Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо спрощення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану

07 Листопада 2016 5:07 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо спрощення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану.

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Березенко Сергій Іванович.

Народний депутат України С.І. Березенко
М.П. Курячий

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо спрощення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Підпунктом «в» пункту 193.1 статті 193 ПодатковогоКодексу України, встановлено, що операції з закупівлі ліків оподатковуються за ставкою у 7 %.

Відповідно до пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» цього ж Кодексу, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:

лікарських засобів та медичних виробів, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, в обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

лікарських засобів та медичних виробів без державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості ввезення на митну територію України, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Встановлення переліку та обсягу лікарських засобів та медичних виробів, що можуть закуповуватись для забезпечення підрозділів, що задіяні в антитерористичній операції без сплати податку на додану вартість, відбувається шляхом прийняття відповідного розпорядження Кабінетом Міністрів України.

Нажаль, процедура оформлення проекту такого розпорядження відбувається тривалий час. В той час, коли номенклатура необхідних лікарських засобів та медичних виробів змінюється щодня.

Спрогнозувати на тривалий час кількість та перелік витратних медичних матеріалів є неможливим, як наслідок під загрозою життя і здоров’я осіб, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції.

Тому, дане питання потребує спрощення процедури визначення переліку та кількості лікарських засобів і медичних виробів, які можуть закуповуватись без сплати податку на додану вартість, що в подальшому надасть можливості здешевити та прискорити закупівлю лікарських засобів для осіб, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою прийняття вказаного законопроекту є спрощення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів без сплати податку на додану вартість для Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України, в межах та обсягах необхідних для осіб, що зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час антитерористичної операції.

Завданням законопроекту є прискорення забезпечення необхідними лікарськими засобами та медичними виробами підрозділи, що задіяні в проведенні антитерористичної операції. Крім того, такий законопроект зменшить вартість лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України, Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану.

3. Загальна характеристика і основні положення акту

Законопроект передбачає виключення з діючого нормативного акту право Кабінету Міністрів України встановлювати перелік та обсяг лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються без сплати податку на додану вартість. Таке право надається безпосередньо органам, що здійснюють відповідну закупівлі, а саме: Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров’я України, Службі безпеки України та Державній прикордонній службі України.

4. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних та правових наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме покращенню забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами осіб, що зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я в період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану.

Внесені зміни до Податкового кодексу України надають повноваження Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров’я України, Службі безпеки України та Державній прикордонній службі України самостійно визначати перелік та обсяг лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються без сплати податку на додану вартість.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Народний депутат України С.І. Березенко
М.П. Курячий

Проект

зареєстрований в Парламенті 11.11.2015р. за № 3451

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, №13-14, ст. 112; №15-16, ст. 112; №17, ст. 112) такі зміни:

1. У абзаці третьому та четвертому пункту 32 підрозділ 2 Розділу ХХ:

слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «органом, що здійснює відповідні закупівлі»;

2. у пункті 32 підрозділу 2 Розділу ХХ:

після абзацу п’ятого доповнити приміткою такого змісту:

«Примітка. Орган, що здійснює відповідні закупівлі, в розумінні абзацу третього та четвертого пункту 32 Підрозділу 2 Розділу ХХ цього Кодексу, є Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство охорони здоров’я України, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба України.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування

Голова Верховної Ради України В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо спрощення процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

Податковий кодекс України

(Відомості Верховної Ради України, 2011, №13-14, ст. 112; №15-16, ст. 112; №17, ст. 112)

Розділ XX. Перехідні положення

Підрозділ 2.

Розділ ХХ. Перехідні положення

Підрозділ 2.

32. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; ниток для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; 32. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; ниток для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД;
лікарських засобів та медичних виробів відповідно до підпункту “в” пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, в обсягах, визначених КабінетомМіністрівУкраїни; лікарських засобів та медичних виробів відповідно до підпункту “в” пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, в обсягах, визначених органом, що здійснює відповідні закупівлі;
лікарських засобів та медичних виробів без державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості ввезення на митну територію України, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, встановленихКабінетомМіністрівУкраїни; лікарських засобів та медичних виробів без державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості ввезення на митну територію України, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, встановлених органом, що здійснює відповідні закупівлі;
продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України “Про державнеоборонне замовлення”, що класифікується за такими групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД: продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України “Про державнеоборонне замовлення”, що класифікується за такими групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД:
Відсутня. Примітка. Орган, що здійснює відповідні закупівлі, в розумінні абзацу 3 та 4 пункту 32 Підрозділу 2 Розділу ХХ, є Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство хорони здоров’я України, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба України.
Народний депутат України С.І. Березенко
М.П. Курячий

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті