Постанова КМУ від 22 липня 2015 р. № 622

Документ набув чинності 28.08.2015 р. у зв’язку з опублікуванням в «Урядовому кур’єрі» № 157

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 липня 2015 р. № 622
Київ

Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, що додається.

2. Установити, що спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі за напрямами використання коштів за бюджетними програмами 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» і 2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», обрані Міністерством охорони здоров’я до набрання чинності цією постановою, здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг до повного завершення виконання угод щодо закупівлі, укладених з такими спеціалізованими організаціями.

1. Установити, що:

1) критеріями вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, серед тих, що визначені у пункті 24 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», є:

1) критеріями вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, серед тих, що визначені у пункті 131 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», є:

  • технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі та постачання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів виробів медичного призначення (далі — товари);
  • можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів;
  • ціна послуг, пов’язаних із закупівлею товару, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;ціна товару та пов’язаних із його закупівлею послуг, що надаються спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю;
  • умови та строки замовлення і постачання;
  • умови оплати;
  • умови укладення та форма угод щодо закупівель;
  • додаткові умови постачання.

Рішення щодо вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затверджується Міністерством охорони здоров’я відповідно до критеріїв, визначених у цьому підпункті;

Рішення щодо вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, приймається та затверджується у визначеному Міністерством охорони здоров’я порядку відповідно до критеріїв, визначених у цьому підпункті;

2) укладення Міністерством охорони здоров’я письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо) щодо закупівель товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів у спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, здійснюється після офіційного письмового підтвердження зазначеними організаціями можливості виконання замовлення за встановленими ними формами відповідно до переліку товарів і послуг, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Перелік лікарських засобів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівель, укладених із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, формується винятково за міжнародними непатентованими назвами;

3) інформація про проведення державних закупівель товарів і послуг із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»абзацу сімнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» обов’язково оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я та веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель;

4) супроводження кожного товару на всій території України здійснюється державними підприємствами Міністерства охорони здоров’я, які забезпечені необхідними виробничими потужностями, на підставі відповідних договорів;

5) маркування товарів, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», на виконання угоди щодо закупівлі між Міністерством охорони здоров’я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, а також написання інструкції про застосування таких товарів може здійснюватися як державною мовою, так і мовою оригіналу — будь-якою мовою, відмінною від державної. У разі здійснення маркування таких товарів та написання інструкції про їх застосування мовою оригіналу Міністерство охорони здоров’я може забезпечити організацію перекладу інструкції про застосування товарів на державну мову.

5) Міністерство охорони здоров’я у разі потреби може організовувати переклад інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

2. Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2012 р., № 48, ст. 1887, № 65, ст. 2667; 2013 р., № 8 ст. 282, № 48, ст. 1718) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 557, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 травня 2020 р. № 538

ПОРЯДОК
здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі за рахунок коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

2. МОЗ забезпечує організацію роботи профільного супроводження закупівель для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти та затверджує номенклатуру лікарських засобів, медичних виробів, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів.

3. МОЗ подає щороку до 1 грудня Кабінетові Міністрів України на розгляд та затвердження перелік лікарських засобів, медичних виробів (далі — товари та послуги), які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі у відповідному бюджетному році за програмами 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та 2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Зазначений перелік лікарських засобів формується за міжнародними непатентованими назвами.

Спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі товарів та послуг, є спеціалізовані фонди, організації, міжнародні програми та механізми, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель товарів та послуг.

4. Відбір спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі товарів та послуг, проводиться у порядку, визначеному МОЗ.

5. Критеріями відбору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі товарів та послуг, є:

наявність досвіду у здійсненні закупівель в сфері охорони здоров’я та/або виконання програм централізованих заходів з охорони здоров’я;

технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі товарів та послуг;

можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів та послуг належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів;

ціна товарів та послуг, пов’язаних з їх закупівлею, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;

умови та строки замовлення і постачання;

умови оплати;

умови укладення та форма угоди щодо закупівлі;

додаткові умови постачання.

6. Протягом 14 робочих днів з дня відбору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі товарів та послуг, МОЗ подає Кабінетові Міністрів України на розгляд та затвердження перелік спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі товарів та послуг у відповідному бюджетному році.

7. Укладення МОЗ угод щодо закупівлі товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів у спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі товарів та послуг, здійснюється після офіційного письмового підтвердження зазначеними організаціями можливості виконання замовлення відповідно до переліку товарів та послуг, визначеного Кабінетом Міністрів України, та затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

Умови угоди щодо закупівлі товарів та послуг не повинні відрізнятися від змісту пропозицій, що подаються в МОЗ для проведення відбору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі товарів та послуг.

8. Супроводження кожного товару на всій території України здійснюється державними підприємствами МОЗ, які забезпечені необхідними виробничими потужностями, на підставі відповідних договорів.

9. Маркування товарів, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі товарів та послуг, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, та тексти інструкцій щодо їх застосування можуть бути виконані мовою оригіналу. Якщо товар постачається в оригінальній упаковці, наявність перекладу інструкції щодо його застосування українською мовою є обов’язковою.

10. Спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі товарів та послуг, інформують щомісяця МОЗ щодо результатів проведення закупівель товарів та послуг за формою, встановленою в угодах щодо закупівлі товарів та послуг.

За результатами таких закупівель МОЗ оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про здійснення закупівель товарів та послуг з інформацією у порядку, визначеному Мінекономіки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 622

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

Доповнити пункт підпунктами 5—7 такого змісту:

«5) на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (в тому числі доставка, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

6) на оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

7) на оплату послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та у разі потреби оплату послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті