Проект постанови КМУ «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

09 Вересня 2015 12:07 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, ОПЕРАЦІЇ З ПОСТАЧАННЯ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБКЛАДЕННЮ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА СТАВКОЮ 7 ВІДСОТКІВ»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі по тексту — проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, яким передбачена ставка податку на додану вартість 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Проект постанови, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактні особи: Гріценко Олександр Володимирович, тел. (044) 200-06-68, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua та Нагорна Олена Олександрівна (E-mail: e.nagornaya@ukr.net)

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі за текстом — проект постанови) розроблено на виконання підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, яким передбачена ставка податку на додану вартість 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні залишається чинним Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №410 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2065), що складається за найменуванням медичних виробів та відповідних кодів за УКТЗЕД.

Відповідно до частини 2 статті 98 Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість знижені ставки застосовуються лише до товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III до Директиви, в якому серед іншого наведена фармацевтична продукція, медичне обладнання допоміжні та інші пристрої, а не на окремі назви (найменування) товарів або послуг з окремої категорії.

Разом з тим такі медичні вироби, як технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, звільняються від обкладення податком на додану вартість відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України».

Запропонований проект постанови враховує європейські принципи оподаткування та унеможливлює подальше застосування практики вибіркового пільгового обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію медичних виробів, а також зможе усунути нині існуючу колізію щодо обкладення податком на додану вартість операції з постачання та ввезення на митну територію технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України».

Разом з тим такий підхід, на відміну від чинної редакції Переліку, нівелює корупційні чинники при ідентифікації групи за УКТЗЕД медичних виробів для визначення ставки податку, оскільки Перелік не містить кореспонденції найменування медичного виробу з його кодом за УКТЗЕД.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є визначення Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

Проектом постанови передбачено запровадження зниженої ставки податку на додану вартість на всі медичні вироби, що відповідає підходу Європейського Союзу в цьому напрямку, відображеному в Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Так, відповідно до статті 98 зазначеної Директиви, знижені ставки застосовуються лише до поставки товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III, в якому серед іншого наведена фармацевтична продукція, медичне обладнання, допоміжні та інші пристрої.

Також проектом постанови передбачено усунути існуючу колізію щодо обкладення податком на додану вартість операції з постачання та ввезення на митну територію технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України».

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Закон України «Про Митний тариф України», постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків», постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог проекту постанови не потребує додаткових коштів із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Не стосується сфери інтересів соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не вливає на ринок праці

11. Прогноз результатів

Впровадження та виконання проекту постанови забезпечить визначення Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7%.

Крім того, проект постанови дозволить врегулювати проблемні питання, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації, які відповідно до законодавства звільнені від обкладення податком на додану вартість.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 08.09.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Встановити, що перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, складається з усіх медичних виробів, які включено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, та медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких складено декларацію або видано сертифікат, або складено заяву щодо медичних виробів особливого призначення, або заявку щодо медичних виробів для діагностики in vitro, призначених для оцінки характеристик, згідно з вимогами відповідних технічних регламентів, за винятком технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення, на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 456).

2. Затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, у вигляді Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та тих медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких складено декларацію або видано сертифікат, або складено заяву щодо медичних виробів особливого призначення, або заявку щодо медичних виробів для діагностики in vitro, призначених для оцінки характеристик, згідно з вимогами відповідних технічних регламентів, за винятком технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення, на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 456).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2065).

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі за текстом — проект постанови) розроблено на виконання підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, яким передбачена ставка податку на додану вартість 7% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні залишається чинним Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 410 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2065), що складається за найменуванням медичних виробів та відповідних кодів за УКТЗЕД.

Відповідно до частини 2 статті 98 Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість знижені ставки застосовуються лише до товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III до Директиви, в якому серед іншого наведена фармацевтична продукція, медичне обладнання, допоміжні та інші пристрої, а не на окремі назви (найменування) товарів або послуг з окремої категорії.

Разом з тим такі медичні вироби, як технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, звільняються від обкладення податком на додану вартість відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України».

Запропонований проект постанови враховує європейські принципи оподаткування та унеможливлює подальше застосування практики вибіркового пільгового обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію медичних виробів, а також зможе усунути нині існуючу колізію щодо обкладення податком на додану вартість операції з постачання та ввезення на митну територію технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення.

Разом з тим такий підхід, на відміну від чинної редакції Переліку, нівелює корупційні чинники при ідентифікації групи за УКТЗЕД медичних виробів для визначення ставки податку, оскільки Перелік не містить кореспонденції найменування медичного виробу з його кодом за УКТЗЕД.

2. Цілі і завдання прийняття проекту постанови

Метою проекту постанови є визначення Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

Проектом постанови передбачено запровадження зниженої ставки податку на додану вартість на всі медичні вироби, що відповідає підходу Європейського Союзу в цьому напрямку, відображеному в Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Так, відповідно до статті 98 зазначеної Директиви, знижені ставки застосовуються лише до поставки товарів або послуг за категоріями, визначеними в Додатку III, у якому серед іншого наведена фармацевтична продукція, медичне обладнання, допоміжні та інші пристрої.

Також проектом постанови передбачено усунути існуючу колізію щодо обкладення податком на додану вартість операції з постачання та ввезення на митну територію технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перший спосіб — залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей.

Другий спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) — прийняття запропонованого проекту постанови дасть змогу затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, з урахуванням європейського досвіду, визначеного Директивою Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість, а також дасть змогу врегулювати проблемні питання, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації, які відповідно до законодавства звільнені від обкладення податком на додану вартість.

4. Механізм розв’язання проблеми

Проектом постанови передбачено встановити, що операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію Україну виробів, які відповідають визначенням: «медичний виріб», визначеному у Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753; «медичний виріб для діагностики in vitro», визначеному у Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 754; «активний медичний виріб, який імплантують», визначеному у Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року №755, підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту постанови забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Очікувані результати прийняття проекту постанови визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Сфери впливу Очікувані позитивні результати Очікувані негативні результати
Інтереси громадян (споживачів) Врегулювання проблемних питань, що виникають під час застосування ставки податку на додану вартість до технічних та інших засобів реабілітації. Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Визначення переліку медичних виробів, операції з постачання яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків. Відсутні
Інтереси держави Удосконалення законодавства в сфері обігу медичних виробів. Відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії проекту акта необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, — дія акта поширюється на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності і підпорядкування та інших суб’єктів господарської діяльності, що займаються ввезенням на митну територію, реалізацією та застосуванням в Україні медичних виробів;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище середнього. Проект постанови розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторним актом. Строк виконання заходів з базового відстеження — 45 робочих днів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік з дня набуття чинності регуляторним актом та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті