Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності»

14 Червня 2017 1:02 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблений на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі питання запобігання корупції у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» з метою мінімалізації корупційних ризиків при призначенні керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, яка буде досягнена через проведення відкритих конкурсних процедур під час здійснення вказаних призначень.

Проект постанови передбачає запровадження процедур конкурсних відборів керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.

Зауваження і пропозиції стосовно змісту проекту акту надаються у письмовій та електронній формі до 14.07.2017 за адресою Міністерства охорони здоров’я України: 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7; e-mail: kadr@moz.gov.ua; тел. (044) 253 82 63 – Волкова Аліна Миколаївна.

Проект постанови та пояснювальну записку до нього оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності» розроблений на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі питання запобігання корупції у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади».

Непрозорість прийняття рішень про призначення на посади керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, які здійснюються без проведення відкритих конкурсних процедур, створюють підстави для виникнення ризиків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час здійснення вказаних призначень.

 1. Мета та шляхи її досягнення

Мінімалізація корупційних ризиків при призначенні керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, яка буде досягнена через проведення відкритих конкурсних процедур під час здійснення вказаних призначень.

Зазначена мета може бути досягнена шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності» відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі питання запобігання корупції у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади».

 1. Правові аспекти

Предметом правового регулювання цього проекту наказу МОЗ є такі акти законодавства: Конституція України, Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендуютьна зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803 «Деякі питання запобігання корупції у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію цього проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики, Національним агентством України з питань державної служби.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 1. 61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 1. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження зі спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спеціальним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 1. 101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу на ринок праці не впливає.

 1. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності» створить нормативне підґрунтя для проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності та мінімалізує корупційні ризики під час здійснення призначень на вакантні посади керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.

В.о. Міністра охорони здоров’я України            Уляна Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 14.06.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, що додається.
 2. Міністерству охорони здоров’я протягом трьох місяців привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
 3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України     В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади, процедуру проведення відкритого конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (далі – конкурс).

Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (далі – заклад).

2. Підставою для проведення конкурсу є рішення (наказ) уповноваженого органу управління (далі – орган управління), що призначає керівника закладу, яке приймається після утворення вакантної посади керівника закладу у 20-денний строк. У рішенні зазначається дата та місце проведення першого засідання Комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (далі – Конкурсна комісія).

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

наявність вакантної посади керівника відповідного закладу;

утворення нового закладу.

3. До оголошення конкурсу або на період проведення конкурсу орган управління тимчасово покладає виконання обов’язків або призначає виконуючого обов’язки керівника закладу.

4. Тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання Конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

5. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення Конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

6. Визначення кандидатур на призначення на посаду керівника закладу здійснюється на підставі результатів конкурсу, що проводиться Конкурсною комісією.

Для проведення конкурсу орган управління утворює постійно діючі Конкурсні комісії при органі управління або окремі Конкурсні комісії для проведення окремих конкурсів.

Склад постійно діючої Конкурсної комісії переглядається щороку.

7. Конкурсна комісія утворюється не пізніше ніж через двадцять днів з дня настання однієї з підстав, зазначених у пункті 2 цього Положення.

8. У своїй діяльності Конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

8. До складу Конкурсної комісії з відбору керівників закладів державної форми власності входять у рівній кількості:

представники органу управління;

особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності, і погоджені громадською радою при органі управління, у кількості по одній особі від кожного громадського об’єднання.

9. До участі в роботі Конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники трудового колективу та профспілкової організації відповідного закладу (або профспілкової організації вищого рівня) у кількості не більше двох осіб.

Кількість членів Конкурсної комісії з відбору керівників закладів державної форми власності не може становити менше 8 осіб та не може перевищувати 12 осіб.

До складу Конкурсної комісії з відбору керівників закладів комунальної форми власності входять, у рівній кількості:

представники органу управління;

особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян в сфері охорони здоров’я та/або в сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності, і погоджені відповідною громадською радою при органах управління, а у разі її відсутності – відповідною місцевою радою, у кількості по одній особі від кожного громадського об’єднання.

До участі в роботі Конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники трудового колективу та профспілкової організації відповідного закладу (або профспілкової організації вищого рівня) у кількості не більше двох осіб.

Кількість членів Конкурсної комісії з відбору керівників закладів комунальної форми власності не може становити менше 8 осіб та не може перевищувати 12 осіб.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

11. Персональний склад Конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар Конкурсної комісії, внесення змін до складу Конкурсної комісії затверджуються рішенням органу управління.

12. Членами Конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

13. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, щодо якої є офіційна інформація про те, що вона:

на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

має реальний або потенційний конфлікт інтересів відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

14. При виникненні у члена Конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 13 цього Положення, такий член Конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати до органу управління письмову заяву про самовідвід.

У разі ненадання зазначеної інформації, ці особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена Конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 13 цього Положення, після формування складу Конкурсної комісії, такий член Конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру вищезазначеного члена Конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

15. Окрім того, повноваження членів Конкурсної комісії припиняються рішенням органу управління у випадку перешкоджання ними належній роботі Конкурсної комісії, а також пропущення ними без поважних причин двох або більше засідань Конкурсної комісії поспіль.

Поважними причинами пропущення засідання Конкурсної комісії є відсутність особи у зв’язку з відрядженням, тимчасовою непрацездатністю, відпусткою.

16. Заміна члена або членів Конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (окрім випадку, якщо Конкурсна комісія є не правоможною відповідно до пункту 10 цього Положення).

17. Засідання Конкурсної комісії проводяться в приміщенні органу управління. Орган управління забезпечує діяльність Конкурсної комісії.

18. Рішення Конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Будь-яке питання може бути поставлене на голосування на вимогу, щонайменше, одного члена Конкурсної комісії.

19. Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом та підписуються усіма присутніми членами Конкурсної комісії. Непідписання протоколу Конкурсної комісії одним або декількома присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії не має правових наслідків для дійсності такого протоколу (рішення).

Кожен член Конкурсної комісії може (у разі непідписання протоколу – зобов’язаний) додати до протоколу свою окрему думку щодо його змісту та обставин засідання Конкурсної комісії під час ознайомлення з текстом протоколу. Надана окрема думка до протоколу засідання Конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія (з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів охорони здоров’я державної форми власності) оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління протоколи засідань Конкурсної комісії та додані до них тексти окремої думки не пізніше наступного робочого дня після оформлення протоколу.

20. Конкурсна комісія:

визначає регламент своєї роботи (без прийняття окремого документа);

оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу, яка стала вакантною (далі – оголошення), та результати конкурсу не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

відбирає шляхом голосування з числа учасників не більше ніж дві кандидатури на посаду керівника закладу, які згідно з рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків керівника закладу, що оформлюється рішенням Конкурсної комісії, та вносить відповідне подання керівнику органу управління, який призначає одного з кандидатів (кандидата) на посаду керівника закладу;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

Підготовка до проведення конкурсу

21. В оголошенні зазначаються такі відомості: правові підстави для проведення конкурсу;

найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу; строк і місце приймання заяв на участь у конкурсі (далі – заяви); номер телефону для довідок; адреса електронної пошти Конкурсної комісії;

дата і місце проведення конкурсу та оприлюднення його результатів; перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі; вимоги до претендента та конкурсної пропозиції; умови матеріального забезпечення керівника закладу.

22. Для участі у конкурсі претендент подає особисто або надсилає поштою Конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк разом із заявою такі документи:

належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, документів про наявність пільг (за наявності); біографічну довідку або резюме;

автобіографію, в якій зазначаються контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

згоду на обробку персональних даних;

конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок у паперовому та електронному (за наявності) вигляді;

довідку МВС про відсутність судимості;

медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком ;

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсу

23. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях Конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі Конкурсної комісії.

24. Орган управління забезпечує ведення онлайн-трансляції засідання Конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників, що дасть можливість спостерігати за перебігом конкурсу, а також ставити питання в режимі онлайн учасникам конкурсу кожному громадянину, у тому числі представникам засобів масової інформації та громадськості.

25. На посаду керівника закладу може бути призначена (обрана) особа, яка:

відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються МОЗ;

має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності,

здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

26. За рішенням Конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним одного із зазначених у пункті 25 цього Порядку документів;

невідповідності встановленим Конкурсною комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

судового рішення, яке набрало законної сили, та претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

27. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

28. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (3 – 5 років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Членам Конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото-) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

29. При прийнятті рішень за результатами конкурсу Конкурсна комісія враховує здатність учасників висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

30. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід Конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників не більше двох кандидатур, які відповідають вимогам до даної керівної посади та цього Порядку, після чого вносить відповідне подання керівнику органу управління, що здійснює призначення кандидатури на посаду керівника закладу. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк, передбачений законодавством, приймається протягом двох місяців з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством) (далі – спеціальна перевірка), інших процедур, передбачених законодавством.

31. Керівник органу управління, що здійснює призначення кандидатури на посаду керівника закладу за пропозицією Конкурсної комісії, переглядає кандидатури, відібрані та подані відповідно до пункту 20 цього Порядку, та надану ними конкурсну документацію, після чого приймає рішення щодо призначення однієї з кандидатур на посаду керівника закладу. Інша – вважається другою за результатами конкурсу кандидатурою, яка протягом одного року з дня проведення конкурсу має право на призначення на посаду, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки. Орган управління повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії. Другий за результатами конкурсу кандидат протягом 15 календарних днів повідомляє орган управління про своє рішення щодо зайняття посади.

32. Письмова згода претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки подається протягом трьох днів з дати одержання переможцем конкурсу та другим за результатами конкурсу кандидатом повідомлення про результати конкурсу. У разі ненадання згоди претендента на посаду, спеціальна перевірка не проводиться і питання про призначення на відповідну посаду не розглядається.

33. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу управління.

Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх кандидатур та про проведення повторного конкурсу. У разі подання пропозиції лише від одного учасника, конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

34. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

Додаток

до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті