Постанова КМУ від 14.06.2017 р. № 425

14 Червня 2017 3:32 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14.06.2017 р. № 425

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченнямеханізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів та Національної академії медичних наук стосовно реалізації з 1 липня 2017 р. по 31 грудня 20202019 р. пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченняз 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2018 р. щодо зміни механізму фінансового забезпеченняз 1 липня по 31 грудня 2017 р. пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук (далі — пілотний проект).

2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є державні установи:

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України, м. Київ;

Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, м. Київ;

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України, м. Київ;

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України», м. Київ.

3. Установити, що під час реалізації пілотного проекту надання медичної допомоги населенню учасниками пілотного проекту здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету на підставі договорів про медичне обслуговування населення, укладених Національною академією медичних наук з кожним учасником пілотного проекту відповідно до переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я;

за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі рішень відповідних місцевих рад та договорів про медичне обслуговування населення з учасниками пілотного проекту для забезпечення надання учасниками пілотного проекту третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;, яка не входить до зазначеного переліку;

за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі договорів про медичне обслуговування населення, укладених департаментами і головними управліннями (управліннями) охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій з учасниками пілотного проекту для забезпечення надання учасниками пілотного проекту третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, яка не входить до зазначеного переліку, та рішень відповідних місцевих рад;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб відповідно до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567).

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб відповідно до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), за тарифами, визначеними та затвердженими учасниками пілотного проекту. Тарифи на платні послуги, що надаються за договорами з юридичними особами (у тому числі із страховими компаніями), іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затверджуються учасниками пілотного проекту з урахуванням нормативу рентабельності, що самостійно визначається учасниками пілотного проекту.

4. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченнямеханізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, що додається.

4. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук;

перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги та тарифи на такі послуги.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Національній академії медичних наук рекомендувати:

оприлюднювати інформацію про реалізацію пілотного проекту на своєму офіційному веб-сайті;

подавати щороку до 1 квітня року, наступного за звітним,подати до 1 квітня 2018 р. та до 1 квітня 2019 р. Кабінетові Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів звіт про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції стосовно можливості впровадження нового організаційно-правового та фінансово-економічного механізму на рівні установ Національній академії медичних наук.

подавати щокварталу до 20 числа наступного за звітним кварталом місяця Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я інформацію про хід реалізації (виконання) пілотного проекту за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), забезпечити реєстрацію учасників пілотного проекту в електронній системі охорони здоров’я.

7. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною академією медичних наук затвердити до 1 липня 2017 р. в установленому законодавством порядку:

порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту, та порядок надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах;

перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги кожним учасником пілотного проекту;

розрахунок тарифіврозрахунки тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту;

примірні договори про медичне обслуговування населення учасниками пілотного проекту.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2017 р. № 425

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченнямеханізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченнямеханізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Національна академія медичних наук.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державні установи: Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України (м. Київ), Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України (м. Київ), Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України (м. Київ), Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» (м. Київ), які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченнямеханізму фінансування надання медичної допомоги.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення, укладеними Національною академією медичних наук з кожним учасником пілотного проекту відповідно до переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги та тарифів на такі послуги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я, придбання медичного обладнання та реконструкцію об’єктів учасників пілотного проекту для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14.06.2017 р. № 425

ПЕРЕЛІК

послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги та тарифи на такі послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2017 р. № 425

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Розділ I переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1374; 2005 р., № 36, ст. 2192; 2010 р., № 57, ст. 1960; 2014 р., № 10, ст. 324; 2016 р., № 77, ст. 2567), доповнити пунктом 36 такого змісту:

«36. Медичне обслуговування за зверненням громадян, що надається в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги.».

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо врегулювання цін (тарифів)» (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 511; 2003 р., № 35, ст. 1893; 2006 р., № 20, ст. 1463; 2008 р., № 25, ст. 795; 2017 р., № 27, ст. 787):

1) абзац п’ятий пункту 12 після слів «крім закладів охорони здоров’я МВС» доповнити словами », окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги»;

2) доповнити додаток пунктом 26 такого змісту:

«26. МОЗ затверджує тарифи на послуги з надання медичної допомоги, що надаються окремими науково-дослідними установами Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті