Наказ МОЗ України та Державної податкової адміністрації України від 26 липня 2005 р. № 230/377

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2005 № 230/377

Про затвердження Порядку здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового, що застосовується для виготовлення лікарських засобів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2006 року № 275 «Питання використання у 2006 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий», з метою недопущення підвищення цін на лікарські засоби у зв’язку із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів, та відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового, що застосовується для виготовлення лікарських засобів, який додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 08.04.2004 № 212 «Про затвердження форм довідок», зареєстрований у Мін’юсті України 06.05.2004 за № 569/9168.

Наказ ДПА України від 09.07.2004 № 384 «Про проведення перевірок виробників – суб’єктів господарювання, які отримують спирт етиловий для виготовлення лікарських засобів» скасувати.

3. Управлінню справами ДПА України (Рахуба А.М.) у дводенний строк від дня набрання чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення (Демченко І.Б.) у дводенний строк від дня набрання чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання виробникам лікарських засобів, які використовують спирт етиловий для їх виготовлення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Лекаря С.І. та заступника Міністра охорони здоров’я України Рибчука В.О.

Голова Державної податкової адміністрації України О.І. Кірєєв
Міністр охорони здоров’я України М.Є. Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової

адміністрації України

та Міністерства охорони

здоров’я України

26.07.2005 № 230/377

ПОРЯДОК
здійснення контролю за цільовим використанням
спирту етилового, що застосовується для виготовлення лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового, що застосовується для виготовлення лікарських засобів за Переліком лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, наведеним у додатку до Порядку використання у 2006 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2006 року № 275, і є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють виготовлення лікарських засобів, незалежно від форми власності.

2. Після відвантаження спирту етилового з акцизного складу спиртового заводу виробнику лікарських засобів уповноважений представник контрольного поста у дводенний строк направляє органу державної податкової служби за місцем реєстрації покупця спирту виробника лікарських засобів ( далі – орган ДПС) довідку про відвантаження спирту.

3. Виробник лікарських засобів – покупець спирту у дводенний строк від дати отримання спирту направляє до органу ДПС довідку про отримання спирту етилового (додаток 1).

4. Орган ДПС після одержання від уповноваженого представника контрольного поста довідки про відвантаження спирту та довідки про отримання спирту етилового від виробника лікарських засобів у дводенний строк інформує уповноваженого представника контрольного поста підприємства, що відпустило спирт, про дату та кількість отриманого покупцем спирту.

5. Виробник лікарських засобів подає до органу ДПС довідку виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового (додаток 2).

6. Для надання органом ДПС довідки про цільове використання спирту етилового виробником лікарських засобів і визначення відпускної ціни лікарського засобу такий виробник подає:

  • довідку виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового;
  • перелік лікарських засобів, на виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна (додаток 3) у трьох примірниках (один примірник залишається в органі ДПС, два інших – додаються до довідки про цільове використання спирту етилового виробником лікарських засобів);
  • платіжне доручення з відміткою банку про перерахування на рахунок виробника спирту етилового в повному обсязі вартості спирту етилового разом з сумою додаткових витрат (за умови сплати у повному обсязі вартості спирту етилового його виробнику відповідно до укладеного договору з урахуванням суми додаткових витрат).

7. Орган ДПС надає виробнику лікарських засобів 2 примірники довідки про цільове використання спирту етилового виробником лікарських засобів (додаток 4), до якої додається перелік лікарських засобів, на виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна.

8. Один примірник довідки органу ДПС про цільове використання спирту етилового виробником лікарських засобів надається розпоряднику бюджетних коштів, другий – залишається у виробника лікарських засобів.

9. Виробник лікарських засобів одноразово надає розпоряднику бюджетних коштів до розрахунку додаткових витрат засвідчені вповноваженою особою та скріплені печатками такі документи:

  • копію ліцензії на виробництво лікарських засобів;
  • копії реєєстраційних посвідчень на лікарські засоби, унесені до поданого розрахунку, які містяться в Переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, наведеному в додатку до Порядку використання у 2006 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2006 № 275;
  • копії титульних сторінок технологічних промислових регламентів (чи документів, прирівняних до них), погоджених Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення в установленому МОЗ України порядку.

У разі внесення змін та доповнень до зазначених документів виробник лікарських засобів зобов’язаний подати до розпорядника бюджетних коштів документи, що підтверджують такі зміни, разом із черговим поданням розрахунку.

Міністр фінансів України В.М. Пинзеник
Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Голова
А.В. Дашкевич
Директор Департаменту з питань адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів
І.М. Гончар
Перший заступник Голови Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
І.Б. Демченко

Додаток 1  до Порядку здійснення

контролю за цільовим  використанням спирту

етилового, що застосовується

для виготовлення лікарських  засобів

ДОВІДКА
про отримання спирту етилового

_______________________________________________________

(найменування виробника лікарських засобів)

___________________200__ року  №_________

1. Ким отримано____________________________________________

(найменування, місцезнаходження,

________________________________________________________

код за ЄДРПОУ виробника лікарських засобів)

2. Ким відвантажено _________________________________________
(найменування, місцезнаходження,

________________________________________________________
код за ЄДРПОУ виробника спирту)

3. Підстави для відвантаження:

наряд від _______________ 200__ року № _______

на отримання ____________________________________  дал спирту
(кількість)

4. Фактично  отримано  спирту  в  перерахунку  на   безводний
(стовідсотковий) спирт – тис. дал

_________________________________________________________,
(кількість словами) у тому числі на виготовлення  лікарських  засобів відповідно до Переліку лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, витрати на виробництво яких підлягають компенсації з державного бюджету на суму додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням ставки акцизного збору на спирт етиловий, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 № 403Переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, наведеного у додатку до Порядку використання у 2006 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із  зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 13.03.2006  № 275

__________________________________________________________________
(кількість словами)

5. Місця зберігання спирту, що використовуються виробником,

_________________________________________________________________
(місцезнаходження місця зберігання,

_________________________________________________________________
номер за Єдиним державним реєстром місць зберігання,
дата внесення)

6. Дата отримання спирту ____________________________________

7. Серія  та номер спеціальної товарно-транспортної накладної
на перевезення спирту етилового___________________________________

_________________________________________________________________

8. Гарантія банку: __________________________________________
(найменування,

_________________________________________________________________
місцезнаходження та код за ЄДРПОУ банку)

від ____________200__ №________

Керівник____________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Додаток 2
до Порядку здійснення
контролю за цільовим
використанням спирту
етилового, що застосовується
для виготовлення лікарських
засобів

До органу державної податкової служби в _________________________
(область, місто, район)

ДОВІДКА*

виробника лікарських засобів про цільове

використання спирту етилового

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження виробника лікарських засобів)

_________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ

надає  інформацію  про напрями використання спирту етилового,
отриманого з ____________________________________________________,
(найменування та місцезнаходження спиртового заводу)

у кількості _______дал б.с., товарно-транспортна накладна від

____________200__ №_________

Гарантія банку ______________________________________________
(найменування та місцезнаходження банку)

код за ЄДРПОУ банку

від ____________200__ №________

Спирт отримано за нарядом від ____________ 200__  №__________

№ з/п № реєстраційного посвідчення на лікарський засіб МОЗ України Найменування продукції Обсяги виробленої продукції, шт. Ємкість одиниці продукції Обсяг спирту, використаного за цільовим призначенням, дал Сума додаткових витрат, грн

усього У т.ч. на одиницю продукції зазначена в гар ангар банку (з розрахунку із ставки акцизного збору, що діє на момент отримання спирту етилового) розрахована, виходячи з обсягу спирту, використаного за цільовим призначенням Сплачена в рахунок погашення додаткових витрат виробнику спирту (дата, № платіжного документа та сплачена сума, грн..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО:Керівник _____________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Головний бухгалтер  ___________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

* До кожного  відвантаження   спирту   із  спиртового  заводу
подається окрема довідка.

Додаток 3
до Порядку здійснення
контролю за цільовим
використанням спирту
етилового, що застосовується
для виготовлення лікарських
засобів

ПЕРЕЛІК*

лікарських засобів, для виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна

__________________200__року                          №__________

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження виробника лікарських засобів)

_________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ

№ з/п Найменування лікарських засобів № реєстраційного Розрахункова відпускна ціна одиниці лікарського засобу, грн. Додаткові витрати виробника, які не включені до розрахункової ціни, грн.
1 2 3 4 5


Керівник ___________________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Головний бухгалтер  ___________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

* До  кожної довідки виробника лікарських засобів про цільове  використання спирту етилового подається окремий перелік.

Додаток 4
до Порядку здійснення
контролю за цільовим
використанням спирту
етилового, що застосовується
для виготовлення лікарських
засобів

ДОВІДКА
про цільове використання спирту етилового
виробником лікарських засобів

за станом на _____________200__ №______

_________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби за місцем
реєстрації виробника лікарських засобів)

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження виробника лікарських засобів)

_________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ

рахунок № _______ у банку _____________________
(найменування банку)

______________________________________ МФО банку ________________

Згідно з  довідкою про цільове використання спирту виробником
лікарських засобів від _______________200___ № ___________________

спирт отримано за нарядом від __________ 200__ року №________

у кількості _______дал б.с., товарно-транспортна накладна від

____________200__ №_________

Гарантія банку ______________________________________________

(найменування та місцезнаходження банку)

код ЄДРПОУ банку

від ____________200__ №________

Використано за цільовим призначенням спирту етилового
дал
Сума додаткових витрат, зазначена в гарантії банку (з розрахунку 17 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту) (з розрахунку із ставки акцизного збору, що діє на момент отримання спирту етилового)
грн.
Сума додаткових витрат, перерахована разом із сумою вартості спирту (з розрахунку 17 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту при отриманні спирту)(з розрахунку із ставки акцизного збору, що діє на  момент отримання спирту етилового)
грн.
Сума додаткових витрат, розрахована, виходячи з обсягу спирту, використаного за цільовим призначенням
грн.
Сума додаткових витрат, сплачена в рахунок погашення додаткових витрат виробнику спирту
грн.

Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна додається.

Керівник податкового органу____________ ______________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті