Законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України

06 Липня 2015 5:23 Поділитися

Верховна Рада України
ПОДАННЯ

Відповідно до ст. 93 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України в порядку законодавчої ініціативи вносимо до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Кужель О.В.

Народні депутати України
О. Кужель
О. Третьяков
О. Кириченко
Т. Донець
І. Насалик
Л. Денісова
А. Шипко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України

1. Обґрунтування необхідності ухвалення Закону України

Законодавством України передбачено обкладення податком на додану вартість ввезеного на митну територію України промислового обладнання, що використовується для виробництва в Україні виробів медичного призначення, вкрай необхідних для забезпечення закладів охорони здоров’я. Йдеться, зокрема про такі вироби як: шприци, голки, катетери, апаратура для переливання крові, озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапії тощо.

Зазначене враховується при формуванні ціни, що застосовується під час поставки закладам охорони здоров’я таких виробів. Тобто зазначені заклади закуповуючи відповідні медичні вироби, фактично, відшкодовують виробнику сплату ним податку на додану вартість на обладнання, що використовувалося для виробництва таких виробів. Діючі в Україні митні та податкові правила роблять економічно необґрунтованим розвиток медичного виробництва на території України. Тому на практиці значно вигідніше закуповувати імпортні вироби медичного призначення. Натепер основними постачальниками в Україну таких виробів медичного призначення є Індія, Китай, Туреччина та інші країни.

В умовах недостатнього фінансування закладів охорони здоров’я, моральної та фізичної зношеності медичного обладнання, відсутності в медичних закладах в достатній кількості елементарних виробів медичного призначення, необхідно вжити вичерпних заходів задля налагодження їх виробництва в Україні. Особливо зважаючи на одні з найвищих в Європі показники захворюваності і смертності серед населення України та вкрай негативну демографічну ситуацію, яка несе загрозу національній безпеці України.

Звільнення суб’єктів господарської діяльності від сплати податку на додану вартість при ввезені ними обладнання, що використовується ними для виробництва виробів медичного призначення, сприятиме вирішенню вказаної проблеми.

2. Мета та завдання ухвалення Закону України

Проект має на меті сприяти розвитку виробництва в України широкого спектру виробів медичного призначення із застосуванням новітніх іноземних технологій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України

Законопроект передбачає внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, що відносяться до товарної підкатегорії 8419 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матерiалiв, що відноситься до товарних підкатегорій 8477 10 00 00 та 8477 80 99 00 згідно з УКТ ЗЕД, за умови, що таке обладнання застосовуватиметься платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у цій сфері складається із Митного кодексу України, Митного тарифу України, Податкового кодексу України.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів і не передбачає зменшення надходжень до бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення Закону України

Наслідком ухвалення проекту має стати сприяння розвитку виробництва в Україні виробів медичного призначення (що забезпечить створення в Україні нових робочих місць), а також імпортозаміщенню таких виробів внаслідок суттєвого зниження собівартості відповідної продукції.

Оскільки основними споживачами зазначеної вище продукції є заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, прийняття запропонованого законопроекту матиме наслідком економію бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю виробів медичного призначення, та використання таких коштів на здійснення інших програм охорони здоров’я.

Народні депутати України
О. Кужель
О. Третьяков
О. Кириченко
Т. Донець
І. Насалик
Л. Денісова
А. Шипко

Проект
від 01.07.2015 р. реєстраційний № 2206а

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Доповнити статтю 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112, № 47, ст. 529; 2012 р., № 6, ст. 50, № 24, ст. 248, № 29, ст. 345, № 39, ст. 460; 2013 р., № 16, ст. 136, № 18, ст. 167, № 25, ст. 252, № 33, ст. 435, № 43, ст. 617, № 41, ст. 553; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2013 року № 404-VII і від 19 грудня 2013 року 713-VII) пунктом 197.24 такого змісту:

«197.24. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8419 20 00 00, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4010 12 00 10, 8415 81 00 90, 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 06, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8428 90 90 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90.

Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва медичних виробів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3926 90 92 90, 9018 32 10 00, 9018 31 10 00, 9018 39 00 00, 9018 90 50 00, 9018 90 84 00, та якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення зміни до статті 197
Податкового кодексу України

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
—- 197.24. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних або лабораторних, за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8419 20 00 00, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4010 12 00 10, 8415 81 00 90, 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 06, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8428 90 90 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90.
Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва медичних виробів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3926 90 92 90, 9018 32 10 00, 9018 31 10 00, 9018 39 00 00, 9018 90 50 00, 9018 90 84 00, та якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.
Народні депутати України
О. Кужель
О. Третьяков
О. Кириченко
Т. Донець
І. Насалик
Л. Денісова
А. Шипко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті