.2010 №17-рп, від 11.10.2011 №10-рп.

Так, змінами до частини другої статті 36 Закону передбачено, що «замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій».

При цьому не визначено, за наявності яких підстав і «за результатами яких звернень» замовник матиме право вносити зміни до запиту цінових пропозицій.

Положення розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту закону щодо визначення строку набрання ним чинності (з дня, наступного за днем його опублікування) та надання доручення Кабінету Міністрів України «у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом» не враховують вимог частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України та є юридично некоректними, оскільки реалізація норм проекту ставиться в залежність від прийняття у майбутньому підзаконних нормативно-правових актів.

Крім того, законопроект потребує суттєвого редакційного та термінологічного доопрацювання. Наприклад, слід уточнити редакцію змін до пункту 9 частини першої статті 1 Закону, в якому йдеться про «органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави».

Заступник Керівника Головного управління В. Мілованов

Проект

до другого читання

(15.07.2015 )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VIII, від 9 квітня 2015 року № 311-VIII, 319-VIII та 327-VIII):

1) у частині першій статті 1:

пункт 2 після слів «орган державної влади» доповнити словами «орган місцевого самоврядування»;

у пункті 7 слова «включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;

у пункті 8 слова «у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;

у пункті 9:

в абзаці першому слова «органи державної влади та органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;»;

пункт 13 викласти у такій редакції:

«13) моніторинг закупівель – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель або отримання від замовника відповідної інформації «;

у пункті 16 слова «повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити;

2) у статті 2:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1, 5 мільйона гривень»;

в абзаці другому:

у першому реченні цифри і слово «24 місяці» замінити цифрами і словом «12 місяців»;

у першому реченні абзацу другого цифри і слово «24 місяці» замінити цифрами і словом «12 місяців»;

друге речення викласти в такій редакції:

«За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить, за необхідності, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону»;

абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього»;

4) у статті 7:

частину першу виключити;

у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю;»;

доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

«Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів), визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

частину четверту доповнити абзацами такого змісту:

«Моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його органи на місцях.

Порядок здійснення моніторингу визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель»;

5) у статті 8:

у частині першій:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) аналіз функціонування системи державних закупівель»;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати та щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати моніторингу;»

у пункті 8 слова «та проведення громадських слухань» виключити;

у пункті 12:

абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;

в абзаці шістнадцятому слова «повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити;

пункт 18 виключити;

у частині другій:

у пункті 3 слова «у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель» виключити;

пункти 4 і 6 виключити;

6) у статті 10:

у частині першій:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) – протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;»;

абзац дев’ятий після слів «(пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)» доповнити словами «та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«оголошення про результати процедури закупівлі – не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися;»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

абзаци другий – четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту:

«для товарів і послуг – 133 тисячам євро;

для робіт – 5, 15 мільйонам євро»;

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим;

7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:

«5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосуваннячленів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови»;

8) у частині першій статті 13 слова «, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації» виключити;

9) у статті 14:

абзац другий частини першої виключити;

частину другу виключити;

10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:

«2. Замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв:»;

11) у статті 17:

у частині першій:

пункт 1¹ викласти в такій редакції:

«1¹) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;»;

доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту:

«8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень»;

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

«3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.

Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

12) у статті 18:

частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

третє речення частини третьої викласти в такій редакції:

«Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.

Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.

Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку»;

у частині сьомій:

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«скаргу відкликано суб’єктом оскарження»;

абзац четвертий виключити;

13) абзац перший частини третьої статті 21 замінити двома абзацами такого змісту:

«3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення «;

14) у статті 22:

у пункті 2 частини другої:

після слова і цифр «статтею 17» доповнити словами і цифрами «(за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)»;

доповнити реченням такого змісту:

«Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним»;

абзац двадцять перший замінити частиною третьою такого змісту:

«3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова «ніж на сім днів» замінити словами «ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу»;

16) частину третю статті 27 викласти у такій редакції:

«3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів».

17) у статті 28:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію»;

друге речення частини сьомої після слів «зазначення у пропозиції конкурсних торгів» доповнити словами «/ціновій пропозиції»;

частину восьму після слів «за формою, встановленою Уповноваженим органом» доповнити словами і цифрами «та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;

18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення «.

19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;

20) у статті 31:

у частині другій:

абзац перший після слів «надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім» доповнити словом «іншим»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення».

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;

частину третю після слів «визначний цим Законом» доповнити словами і цифрами «або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону»;

21) у першому реченні частини першої статті 32 слова «рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися» замінити словами «рішення про відміну торгів або переговорної процедури закупівлі чи визнання торгів такими, що не відбулися»;

22) у частині другій статті 34:

третє речення абзацу другого викласти в такій редакції:

«Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 40 днів з дня його оприлюднення».

абзац третій виключити;

23) у частині першій статті 35 цифри «300» замінити цифрами «500»;

24) у статті 36:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу»;

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються: «;

доповнити частину абзацом такого змісту:

«Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону»;

абзац четвертий частини п’ятої після слів «зазначених у запиті» доповнити словами «цінових пропозицій»;

25) у статті 38:

після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Кваліфікаційна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки «;

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення «;

абзац другий виключити;

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

«Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури»;

26) у статті 39:

в абзаці третьому частини першої слова «забезпечує» і «інформації» замінити відповідно словами «подає для» і «інформацію»;

у пункті 3 частини другої :

слова «техногенного та природного характеру» виключити;

слова «з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України» замінити словами «а також у зв’язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його розвідувальний орган»;

після слів «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» доповнити словами «та інші військові формування та/або частини»;

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:

якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

не підписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури закупівлі

Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом)»;

27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів «зміни курсу іноземної валюти» доповнити словами «або показників Platts», а після слів «зміни такого курсу» – словами «або таких показників».

2. У Законі України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883):

1) у частині першій статті 1:

абзаци перший – третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:

«1) замовники – юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: «;

у пункті 2 слова «Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними»;

доповнити частину пунктом 3 такого змісту:

«3) афілійовані підприємства – підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання»;

2) у статті 2:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

«забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.

Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:

виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу замовника за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку;

виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;

виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік»;

в абзаці другому частини другої слова і цифри «визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» виключити;

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які: «;

в абзаці другому цифри «100» замінити цифрами «200», а цифру і слово «1 мільйон» замінити цифрами і словом «1, 2 мільйона»;

3) у частині першій статті 4:

в абзаці другому пункту 1 слово «дочірніми» замінити словом «афілійованими»;

3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри «дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень» замінити словами і цифрами «дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень».

4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця до другого читання проекту Закону України

Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції

15.07.2015 р.

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
Проект Проект
Закон України Закон України
Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України: I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VIII, від 9 квітня 2015 року № 311-VIII, 319-VIII та 327-VIII): 1. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VIII, від 9 квітня 2015 року № 311-VIII, 319-VIII та 327-VIII):
1) у частині першій статті 1:     1) у частині першій статті 1:
пункт 2 після слів «орган державної влади» доповнити словами «, орган місцевого самоврядування»;     пункт 2 після слів «орган державної влади» доповнити словами «орган місцевого самоврядування»;
у пункті 7 слова «, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;   у пункті 7 слова «включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;
у пункті 8 слова «, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»; у пункті 8 слова «у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит» замінити словами «у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит»;
у пункті 9: у пункті 9:
в абзаці першому слова «органи державної влади та органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави»; -1- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439)У змінах до частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:У пункті 9 останній абзац доповнити через кому словами: «а також державні підприємства, казенні підприємства, комунальні унітарні підприємства, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські підприємства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цим підприємствам, об’єднання таких підприємств» Відхилено(Впливатиме на зниження конкурентоспроможності державних, казенних та комунальних підприємств у порівнянні з приватними.Такий підхід також суперечить Директивам ЄС, до яких   наразі адаптовано законодавство у сфері державних закупівель) в абзаці першому слова «органи державної влади та органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави»;
абзац другий викласти в такій редакції: абзац другий викласти в такій редакції:
«юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; «; «юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;»;
пункт 13 виключити; -2-   Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац дев’ятий пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«13) моніторинг закупівель – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель або   отримання від замовника відповідної інформації «

Враховано пункт 13 викласти у такій редакції:«13) моніторинг закупівель – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель або   отримання від замовника відповідної інформації «;
у пункті 16 слова «, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити; у пункті 16 слова «повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити;
2) у статті 2: 2) у статті 2:
у частині першій: у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції: абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1, 2 мільйона гривень.»; «1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1, 5 мільйона гривень»;
-3- Н.д.Кривенко В.В. (Реєстр.картка №283)У пункті 1 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» встановити, що цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень. Враховано(Обґрунтування Мінекономіки щодо порогів:для товарів у сумі 200 тис. грн. – з 2010 р. індекс споживчих цін зріс на 79,2 %,    очікувана вартість закупівлі повинна враховувати ПДВ (20%);

для робіт у сумі 1,5 млн. грн.,  індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2014 рік та перше півріччя 2015 року зріс на 28,4 %, очікувана вартість робіт повинна враховувати ПДВ (20%).

-4- Н.д.Демчак Р.Є. (Реєстр.картка №18)Абзац перший частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» викласти у такій редакції:«1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень» Враховано
-5- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)У статті 2 в абзаці першому частині першої цифру «100» замінити   цифрою «300»  Відхилено
-6- Н.д.Вадатурський А.О. (Реєстр.картка №130)Абзац перший підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:«1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень, а робіт – 3 мільйона гривень»; Відхилено
у першому реченні абзацу другого цифри і слово «24 місяці» замінити цифрами і словом «12 місяців»; -7- Н.д.Вадатурський А.О. (Реєстр.картка №130)Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:«абзац другий викласти у такій редакції:

«Вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 12 місяців з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить за необхідності, але не рідше ніж один раз у 12 місяців, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону»;

Враховано з редакційними правками в абзаці другому:у першому реченні цифри і слово «24 місяці» замінити цифрами і словом «12 місяців»;у першому реченні абзацу другого цифри і слово «24 місяці» замінити цифрами і словом «12 місяців»;

друге речення викласти в такій редакції:

«За результатами перегляду Кабінет Міністрів України   вносить, за необхідності, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону»;

частину третю доповнити абзацом такого змісту:
«послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.»; -8-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзаци шостий і сьомий підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту виключити та передбачити в перехідних положеннях законопроекту як тимчасову норму, оскільки прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що така норма буде діяти тимчасово до 31 грудня 2015 року.

 

Враховано
-9- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)Доповнити частину третю статті 2 абзацом такого змісту:

«товари, роботи та послуги, закупівля яких здійснюється для заходів із реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»

Відхилено(Суперечить положенням Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.)
абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити; -10- Н.д.Вадатурський А.О. (Реєстр.картка №130)Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:«абзаци четвертий, п’ятий, шостий, сьомий та десятий пункту 2 частини четвертої виключити» Відхилено(Суперечить положенням Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р) абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;
-11- Н.д.Вадатурський А.О. (Реєстр.картка №130)Доповнити підпункт 2 пункту 1 розділу I законопроекту новим абзацом такого змісту:«частину третю доповнити абзацами такого змісту:

«централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

централізоване постачання теплової енергії;

електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;

поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;

товари, роботи і послуги, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

пальне для автотранспортних засобів, закупівля якого здійснюється в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях»;

Відхилено(Суперечить положенням Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.)
3) статтю 4 викласти в такій редакції: 3) статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель. «Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.
1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.»; 1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього»;
4) у статті 7: 4) у статті 7:
частину першу виключити; частину першу виключити;
у частині третій: у частині третій:
абзац другий викласти в такій редакції: абзац другий викласти в такій редакції:
«до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю; «; -12- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 1 розділу I законопроекту після слова   «наявність» доповнити словами «оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, « Враховано «до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю;»;
доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту: доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«Перевірка наявності документів, визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.». -13- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)В абзаці сьомому підпункту 4 пункту 1 розділу I законопроекту після слова   «документів» доповнити словами «(крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів) «. Враховано «Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів), визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим; У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
частину четверту доповнити абзацом такого змісту: -14-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац дев’ятий   підпункту 4 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«частину четверту доповнити абзацами такого змісту: «

Враховано частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
«Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель.»; -15- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац десятий підпункту 4 пункту 1 розділу I законопроекту замінити трьома абзацами та викласти у такій редакції:

«Моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його органи на місцях.

Порядок здійснення моніторингу визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель»;

Враховано «Моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його органи на місцях.Порядок здійснення моніторингу визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, що забезпечує формування державної фінансової політики.Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель»;
5) у статті 8: 5) у статті 8:
у частині першій: у частині першій:
пункт 2 виключити; 16- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзаци третій підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) аналіз функціонування системи державних закупівель»

 

Враховано пункт 2 викласти у такій редакції:«2) аналіз функціонування системи державних закупівель»; 
-17- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)1) у частині першій у пункті 5):абзац третій виключити, а саме:«пункт 2виключити;».

 

Враховано частково(моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ)
у пункті 4 слово «квартальних» замінити словом «щорічних»; -18- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати моніторингу;»

 

Враховано підпункт 4 викласти у такій редакції:«4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати та щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати   моніторингу;» 
у пункті 8 слова «та проведення громадських слухань» виключити; у пункті 8 слова «та проведення громадських слухань» виключити;
у пункті 12: у пункті 12:
абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити; -19- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)1) у частині першій у пункті 5):у абзаці сьомому слова «абзаци п’ятий та» виключити.

 

Враховано частково(моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ) абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;
в абзаці шістнадцятому слова «, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити; в абзаці шістнадцятому слова «повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі» виключити;
пункт 18 виключити; пункт 18 виключити;
у частині другій: у частині другій:
у пункті 3 слова «, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель» виключити; -20- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)1) у частині першій у пункті 5):абзац одинадцятий виключити, а саме: «у пункті 3 слова «, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель» виключити;».

 

Враховано частково(моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ) у пункті 3 слова «у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель» виключити;
пункти 4 і 6 виключити; 1) у-21- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)1) у частині першій у пункті 5):частині першій у пункті 5):

у абзаці дванадцятому цифру та сполучник «4 і» виключити.

Враховано частково(моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ) пункти 4 і 6 виключити;
6) у статті 10: 6) у статті 10:
у частині першій: у частині першій:
абзац п’ятий викласти в такій редакції: абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) – протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень; «; «зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) – протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;»;
абзац дев’ятий після слів «(пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)» доповнити словами «та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)»; абзац дев’ятий після слів «(пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)» доповнити словами «та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)»;
абзац десятий викласти в такій редакції: абзац десятий викласти в такій редакції:
«оголошення про результати процедури закупівлі – не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися; «; -22- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)У абзаці 7 підпункту 6 пункту 1 Розділу І Законопроекту після слів «з дня укладення» виключити слово «неукладення».  Відхилено(виключення слова призведе до неможливості замовника завершити процедуру у разі, коли учасник відмовляється укладати договір про закупівлю).  «оголошення про результати процедури закупівлі – не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися;»;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції: абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».»; «Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
абзаци другий – четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту: абзаци другий – четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту:
«для товарів і послуг – 133 тисячам євро; -23- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Абзац 11 підпункту 6 виключити.  Відхилено(вартісні значення запропоновані КМУ були визначені у відповідності до положень Угоди про асоціацію України з ЄС та пропозиції України про приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі) «для товарів і послуг – 133 тисячам євро;
для робіт – 5, 15 мільйонам євро.»; для робіт – 5, 15 мільйонам євро»;
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим; У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим;
7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції: 7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
«5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосуваннячленів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.»; «5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосуваннячленів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови»;
8) у частині першій статті 13 слова «, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації» виключити; 8) у частині першій статті 13 слова «, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації» виключити;
9) у статті 14: 9) у статті 14:
абзац другий частини першої виключити; абзац другий частини першої виключити;
частину другу виключити; -24- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Абзац 3 підпункту 9 виключити Відхилено(виключення норми законопроектом направлено на забезпечення відкритості та прозорості на всіх етапах проведення процедури закупівлі та доступу до інформації про закупівлі)  частину другу виключити;
10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції: 10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Замовник може встановлювати один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: «; -25-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац другий підпункту 10 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«2. Замовник встановлює один або кілька з таких   кваліфікаційних критеріїв:»;

Враховано «2. Замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв:»;
11) у статті 17: 11) у статті 17:
у частині першій: у частині першій:
пункт 1¹ викласти в такій редакції: пункт 1¹ викласти в такій редакції:
«1¹) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; «; «1¹) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;»;
доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту: -26- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Абзац 5 підпункту 11 викласти в новій редакції:«доповнити частину пунктом 8 такого змісту»;

 

 

 

 

Відхилено доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту:
«8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації); -27- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Абзац 6 підпункту 11 пункту 1 Розділу І Законопроекту   виключити.У зв’язку з цим в абзаці 7 підпункту 11 цифру «9)» замінити цифрою «8)». Відхилено(положення запроваджено з метою усунення корупційних чинників та можливості боротьби зі змовою серед учасників, які намагаються монополізувати окремі ринки державних закупівель) 

 

«8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);
9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.»; 9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень»;
доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту: доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
«3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. «3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.
Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.
Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
-28- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Після абзацу 12 підпункту 11 пункту 1 розділу I законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу»

Враховано Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.
Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.». Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою; У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
12) у статті 18: 12) у статті 18:
частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.». «обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим; У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
третє речення частини третьої викласти в такій редакції:«Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.»; третє речення частини третьої викласти в такій редакції:«Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу»;
частину четверту викласти в такій редакції: частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. «4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.
Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій. Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися. -29-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)У підпункті 12 пункту 1 частини I:

В абзацах 10, 11 та 12 слова “пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій)” замінити словами “пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)”.

 

Враховано Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.
Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано. Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.
Після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником. Після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.»; Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку»;
у частині сьомій: у частині сьомій:
доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту: доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«скаргу відкликано суб’єктом оскарження.»; «скаргу відкликано суб’єктом оскарження»;
абзац четвертий виключити; абзац четвертий виключити;
13) частину третю статті 21 викласти в такій редакції: -30-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац перший підпункту 13 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«13) абзац перший частини третьої статті 21 замінити двома абзацами такого змісту:»

 

Враховано 13) абзац перший частини третьої статті 21 замінити двома абзацами такого змісту:
«3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.»; -31-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац другий підпункту 13 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення «;

Враховано «3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення «;
-32- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)У абзаці 2 підпункту 13 після слів «ніж 20 робочих днів» слова «(не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону)» виключити.  Відхилено(збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові – приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та поданням фінальної пропозиції (стаття XI Угоди)
-33- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)2) пункт 13) виключити, а саме:«13) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:

«3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.»;».

 

Відхилено(збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові – приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та поданням фінальної пропозиції (стаття XI Угоди)
14) у пункті 2 частини другої статті 22 після слова і цифр «статтею 17» доповнити словами і цифрами «(за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)», а слова «із законодавством» замінити словами і цифрами «із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним»; -34-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241) Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Підпункт 14 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«14) у пункті 2 частини другої статті 22:

після слова і цифр «статтею 17» доповнити словами і цифрами «(за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)»;

доповнити реченням такого змісту:

«Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним»;»

Враховано 14) у статті 22:у пункті 2 частини другої:після слова і цифр «статтею 17» доповнити словами і цифрами «(за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)»;

доповнити реченням такого змісту:

«Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним»;

-35-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Підпункт 14 пункту 1 розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:

абзац двадцять перший замінити частиною третьою такого змісту:

«3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками  не призведе до  відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

Враховано абзац двадцять перший замінити частиною третьою такого змісту:«3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками  не призведе до  відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

-36- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Друге речення підпункту 14 пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.  Відхилено(положення введено з метою дерегуляції, спрощення участі бізнесу у процедурах закупівлі. Законопроектом передбачається   не вимагати документального підтвердження у разі якщо відповідна інформація є у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним)
15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова «ніж на сім днів» замінити словами «ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу»; -37- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Підпункт 15 виключити. 

 

Відхилено(законопроектом передбачається можливість усім заінтересованим учасникам належно підготувати свою пропозицію та мати можливість скористатися правом на оскарження дискримінаційних положень документації конкурсних торгів та уточнити момент, з якого починається нарахування строків) 15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова «ніж на сім днів» замінити словами «ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу»;
16) перше речення частини третьої статті 27 після слів «Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється» доповнити словами «, оголошується та на вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, демонструється зміст документа, що містить інформацію про ціну та»; -38-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Підпункт 16 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«частину третю статті 27 викласти у такій редакції:

«3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів».

Враховано 16) частину третю статті 27 викласти у такій редакції:«3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів».
-39- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Підпункт 16 викласти в наступній редакції:«16) перше речення частини третьої статті 27 після слів «Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється» доповнити словами «та оголошується зміст документа, що містить інформацію про ціну та»;» Враховано по суті в новій редакції частини 3 статті 27
17) у статті 28: 17) у статті 28:
частину третю викласти в такій редакції: частину третю викласти в такій редакції:
«3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію.»; «3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію»;
друге речення частини сьомої після слів «зазначення у пропозиції конкурсних торгів» доповнити словами «/ціновій пропозиції»; друге речення частини сьомої після слів «зазначення у пропозиції конкурсних торгів» доповнити словами «/ціновій пропозиції»;
частину восьму після слів «за формою, встановленою Уповноваженим органом» доповнити словами і цифрами «, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»; частину восьму після слів «за формою, встановленою Уповноваженим органом» доповнити словами і цифрами «та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту: 18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.»; -40-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац другий підпункту 20 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно   звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення «.

 

 

Враховано «3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно   звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення «.
-41- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)частину 18 викласти у наступній редакції:«статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

Враховано з редакційними правками
-42- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Абзац другий підпункту 18 після слів «торгів якого відхилена» доповнити словами «в 5-тиденний строк з моменту оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Уповноваженного органу». Відхилено(обмежується можливість учасника звернутися до замовника для отримання необхідної інформації)
-43- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)2) пункт 18) виключити, а саме:«3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.»;

 

 

 

 

 

 

Відхилено(Приведено у відповідність до вимог статті 41 Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.(Офіційний журнал ЄС №L 134, від 30.04.2004, стор. 114–240) згідно з якою учасник може повторно звернутися до замовника щодо причин його не відповідності   технічній специфікації або невідповідності кваліфікаційним критеріям)
19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити; -44- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)частину 19 наступного змісту:«абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;» – виключити;

 

Відхилено(У замовників не має можливості та правових підстав для встановлення факту змови. Це виключне право АМКУ. Процес встановлення змови досить тривалий і не вкладається в рамки проведення процедури закупівлі) 19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;
20) у статті 31: 20) у статті 31:
у частині другій: у частині другій:
абзац перший після слів «надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім» доповнити словом «іншим»; абзац перший після слів «надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім» доповнити словом «іншим»;
доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту: після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.». -45-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)абзац п’ятий підпункту 20 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення».

Враховано «Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення».
-46- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)Абзац 5 підпункту 20 після слів «за результатами оцінки,» доповнити словами «в 5-тиденний строк з моменту отримання письмового повідомлення про результати торгів,». Відхилено(обмежується строк для отримання учасником необхідної інформації у зв’язку з невизнанням його переможцем)
47- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)3. У пункті 20 абзаци четвертий-п’ятий виключити, а саме:доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення».

Відхилено(Приведено у відповідність до вимог статті 41 Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.(Офіційний журнал ЄС №L 134, від 30.04.2004, стор. 114–240), згідно з якою учасник може   звернутися до замовника щодо причин з вимогою щодо надання інформації про його пропозицію, що не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки)
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим; У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;
частину третю після слів «визначний цим Законом, « доповнити словами і цифрами «або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, «; частину третю після слів «визначний цим Законом» доповнити словами і цифрами «або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону»;
21) перше речення частини першої статті 32 після слів «або прийняття рішення про відміну торгів» доповнити словами «(переговорної процедури закупівлі)»; -48-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)підпункт 21 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«У першому реченні частини першої статті 32 слова «рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися» замінити словами «рішення про відміну торгів або переговорної процедури закупівлі чи визнання торгів такими, що не відбулися»

Враховано 21) у першому реченні частини першої статті 32 слова «рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися» замінити словами «рішення про відміну торгів або переговорної процедури закупівлі чи визнання торгів такими, що не відбулися»;
22) у частині другій статті 34: 22) у частині другій статті 34:
третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.»; -49- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац другий підпункту 21 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«третє речення абзацу другого викласти в такій редакції:

«Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 40 днів з дня його оприлюднення».

 

Враховано третє речення абзацу другого викласти в такій редакції:«Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 40 днів з дня його оприлюднення».

 

50- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)4. У пункті 22 абзац другий виключити, а саме:третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.»; Відхилено(збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та подання фінальної пропозиції (стаття XI Угоди)
абзац третій виключити; абзац третій виключити;
23) у частині першій статті 35 цифри «300» замінити цифрами «500»; 23) у частині першій статті 35 цифри «300» замінити цифрами «500»;
24) у статті 36: 24) у статті 36:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції: абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу.»; «1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу»;
у частині другій: у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції: абзац перший викласти в такій редакції:
«2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються: «; «2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються: «;
доповнити частину абзацом такого змісту: доповнити частину абзацом такого змісту:
«Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону.»; «Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону»;
абзац четвертий частини п’ятої після слів «зазначених у запиті» доповнити словами «цінових пропозицій»; абзац четвертий частини п’ятої після слів «зазначених у запиті» доповнити словами «цінових пропозицій»;
25) у статті 38: 25) у статті 38:
-51-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Підпункт 14 пункту 1 розділу I законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:

«Після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого   змісту:

«Кваліфікаційна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками  не призведе до  відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки «.

Враховано після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого   змісту:«Кваліфікаційна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками  не призведе до  відхилення їх пропозицій.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки «;

 

у частині четвертій: у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції: абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.»; -52-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац четвертий підпункту 25 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення «;

Враховано «4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення «;
53- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)У пункті 25) абзаци третій-четвертий виключити, а саме:«абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.»;».

 

Відхилено(збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та подання фінальної пропозиції (стаття XI Угоди)
абзац другий виключити; абзац другий виключити;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту: частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури.»; «Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури»;
26) у статті 39: 26) у статті 39:
в абзаці третьому частини першої слова «забезпечує» і «інформації» замінити відповідно словами «подає для» і «інформацію»; в абзаці третьому частини першої слова «забезпечує» і «інформації» замінити відповідно словами «подає для» і «інформацію»;
у пункті 3 частини другої слова «техногенного та природного характеру» виключити, а після слів «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» доповнити словами «та інші військові формування та/або частини»; -54-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац третій підпункту 26 пункту 1 розділу I законопроекту викласти у такій редакції:

«у пункті 3 частини другої:

слова «техногенного та природного характеру» виключити;

слова «з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України» замінити словами «а також у зв’язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його розвідувальний орган»;

після слів «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» доповнити словами «та інші військові формування та/або частини»;

Враховано у пункті 3 частини другої :слова «техногенного та природного характеру» виключити;слова «з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України» замінити словами «а також у зв’язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його розвідувальний орган»;

після слів «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» доповнити словами «та інші військові формування та/або частини»;

 

-55- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)3) пункт 3 частини 26 викласти у наступній редакції:«у пункті 3 частини другої слова «техногенного та природного характеру» виключити;»

 

Відхилено(Військові частини та формування є самостійними розпорядниками державних коштів, які можуть бути розташовані в регіонах України.При цьому виключно в особливий період для таких формувань та частин може бути використана спрощена процедура)

 

частину п’яту викласти в такій редакції: частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі: «5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі; якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
56- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)3) пункт 3 частини 26 законопроекту після абзацу девятого доповнити новим абзацом такого змісту:«не підписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури закупівлі» Враховано не підписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури закупівлі
Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).»; Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом)»;
27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів «зміни курсу іноземної валюти» доповнити словами«або показників Platts», а після слів «зміни такого курсу» – словами «або таких показників». -57-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Пункт 27 розділу 1 законопроекту виключити Відхилено 27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів «зміни курсу іноземної валюти» доповнити словами «або показників Platts», а після слів «зміни такого курсу» – словами «або таких показників».
2. У Законі України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883): 2. У Законі України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883):
1) у частині першій статті 1: 1) у частині першій статті 1:
абзаци перший – третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту: абзаци перший – третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:
«1) замовники – юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: «; «1) замовники – юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: «;
у пункті 2 слова «Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними»; у пункті 2 слова «Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними»;
доповнити частину пунктом 3 такого змісту: доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
«3) афілійовані підприємства – підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання.»; «3) афілійовані підприємства – підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання»;
2) у статті 2: 2) у статті 2:
частину першу доповнити абзацами такого змісту: частину першу доповнити абзацами такого змісту:
«забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу. «забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.
Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність: Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:
виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік; -58- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2 розділу I законопроекту   слова «за попередні три роки включаючи дохід за поточний рік « замінити словами « замовника за попередні три роки включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку» Враховано виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу замовника за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку;
виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік; виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;
виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік.»; виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік»;
в абзаці другому частини другої слова і цифри «визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» виключити; в абзаці другому частини другої слова і цифри «визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» виключити;
у частині третій: у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції: абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які: «; «3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які: «;
в абзаці другому цифри «100» замінити цифрами «200», а цифру і слово «1 мільйон» замінити цифрами і словом «1, 2 мільйона»; в абзаці другому цифри «100» замінити цифрами «200», а цифру і слово «1 мільйон» замінити цифрами і словом «1, 2 мільйона»;
3) у частині першій статті 4: 3) у частині першій статті 4:
в абзаці другому пункту 1 слово «дочірніми» замінити словом «афілійованими»; в абзаці другому пункту 1 слово «дочірніми» замінити словом «афілійованими»;
абзаци четвертий і п’ятий пункту 1 та пункти 4-7 і 9 виключити. -59-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Абзац третій підпункту 3 Пункт 3 розділу I законопроекту виключити Враховано
3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри «дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень» замінити словами і цифрами «дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень». 3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри «дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень» замінити словами і цифрами «дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень».
4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити. 4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити.
II. Прикінцеві положення -60-Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Назву розділу II законопроекту викласти у такій редакції:

«II. Прикінцеві та перехідні положення»

Враховано II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності 26 липня 2015 року. Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону діє до 31 грудня 2015 року. -61- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Пункт 1 розділ II законопроекту викласти у такій редакції:

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»

Враховано 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
-62- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Доповнити розділ II законопроекту новим пунктом такого змісту:

«2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна»

Враховано 2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. -63- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)Пункт 2 розділу 2 законопроекту виключити Враховано
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: -64- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №241)Н.д.Кошелєва А.В. (Реєстр.картка №424)У пункті 3 розділу 2 законопроекту слова «двомісячний» замінити словами «трьохмісячний « Враховано 2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті