Реформи охорони здоров’я — бути чи не бути?

Недоліки вітчизняної системи охорони здоров’я — болюча тема для нашої країни, що давно потребує докорінних змін. Медична спільнота роками перебуває в очікуванні рішучих кроків влади, вислуховуючи обіцянки можновладців, що ось-ось здійсняться революційні реформи. 5 лютого 2009 р. в інформаційному агентстві «УНІАН» відбулася прес-конференція на тему «Всеукраїнське лікарське товариство вимагає лікарського самоврядування та справжніх реформ охорони здоров’я», в якій взяли участь Олег Мусій — президент Всеукраїнського лікарського товариства, голова громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України, Микола Поліщук — голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення при президентові України, Віктор Глуховський — президент Асоціації лікарів Миколаївського регіону.

Олег Мусій — президент Всеукраїнського лікарського товариства, голова громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України

Відкриваючи прес-конференцію, Олег Мусій поінформував присутніх про те, що за ініціативи Всеукраїнського лікарського товариства 23 грудня 2008 р. народними депутатами України Володимиром Карпуком та Лілєю Григорович на розгляд Верховної Ради винесено законопроект «Про лікарське самоврядування». Основна мета законопроекту — зміна моделі вітчизняної системи охорони здоров’я, яка на даному етапі не задовольняє ні пацієнтів, ні медичних працівників, з командно-адміністративної на суспільно-адміністративну, яка на практиці впроваджена в багатьох країнах світу.

О. Мусій нагадав, що надзвичайно важливою для подальшого розвитку лікарського руху в Україні подією став вступ Всеукраїнського лікарського товариства до Всесвітньої медичної асоціації (World Medical Association — WMA) 18 жовтня 2008 р. Ця авторитетна світова організація, яка представляє інтереси лікарів та встановлює міжнародні норми медичної діяльності, проголошує та вимагає від країн-членів професійної автономії та самоврядування лікарів.

Микола Поліщук — голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення при президентові України

Микола Поліщук повідомив, що проект Закону України «Про лікарське самоврядування» передбачає передачу певних функцій Міністерства охорони здоров’я України лікарській спільноті. Це контроль за якістю надання медичних послуг, участь в атестації та сертифікації спеціалістів, розробці медичних стандартів, ліцензуванні лікарської діяльності та акредитації медичних закладів, ведення реєстру лікарів, захист їх прав та інтересів.

Кожен спеціаліст, який бажає працювати за фахом, обов’язково повинен бути членом лікарського товариства, яке зможе контролювати його дії. Прозорість роботи лікаря для його пацієнта та колег — це ознака демократичного суспільства.

Лікарське співтовариство також зможе ефективно ініціювати розробку та лобіювання необхідних для розвитку галузі охорони здоров’я законопроектів. «Сьогодні ми зустрілися з блокуванням розгляду проекту Закону України «Про лікарське самоврядування» у Верховній Раді України тими народними депутатами, які представляють інтереси так званої медичної еліти та не бажають втрачати частину своїх повноважень», — наголосив М. Поліщук.

Віктор Глуховський — президент Асоціації лікарів Миколаївського регіону

В. Глуховський зазначив, що система лікарського самоврядування дозволить впровадити корпоративний контроль за якістю наданої медичної допомоги, виконанням вимог етичного кодексу, необхідним рівнем професійної підготовки лікарів. Проте такий контроль в країні впроваджуватиме одна легітимна структура, а членство в ній має бути обов’язковим. На його думку, національна лікарська організація, якою є Всеукраїнське лікарське товариство з давніми традиціями та розгалуженою структурою, разом з державою зможе ініціювати та ефективно впровадити нові реформи в галузі. Доповідач зазначив, що фінансування лікарської самоврядної організації в Україні планується за рахунок членських внесків, наданих послуг для її членів та частково — з коштів МОЗ України.

На завершення прес-конференції О. Мусій додав, що докорінні зміни в системі охорони здоров’я відбудуться за умови прийняття наступних законопроектів: «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», «Про загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини», «Про організацію медичного обслуговування та заклади охорони здоров’я», нової редакції «Основ законодавства України про охорону здоров’я», загальнодержавної програми «Здорова нація» та інших, які окреслюють пріоритетні напрямки удосконалення медичної галузі.

заступник міністра охорони здоров’я Ігор Яковенко

Тема реформування галузі також пролунала і на черговому засіданні Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Громадська рада), яке відбулося 9 лютого 2009 р. Про долю нової редакції законопроекту «Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я України», розробленого за участю членів Громадської ради, присутнім доповів заступник міністра охорони здоров’я Ігор Яковенко. Нову редакцію проекту 12 липня 2008 р. було розглянуто в МОЗ України на засіданні Громадської ради, після чого його було доопрацьовано з урахуванням внесених пропозицій та направлено на погодження в міністерства фінансів, економіки, юстиції, праці та соціальної політики. Даний проект отримав велику кількість зауважень, 85% з яких було враховано. Після доопрацювання в січні 2009 р. проект знову направлений на завершальне погодження до міністерств. «На жаль, процес його прийняття просувається не такими швидкими темпами, як би це хотілось, але позитивні зрушення, безумовно, відбуваються», — зазначив І. Яковенко. Паралельно з цим законопроектом, за ініціативи МОЗ України робочою групою розроблено проект нової редакції Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я» — «Медичний кодекс» (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 4 (675) від 26.01.2009 р.), який винесено на громадське обговорення 29 грудня 2008 р.

Реформи охорони здоров’я – бути чи не бути 

Звітуючи про діяльність громадської ради, О. Мусій відзначив, що в 2008 р. відбулось 4 засідання, під час яких обговорювались актуальні проблеми сучасної охорони здоров’я. Пропозиції громадськості було взято до уваги в подальших діях та рішеннях МОЗ України. Члени Громадської ради брали участь в розширених колегіях МОЗ України, профільних зустрічах із представниками громадських організацій, науково-практичних конференціях. Для плідної роботи Громадської ради в МОЗ України виділено окреме приміщення. Особливу подяку О. Мусій висловив безпосередньо міністру охорони здоров’я Василю Князевичу та його заступникам, які уважно ставляться до діяльності Громадської ради, розуміючи її роль у вирішенні важливих питань.

Розглядаючи план діяльності громадської ради в 2009 р., було обговорено перелік та склад наступних комісій:

  • з організаційно-правового забезпечення діяльності Громадської ради;
  • з інформаційно-аналітичної та експертної діяльності;
  • з питань реформування системи охорони здоров’я;
  • з розвитку приватного сектору системи охорони здоров’я;
  • з міжнародних відносин;
  • з кадрової політики та захисту інтересів медичних працівників;
  • з питань захисту інтересів пацієнтів;
  • з питань державних закупівель;
  • з питань санітарно-епідемічного благополуччя.

На засіданні Громадської ради також окреслено низку актуальних питань, які потребують першочергового вирішення. Це розвиток в Україні приватних закладів охорони здоров’я; запровадження тарифів на медичні послуги в Києві; заборгованість із заробітної плати медичним працівникам; питання екологічної безпеки; приватизація закладів оздоровлення дітей; проблеми фумігації та санітарно-епідеміологічного благополуччя. Ці та інші гострі питання в майбутньому будуть обговорені на засіданнях комісій з підготовкою відповідних пропозицій до МОЗ України.

Прим. ред. Отже, вкотре громадськими та фаховими організаціями поставлено питання негайних реформ галузі. Формально Міністерство охорони здоров’я, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я виказують свою зацікавленість у змінах та пропонують усіляку підтримку. Проте факти свідчать, що цей процес ще може тривати впродовж невизначеного терміну. Можливо, зрушити його з місця допоможе саме наполегливість медичної спільноти та громадськості.

Також пропонуємо увазі читачів відкрите звернення Всеукраїнського лікарського товариства до Київського міського голови Л. Черновецького, Київської міської ради, Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

Ганна Барміна,
фото Любові Столяр

Київському міському голові Л. Черновецькому
Київській міській раді
Київській міській профспілці працівників охорони здоров’я

Відкрите звернення

Всеукраїнське лікарське товариство як загальнонаціональна організація лікарів, висловлює повну підтримку законним вимогам та акціям протесту медичних працівників, організованим Київською міською профспілкою працівників охорони здоров’я. У разі невиконання владою вимог ми готові в повному масштабі долучитися до акцій протесту з відстоюванням прав та інтересів лікарів.

Звертаємо увагу київської влади і особисто міського голови Л. Черновецького на те, що їх непрофесійні та протизаконні дії — несвоєчасна виплата заробітної плати медичним працівникам, порушення з боку влади вимог колективної угоди, відсутність належних умов праці медичних працівників, безпідставні звинувачення лікарів у хабарництві, намагання чинити тиск на Київську міську профспілку працівників охорони здоров’я з метою недопущення акцій протесту, намагання втягнути лікарів у антиконституційне впровадження платних медичних послуг у м. Києві провокують законні протести та виступи медиків в майбутньому.

Нагадаємо, що українські лікарі завжди стоятимуть на захисті своїх законних прав та інтересів, а також прав та безпеки пацієнтів, гарантованих Конституцією України, законодавством про охорону здоров’я, трудовим кодексом та іншими законодавчими актами України.

Вимагаємо від київської міської влади термінового вжиття заходів щодо забезпечення своєчасної оплати праці медичних працівників, введення обіцяних перед виборами надбавок до заробітної плати, забезпечення повного фінансування захищених статей бюджету, припинення тиску на керівництво закладів охорони здоров’я, лікарів та організації медичних працівників м. Києва.

У зв’язку з непрофесіоналізмом, регулярними порушеннями прав медичних працівників, відсутністю системного бачення розвитку галузі охорони здоров’я у м. Києві, постійним тиском на медиків вимагаємо негайної відставки керівництва Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва.

Президент ВУЛТ
Олег Мусій

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті