Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 1138

17 Жовтня 2011 5:48 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17.09.1996 р. № 1138
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах
Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти

(Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 15-рп/98 від 25.11.98)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Відповідно до статей 7 і 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я та на виконання пункту 4 Постанови Верховної Ради України від 22 березня 1996 р. «Про введення в дію Закону України «Про Державний бюджет України на 1996 рік» затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти (додається).

Дозволити лікувально- та санітарно-профілактичним закладам приймати від хворих плату за надані їм інші медичні послуги як внесення добровільної компенсації.

Усі види медичних послуг дітям надаються лікувально- та санітарно-профілактичними закладами безоплатно.

2. Міністерству охорони здоров’я разом з іншими міністерствами і відомствами, які мають у підпорядкуванні лікувальні заклади, за погодженням з Міністерством фінансів затвердити Порядок надання платних послуг у державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти та одержання добровільної компенсації від хворих.

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я,вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах (додається).

1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, що додається.

Прем’єр-міністр України П.  ЛАЗАРЕНКО

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які можуть надаватися  в державних закладах

охорони здоров’я  та вищих медичних закладах освіти

(Перелік визнано таким, що  не відповідає Конституції України в частині затвердження платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, передбачених розділом I та розділом II зазначеного Переліку на  підставі Рішення Конституційного Суду № 15-рп/98 від 25.11.98)

I. Послуги щодо надання лікувально-профілактичної допомоги

1. Надання косметологічної допомоги, включаючи хірургічну корекцію.

2. Лікування хворих на алкоголізм, за винятком випадків алкогольного делірія, коли ургентна допомога надається в психіатричних лікарнях.

3. Обстеження, сімейне консультування та лікування сексопатологічних хворих за винятком виникнення таких порушень у психічно хворих.

4. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона.

5. Лікування тютюнопаління.

6. Лікування у фізіотерапевтичних і бальнеологічних лікарнях та відділеннях, за винятком виробничих травм, професійних захворювань, витрати на лікування яких у зазначених закладах компенсується підприємствами та організаціями (незалежно від форм власності), де вони дістали травму або професійне захворювання.

7. Лікувальна гімнастика, мануальна терапія, масаж у дорослого населення з метою зміцнення здоров’я, корекції осанки тощо.

8. Надання гомеопатичної допомоги.

9. Застосування імплантантів імпортного виробництва (штучних клапанів серця, кардіостимуляторів, ендопротезів, штучних кришталиків, слухових імплантантів) за наявності аналогічних виробів вітчизняного виробництва.

10. Надання фоніатричної допомоги, консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики.

11. Лікування логоневрозів та інших логопедичних порушень у дорослих.

12. Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

13. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах методом вакуум-аспірації терміном до шестимісячної вагітності.

14. Догляд і лікування хворих за їх бажанням дома, якщо таке лікування можливо здійснювати в амбулаторії.

15. Профілактичні медичні огляди з винесенням висновку про стан здоров’я на прохання громадян.

16. Гігієнічна експертиза проектних робіт за заявою замовника.

17. Розгляд, аналіз, консультативна допомога з доопрацювання матеріалів, що стосуються гігієнічного висновку суб’єктам господарювання та закладам державної санітарно-епідеміологічної служби.

18. Обстеження відповідності об’єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, санітарному законодавству за заявкою замовника.

19. Проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень щодо безпеки продукції для здоров’я людини за заявкою замовника.

20. Видача дозволів суб’єктам господарювання на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції та речовин вітчизняного й імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини.

21. Надання суб’єктам господарювання (їх запит) консультативної допомоги з питань застосування законодавства щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

22. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт на замовлення громадян, за винятком випадків, коли такі роботи необхідно провести за епідеміологічними показниками.

23. Проведення дозиметричних і радіометричних досліджень на замовлення громадян, якщо такі дослідження необхідно провести у зв’язку з небезпечним радіаційним забрудненням конкретного регіону.

24. Медичний огляд осіб:

а) для отримання посвідчення водія транспортних засобів;

б) для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, за винятком військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї яких передбачено законодавством;

в) профілактичні огляди працівників підприємств та організацій за їх ініціативою, крім працівників бюджетних установ, яким такі огляди визначені законодавством як обов’язкові;

г) для отримання відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (за винятком державних  службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи).

25. Зубне, вушне, очне протезування дорослого населення.

26. Корекція зору за допомогою контактних лінз дорослого населення.

II. Послуги, що не пов’язані з обов’язками закладів охорони здоров’я щодо надання лікувально-профілактичної допомоги

1. Доставка ліків хворим додому.

2. Прокат видів медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Надання додаткової медичної інформації на прохання громадян (довідки, виписки з історії хвороби тощо).

4. Транспортні послуги на прохання громадян, які не пов’язані з медичною діяльністю.

5. Атестація робочих місць на замовлення підприємств та організацій.

6. Організація профілактичних заходів щодо зловживання спиртними напоями на підприємствах і організаціях на договірних засадах.

7. Утримання тіл померлих в холодильній камері понад норми його перебування після смерті в лікувальному закладі.

8. Бальзамування та макіяж померлого.

9. Інші послуги, що не суперечать чинному законодавству.

ПЕРЕЛІК

ПЕРЕЛІК платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладахплатних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах

I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров’я

1. Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показаннями.

2. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД).

3. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона.

4. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення.

5. Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги.

6. Лікування логоневрозів у дорослих.

7. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

8. Медичні огляди:

для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

9. Протезування в тому числі зубне, слухове та очне.

10. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз.

11. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я.

12. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.

13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.

14. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров’я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров’я.

13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.

14. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд).

15. Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини.

16. Перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях та надання їм послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру.

17. Надання санаторно-курортних послуг (реалізація путівок).

18. Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує.

19. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні.

20. Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини.

21. Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України).

22. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.

21. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України).

22. Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.

23. Обстеження, консультування та лікування хворих із сексуальними розладами, за винятком тих, які є симптомами тяжких психічних розладів.

24. Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу.

25. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах.

26. Надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб.

27. Проведення судово-медичних досліджень за замовленням іноземних громадян.

28. Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові.

29. Видача бланків особистої медичної книжки.

30. Стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) — інтерни:

закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);

повторно проходять інтернатуру;

бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

31. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам подання невідкладної медичної допомоги.

32. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби.

33. Проведення у порядку, визначеному МОЗ або уповноваженим ним органом, у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій.

34. Реалізація радіофарпрепаратів.

35. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних,токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.

36. Медичне обслуговування, що надається в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги, за зверненням громадян без відповідного направлення або за самозверненням (крім невідкладних станів).

36. Медичне обслуговування за зверненням громадян, що надається в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпеченнямеханізму фінансування надання медичної допомоги.

37. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів відповідно до визначеного МОЗ переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що здійснюється учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених між МОЗ та кожним учасником зазначеного пілотного проекту.

38. Медична допомога, що надається в стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (надання консультацій, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності), із забезпеченням харчування та умов для перебування в палаті в закладах охорони здоров’я МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами незалежно від форми власності.

39. Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи з психіатричним, психологічним та психофізіологічним обстеженням у закладах охорони здоров’я МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами державної форми власності.

40. Медична допомога, що надається відповідно до укладених договорів з НСЗУ в рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році комунальним закладом «Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» (код згідно з ЄДРПОУ 05389534) та комунальною установою «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» (код згідно з ЄДРПОУ 02124976) на період до 31 грудня 2020 року.

II. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності

1. Послуги пралень за договорами.

2. Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт.

3. Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів.

4. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

5. Виготовлення, вирощування та реалізація продукції підсобними господарствами, лікувально-виробничими та виробничими майстернями, молочними кухнями, закладами громадського харчування.

6. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування).

7. Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні.

III. Послуги, що надаються у вищих медичних закладах освіти

III. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями вищими медичними навчальними закладами та науково-дослідними установами

1. Отримання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт уже одержав вищу освіту з іншої спеціальності.

2. Навчання іноземних і вітчизняних студентів на умовах контра­кту з фізичними та юридичними особами у межах ліцензованого обсягу підготовки.

3. Поглиблене навчання окремих предметів понад обсяг навчального плану, вивчення різних напрямів нетрадиційної медицини.

4. Підготовчі курси до вступних іспитів. 4. Відпрацювання студентами державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин.

5. Консультації докторантів та аспірантів з навчальних закладів, що не підпорядковані МОЗ.

6. Переводи з одного до іншого медичного вузу та поновлення на навчання студентів,які були раніше відчислені, понад план державного замовлення, у тому числі на перший курс.

7. Ліквідація студентом академічної різниці у разі їх переводів та поновлень, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів. 7. Ліквідація студентами академічної різниці у разі їх переводів та поновлень у державних вищих медичних (фармацевтичних)закладах освіти, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів.

8. Повторне проходження відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів. 8. Повторне проходження відрахованими студентами з державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів.

9. Прийом кандидатських іспитів у осіб, які не працюють у вищому закладі освіти. Навчання в аспірантурі фахівців, які працювали поза системою МОЗ. 9. Прийом кандидатських іспитів у осіб, які не працюють у державному вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти. Навчання в аспірантурі фахівців, які працювали поза системою МОЗ.

10. Навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі. аспірантурі, докторантурі, їх стажування.

11. Проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів і провізорів та стажування з освоєння окремих методів діагностики і лікування понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах.

12. Навчання лікарів-інтернів (провізорів), які закінчили недержавні вищі медичні освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами. 12. Навчання лікарів-інтернів (провізорів), які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами.

13. Надання послуг по легалізації документів про освіту. 13. Надання послуг по легалізації документів про медичну (фармацевтичну) освіту.

14. Видача дублікатів студентських квитків, дипломів, залікових книжок, читацьких квитків, довідок-додатків до дипломів з визначенням годин вивчених предметів. 14. Повторне навчання в інтернатурі на очному циклі лікаря (провізора) — інтерна.

15. Отримання другої спеціальності в інтернатурі або магістратурі.

16. Проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами на базі державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти або державних закладів післядипломної освіти.

17. Інші платні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами.

18. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та консультативно-методичних робіт на договірних умовах.

19. Проведення наукової та науково-технічної експертизи.

21. Інші платні послуги, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410) та від 28 липня 2003 р. № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1629).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті