Законопроект «Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

30 Січня 2017 1:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

У порядку законодавчої ініціативи, керуючись статтею 93 Конституції України, статтею 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статтею 89 Регламенту Верховної Ради України вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо фінансового забезпечення Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України)».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат Купрієнко Олег Васильович.

Народні депутати України
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
О.М. Кириченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо фінансового забезпечення Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

На сьогоднішній день у Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» (далі — Інститут) склалася катастрофічна ситуація щодо надання високоспеціалізованої допомоги громадянам України, і взагалі, існування колиски та флагмана вітчизняної кардіохірургії — під загрозою руйнації.

Бюджетне фінансування Інституту у I кварталі 2017 року змушує адміністрацію повністю зупинити планову госпіталізацію пацієнтів, а співробітників відправити у вимушену відпустку «за власний рахунок», або навіть скорочувати посади, що порушує чинне законодавство та суперечить заяві Прем’єр-міністра України на засіданні Уряду 11 січня 2017 року.

Мінімальна потреба у фінансовому забезпечені Інституту для повноцінного функціонування і проведення запланованих та екстрених операцій у І кварталі 2017 року складає 79.712,0 тис. грн. Відповідно до тимчасового кошторису, виділено 6.828,5 тис. грн., що складає 8,5% від мінімальної потреби.

На дотримання законодавства щодо оплати праці працівників установ бюджетної сфери Інституту необхідно на І квартал 2017 року 19032,0 тис. грн., за тимчасовим кошторисом ця сума складає 6135,6 тис. грн. або 32%.

Ситуація з бюджетним фінансуванням Інституту погіршується вже не один рік. Не зважаючи на це, фахівці Інституту щорік рятують більше 6000 наших громадян, левова частка з яких — малозабезпечені верстви населення, діти, учасники АТО, внутрішні переселенці, пацієнти, що потребують екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги. Окрім того, спеціалісти Інституту проводять ряд унікальних втручань, які не в змозі виконати більше в жодному кардіохірургічному центрі Держави.

Часу чекати уваги та фінансування з боку держави ні в кого з цих пацієнтів немає. Операції проводяться на «голому» ентузіазмі команди фахівців із використанням мізерного державного ресурсу та із залученням коштів благодійних організацій та волонтерів.

Але на сьогодні й вищезазначену можливість надання допомоги спеціалісти Інституту втрачають. Мінімальне фінансування на заробітну плату та відсутність його на медикаменти унеможливлює подальше функціонування Інституту, швидко призведе до втрати перш за все кадрового науково-практичного потенціалу, що вигартовувався більш ніж 60 років.

Для забезпечення проведення екстрених операцій та планових лише тільки соціально незахищеній групі населення (діти, учасники АТО, вагітні, внутрішньо переміщені особи) необхідними медичними матеріалами на І квартал 2017 року необхідно 55750,0 тис. грн., за тимчасовим кошторисом ця сума складає 0,0 тис. грн. або 0%.

Враховуючи вищенаведене, та з метою недопущення повної зупинки роботи Інституту у найближчий час, загибелі тисяч нужденних пацієнтів, що без перебільшення є загрозою Національній безпеці України, необхідно якнайшвидше вжити заходів щодо підтримки Інституту достатнім фінансуванням для виконання статутних завдань провідної медичної установи Держави. Мінімальна потреба у державній підтримці Інституту за економічними розрахунками складає 318 848 тис грн. на рік (за програмою 6561060 «Діагностика та лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України»).

Приблизно така ж ситуація склалася і у ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, який є провідною науково-практичною установою, авторитетним медичним закладом, провідним методично-організаційним центром з питань хірургії та трансплантології.

Щороку в Інституті проводиться понад 7500 складних оперативних втручань, з яких понад 50% є надскладними та високотехнологічними і не можуть бути проведені в інших закладах охорони здоров’я та наукових установах.

В стінах Інституту надається високоспеціалізована та високотехнологічна медична допомога, а саме трансплантація органів, тканин і клітин, виконуються реконструктивно-відновні втручання на органах черевної порожнини, при вроджених і набутих вадах обличчя, тулуба, реплантації кінцівок та всі види хірургічних втручань на артеріальних і венозних судинах, невідкладна допомога при гострому коронарному синдромі з застосуванням мініінвазивних технологій, надскладні операції при первинних та метастатичних ураженнях печінки, морбідному ожирінні тощо.

Для повноцінного та адекватного виконання статутних цілей та завдань (надання високоспеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги за рівнем 3+ та проведення наукових досліджень в галузі хірургії та трансплантології) ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України необхідні щорічні видатки у розмірі відповідно до напрямків, а саме:

КЕКВ 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» — 14 758,9 тис. грн;

КЕКВ 6561060 «Діагностика та лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України»:

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» — 3 309,6 тис. грн;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — 9 059,9 тис. грн;

КЕКВ 2270 «Оплата енерго-теплоносіїв» — 11 221,1 тис. грн;

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» — 85 682,0 тис. грн;

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» — 81 672,4 тис. грн;

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» — 23 600,0 тис. грн;

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» — 211,0 тис. грн;

КЕКВ 2111/2120 «Заробітна платня» 78 430,40 тис. грн.;

КЕКВ 2220 «Медикаменти та вироби медичного призначення» 81 609,20 тис. грн.

Разом: 389 554,5 тис. грн.

Однак, у прийнятому Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» або не передбачено відповідної програми, або не передбачено виділення в необхідних обсягах коштів для даної мети.

Таким чином, у разі внесення запропонованих змін, буде здійснено фінансування Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України з Державного бюджету України.

2. Цілі і завдання прийняття акту

Завдання законопроекту — здійснити у 2017 році належне фінансування Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та Державної установи «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України для забезпечення виконання Інститутами їх статутних завдань.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом закону пропонується внести зміни до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» за кодами 6561040, 6561060, а саме: загалом збільшити на 708 402,5 тис грн. бюджетні видатки на потреби Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та Державної установи «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становить Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Збільшення бюджетних призначень запропоновано за рахунок економії, що буде отримана за іншими бюджетними програмами. А також додатковими надходженнями до Державного бюджету України за рахунок Митних зборів та платежів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація проекту Закону забезпечить недопущення повної зупинки роботи Інститутів, загибелі тисяч пацієнтів, вжиття заходів щодо підтримки закладів достатнім фінансуванням для виконання статутних завдань провідних медичних установи Держави.

Народні депутати України
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
О.М. Кириченко

Проект

від 27.01.2017 р. реєстраційний № 5723

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо фінансового забезпечення Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України)»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIIIзміни, згідно з Додатком № 1 до цього проекту Закону.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Додаток № 1

Коди Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та надання кредитів бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
6560000 Національна академія медичних наук України 1 382 457,3 119 641,1 1 502 098,4
6561040 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 146 995,4 64 714,1 211 709,5
6561060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 874 342,3 54 902,0 929 244,3

 

Народні депутати України
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
О.М. Кириченко

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо фінансового забезпечення Державної установи «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» та Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України)»

Коди Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та надання кредитів бюджету Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
6560000 Національна академія медичних наук України 361 119,6 119 641,1 480 760,7 1 382 457,3 119 641,1 1 502 098,4 +708 402,5 +708 402,5
6561040 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 132 236,5 64 714,1 196 950,6 146 995,4 64 714,1 211 709,5 +14 758,9 +14 758,9
6561060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 180 698,7 54 902,0 235 600,7 874 342,3 54 902,0 929 244,3 +693 643,6 +693 643,6

 

Народні депутати України
О.В. Ляшко
О.В. Купрієнко
О.М. Кириченко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті