Витяг з наказу АМКУ від 22.08.2016 р. № 656-ВК

06 Вересня 2016 4:41 Поділитися

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22.08.2016 р. № 656-ВК
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад
(ВИТЯГ)

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «Б» та «В» Антимонопольного комітету України (далі-конкурс):

директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та ритейлу;

начальника Юридичного управління;

начальника відділу розслідувань недобросовісної конкуренції невиробничої сфери Управління розслідувань недобросовісної конкуренції;

головного спеціаліста відділу ринків агропромислового комплексу Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери фармацевтики та рітейлу до фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

головного експерта відділу ринків зв’язку та телекомунікації Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери;

головного спеціаліста відділу ринків зв’язку та телекомунікацій Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери;

головного спеціаліста відділу фінансових ринків Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери;

головного експерта відділу моніторингу державної допомоги Департаменту конкурентної політики;

головного спеціаліста відділу моніторингу державної допомоги Департаменту конкурентної політики;

головного експерта Відділу бухгалтерського обліку та фінансового планування.

2. Затвердити умови проведення конкурсу відповідно до спеціальних вимог згідно із додатками 1-10.

3. Відділу персоналу Департаменту забезпечення роботи Голови Комітету та кадрового забезпечення забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України згідно з додатком та надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби.

4. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби з 19 до 30 вересня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Додаток 1

до наказу Антимонопольного комітету України

від 22.08.2016 № 656-ВК

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу

Загальні умови
Посадові обов’язки 1) Планування роботи Департаменту;
2) підготовка методичних матеріалів та роз’яснень щодо практичного застосування положень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках;
3) організація та участь у:
– здійсненні контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, виявлення та припинення порушень цього законодавства, зокрема, на ринках промисловості, АПК, фармацевтики та ритейлу;
– запобіганні, виявленні і припиненні порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
– формуванні та реалізації конкурентної політики в частині сприяння добросовісної конкуренції на товарних ринках;
– здійсненні практичного застосування законодавства про захист економічної конкуренції, щодо запобігання порушенням законодавства на ринках виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу, проведення, з метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринків, визначення меж товарних ринків, а також визначення становища, в тому числі монопольного, суб’єктів господарювання на цих ринках;
– проведенні розслідування за заявами і справами та інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
– проведенні перевірок суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами;
– контролі за виконанням рішень прийнятих Комітетом, адміністративними колегіями Комітету та державними уповноваженими за результатами розгляду справ про порушення законодавства захист економічної конкуренції;
– підготовці позовів (заяв органів Комітету) до судів, у розгляді ними позовів (заяв) у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Умови оплати праці Посадовий оклад — 8615 грн.
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду на постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.Документи приймаються до 18 год 13 вересня 2016 року
Дата, час і місце проведення конкурсу З 19-30 вересня 2016 року о 10:00, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Якусевич Наталія Володимирівна, 520-06-39, yakusevich@amcu.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища, магістр
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста
2 Знання законодавства Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про природні монополії», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» нормативно-правові акти, прийняті Антимонопольним комітетом України щодо законодавства про захист економічної конкуренції; закони, нормативно — правові акти прийняті Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України у сферах промисловості та фармацевтики, а також в агропромисловому комплексі
3 Професійні чи технічні знання 1) Здійснення керівництва діяльністю та організації роботи структурного підрозділу;
2) забезпечення виконання завдань, покладених на відділ;
3) здатність приймати рішення і здійснювати дії відповідно до норм законодавства;
4) теоретичні та практичні знання у сфері економіки та права;
5) аналітичне мислення;
6) оцінювання та адаптація передового досвіду;
7) комп’ютерна грамотність
4 Спеціальний досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
5 Знання сучасних інформаційних технологій Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне використання законодавчих та інших баз, необхідних для роботи
6 Особистісні якості – Аналітичні здібності;
– дисципліна і системність;
– інноваційність та креативність;
– самоорганізація та орієнтація на розвиток;
– дипломатичність та гнучкість;
– вміння працювати в стресових ситуаціях

Додаток 4

до наказу Антимонопольного комітету України

від 22.08.2016 № 656-ВК

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу ринків агропромислового комплексу Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери, фармацевтики та рітейлу Антимонопольного комітету України

Загальні умови
Посадові обов’язки – Здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, виявлення та припинення порушень цього законодавства, зокрема, на ринках агропромислового комплексу;
– проведення розслідування за заявами і справами та в інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
– підготовка обов’язкових проектів для розгляду рекомендацій у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції для припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють: органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю суб’єктам господарювання, об’єднанням;
– підготовка проектів обов’язкових для розгляду рекомендацій у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного та методичного забезпечення діяльності Комітету щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції і здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію: органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю суб’єктам господарювання, об’єднанням;
– участь у проведенні перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
– розробка проектів рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції, висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6,10 та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
Умови оплати праці Посадовий оклад 4308 грн;
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду До фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. Документи приймаються до 18 год 13 вересня 2016 року
Дата, час і місце проведення конкурсу З 19-30 вересня 2016 року о 10:00, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Якусевич Наталія Володимирівна, 520-06-39, yakusevich@amcu.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Знання законодавства Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про природні монополії», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України», нормативно-правові акти, прийняті Комітетом щодо законодавства про захист економічної конкуренції
3 Професійні чи технічні знання Володіння навичками роботи з документами; технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови; вміння працювати з правовими базами даних; здатність приймати рішення і здійснювати дії відповідно до законодавства
4 Спеціальний досвід роботи Не потребує
5 Знання сучасних інформаційних технологій Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga, вміння користуватись офісною технікою
6 Особистісні якості Відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, зосередженість та оперативність під час виконання поставлених завдань, вміння аналізувати, вміння працювати в колективі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті