Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки постачальницької винагороди) та граничної торгівельної надбавки (націнки)»

06 Січня 2017 11:00 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки постачальницької винагороди) та граничної торгівельної надбавки (націнки)»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торгівельної надбавки (націнки)».

Проект наказу розроблено на виконання абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торгівельної надбавки (націнки)».

Приймаючи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін, забезпечення єдиного порядку формування цін на фармацевтичну продукцію МОЗ розроблено порядок розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торгівельної надбавки (націнки) на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166), вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Мета проекту наказу державне регулювання меж оптово-відпускних та роздрібних цін на лікарські засоби, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я порядку розрахунку граничної ціни закупівлі та граничної роздрібної ціни на лікарські засоби.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail:[email protected];

Кеда Юрій Миколайович тел. 200-07-93.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торговельної надбавки (націнки)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торговельної надбавки (націнки)» (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Приймаючи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін, забезпечення єдиного порядку формування цін на фармацевтичну продукцію МОЗ розроблено порядок розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торговельної надбавки (націнки) на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. Мета проекту наказу державне регулювання меж оптово-відпускних та роздрібних цін на лікарські засоби, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я порядку розрахунку граничної ціни закупівлі та граничної роздрібної ціни на лікарські засоби. Шляхом досягнення мети є прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

  • від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;
  • від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»;
  • від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект наказу розміщено на офіційному сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua ).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом. Питання ціноутворення врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Прийняття проекту наказу дозволить удосконалити формування граничної ціни закупівлі та граничної роздрібної ціни на лікарські засоби.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Відкрита цінова конкуренція на внутрішньому ринку, встановлення граничної ціни закупівлі. граничної роздрібної ціни на лікарські засоби та запровадження механізму постійного зниження ціни.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик

Проект

оприлюднений 29.12.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торговельної надбавки (націнки)

Відповідно до абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) і граничної торговельної надбавки (націнки), що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОРЯДОК

розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торговельної надбавки (націнки)

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) та граничної торговельної надбавки (націнки) до встановлених граничних оптово- відпускних цін на лікарські засоби.

2. Дія цього Порядку поширюється на лікарські засоби, визначені абзацом третім пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (далі – Перелік МНН).

3. Розрахунок граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до граничної оптово-відпускної ціни здійснюється за таким алгоритмом:

ГрЦЗ = ГрОВЦ х (1+Но/100) х ПДВ,

де

ГрЦЗ – гранична ціна закупівлі, що складається з граничної оптово-відпускної ціни та граничної постачальницько-збутової надбавки (постачальницької) винагороди;

ГрОВЦ – гранична оптово-відпускна ціна з Реєстру граничних оптово- відпускних цін на лікарські засоби;

Но – гранична постачальницько-збутованадбавка (постачальницькавинагорода);

ПДВ – податок на додану вартість.

4. Розрахунок граничної торговельної надбавки (націнки) здійснюється за таким алгоритмом:

ГрРЦ = ГрОВЦ х (1 + Но / 100) х (1 + Нр / 100) х ПДВ,

де

ГрРЦ – гранична роздрібна ціна, що складається з граничної ціни закупівлі та граничної торговельної надбавки (націнки);

ГрОВЦ – гранична оптово-відпускна ціна з Реєстру граничних оптово- відпускних цін на лікарські засоби;

Но – гранична постачальницько-збутова надбавка (постачальницька винагорода);

Нр – гранична торговельна надбавка (націнка);

ПДВ – податок на додану вартість.

5. Нарахування податку на додану вартість до граничної ціни закупівлі та граничної роздрібної ціни здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу України.

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті