Перелік навчально-методичних, наукових та освітянських видань, які планується видати до VII Національного з’їзду України

Загальноуніверситетські видання
1 Золоті сторінки фармації (інформаційний довідник за всіма складовими галузі)
2 Фармацевтична енциклопедія (ІІ вид., доп. та перероб., у 2 томах)+ CD-версія видання
3 Наукові школи НФаУ
4 Фармацевтична освіта в світі
5 Організація практики студентів в НФаУ (Інформаційний посібник для студентів та викладачів) (спеціальність «Фармація»)
6 Національний фармацевтичний університет 2005–2010. Статистичний довідник. Вип. 4
7 ТОП 100: Фармацевтичні компанії світу
8 Разработки лекарственных препаратов в НФаУ
9 Каталог фармвидань України
10 Етапи створення матеріальної бази та роль співробітників університету в цьому (історичні нариси)
11 НФаУ – мир без гра­ниц. Подготовка кадров для зару­беж­них стран (Посібник)
12 Буклет НФаУ
Монографії
13 Перспективи застосування природних антиоксидантів в профілактиці атеросклерозу (відп. за видання – проф. Л.М. Вороніна)
14 Использование аминов Гевальда для построения гетероциклических систем (відп. за видання – проф. С.М. Коваленко)
15 Глюкозамін (монографія у 2 томах) I т. Глюко­замін. Хімія. Біоло­гія. ІІ т. Глюкозамін. Ме­ди­ци­на. Фар­ма­ція (відп. за видання – проф. І.А. Зупанець)
16 Ботанічний сад Національного фармацевтичного університету (відп. за видання – проф. В.М. Ковальов)
17 Фармакотерапія цукрового діабету ІІ типу (відп. за видання – проф. Л.М. Малоштан)
18 Управління проектами у фармацевтичному виробництві (відп. за видання – проф. О.В. Посилкіна)
19 Актуальні питання управління персоналом промислових фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості (відп. за видання – проф. О.В. Посилкіна)
20 Логістична модель управління фармацевтичною галуззю України (відп. за видання – проф. О.В. Посилкіна)
21 Сучасні механізми управління соціально-економічним розвитком фармацевтичних підприємств (відп. за видання – проф. О.В. Посилкіна)
22 Лікарські засоби бджолиної отрути (теорія, технологія, медичне застосування) (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов)
23 Лікарські засоби на основі меду бджолиного (теорія, технологія, медичне застосування) (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов)
24 История кафедры органической химии (відп. за видання – проф. Л.А. Шемчук)
25 Циклические имиды (відп. за видання – проф. Л.А. Шемчук)
26 Фармакологія рослинних поліфенолів (відп. за видання – проф. Л.В. Яковлєва)
27 Контроль діяльності аптечних закладів (відп. за видання – проф. А.С. Немченко)
28 Організація фармацевтичної допомоги хворим за умов медичного страхування (друге видання) (відп. за видання – проф. А.С. Немченко)
Підручники
29 Фармацевтичний аналіз (відп. за видання – проф. П.О. Безуглий)
30 Аналітична хімія, ч. І. Якісний аналіз (відп. за видання – проф. В.В. Болотов)
31 Врач и провизор, не навреди! (Логика безопасности лекарства) (відп. за видання – проф. С.М. Дроговоз)
32 Pharmacology-Cito! (відп. за видання – проф. С.М. Дроговоз)
33 Промислова технологія ліків, 1, 2 том (відп. за видання – проф. О.І. Зайцев )
34 Основи вимірювань і автоматизації технологічних процесів (відп. за видання – проф. О.І. Зайцев )
35 Клінічна фармація (відп. за видання – проф. І.А. Зупанець)
36 Philosophy Філософія (англійською мовою) (відп. за видання – проф. К.А. Іванова)
37 Основи адміністративного менеджменту (відп. за видання – доц. Д.В. Карамишев)
38 Французька мова (відп. за видання – проф. М.В. Любієва)
39 Фармакотерапія (відп. за видання – проф. Б.А. Самура)
40 Фармакокінетика (відп. за видання – проф. Б.А. Самура)
41 Перша долікарська допомога (відп. за видання – проф. Б.А. Самура)
42 Професійна мова фармацевта (відп. за видання – проф. Є.І. Світлична)
43 Біофармація (українською мовою) (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних)
44 Промислова технологія ліків (видання друге перероблене та доповнене) (відп. за видання – проф. В.І. Чуєшов)
45 Організація та економіка фармації (відп. за видання – проф. А.С. Немченко)
Посібники
46 Косметологія для косметологів (відп. за видання – проф. О.Г. Башура)
47 Патологічна фізіологія (відп. за видання – проф. А.І. Березнякова)
48 Навчальний посібник з медичної хімії (відп. за видання – проф. І.С. Гриценко)
49 Культурологія (відп. за видання – проф. К.А. Іванова)
50 Політологія (відп. за видання – проф. К.А. Іванова)
51 Етика та естети­ка (відп. за видання – проф. К.А. Іванова)
52 Посібник з нут­рі­ціології (відп. за видання – проф. В.С. Кисличенко)
53 Фармакогнозія з основами фіто косметики (відп. за видання – проф. В.С. Кисличенко)
54 Управління якістю (відп. за видання – проф. С.М. Коваленко)
55 Біологія клітини (відп. за видання – проф. Л.М. Малоштан)
56 Основи гістології (відп. за видання – проф. Л.М. Малоштан)
57 Просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку (відп. за видання – проф. З.М. Мнушко)
58 Ожиріння: фармакотерапія, фітотерапія, фізіотерапія і хірургічні методи лікування (відп. за видання – проф. О.Х. Пімінов)
59 Дисбиотические состояния пищеварительной, дыхательной, половой систем и кожи: этиопатогенез, диагностика, клиника, лечение, профилактика (відп. за видання – проф. О.Х. Пімінов)
60 Тестові завдання з фармакотерапії для контролю знань студентів (відп. за видання – проф. Б.А. Самура)
61 Тестові завдання з першої долікарської допомоги для контролю знань студентів (відп. за видання – проф. Б.А. Самура)
62 Ботаніка в схемах, таблицях та діаграмах (відп. за видання – проф. А.Г. Сербін)
63 Гігієна у фармації (відп. за видання – проф. Л.С. Стрельніков)
64 Інженерне проектування біотехнологічних виробництв (відп. за видання – проф. Л.С. Стрельніков)
65 Використання комп’ютерів в курсі «Біофізика» (відп. за видання – проф. В.О. Тиманюк)
66 Higher Mathematics (відп. за видання – проф. В.О. Тиманюк)
67 Економічна теорія (відп. за видання – доц. І.А. Федоренко)
68 Політекономія (відп. за видання – доц. І.А. Федоренко)
69 Мікроекономіка (відп. за видання – доц. І.А. Федоренко)
70 Історія економіки та економічної думки (відп. за видання – доц. І.А. Федоренко)
71 Русский язык. Вводно-предметный курс по научному стилю речи (для иностранных студентов инженерного профиля) (відп. за видання – доц. Н.М. Філяніна)
72 Каталог технічного обладнання фармацевтичної промисловості (відп. за видання – проф. В.І. Чуєшов)
73 Фармацевтичне законодавство (відп. за видання – проф. В.О. Шаповалова)
74 Фармацевтичне законодавство: порядок контрольно-дозвільного обігу прекурсорів на засадах фармацевтичного права (відп. за видання – проф. В.О. Шаповалова)
75 Підготовка фармацевтичного працівника фармацевтичної компанії (відп. за видання – проф. Л.В. Яковлєва)
76 Лабораторна діагностика в педіатрії (відп. за видання – проф. О.І. Залюбовська)
77 Маніпуляційна техніка (відп. за видання – проф. О.І. Залюбовська)
78 Лабораторна діагностика паразитарних інвазій (відп. за видання – проф. О.І. Залюбовська)
79 Professional English-Pharmacy Business: General (відп. за видання – проф. Л.А. Торяник)
Довідники
80 Аналітична хімія в схемах і таблицях (відп. за видання – проф. В.В. Болотов)
81 Допоміжні речо­ви­ни у фарма­ції. Посібник – довідник (відп. за видання – проф. О.А. Рубан, І.М. Перцев)
82 Довідник-посібник з промислового виробництва та виготовлення в умовах аптек лікарських засобів (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов)
Словники
83 Термінологічний словник зі суспіль­них наук (відп. за видання – проф. К.А. Іванова)
84 Навчальний україно-російсько-англійський словник фармацевтичної термінології (відп. за видання – проф. Є.І. Світлична)
85 Терміни та визначення основних понять у медичному та фармацевтичному товарознавстві (відп. за видання – проф. В.Г. Дем’яненко)
Атласи
86 Атлас морфології рослин (відп. за видання – проф. А.Г. Сербін)
Методичні рекомендації
87 Методичні рекомендації для лінгафонного кабінету з англійської мови (відп. за видання – проф. М.В. Любієва)
88 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності «Фармація» (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов)
89 Організаційні дослідження судової фармації щодо процедури обігу психоактивної речовини спирту етилового (відп. за видання – проф. В.О. Шаповалова)
90 Study book with working journal for auditorium and outside of the auditorium work on the “Pharmacy” specialty for the “Pharmaceutical legislation” discipline (відп. за видання – проф. В.О. Шаповалова)
91 Формулярна система та фармакоекономічний аналіз – сучасні підходи до забезпечення лікарськими засобами (відп. за видання – проф. Л.В. Яковлєва)
92 Навчально-методичні аспекти викладання АТЛ (відп. за видання – проф. Т.Г. Ярних)
Практикуми
93 Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації (англійською мовою) (відп. за видання – проф. З.М. Мнушко)
94 Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації (українською мовою) (відп. за видання – проф. З.М. Мнушко)
95 Практикум з біофармації (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов)
96 Технологія ветеринарних препаратів (відп. за видання – проф. Т.Г. Ярних)
97 Рабочая тетрадь по обучению письму для студентов-иностранцев подготовительных факультетов (відп. за видання – доц. Н.М. Філяніна)
Конспекти лекцій
98 Конспект лекцій з аналітичної хімії, ч. ІІ. Кількісний аналіз (відп. за видання – проф. В.В. Болотов)
99 Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією (відп. за видання – проф. В.С. Бондар)
Схеми і таблиці
100 Токсикологічна хімія. Схеми і таблиці (англійською мовою) (відп. за видання – проф. В.С. Бондар)
Збірки тестів
101 Збірка тестів з фармацевтичної хімії (відп. за видання – проф. І.С. Гриценко)
102 Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації (відп. за видання – проф. О.Х. Пімінов)
103 Збірка тестів з органічної хімії (відп. за видання – проф. Л.А. Шемчук)
104 Organic chemistry tests collection (відп. за видання – проф. Л.А. Шемчук)
Буклети
105 Презентація кафедри АТЛ у вигляді буклету (відп. за видання – проф. О.І. Тихонов)
106 Навчальна практика з фар­ма­когнозії у НФаУ (відп. за видання – проф. В.С. Кисличенко)
Інші видання
107 Посадові інструкції працівників організації з роздрібної і оптової реалізації лікарських засобів у сучасних умовах (відп. за видання – проф. В.М. Толочко)
108 Проекти доповнень до загальних статей ДФУ на екстемпоральні лікарські засоби (відп. за видання – проф. Т.Г. Ярних)
109 Збірка наукових праць співробіт­ників кафедри хі­мії природних сполук (відп. за видання – проф. В.С. Кисличенко)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті