Витяг із проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

21 Вересня 2017 12:51 Поділитися

ДООПРАЦЬОВАНА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 37 Бюджетного кодексу України подаємо проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 15 вересня 2017 р., з відповідними матеріалами.

Представлятиме законопроект у Верховній Раді Міністр фінансів Данилюк Олександр Олександрович.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2018 РІК»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ1

Продовження військового конфлікту на сході країни, впровадження торговельних обмежень з боку Російської Федерації (ембарго по продовольчій групі та застосування Російською Федерацією обмеження щодо здійснення міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан та Киргизької Республіки через територію Російської Федерації), а також все ще несприятливі світові ціни на ключових товарних ринках вітчизняного експорту на фоні жорсткої світової конкуренції й досить повільного економічного розвитку основних торгівельних партнерів стали новими викликами розвитку національної економіки у 2016 році.

Разом з цим, негативні зовнішні фактори були компенсовані розширенням внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту, частковою географічною переорієнтацією зовнішньої торгівлі, що забезпечило зростання усіх без виключення видів економічної діяльності реального сектору економіки: зокрема, обсяг промислового виробництва збільшився на 2,8 відсотка, продукції сільського господарства — на 6,3 відсотка, виробництво будівельної продукції зросло на 17,4 відсотка, обсяг вантажообороту — на 2,6 відсотка, пасажирообороту — на 5,3 відсотка, обороту роздрібної торгівлі — на 4,3 відсотка, оптової торгівлі — на 4,7 відсотка.

Активізація інвестиційної діяльності, покращення бізнес-клімату та збереження відносної цінової та курсової стабільності забезпечило зростання капітальних інвестицій у 2016 році на рівні 18 відсотків, в той час як у 2015 році спостерігалося їх скорочення на 1,7 відсотка.

У 2016 році продовжилася тенденція до зростання прямих іноземних інвестицій — за даними Національного банку, за 2016 рік їх чистий приріст становив 3,3 млрд дол. США проти приросту у розмірі 3,0 млрд дол. США за 2015 рік.

Сприяло відновленню економічного зростання також збільшення споживчого попиту. Так, реальна заробітна плата у 2016 році підвищилася на 9 відсотків, оборот роздрібної торгівлі збільшився на 4,3 відсотка.

Внаслідок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку на фоні помірної волатильності обмінного курсу гривні в цілому за підсумком року зростання споживчої інфляції уповільнилось з 43,3 відсотка у 2015 році до 12,4 відсотка у 2016 році (у розрахунку грудень до грудня), що є близьким до показника, врахованого в розрахунках бюджету.

___________________________________

Примітка.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя за 2014 рік, за 2015 та 2016 роки — також без частини зони проведення антитерористичної операції.

Водночас, зростання індексу цін виробників у 2016 році прискорилося до 35,7 відсотка переважно через збільшення цін на енергоносії для промислових споживачів та інших складових собівартості продукції.

За підсумками 2016 року зростання реального ВВП склало 2,3 відсотка, що незначно перевищує прогнозний показник, врахований у розрахунках показників бюджету на 2016 рік. Номінальний ВВП досяг 2383,2 млрд гривень.

Несприятлива кон’юнктура на світових товарних ринках, торговельні та транспортні обмеження з боку Російської Федерації вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію. Так, за даними Національного банку України, у 2016 році дефіцит балансу товарів та послуг зріс до 5,8 млрд дол. США через скорочення експорту товарів на 5,2 відсотка та зростання імпорту товарів на 4,4 відсотка порівняно з 2015 роком.

Основними товарами українського експорту в 2016 році були продовольчі товари та сировина для їх виробництва, а також чорні та кольорові метали та вироби з них. При цьому, високий урожай зернових культур сприяв нарощенню фізичних обсягів їх експорту на 7,4 відсотка.

У 2016 році також продовжилась тенденція до зміни географічної структури українського експорту на користь збільшення обсягів експорту товарів до країн ЄС (зріс на 2,4 відсотка порівняно з 2015 роком), що частково компенсувало втрату ринків СНД, у тому числі Російської Федерації (експорт товарів до цієї країни скоротився на 26,9 відсотка проти 2015 року).

В цілому, незважаючи на складнощі для розвитку економіки України у сфері зовнішнього середовища, в 2016 році спостерігалася стійка тенденція до зростання вітчизняної економіки.

У І півріччі 2017 року цінова кон’юнктура на світових товарних ринках на товари українського експорту була сприятливою. Так, ціни на сталь та залізну руду збільшились, незважаючи на певне їх зменшення у ІІ кварталі цього року порівняно з попереднім кварталом, що компенсувало нижчі ціни на зернові та соняшникову олію порівняно з 2016 роком.

Проте на розвиток економічної ситуації негативно впливають наслідки тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі (рішення РНБО введене в дію Указом Президента України 15 березня 2017 року).

Разом з тим, підтримувало економічний розвиток країни подальше зростання приватного споживання та інвестицій, а також активізація міжнародної торгівлі на фоні сприятливих зовнішніх цінових умов.

У січні-червні 2017 року підприємствами та організаціями освоєно капітальних інвестицій на суму 155,1 млрд грн., що на 22,5 відсотка перевищило їх обсяг порівняно з І півріччям 2016 року, найбільше зростання у сільському господарстві — на 42,1 відсотка, промисловості — на 24,0 відсотки. Частка капітальних інвестицій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів зросла з 3,9 відсотка за І півріччя 2016 року до 6,8 відсотка у І півріччі 2017 року, а за рахунок кредитів банків та інших позик дещо скоротилася — з 8,1 відсотка до 5,2 відсотка. При цьому основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, частка яких становила 74,3 відсотка від загального обсягу у січні-червні 2017 року.

За даними Національного банку України, за січень-липень поточного року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав 1,3 млрд дол. США.

Внутрішній попит формувався в умовах подальшого пожвавлення інвестиційної діяльності на тлі покращення ділових очікувань та фінансового стану підприємств, а також споживчої активності населення в умовах підвищення рівня заробітної плати в економіці та послаблення інфляційного фону.

Так, в січні-липні 2017 року спостерігалось збільшення обсягу будівельної продукції — на 24,2 відсотка; виробництво інвестиційних товарів — на 8,9 відсотка, вантажообороту — на 8,7 відсотка до січня-липня 2016 року.

Обсяги виробництва промислової продукції у січні-липні 2017 року зменшились на 0,7 відсотка до січня-липня 2016 року, при цьому у переробній промисловості обсяги зросли на 3,5 відсотка. Разом з тим, за основними промисловими групами скорочення відбулося лише у виробництві товарів проміжного споживання (на 2,5 відсотка) та енергоресурсів (на 7,2 відсотка), що у тому числі пов’язано негативним впливом бойових дій на сході країни та тимчасовим припиненням переміщення товарів через лінію розмежування.

На противагу минулого року, коли спостерігалося зростання виробництва сільськогосподарської продукції на 0,5 відсотка у січні-липні 2016 року, в цьому році цей показник зазнав спаду — у січні-липні 2017 року він скоротився на 2,0 відсотка, у тому числі рослинництво зменшилось на 3,1 відсотка (через погані погодні умови), тваринництво — на 0,7 відсотка (через епізоотичні ситуації).

За січень-червень 2017 року сальдо фінансових результатів підприємств до оподаткування склало 186,3 млрд грн. порівняно з 62,9 млрд грн. у січні-червні 2016 року. Загалом у І півріччі 2017 року підприємствами отримано прибутку у сумі 270 млрд грн., що на 44,2 відсотка більше відповідного періоду минулого року. Також зменшилась частка збиткових підприємств до 31,2 відсотка у І півріччі 2017 року з 34,6 відсотка у І півріччі 2016 року.

У 2017 році продовжується розширення внутрішнього споживчого попиту, чому сприяло збільшення заробітних плат в економіці, в тому числі завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3 200 гривень з 1 600 гривень на кінець 2016 року. Обсяг роздрібної торгівлі у січні-липні 2017 року до відповідного періоду минулого року зріс на 8,0 відсотків.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-липень 2017 року зросла порівняно з відповідним періодом 2016 року на 37,1 відсотка та становила 6 738 гривень, що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3 200 гривень). Реальна заробітна плата у січні-липні цього року зросла на 19,3 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Позитивно на розвиток економіки в поточному році впливає збереження стабільності на валютному ринку та помірної динаміки споживчих цін на внутрішньому ринку.

Так, за даними Держстату у серпні 2017 року порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни зросли на 8,1 відсотка, у річному вимірі індекс споживчих цін зріс на 14,4 відсотка до січня–серпня 2016 року.

При цьому найбільшого зростання у серпні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зазнали ціни на фрукти (на 41,9 відсотка) та овочі (на 22,1 відсотка), на що вплинули цьогорічні весняні заморозки і збільшення пропозиції дорожчої імпортованої продукції. Також зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (на 23,9 відсотка) на фоні негативної ситуації у тваринництві; алкогольні напої та тютюнові вироби (на 14,6 відсотка) через збільшення акцизів на них; утримання будинків та прибудинкових територій (на 42,8 відсотка), електроенергія (на 28,1 відсотка) та транспортні послуги (на 17,8 відсотка) через відповідне підвищення тарифів та ці послуги. Зниження зазнали ціни на яйця — на 32,2 відсотка на фоні обмежень на експорт продукції птахівництва рядом країн; одяг і взуття — на 6,6 відсотка завдяки сприятливої ситуації на валютному ринку та сповільнення інфляції в країнах — основних торгівельних партнерів.

Індекс цін виробників у серпні цього року зріс на 8,4 відсотка у вимірі до грудня 2016 року, у річному вимірі зростання цього показника становило 30,8 відсотка до січня–серпня 2016 року.

Зокрема, у серпні 2017 року порівняно з груднем 2016 року найбільше зросли ціни у добуванні кам’яного вугілля (на 29,5 відсотка). В переробній промисловості ціни збільшились на 8,9 відсотка, у тому числі у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 10,2 відсотка внаслідок антидемпінгових мит на азотні добрива з Російської Федерації; у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря також зросли ціни на 1,8 відсотка, з урахуванням подорожчання електроенергії. Однак у добуванні металевих руд ціни знизились на 4,3 відсотка через зменшення світових цін на залізну руду.

За даними Національного банку України протягом поточного року обмінний курс гривні до долара США був стабільний з тенденцією до зміцнення — 26,5 гривень за долар США у середньому за січень — серпень 2017 року, у серпні 2017 року на міжбанківському валютному ринку України курс склав 25,6 гривень за долар США. Зміцненню гривні до долара США сприяло пожвавлення зовнішнього попиту завдяки активізації економічної діяльності країн основних торговельних партнерів України.

З початку поточного року Національний банк України двічі знижував облікову ставку: з 14 квітня з 14 відсотків до 13 відсотків та з 26 травня до 12,5 відсотка.

За інформацією Національного банку України міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2017 року становили 18,0 млрд дол. США (в еквіваленті). Цей обсяг дозволяє забезпечити 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України і поточних операцій Уряду та Національного банку. Збільшення резервів відбулося завдяки отриманню чергового траншу від МВФ (1,0 млрд дол. США), купівлі Національним банком іноземної валюти для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку та поповнення резервів. Також нарощуванню резервів сприяло надходження коштів від розміщення валютних ОВДП та профіциту зведеного платіжного балансу у ІІ кварталі 2017 року.

У поточному році економічне зростання підтримувалось не лише внутрішнім попитом, а й зовнішнім. Цінова кон’юнктура на ключових для нашої країни товарних ринках залишається все ще сприятливою незважаючи на незначне її погіршення у ІІ кварталі.

Так, за попередніми даними Національного банку України, у січні-липні 2017 року експорт товарів та послуг збільшився на 19,6 відсотка та склав 29,6 млрд дол. США.

Експорт товарів за січень-липень 2017 року збільшився на 22,6 відсотка до 22 млрд дол. США за рахунок: мінеральних продуктів — на 58,3 відсотка; чорних й кольорових металів та виробів з них — на 20,4 відсотка; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва — на 26,1 відсотка.

У структурі експорту товарів найбільшу частку склали продукція АПК і харчової промисловості та продукція металургійного комплексу (відповідно 44,8 відсотка та 24,6 відсотка від загального експорту товарів).

Зростання світових цін на енергоносії на тлі дефіциту вугілля на внутрішньому ринку та більших обсягів закачування природного газу цього року порівняно з відповідним періодом минулого року, а також активізація інвестиційного попиту призвели до істотного зростання імпорту.

Імпорт товарів та послуг зріс на 19,7 відсотка та склав 32,8 млрд дол. США. За січень-липень 2017 року імпорт товарів збільшився на 23,9 відсотка до 26,2 млрд дол. США, за всіма товарними групами, в тому числі: мінеральних продуктів — на 71,1 відсотка; машин, устаткування, транспортних засобів і приладів — на 37,3 відсотка; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей — на 13,5 відсотка.

За попередніми даними Національного банку України, найбільше за січень-липень 2017 року в номінальному вимірі зріс експорт до країн ЄС на 1,7 млрд дол. США, або 27,8 відсотка до відповідного періоду 2016 року. Європейський союз залишається основним торговельним партнером України, частка якого в загальному експорті за сім місяців 2017 року збільшилась з 33,4 відсотка до 34,9 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Імпорт товарів із країн ЄС за сім місяців 2017 року зріс на 29,4 відсотка, а його частка в загальному імпорті товарів зросла до 38 відсотків з 36,4 відсотка у січні-липні 2016 року.

Найбільшими темпами у січні-липні 2017 року зростали продажі українських товарів до країн Америки — на 84,8 відсотка (у тому числі США — у 2,2 раза), Австралії — на 78,8 відсотка, країн ЄС — на 27,8 відсотка, Африки — на 23,5 відсотка.

Експорт до Росії зріс на 23,4 відсотка, а його частка в загальному експорті залишилася майже на рівні минулого року та дорівнювала 8,9 відсотка. Імпорт товарів із Російської Федерації у січні-липні 2017 року зріс на 38,8 відсотка, його частка в загальному імпорті товарів збільшилась з 12 відсотків до 13,4 відсотка.

Значні обсяги імпорту енергоносіїв та наслідки припинення торгівлі з неконтрольованими територіями зумовили збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 2,2 млрд дол. США у січні-липні 2017 року, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 1,4 млрд дол. США.

В цілому, в 2017 році триває тенденція економічного зростання. Так, за даними Держстату в I кварталі 2017 року зростання реального ВВП становило 2,5 відсотка, у ІІ кварталі за оперативної оцінкою Держстату — 2,4 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року.

Тенденції поступової стабілізації, які демонстрував банківський сектор у минулому році, тривали і в 2017 році, при цьому поступово відновлюється процес кредитування.

За оперативними даними Національного банку України, обсяг депозитів, залучених на рахунки резидентів у національній валюті за 7 місяців 2017 року порівняно з кінцем минулого року збільшився на 5,7 відсотка, або на 24,1 млрд гривень до 449,8 млрд гривень, що відбулося за рахунок збільшення залишків на депозитних рахунках корпоративного сектору за цей період на 3,0 відсотка до 235,2 млрд гривень та залишків на депозитних рахунках домашніх господарств (крім фізичних осіб-підприємців) на 8,7 відсотка до 214,6 млрд гривень.

Обсяг депозитів, залучених на рахунки резидентів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на кінець липня 2017 року порівняно з кінцем минулого року зріс на 2,3 відсотка до 13,6 млрд дол. США, у тому числі корпоративного сектору — на 9,9 відсотка до 5,2 млрд дол. США. Обсяг депозитів, залучених на рахунки домашніх господарств (крім фізичних осіб-підприємців) в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зменшився за цей період на 2,0 відсотка до 8,4 млрд дол. США.

На кінець липня 2017 року порівняно з кінцем минулого року зафіксовано зростання залишків за кредитами, наданими резидентам, в національній валюті на 4,4 відсотка до 525,6 млрд гривень через зростання залишків за кредитами, наданими домашнім господарствам (крім фізичних осіб-підприємців), — на 11,5 відсотка до 83,1 млрд гривень та залишків за кредитами, наданими корпоративному сектору у національній валюті за цей період — на 3,1 відсотка до 442,5 млрд гривень.

Залишки за кредитами, наданими резидентам, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 7 місяців 2017 року порівняно з кінцем минулого року скоротилися на 9,1 відсотка до 16,5 млрд дол. США, у тому числі домашніх господарств (крім фізичних осіб-підприємців) — на 10,7 відсотка до 2,8 млрд дол. США, корпоративного сектору — на 8,8 відсотка до 13,7 млрд дол. США.

Станом на кінець липня 2017 року за оперативними даними Національного банку України грошова база скоротилася на 0,5 відсотка до 379,6 млрд гривень порівняно з кінцем липня минулого року, грошова маса зросла на 1,1 відсотка до 1114,8 млрд гривень.

На розвиток національної економіки значно вплинула низка зовнішніх та внутрішніх факторів, які не були враховані під час схвалення макроекономічного прогнозу на 2017 рік. З одного боку, тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей створило ризик уповільнення зростання економіки України та підвищення цін. Поряд з цим, на уточнення прогнозних макропоказників вплинули вищі результати розвитку економіки у 2016 році (обсяги виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, номінальні обсяги ВВП), ніж це було враховано при проведенні прогнозних розрахунків на 2017 рік. Також МВФ уточнив прогнози щодо розвитку окремих країн світу та світової економіки в цілому, рівня цін на світових товарних ринках. Іншим чинником є значне підвищення мінімального розміру оплати праці, що позитивно впливає на активізацію споживчого попиту населення.

У результаті, Мінекономрозвитку уточнило прогнозні макроекономічні показники на 2017 рік, які були схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 385. При більш консервативному прогнозі зростання реального ВВП на рівні 1,8 відсотка більш висока база минулого року та прискорення зростання дефлятора ВВП зумовили перегляд прогнозу номінального ВВП в бік підвищення до 2 845,8 млрд гривень. Прогноз зростання споживчих цін (грудень до грудня) було переглянуто до 11,2 відсотка.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2018 рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за трьома сценаріями.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2018 рік було обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 3247,7 млрд гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,0 відсотків, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 109,0 відсотків. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 972,3 млрд гривень, середньомісячна заробітна плата складе 8629 гривень та в реальному вимірі збільшиться на 10,9 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 726,6 млрд гривень. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 7,3 відсотків та становитиме 54,4 млрд дол. США, обсяг імпорту — на 8,0 відсотків і складе 61,8 млрд дол. США.

Сценарій 1 передбачає активне впровадження економічних і соціальних реформ, визначених у середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік».

Головним результатом реформ буде стале економічне зростання, яке базуватиметься на розширенні, перш за все, інвестиційного попиту, зміцненні конкурентоспроможності української економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів та науково-технологічного потенціалу.

Зовнішні умови розвитку будуть сприятливими, триватиме зростання попиту на товари українського експорту в умовах позитивної динаміки розвитку основних торговельних партнерів, зберігатиметься стабільно помірне збільшення середньорічних цін на світових товарних ринках, активізуються процеси розширення та диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Європейського Союзу, Азії та Африки.

Як наслідок, відбуватиметься поступовий перехід від споживчої до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Інвестиційна складова ВВП (валове нагромадження основного капіталу) зростатиме у 2018 році на 15 відсотків. Збільшенню інвестицій також сприятиме збільшення чистого приросту прямих іноземних інвестицій за методологією платіжного балансу, яке прогнозується у 2018 році на рівні 3–3,5 млрд доларів США.

Розширення експортного потенціалу українських виробників, вихід на нові ринки збуту та представлення нової вітчизняної продукції, а також сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура обумовлюватиме розширення зовнішнього попиту. Експорт товарів та послуг зростатиме у 2018 році на 7,3 відсотка.

Зважаючи на необхідність оновлення виробничих фондів, упровадження прогресивних технологій обсяги імпорту зростатимуть випереджаючими темпами порівняно з експортом. Обсяги імпорту товарів та послуг зростатимуть у 2018 році на 8 відсотків.

Збільшення заробітної плати підтримуватиметься як економічним зростанням і підвищенням продуктивності праці, так і продовженням реалізації політики Уряду щодо послідовного збільшення соціальних стандартів. Середньомісячна заробітна плата в реальному вимірі збільшиться у 2018 році на 10,9 відсотка. Зростання доходів населення стимулюватиме розширення споживчого попиту — кінцеві споживчі витрати зростатимуть у 2018 році на 3,2 відсотка.

Проведення політики забезпечення повної продуктивної зайнятості, пристосування економічних суб’єктів до нових умов господарювання, забезпечення гарантій зайнятості у процесі приватизації та реструктуризації підприємств, підтримка підприємництва і самозайнятості населення сприятиме зниженню рівня безробіття від з 9,3 відсотка очікуваного у 2017 році до 9,1 відсотка у 2018 році.

Переорієнтація виробничого потенціалу на створення конкурентоспроможних промислових виробництв, збільшення інвестицій, проведення політики просування продукції українських підприємств на зовнішніх ринках, подолання технічного відставання, сприятимуть зростанню обсягів виробництва: промисловість зросте у 2018 році на 3,9 відсотка з одночасним збільшенням частки виробництва високотехнологічної продукції.

Найбільші темпи зростання матимуть галузі машинобудування, зокрема у сегментах оборонно-промислового комплексу, а також енергетики та будівництва, які генеруватимуть значний попит на високотехнологічну продукцію. Значну роль у нарощуванні обсягів виробництва машинобудівної продукції гратиме розвиток авіакосмічного машинобудування, в тому числі в контексті реалізації домовленостей щодо співпраці з країнами — основними партнерами в цій сфері (Бразилія, країни Південно-Східної Азії та Близького Сходу). Машинобудування зростатиме у 2018 році на 7,2 відсотка, що має стати найвищим показником зростання серед усіх галузей промисловості.

Прогнозоване покращання кон’юнктури на світових товарних ринках стимулюватиме функціонування окремих експортоорієнтованих видів діяльності — зростання металургійного виробництва прогнозується у 2018 році на 3 відсотки.

Прогнозоване збереження позицій України, як одного із основних експортерів сільгосппродукції в Європі, підвищення врожайності через впровадження інноваційних технологій у виробництві сільськогосподарської продукції, обумовлюватиме стабільні темпи зростання даного виду економічної діяльності: у 2018 році на 1 відсоток, навіть не дивлячись на високу статистичну базу попередніх років.

З боку попиту рушієм розвитку виступатимуть внутрішні зміни та внутрішній попит, в той час як зовнішні умови та, відповідно, зовнішній попит підтримуватимуть позитивну динаміку, не справляючи визначального впливу.

У цілому за цим сценарієм прогнозу у 2018 році прогнозується прискорення темпів зростання ВВП до 3 відсотків.

В умовах зростання доходів населення та скорочення безробіття динаміка формування цін також визначатиметься прискореним інвестуванням у виробничий сектор економіки, відсутністю різких коливань на зовнішньому ринку, помірним рівнем зміни курсу гривні до долара США, підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників.

Як наслідок, зростання споживчих цін матиме тенденцію до поступового зниження — до 7 відсотків (у розрахунку грудень до грудня).

При цьому за цим сценарієм враховано обережний підхід до темпів адаптації бізнесу до нових умов, враховуючи збереження значних викликів та ризиків в економіці. Становлення інноваційно-інвестиційної моделі є затратним процесом через зростання витрат товаровиробників та держави в цілому на проведення модернізації виробництва та підвищення його інноваційної складової, що в період трансформаційних процесів не дає можливості демонструвати високі темпи росту.

Соціально-економічний розвиток України відбуватиметься в умовах збереження певних викликів та ризиків. Зокрема, це загроза ескалації бойових дій на сході, вірогідність погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури на світових товарних ринках, міграційні процеси та інші.

Сценарій 2 макроекономічного прогнозу при більшості однакових сценарних умов порівняно із сценарієм 1 передбачає більш високі темпи економічного зростання — відсотки у 2018 році, що підтримуватиметься більш оптимістичною динамікою соціальних показників, зокрема, вищим зростанням соціальних стандартів, нижчим рівнем безробіття, кращою реакцією бізнесу на запровадження реформ.

Сценарій 3 макроекономічного прогнозу побудований на припущеннях щодо несприятливої динаміки зовнішньоекономічної кон’юнктури, і передбачає уповільнення економічного зростання до 1,2 відсотка у 2018 році. У свою чергу цей сценарій передбачає більш високі темпи зростання як споживчих цін, так і цін виробників промислової продукції, в результаті чого прогнозний показник номінального ВВП є вищим, ніж за сценарієм 1.

Таким чином, прогнозний показник номінального ВВП за сценарієм 1 є нижчим, ніж за двома іншими сценаріями, а сам прогноз враховує припущення, що є найбільш вірогідними на даний час, а також обережний підхід щодо реакції економіки на нові фактори. Тому врахування цього сценарію прогнозу для розрахунку показників проекту бюджету на 2018 рік несе найменші макроекономічні ризики та забезпечує дотримання визначеного Бюджетним кодексом України принципу обґрунтованості в частині використання реалістичних макропоказників економічного і соціального розвитку.

ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

При розробці проекту бюджету на 2018 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411, та основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

Дохідна частина проекту бюджету на 2018 рік розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, з наступними особливостями:

 • рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів:

зарахування до місцевих бюджетів 5% рентної плати за видобуток природного газу, нафти та газового конденсату у обсязі 1,9 млрд грн., згідно з нормами Бюджетного кодексу.

 • частина чистого прибутку, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону:

зменшення нормативу відрахувань частини чистого прибутку з 75% до 50%.

Також було враховано:

 • ­індексацію ставок, виражених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов’язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному та акцизному податках, додаткові надходження у обсязі 6,6 млрд гривень;
 • збільшення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби з метою виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, додаткові надходження у обсязі 7,3 млрд гривень.
 • додаткові надходження у обсязі 1,9 млрд грн. від затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (необхідно прийняти постанову Уряду).

Крім цього, враховано спрямування 50% надходжень (акцизний податок з пального і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти та транспортні засоби, плата за проїзд автомобільними дорогами), відповідно до бюджетного законодавства, до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства у обсязі 32,6 млрд гривень.

Також враховано зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у обсязі 7,6 млрд гривень.

На загальний обсяг прогнозу доходів по основних податках суттєвий вплив мають макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2018 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 1 118,8 млрд грн. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2018 рік становить 1 030,0 млрд гривень.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2018 рік, порівняно із затвердженими показниками 2017 року (зі змінами), збільшуються на 144,8 млрд грн. або на 14,9 відсотка, у тому числі по загальному фонду на 149,3 млрд грн., або на 16,9 відсотків, та зменшується по спеціальному фонду на 4,5 млрд грн., або на 4,9 відсотка.

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Фінансування загального фонду державного бюджету

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2018 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень на 2018 рік прогнозується у сумі 214 961,4 млн грн., що на 40 174,2 млн грн. більше плану на 2017 рік, в тому числі: зовнішні — 91 203,0 млн грн., або на 20 323,0 млн грн. більше плану на 2017 рік, внутрішні — 123 758,4 млн грн., або на 19 851,2 млн грн. більше плану на 2017 рік. Таким чином, зовнішні запозичення у 2018 році складуть 42,4 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні — 57,6 відсотка.

Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансовому ринку України, фінансових ринках інших країн та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 12 відсотків річних, для зовнішніх боргових інструментів — близько 9 відсотків річних. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних та військових чинників.

Здійснення понадпланових обсягів державних запозичень у 2018 році не передбачено.

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

На 2018 рік передбачається залучити кошти від міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери — 17 000,0 млн гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників — отримувачів таких кредитів.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175 725,5 млн грн., що на 46 166,5 млн грн. більше, ніж у 2017 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу — 61 701,3 млн грн., або на 30 763,3 млн грн. більше плану на 2017 рік, погашення внутрішнього державного боргу — 114 024,2 млн грн., або на 15 403,2 тис. грн. більше плану на 2017 рік.

Видатки на обслуговування державного боргу

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується в обсязі 130 200,3 млн грн., що на 16 932,0 млн грн. більше плану на 2017 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2018 році 79 340,3 млн гривень. Збільшення зазначених видатків пов’язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю здійснення понадпланових запозичень з метою капіталізації державних банків та надання кредитів ФГВФО та фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень а також вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50 860,1 млн гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу гривні до долару США.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 305 925,8 млн грн., з яких 193 364,4 млн грн. — виплати за внутрішнім боргом та 112 561,4 млн грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2018 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2018 рік;

очікуваних обсягів запозичень до кінця 2017 року, прогнозних обсягів запозичень на 2018 рік для фінансування державного бюджету;

прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейська комісія, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Також зазначаємо, що розрахунки здійсненні з урахуванням проведення у жовтні поточного року правочину з обміну облігацій, що є у власності НБУ.

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов’язань у проекті державного бюджету на 2018 рік плануються в сумі 886,5 млн гривень.

Повернення у 2018 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі 5 786,5 млн грн., які складаються із:

186,7 млн грн. — часткове повернення основної суми кредитів, залучених державою або під державні гарантії (за винятком кредитів МФО);

5 599,8 млн грн. — повернення основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою по інвестиційних проектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (кредити МФО).

Стан державного боргу

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 1 999 347,2 млн грн. та становитиме 61,5 відсотка від ВВП. Гарантований державою борг, обрахований у національній валюті, складе 747 551,0 млн гривень. Державний та гарантований державою борг становитиме 84,6 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2017 році та прогнозних запозичень у 2018 році на кінець 2018 року частка внутрішнього боргу становитиме 37,6 відсотка від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу 62,4 відсотка.

Додатково: Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 30,1 грн/дол. США. Для проведення порівняльного аналізу використовувались показники, визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» зі змінами від 13.07.2017 № 2137-VIII.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

З метою збалансування бюджету, визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2018 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету на 2018 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1 700 гривень, з 1 липня — 1 777 гривень, з 1 грудня — 1 853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1 492 гривні, з 1 липня — 1 559 гривень, з 1 грудня — 1 626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1 860 гривень, з 1 липня — 1 944 гривні, з 1 грудня — 2 027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1 762 гривні, з 1 липня — 1 841 гривня, з 1 грудня — 1 921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1 373 гривні, з 1 липня — 1 435 гривень, з 1 грудня — 1 497 гривень.

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2018 році підвищуватимуться розміри державних допомог.

З 1 липня 2014 року встановлено єдиний для усіх одержувачів розмір допомоги при народженні дитини — 41 280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України у сумі 860 гривень.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в грудні 2018 року прогнозується у сумі 2 017,1 грн. проти 1 850,1 грн. у грудні 2017 року. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 242,1 тис. осіб.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується з 2 984 грн. та 3 720 грн. в залежності від віку дитини у грудні 2017 року до 3 252 грн. та 4 054 грн. у грудні 2018 році. Щомісяця допомога надаватиметься на 48,9 тис. дітей.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям підвищується з 1 492 грн. для дітей віком до 6 років, 1 860 грн. для дітей віком від 6 до 18 років, 1 762 грн. для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, у грудні 2017 року до 1 626 грн. для дітей віком до 6 років, 2 027 грн. для дітей віком від 6 до 18 років, 1 921 грн. для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, у грудні 2018 року. Щомісяця зазначена допомога надаватиметься матерям на 417,9 тис. дітей.

У 2018 році буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Так, у наступному році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

При цьому, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься у наступному році на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень.

У 2018 році державну соціальну допомогу щомісяця отримуватимуть 341,7 тис. малозабезпечених сімей, в яких виховується 774,8 тис. дітей.

Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам зростатимуть наступним чином:

розмір допомоги для інвалідів з дитинства підгрупи А І групи разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 2 821,1 грн. у грудні 2017 року до 3 074,9 грн. у грудні 2018 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 33,6 тис. осіб;

розмір допомоги для інвалідів з дитинства підгрупи В І групи разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 2 059,5 грн. у грудні 2017 року до 2 245,5 грн. у грудні 2018 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 33,8 тис. осіб;

розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними — відповідно з 1 373 грн. у грудні 2017 року до 1 497 грн. у грудні 2018 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 209,1 тис. одержувачів;

розмір допомоги дітям-інвалідам віком до 6 років у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2 453,1 грн. у грудні 2017 року до 2 673,9 грн. у грудні 2018 року для дітей-інвалідів підгрупи А та з 1 707,1 грн. до 1 860,9 грн. для інших дітей-інвалідів;

розмір допомоги дітям-інвалідам віком від 6 до 18 років у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2 821,1 грн. у грудні 2017 року до 3 074,9 грн. у грудні 2018 року для дітей-інвалідів підгрупи А та з 1 891,1 грн. до 2 061,4 грн. для інших дітей-інвалідів.

Щомісяця допомогу на дітей-інвалідів до 18 років отримуватимуть 162,3 тис. осіб.

Розмір допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2018 року прогнозується у сумі 1 853,0 грн. проти 1 700 грн. у грудні 2017 року. Щомісяця допомога надаватиметься 56,9 тис.особам.

З метою забезпечення фінансовими ресурсами у необхідному обсязі виплати допомог загальний обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи передбачено на 2018 рік у сумі 57,9 млрд гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачено розподіл державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів, який здійснено Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів на 2018 рік в межах 1 700 000,0 тис. грн., які були визначені у схваленому Кабінетом Міністрів України проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, відібрано 5 проектів по чотирьох сферах за наступними головними розпорядниками бюджетних коштів:

 • Міністерство охорони здоров’я ( 2 проекти);
 • Державне управління справами (1 проект);
 • Державне агентство автомобільних доріг України (1 проект);
 • Міністерство екології та природних ресурсів (1 проект).

Ці проекти передбачається реалізувати в межах коштів державного бюджету за наступними бюджетними програмами:

 • Міністерство охорони здоров’я — за бюджетною програмою «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» передбачено — 929 619,9 тис. грн.; за бюджетною програмою «Реконструкція і розширення Національного інституту раку» — 168 646,0 тис. грн.;
 • Державне управління справами — за бюджетною програмою «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві» передбачено — 200 000,0 тис. грн.;
 • Укравтодор — за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» передбачено — 357 645,7 тис. грн.;
 • Мінприроди (Держводгосп)– по Державному агентству водних ресурсів України за бюджетною програмою «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» — 44 088,4 тис. гривень.

Міністерство охорони здоров’я України

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 31 536 413,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 27 307 529,1 тис. грн., по спеціальному — 4 228 883,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» передбачені видатки у сумі 86 498,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 84 300,1 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2 198,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2018 рік в цілому передбачені у сумі 147 349,8 тис. грн., з них по загальному фонду — 67 073,5 тис. грн., спеціальному — 80 276,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у 2018 році плануються видатки у обсязі 1 670 992,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 284 890,7 тис. грн. та по спеціальному фонду — 386 101,8 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я, які мають забезпечити проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження).

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 4 507 838,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 193 009,4 тис. грн., спеціального фонду — 3 314 829,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги» на 2018 рік передбачені видатки в обсязі 432 738,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 292 436,9 тис. грн., спеціального фонду — 140 301,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти» на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 2 259,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у 2018 році планується спрямувати видатки у обсязі 937 185,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 928 092,8 тис. грн та по спеціальному фонду — 9 092,5 тис. гривень. Видатки на 2018 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 15 закладах МОЗ України, зокрема, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» та Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у проекті бюджету на 2018 рік передбачаються видатки у обсязі 1 234 723,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 205 297,2 тис. грн. та по спеціальному фонду — 29 426,3 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 17 клінік наукових установ МОЗ України (з потужністю 3 266 ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

За бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» передбачено асигнування у обсязі 431 586,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 420 100,0 тис. грн. та по спеціальному фонду — 11 486,9 тис. гривень. За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням дітей та підлітків з соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2018 рік передбачаються видатки у обсязі 150 142,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 133 288,4 тис. грн. та по спеціальному фонду — 16 854,0 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 15 закладах МОЗ.

З метою виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів у проекті державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту» передбачені видатки за загальним фондом — 357 045,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2018 рік передбачаються видатки в обсязі 139 962,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 139 095,9 тис. грн. та по спеціальному фонду — 867,0 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи ін.).

Проектом державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 389 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 136 осіб в залежності від вартості лікування).

Проектом державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 5 949 019,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» на 2018 рік передбачено 38 214,7 тис. грн., у тому числі із загального фонду — 35 764,7 тис. грн., із спеціального фонду — 2 450,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч « враховані видатки в обсязі 11 154,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей — інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

За бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 112 015,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 109 670,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 211 000,9 тис. гривень для створення та забезпечення функціонування Національної служби здоров’я України, яка забезпечуватиме реалізацію державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

За бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 13 283 800,0 тис. гривень.

За бюджетними програмами «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» і «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» виконується Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Впроваджувальна установа — МОЗ.

Сума позики МБРР — 214 729,8 тис. дол. США.

Угода про позику між Україною та МБРР підписана 19.03.2015 за № 8475-UA, яка набула чинності 15.06.2015.

Мета проекту: реформування системи охорони здоров’я України шляхом раціоналізації медичних послуг населенню, переорієнтації на пріоритетність первинної медичної допомоги, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачені видатки та надання кредитів за спеціальним фондом — 1 980 800,0 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії» передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18 972,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» у проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137 992,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання» у проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 150 000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» у проекті державного бюджету на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 1 000 000,0 тис. гривень.

Національна академія медичних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік видатки для Національної академії медичних наук України передбачено в сумі 2 362 400,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 195 327,4 тис. грн., по спеціальному — 167 072,6 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» видатки передбачаються в цілому у сумі 277 193,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 199 564,7 тис. грн., спеціального фонду — 77 628,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» передбачено обсяг видатків у загальній сумі 1 465 746,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 377 814,2 тис. грн., спеціального фонду — 87 931,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України» на 2018 рік передбачаються видатки у сумі 17 960,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 17 948,5 тис. грн., спеціального фонду — 12,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» передбачено обсяг видатків у загальній сумі 601 500 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 600 000,0 тис. грн., спеціального фонду — 1 500,0 тис. гривень.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 6591 від 15.06.2017), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411;

зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату;

збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

фінансування первинної медичної допомоги через окрему бюджетну програму з державного бюджету;

здійснення з 1 січня 2018 року з обласних бюджетів та бюджету м. Києва видатків на підготовку фахівців у державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (перелік закладів, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів, визначено у додатку 10 до проекту Закону);

передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на оплату житлово-комунальних послуг;

надання з державного бюджету стабілізаційної дотації місцевим бюджетам до завершення процесу об’єднання територіальних громад;

норми Закону України від 12.08.2014 № 1363-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;

положення постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2018 рік становить 520 720,3 млн гривень, в тому числі за:

 • загальним фондом — 481 968,6 млн грн.;
 • спеціальним фондом — 38 751,7 млн гривень.

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 250 381,1 млн грн., у тому числі за:

 • загальним фондом — 226 923,3 млн грн.;
 • спеціальним фондом — 23 457,8 млн гривень.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018–2020 роки за І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411;
 • зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 — 2016 років та 7 місяців 2017 року.

З урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів на 2018 рік становитимуть 241 724,5 млн грн., у тому числі:

 • загального фонду — 218 266,7 млн гривень.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено згідно з параметрами та умовами, визначеними в статях 98–100 Бюджетного кодексу України, з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державним фінансами на 2017–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017
№ 415-р.

З метою зменшення диспропорцій бюджетної забезпеченості між місцевими бюджетами передбачено встановлення однакового відсотку до суми, яка передається до державного бюджету з відповідного місцевого бюджету як реверсна дотація та надається з державного бюджету відповідному місцевому бюджету як базова дотація.

Такий підхід забезпечує більш справедливий перерозподіл ресурсу місцевих бюджетів, внаслідок якого базова дотація надається місцевим бюджетам за рахунок реверсної дотації без залучення додаткових коштів з державного бюджету для забезпечення вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

За результатами здійснених розрахунків обсяг базової дотації на 2018 рік визначено у сумі 8 212,4 млн грн., обсяг реверсної дотації  8 656,6 млн гривень.

При здійснені розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) враховано кількість населення станом на 01 січня 2017 року (за даними Державної служби статистики України) та фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (в частині, що зараховується до обласних бюджетів) за 2016 рік (за даними Державної казначейської служби України), а саме:

 • чисельність наявного населення адміністративно-територіальних одиниць — 35,9 млн осіб (без урахування жителів міста Київ та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень);
 • надходження до обласних бюджетів 10 % податку на прибуток приватного сектору економіки — 2 758,6 млн грн.;
 • надходження податку на доходи фізичних осіб, в частині, що зараховується до обласних бюджетів, — 13 521,5 млн грн.;
 • надходження податку на доходи фізичних осіб в частині, що зараховується до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 54 086,0 млн грн.

З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку дотацій склав по:

 • податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — 1 506,41 грн.;
 • податку на прибуток підприємств (10%) для обласних бюджетів — 76,83 грн.;
 • податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів — 376,6 гривень.

Тобто, базову дотацію отримують:

 • бюджети міст обласного значення, районні та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких надходження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нижче 1 355,77 грн.;
 • обласні бюджети, у яких находження на 1 жителя з:

– податку на доходи фізичних осіб — нижче 338,94 грн.;

– податку на прибуток підприємств — нижче 69,15 гривень.

Базову дотацію з державного бюджету у 2018 році отримають 740 місцевих бюджетів, в т. ч. 18 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 361 районний бюджет та 308 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Реверсна дотація передбачена для бюджетів, у яких надходження на 1 жителя становлять:

 • для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад — вище 1 657,05 грн.;
 • для обласних бюджетів з:

– податку на доходи фізичних осіб — вище 414,26 грн.,

– податку на прибуток підприємств — вище 84,51 гривень.

У 2018 році реверсну дотацію до державного бюджету будуть перераховувати 169 місцевих бюджетів, в т.ч. 6 обласних бюджетів, 66 бюджетів міст обласного значення, 47 районних бюджетів та 50 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

При цьому, керуючись вимогами частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, бюджети об’єднаних територіальних громад, що створені у 2017 році згідно з Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»» та не відповідають перспективним планам формування територій громад» (25 таких громад), не включено до горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

Для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, базова дотація на 2018 рік визначена в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік (96,1 млн грн.). При цьому, зазначений обсяг базової дотації передбачено у складі базової дотації, як резерв коштів.

Крім цього, передбачається надання права Кабінету Міністрів України здійснити розподіл зазначеного резерву між обласними бюджетами пропорційно до питомої ваги кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб.

У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 278 995,9 млн грн., у тому числі за:

 • загальним фондом — 263 701,9 млн грн.;
 • спеціальним фондом — 15 294,0 млн гривень.

За загальним фондом передбачені такі трансферти:

І. Дотації  26 695,8 млн грн., у тому числі:

 • базова 8 212,4 млн грн.,
 • стабілізаційна 1 700,0 млн грн.,
 • додаткові дотації — 16 783,4 млн грн., з них:
 • на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я — 16 500,0 млн грн.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснено в таких пропорціях:

50 відсотків від обсягу — пропорційно до питомої ваги чисельності наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;

50 відсотків від обсягу — пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області, який є коефіцієнтом, що визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, який відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.

Подальший розподіл додаткової дотації між районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад відбуватиметься у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджуватиметься рішенням про обласний бюджет;

 • на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування — 273,4 млн грн. ;
 • міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста — 10,0 млн гривень .

ІІ. Субвенції 237 006,1 млн грн., у тому числі:

 • на здійснення державних програм соціального захисту населення  116 585,0 млн гривень, з яких на:
 • виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу — 57 870,2 млн гривень ;
 • надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот — 55 073,7 млн гривень. Назва програми доповнена словами «управління багатоквартирним будинком», оскільки відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій передбачено надання громадянам субсидії для відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком (відповідні зміни щодо уточнення у статті 102 Бюджетного кодексу України назви субвенції викладено у законопроекті про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр № 6668 від 05.07.2017)).

Разом з тим, згідно з проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки та з метою збільшення відповідальності та підзвітності в системі пільг, забезпечення максимальної адресності, прозорості та наближення надання відповідної соціальної послуги тим, хто її потребує, передбачається з 2018 року передача видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг до місцевих бюджетів;

 • надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 2 715,4 млн гривень. Розрахунок загального обсягу субвенції здійснено виходячи із планових призначень поточного року з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін, відповідно до якого у наступному році зростатиме прогнозна вартість твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та житлових субсидій населенню;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя — 925,7 млн грн.;
 • освітня 61 260,9 млн грн., обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року.

Крім того, при розрахунку освітньої субвенції враховано:

 • резерв коштів (до 1% загального обсягу субвенції) — 577,1 млн грн.;
 • резерв коштів для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження — 1 641,0 млн гривень.

Як і у 2017 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі — ЗНЗ) та на здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів;

 • медична 51 429,4 млн грн., яка враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню.

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які за пропозицією Міністерства охорони здоров’я в рамках заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я виділено в окрему бюджетну програму КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню».

Крім того, при розрахунку обсягу медичної субвенції враховано:

 • цільові видатки — 1 797,9 млн грн. для:

­лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет — 701,5 млн грн. ;

­лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу — 1 044,8 млн грн.;

­придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань — 42,4 млнгрн.;

­виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов’язаних з виплатою цієї допомоги — 9,2 млн грн.

 • резерв коштів (до 1% загального обсягу субвенції без урахування нерозподілених видатків для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) — 505,6 млн грн.;
 • нерозподілені видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження — 868,7 млн гривень;
 • на підтримку територій на сході України — 34,0 млн грн.;
 • на матеріально-технічну базу освітніх закладів — 100,0 млн грн.;
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 504,4 млн грн.;
 • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» — 1 369,1 млн грн.;
 • на будівництво та реконструкцію палаців спорту — 150,0 млн грн.;
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 19,0 млн грн.;
 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 138,0 млн грн.;
 • на придбання ангіографічного обладнання — 150,0 млн грн.;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 1 000,0 млн грн.;
 • на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості — 1 000,0 млн грн.;
 • на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5–8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов — 329,8 млн грн.;
 • на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс — 63,6 млн грн.;
 • придбання житла для дитячих будинків сімейного типу – 517,7 млн грн.;
 • на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження — 137,5 млн грн.;
 • на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води — 8,5 млн грн.;
 • на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 900,0 млн грн.;
 • на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів — 309,2 млн гривень.

За спеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на:

 • реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» — 1 745,8 млн грн.;
 • реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України — 1 000,0 млн грн.;
 • на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності — 11 408,6 млн грн., що складає 35 відсотків Державного дорожнього фонду , який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету;
 • завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі – 1 139,5 млн гривень.

При розподілі міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, враховано 21 бюджет нових об’єднаних територіальних громад, які утворилися у 2017 році згідно з Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, як це передбачено частиною четвертою статті 67 Бюджетного кодексу України.

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на наступний рік зберігається на рівні 2017 року — 10 000,0 млн грн., у тому числі:

8 100,0 млн грн. — за рахунок Державного фонду регіонального розвитку;

1 900,0 млн грн. — шляхом надання субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

ЩОДО ВРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2018–2020 РОКИ

Щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки і пропозицій народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України до нього (лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 14.07.2017 № 04–13/3–1541(166725))

Проект Державного бюджету України на 2018 рік розроблено на основі проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки та стратегічних документів держави в тому числі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Документи визначають стратегічні напрямки розвитку держави на середньострокову перспективу та пріоритети держави.

Проект Державного бюджету України на 2018 рік є збалансований і окремі пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України враховані в межах можливості його ресурсної частини.

Інформація, передбачена підпунктом е) пункту 1) частини 1 статті 38 Бюджетного кодексу України щодо мети, завдань та очікуваних результатів, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм буде надана разом з матеріалами, передбаченими пунктом 9) частини 1 статті 38 Бюджетного кодексу України з метою забезпечення їх якості та актуальності.

Міністр фінансів України О. Данилюк

Проект
Зареєстровано в Парламенті
від 15.09.2017 р. за № 7000

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2018 РІК

Стаття 1. Визначити на 2018 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 877.042.755,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 811.665.118,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 65.377.637,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 948.128.807,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 878.478.015,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 69.650.792,4 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.332.772,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 6.000.333,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.332.438,9 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.191.520,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 923.381,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.268.138,8 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77.944.800 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 61.735.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 16.208.854,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 747.551.011,7 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2018 році державні гарантії в обсязі до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2018 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171 та 431 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, що зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

6) 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

7) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Націо­нальну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994–1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2018 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики і державного управління (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатацію його об’єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2018 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47.824.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2018 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2018 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2017 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Установити, що у 2018 році бюджетні призначення та залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є надходження 2017 року в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляються Кабінетом Міністрів України для забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією таких програм відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону.

Стаття 23. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

Стаття 24. Кабінету Міністрів України:

забезпечити передачу в установленому порядку державних вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації, визначених у додатку № 10 до цього Закону, на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів;

забезпечити передачу з державної у комунальну власність відповідних вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації.

Установити, що видатки на фінансове забезпечення державних вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації, визначених у додатку № 10 до цього Закону, починаючи з 2018 року плануються у відповідних місцевих бюджетах.

Міністерству освіти і науки України разом з вищими навчальними закладами ІІІ—ІV рівня акредитації, до складу яких входять вищі навчальні заклади І—ІІ рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб:

до 1 червня 2018 року визначитися щодо доцільності фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І—ІІ рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб за рахунок коштів державного бюджету;

забезпечити з 1 вересня 2018 року фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І—ІІ рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, стосовно яких прийняте відповідне рішення, за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації;

вжити заходів для виведення вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, стосовно яких не прийняте відповідне рішення, із складу вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівня акредитації та створення відповідних юридичних осіб.

Стаття 25. Установити, що норма абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) діє до 31 грудня 2018 року та застосовується лише в частині встановлення стимулюючої виплати для окремих посад державної служби, а саме посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, державних секретарів міністерств, Голови Національного агентства з питань державної служби, його першого заступника та заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника, посад державної служби категорій «Б» і «В» у директоратах, генеральних департаментах, які утворюються в державних органах, а також в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 26. Установити, що у 2018 році видатки Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому господарському суду України та Вищому адміністративному суду України передбачені для проведення процедур щодо їх ліквідації.

Залишки коштів на рахунках Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України за спеціальним фондом державного бюджету після завершення процедури ліквідації цих судів перераховуються Державною казначейською службою України на відповідні рахунки Верховного Суду України.

Верховний Суд провадитиме свою діяльність у 2018 році відповідно до вимог абзацу першого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду України.

Стаття 27. Установити, що видатки спеціального фонду, передбачені за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» (код 6341010), використовуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до затвердженого нею та погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету кошторису.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Додатки №№ 1–11 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2018 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2018 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2018 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

6. Установити, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324); статей 11 та 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34–35, ст. 458); статей 95 та 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40–41, ст. 379); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); частини другої пункту 14 розділу XI Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Установити, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення — оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі коли технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення не затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин, протягом трьох місяців, вона вважається затвердженою.

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місячний строк з дня її надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою відмови у затвердженні технічної документації може бути лише її невідповідність вимогам законодавства.

У разі коли у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації, технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цієї статті щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки без прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

8. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

9. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законодавства, що регулюють орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене за акціонерними товариствами, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному капіталі яких державі належить 100 відсотків акцій (частки, паїв), та їх дочірніх підприємств на праві господарського відання та яке не використовується для виконання державою своїх функцій та не забезпечує обороноздатність держави, її економічну незалежність, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

10. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

11. Зупинити дію статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.

12. Установити, що пункт 74 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України застосовується в порядку, встановленому статтями 10 та 11 цього Закону.

13. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення видатків на фінансове забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

14. Установити, що у 2018 році кошти у сумі 200.000 тис. гривень від продажу ліцензійних прав для висвітлення Чемпіонату світу з футболу 2018 року зараховуються на рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України для забезпечення власної діяльності.

Голова Верховної Ради України

 

Додаток № 1
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Доходи Державного бюджету України на 2018 рік
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом доходів: 877 042 755,7 811 665 118,3 65 377 637,4
40000000 Офіційні трансферти 8 656 581,8 8 656 581,8
41010100 Реверсна дотація 8 656 581,8 8 656 581,8
Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 868 386 173,9 803 008 536,5 65 377 637,4
10000000 Податкові надходження 747 572 333,5 714 485 534,6 33 086 798,9
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 163 103 036,7 163 103 036,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 90 775 665,8 90 775 665,8
11020000 Податок на прибуток підприємств 72 327 370,9 72 327 370,9
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 46 540 346,7 46 540 346,7
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 365 100,0 365 100,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 913 100,0 913 100,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 40 973 528,6 40 973 528,6
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 4 022 100,0 4 022 100,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4 876 319,9 4 876 319,9
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 29 051 509,4 29 051 509,4
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 3 023 599,3 3 023 599,3
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 801 022,0 2 801 022,0
13080000 Рентна плата за транспортування 1 487 596,1 1 487 596,1
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 272 044,6 272 044,6
13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 215 551,5 1 215 551,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 509 349 400,0 479 729 400,0 29 620 000,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 79 592 200,0 73 834 700,0 5 757 500,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 46 057 200,0 22 194 700,0 23 862 500,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 85 900 000,0 85 900 000,0
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 297 800 000,0 297 800 000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 26 753 000,0 23 793 000,0 2 960 000,0
15010000 Ввізне мито 26 253 000,0 23 293 000,0 2 960 000,0
15020000 Вивізне мито 500 000,0 500 000,0
19000000 Інші податки та збори 1 826 550,1 1 319 751,2 506 798,9
19010000 Екологічний податок 1 826 381,1 1 319 582,2 506 798,9
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій 169,0 169,0
20000000 Неподаткові надходження 117 928 681,3 87 198 164,4 30 730 516,9
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 71 378 706,4 70 976 136,6 402 569,8
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 20 972 900,0 20 972 900,0
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 47 824 000,0 47 824 000,0
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 348 538,6 348 538,6
21080000 Інші надходження 2 233 267,8 1 830 698,0 402 569,8
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 8 491 991,2 4 508 854,7 3 983 136,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 953 122,5 1 604 174,4 348 948,1
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 17 767,0 17 767,0
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 4 395,0 4 395,0
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги 19 000,0 19 000,0
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 210 000,0 210 000,0
22011500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 558,0 558,0
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 815,0 815,0
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 3 500,0 3 500,0
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів 600 000,0 600 000,0
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 350,0 350,0
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) 132,6 132,6
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 175,8 175,8
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 308 314,1 308 314,1
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 164 822,0 164 822,0
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 270 893,0 230 259,0 40 634,0
22013000 Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 352 400,0 352 400,0
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 332 434,4 3 332 434,4
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 871 753,8 871 753,8
22070000 Виконавчий збір 568 850,0 284 425,0 284 425,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 000 000,0 1 000 000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 450 000,0 450 000,0
22150000 Портовий (адміністративний) збір 203 501,5 203 501,5
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 17 329,0 17 329,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 17 329,0 17 329,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 95 000,0 95 000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 12 784 320,2 11 713 173,1 1 071 147,1
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 60 521,0 60 521,0
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 36 583,0 36 583,0
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 30 588,0 15 294,0 15 294,0
24060000 Інші надходження 3 474 103,7 2 418 250,6 1 055 853,1
24060300 Інші надходження 2 352 689,6 2 352 689,6
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України 1 021,0 1 021,0
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 322 700,0 64 540,0 258 160,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 12 293,1 12 293,1
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 785 400,0 785 400,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 030 829,4 2 030 829,4
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 964 755,8 964 755,8
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою 1 065 233,6 1 065 233,6
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 450,0 450,0
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 390,0 390,0
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 392 071,4 392 071,4
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 6 759 623,7 6 759 623,7
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю 344 464,9 344 464,9
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 3 247 986,5 3 247 986,5
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 1 051 926,1 1 051 926,1
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 2 115 246,2 2 115 246,2
25000000 Власні надходження бюджетних установ 25 273 663,5 25 273 663,5
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 24 636 883,2 24 636 883,2
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 24 636 883,2 24 636 883,2
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 636 780,3 636 780,3
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 636 780,3 636 780,3
30000000 Доходи від операцій з капіталом 345 251,7 35 913,7 309 338,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 21 490,0 21 490,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 16 490,0 16 490,0
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 5 000,0 5 000,0
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 307 838,0 307 838,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 297 838,0 297 838,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 10 000,0 10 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 15 923,7 14 423,7 1 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 12 923,7 12 923,7
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту 3 000,0 1 500,0 1 500,0
40000000 Офіційні трансферти 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 566 523,8 566 523,8
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 806 000,0 722 400,0 1 083 600,0
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 1 083 600,0 1 083 600,0
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 722 400,0 722 400,0
50000000 Цільові фонди 167 383,6 167 383,6
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 167 383,6 167 383,6

Витяг з додатку №3
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2018 РІК

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
ВСЬОГО: 878 478 015,3 800 776 477,1 138 674 086,8 7 436 684,9 76 201 538,2 69 650 792,4 30 112 979,6 3 161 323,8 1 321 699,2 39 139 299,1 948 128 807,7
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 27 307 529,1 26 082 027,7 2 940 820,5 325 429,2 1 225 501,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 31 536 413,0
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 13 703 057,5 12 493 456,1 2 712 347,5 316 212,1 1 209 601,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 17 931 941,4
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 84 300,1 84 300,1 65 519,8 2 021,7 2 198,5 2 198,5 901,6 86 498,6
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 67 073,5 67 073,5 80 276,3 80 276,3 147 349,8
2301040 0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 1 284 890,7 1 284 728,7 993 096,3 54 225,0 162,0 386 101,8 359 931,2 109 642,2 63 647,9 26 170,6 1 670 992,5
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 193 009,4 1 193 009,4 3 314 829,4 2 857 713,2 457 116,2 4 507 838,8
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги 292 436,9 292 436,9 199 903,4 5 131,9 140 301,2 136 276,2 82 686,7 19 429,9 4 025,0 432 738,1
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2 259,0 2 259,0 1 850,5 2 259,0
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 928 092,8 928 092,8 505 977,6 84 759,2 9 092,5 8 690,7 2 486,8 1 412,8 401,8 937 185,3
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 205 297,2 1 205 297,2 539 663,1 101 312,0 29 426,3 26 897,8 9 173,3 3 283,1 2 528,5 1 234 723,5
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 420 100,0 420 100,0 228 501,7 57 005,6 11 486,9 9 824,4 778,1 2 180,0 1 662,5 431 586,9
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 133 288,4 133 288,4 98 138,8 6 740,3 16 854,0 15 319,7 9 458,6 586,9 1 534,3 150 142,4
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 357 045,8 357 045,8 357 045,8
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 139 095,9 94 995,9 51 662,7 3 553,5 44 100,0 867,0 867,0 200,6 59,3 139 962,9
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 389 948,9 389 948,9 389 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 5 949 019,0 5 949 019,0 5 949 019,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 35 764,7 35 764,7 28 033,6 1 462,9 2 450,0 1 920,0 425,5 346,6 530,0 38 214,7
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч 11 154,0 11 154,0 11 154,0
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 112 015,3 112 015,3 112 015,3
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 235 000,0 199 178,1 35 821,9 235 000,0
2301810 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 929 619,9 929 619,9 929 619,9
2301850 0731 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 168 646,0 168 646,0 168 646,0
2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 670,7 109 670,7 82 515,0 3 187,8 109 670,7
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 670,7 109 670,7 82 515,0 3 187,8 109 670,7
2308000 Національна служба здоров’я України 13 494 800,9 13 478 900,9 145 958,0 6 029,3 15 900,0 13 494 800,9
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 211 000,9 195 100,9 145 958,0 6 029,3 15 900,0 211 000,9
2308020 0763 Надання первинної медичної допомоги населенню 13 283 800,0 13 283 800,0 13 283 800,0
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 52 736 404,7 52 586 404,7 150 000,0 1 745 800,0 142 615,4 1 603 184,6 54 482 204,7
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 52 736 404,7 52 586 404,7 150 000,0 1 745 800,0 142 615,4 1 603 184,6 54 482 204,7
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51 429 439,8 51 429 439,8 51 429 439,8
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2311460 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 1 745 800,0 142 615,4 1 603 184,6 1 745 800,0
6560000 Національна академія медичних наук України 2 195 327,4 1 981 646,8 622 650,3 100 101,5 213 680,6 167 072,6 85 257,0 14 485,8 18 596,4 81 815,6 2 362 400,0
6561000 Національна академія медичних наук України 2 195 327,4 1 981 646,8 622 650,3 100 101,5 213 680,6 167 072,6 85 257,0 14 485,8 18 596,4 81 815,6 2 362 400,0
6561040 0750 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 199 564,7 199 564,7 77 628,8 77 628,8 277 193,5
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 377 814,2 1 363 698,3 612 791,8 99 748,7 14 115,9 87 931,8 83 745,0 14 485,8 18 596,4 4 186,8 1 465 746,0
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 17 948,5 17 948,5 9 858,5 352,8 12,0 12,0 17 960,5
6561160 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 600 000,0 600 000,0 1 500,0 1 500,0 601 500,0

 

Додаток № 5
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2018 РІК
НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ МІЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Код бюджетної програми 2301400 Код бюджетної програми 2201170
з них: з них:
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів
1 Вінницька область 226 251,9 19 313,1
2 Волинська область 112 872,6 15 039,7
3 Дніпропетровська область 517 981,7 54 390,8
4 Донецька область 336 123,7 30 519,6
5 Житомирська область 145 690,6 16 315,1
6 Закарпатська область 130 906,7 24 299,7
7 Запорізька область 210 726,0 28 801,0
8 Івано-Франківська область 179 091,9 18 330,4
9 Київська область 257 522,9 23 618,2
10 Кіровоградська область 147 956,7 11 722,6
11 Луганська область 130 865,9 10 331,3
12 Львівська область 351 508,3 32 924,2
13 Миколаївська область 197 473,8 16 506,3
14 Одеська область 395 446,9 47 926,8
15 Полтавська область 194 822,0 16 407,7
16 Рівненська область 158 869,2 17 816,7
17 Сумська область 130 309,1 12 141,6
18 Тернопільська область 111 962,9 12 629,4
19 Харківська область 305 318,2 40 757,8
20 Херсонська область 155 553,4 17 542,8
21 Хмельницька область 157 752,2 15 363,0
22 Черкаська область 181 600,6 13 415,7
23 Чернівецька область 88 777,8 14 144,8
24 Чернігівська область 146 572,2 11 339,0
25 м. Київ 537 122,2 100 462,8
Всього: 5 509 079,4 622 060,1

Додаток №6
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
(БАЗОВА ТА РЕВЕРСНА ДОТАЦІЇ, ОСВІТНЯ ТА МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ) НА 2018 РІК

КОД шифр Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Міжбюджетні трансферти
Областей Міст і районів Базова дотація Реверсна дотація Освітня субвенція Медична субвенція
05 02 m 05202100000 м. Авдіївка 14 261,4 22 633,4
05 03 m 05203100000 м. Бахмут 13 582,9 63 767,5 50 582,5
10 02 m 10202100000 м. Бiла Церква 197 755,4 134 119,5
06 02 m 06202100000 м. Бердичів 756,8 82 149,9 51 155,2
08 02 m 08202100000 м. Бердянськ 18 252,5 95 371,0 78 938,6
07 02 m 07202100000 м. Берегове 3 100,8 35 100,0 15 540,3
19 03 m 19203100000 м. Бережани 5 072,4 20 222,5 12 770,2
10 01 m 10201100000 м. Березань 17 533,8 10 707,3
15 02 m 15202100000 м. Білгород-Дністровський 63 129,3 37 041,3
09 02 m 09202100000 м. Болехів 12 778,5 31 810,4 17 028,2
13 02 m 13202100000 м. Борислав 3 233,5 39 917,9 23 822,0
10 03 m 10203100000 м. Бориспiль 66 363,7 72 788,3 39 098,9
10 04 m 10204100000 м. Бровари 35 980,2 118 376,0 65 119,6
09 06 m 09206100000 м. Бурштин 12 006,8 16 345,8 10 116,1
10 05 m 10211100000 м. Буча 1 795,2 48 930,8 20 587,6
17 03 m 17203100000 м. Вараш 77 546,9 53 082,3 26 189,4
10 05 m 10205100000 м. Василькiв 7 246,4 47 704,5 24 287,7
23 02 m 23202100000 м. Ватутiне 10 734,9 16 168,5 11 801,0
04 02 m 04202100000 м. Вiльногiрськ 10 278,6 21 113,9 15 651,9
02 01 m 02201100000 м. Вінниця 121 597,5 389 838,4 240 530,9
14 02 m 14202100000 м. Вознесенськ 3 813,3 44 604,9 23 334,7
03 02 m 03202100000 м. Володимир-Волинський 13 513,2 40 528,9 24 980,7
05 04 m 05204100000 м. Вугледар 30 227,3 16 788,7 9 917,2
16 06 m 16206100000 м. Гадяч 514,5 21 314,1 15 640,7
18 02 m 18202100000 м. Глухів 12 528,7 24 562,7 22 038,1
21 02 m 21204100000 м. Гола Пристань 17 808,9 9 745,6
16 02 m 16202100000 м. Горішні Плавні 56 084,0 52 761,5 35 933,0
04 01 m 04201100000 м. Днiпро 845 115,2 871 451,7 647 445,2
05 09 m 05209100000 м. Добропілля 61 799,8 70 989,9 40 862,6
13 03 m 13203100000 м. Дрогобич 31 578,7 97 488,9 63 543,3
05 11 m 05211100000 м. Дружківка 44 881,7 45 184,0
17 02 m 17202100000 м. Дубно 5 367,3 41 952,3 24 751,7
08 03 m 08203100000 м. Енергодар 138 307,7 59 900,9 35 373,4
06 01 m 06201100000 м. Житомир 80 461,4 285 617,3 172 707,8
02 02 m 02202100000 м. Жмеринка 20 450,5 45 712,7 22 449,8
04 04 m 04204100000 м. Жовтi Води 3 748,0 38 544,3 31 217,4
08 01 m 08201100000 м. Запоріжжя 555 156,5 636 303,1 499 307,7
11 02 m 11202100000 м. Знам’янка 28 734,2 29 773,5 18 836,0
23 03 m 23203100000 м. Золотоноша 26 178,5 19 179,4
09 01 m 09201100000 м. Івано-Франківськ 73 027,7 259 676,0 161 875,5
15 03 m 15203100000 м. Ізмаїл 2 435,6 81 994,1 47 348,7
20 02 m 20202100000 м. Ізюм 23 091,1 43 928,1 33 257,6
10 06 m 10206100000 м. Iрпiнь 27 880,0 88 773,8 55 232,4
09 03 m 09203100000 м. Калуш 2 697,0 70 730,3 43 678,5
22 02 m 22202100000 м. Кам’янець-Подiльський 12 295,5 95 598,1 64 344,4
04 03 m 04203100000 м. Кам’янське 238 960,0 161 381,0
23 04 m 23204100000 м. Канiв 23 314,0 16 491,8
21 02 m 21202100000 м. Каховка 37 154,5 24 434,9
03 03 m 03203100000 м. Ковель 10 253,5 88 674,0 44 148,8
02 03 m 02203100000 м. Козятин 29 769,8 27 145,2 16 312,2
09 04 m 09204100000 м. Коломия 6 395,8 67 424,1 39 294,0
18 03 m 18203100000 м. Конотоп 64 504,1 60 645,2
06 03 m 06203100000 м. Коростень 70 325,2 42 446,9
05 15 m 05215100000 м. Костянтинівка 18 461,7 58 744,6 49 469,1
05 16 m 05216100000 м. Краматорськ 60 096,6 155 428,9 126 700,5
19 04 m 19204100000 м. Кременець 6 807,1 18 632,5 13 829,2
16 03 m 16203100000 м. Кременчук 82 317,9 202 727,9 146 749,7
04 05 m 04205100000 м. Кривий Рiг 312 110,8 633 551,2 420 388,1
11 01 m 11201100000 м. Кропивницький 56 784,5 253 531,4 155 852,3
20 03 m 20203100000 м. Куп’янськ 51 556,1 37 403,9
02 04 m 02204100000 м. Ладижин 27 828,8 22 707,2 15 753,2
18 04 m 18204100000 м. Лебедин 8 757,3 25 078,7 17 282,3
12 08 m 12208100000 м. Лисичанськ 15 932,8 80 838,2 74 989,2
20 04 m 20204100000 м. Лозова 57 292,4 43 555,4
16 04 m 16204100000 м. Лубни 4 943,0 44 661,6 31 070,8
03 01 m 03201100000 м. Луцьк 46 650,0 255 145,9 138 984,3
13 01 m 13201100000 м. Львів 518 452,0 766 103,1 495 050,5
20 05 m 20205100000 м. Люботин 6 184,8 22 520,9 16 136,9
06 05 m 06205100000 м. Малин 29 920,5 17 388,7
04 06 m 04206100000 м. Марганець 13 018,0 43 612,0 32 498,2
05 20 m 05220100000 м. Маріуполь 286 208,9 374 234,6 319 138,5
08 04 m 08204100000 м. Мелітополь 32 885,3 136 011,1 102 209,8
14 01 m 14201100000 м. Миколаїв 144 347,1 411 622,4 324 665,5
16 05 m 16205100000 м. Миргород 342,5 37 604,9 26 738,1
05 08 m 05208100000 м. Мирноград 6 079,8 48 112,7 33 028,0
02 05 m 02205100000 м. Могилів-Подільський 7 336,9 36 298,6 20 360,1
13 04 m 13204100000 м. Моршин 3 780,7 6 264,2 3 870,9
07 03 m 07203100000 м. Мукачеве 53 861,1 103 111,4 54 777,9
04 07 m 04207100000 м. Нiкополь 30 056,7 117 561,1 76 585,1
22 03 m 22203100000 м. Нетiшин 40 416,4 38 220,9 23 360,0
25 02 m 25202100000 м. Ніжин 15 219,3 65 109,0 46 598,6
21 03 m 21203100000 м. Нова Каховка 11 195,0 63 875,8 44 820,4
25 04 m 25204100000 м. Новгород-Сіверський 574,4 10 917,6 8 906,2
13 05 m 13205100000 м. Новий Розділ 11 046,0 27 903,4 18 572,3
03 04 m 03204100000 м. Нововолинськ 16 966,9 54 111,5 37 353,2
06 04 m 06204100000 м. Новоград-Волинський 21 224,2 63 704,9 36 363,0
05 21 m 05221100000 м. Новогродівка 28 351,1 12 221,7 9 875,1
24 02 m 24202100000 м. Новодністровськ 1 609,3 10 877,6 7 015,3
04 08 m 04208100000 м. Новомосковськ 24 095,1 70 717,6 46 957,0
10 08 m 10212100000 м. Обухів 40 409,8 45 637,2 21 579,7
15 01 m 15201100000 м. Одеса 359 799,8 903 076,1 668 443,0
11 03 m 11203100000 м. Олександрія 42 739,1 80 613,8 60 733,2
17 04 m 17204100000 м. Острог 3 483,2 13 374,4 9 884,8
18 05 m 18205100000 м. Охтирка 966,9 45 869,4 32 117,1
14 03 m 14203100000 м. Очаків 1 451,0 13 007,1 9 575,3
04 10 m 04210100000 м. Павлоград 110 166,7 70 714,7
14 04 m 14204100000 м. Первомайськ (Миколаївська обл.) 18 791,1 66 263,0 43 789,3
20 06 m 20206100000 м. Первомайський 13 631,3 29 410,4 20 062,2
10 07 m 10207100000 м. Переяслав-Хмельницький 31 446,0 18 006,1
04 11 m 04211100000 м. Першотравенськ 19 601,2 28 675,6 18 773,0
15 05 m 15205100000 м. Подільськ 41 474,1 26 251,4
04 09 m 04209100000 м. Покров 33 025,8 28 028,2
05 18 m 05218100000 м. Покровськ 93 339,2 75 866,7 49 778,0
16 01 m 16201100000 м. Полтава 221 287,9 274 531,0 190 669,1
25 03 m 25203100000 м. Прилуки 16 753,3 54 261,8 37 717,9
17 01 m 17201100000 м. Рiвне 57 040,3 256 201,9 157 864,4
10 08 m 10208100000 м. Ржищів 1 795,9 7 100,0 4 799,9
18 06 m 18206100000 м. Ромни 43 628,0 27 564,9
12 11 m 12211100000 м. Рубіжне 6 254,8 40 584,5 39 098,7
13 06 m 13206100000 м. Самбір 40 220,3 22 603,5
11 04 m 11204100000 м. Світловодськ 22 366,4 42 016,3 35 925,0
05 22 m 05222100000 м. Селидове 5 831,5 39 770,8 34 817,7
12 13 m 12213100000 м. Сєверодонецьк 89 180,9 94 384,0 78 063,0
04 12 m 04212100000 м. Синельникове 33 855,5 20 503,0
22 04 m 22204100000 м. Славута 5 974,8 40 824,8 23 198,9
10 09 m 10209100000 м. Славутич 64 322,1 21 467,7 15 895,7
05 23 m 05223100000 м. Слов’янськ 99 457,8 78 008,0
23 05 m 23205100000 м. Смiла 7 304,0 65 458,8 45 002,5
22 05 m 22205100000 м. Старокостянтинів 447,6 43 819,3 22 624,2
13 07 m 13207100000 м. Стрий 66 554,0 38 353,1
18 01 m 18201100000 м. Суми 132 206,7 259 216,9 175 473,6
15 06 m 15206100000 м. Теплодар 7 195,1 10 085,9 6 510,4
04 13 m 04213100000 м. Тернівка 21 425,6 30 450,4 19 036,9
19 01 m 19201100000 м. Тернопіль 49 930,4 269 283,2 139 352,7
08 05 m 08205100000 м. Токмак 15 401,8 28 813,2 21 551,2
05 07 m 05207100000 м. Торецьк 25 282,5 48 055,0 47 720,9
13 08 m 13208100000 м. Трускавець 20 562,6 19 347,3
07 01 m 07201100000 м. Ужгород 82 469,9 143 119,9 72 862,5
23 06 m 23206100000 м. Умань 20 764,4 80 036,5 55 750,3
10 10 m 10210100000 м. Фастiв 3 219,9 54 709,4 30 675,2
20 01 m 20201100000 м. Харків 407 726,5 1 088 411,3 943 288,2
21 01 m 21201100000 м. Херсон 328 581,6 219 101,5
22 01 m 22201100000 м. Хмельницький 34 575,1 304 652,5 172 495,6
02 06 m 02206100000 м. Хмільник 5 271,1 28 802,6 18 542,9
07 04 m 07204100000 м. Хуст 803,7 50 077,5 20 418,7
13 09 m 13209100000 м. Червоноград 10 156,1 85 037,7 53 077,4
23 01 m 23201100000 м. Черкаси 59 114,8 249 086,1 185 634,6
24 01 m 24201100000 м. Чернівці 257 509,9 170 331,3
25 01 m 25201100000 м. Чернігів 270 981,4 190 803,8
07 05 m 07205100000 м. Чоп 3 686,9 10 735,5 5 641,9
15 04 m 15204100000 м. Чорноморськ 72 637,3 79 568,7 47 836,2
19 02 m 19202100000 м. Чортків 8 602,2 31 307,3 18 546,9
20 07 m 20207100000 м. Чугуїв 22 743,2 34 681,1 21 729,3
22 06 m 22206100000 м. Шепетiвка 55 680,9 27 641,5
18 07 m 18207100000 м. Шостка 16 465,6 62 007,8 51 245,5
15 07 m 15207100000 м. Южне 90 034,4 33 095,0 20 544,9
14 05 m 14205100000 м. Южноукраїнськ 68 677,4 36 987,1 25 934,5
09 05 m 09205100000 м. Яремче 5 811,6 35 513,9 19 007,6
15 08 r 15301200000 Ананьївський р-н 11 757,7 49 113,9 15 879,4
06 05 r 06301200000 Андрушівський р-н 4 249,9 52 940,6 16 867,9
14 06 r 14301200000 Арбузинський р-н 2 816,2 25 908,4 8 509,0
15 09 r 15302200000 Арцизький р-н 24 101,7 85 975,7 26 835,7
20 08 r 20301200000 Балаклійський р-н 10 176,7 113 024,9 49 655,9
15 10 r 15303200000 Балтський р-н 4 926,1 14 889,9 5 222,9
06 06 r 06302200000 Баранівський р-н 5 469,8 14 289,7 3 880,8
20 09 r 20302200000 Барвінківський р-н 3 717,0 41 536,2 13 252,7
10 11 r 10301200000 Баришiвський р-н 3 029,9 67 273,5 21 477,0
02 07 r 02301200000 Барський р-н 17 280,0 59 068,7 21 453,7
25 04 r 25301200000 Бахмацький р-н 61 211,7 25 152,5
05 30 r 05302200000 Бахмутський р-н 36 856,0 63 165,5 55 612,0
14 07 r 14302200000 Баштанський р-н 6 842,7 33 499,1 8 751,0
06 07 r 06303200000 Бердичівський р-н 12 861,1 49 333,0 14 390,8
08 06 r 08301200000 Бердянський р-н 1 853,9 22 226,0 7 770,5
07 06 r 07301200000 Берегівський р-н 35 055,6 103 285,4 29 789,3
19 02 r 19301200000 Бережанський р-н 15 028,2 37 841,0 12 903,3
14 08 r 14303200000 Березанський р-н 6 072,0 32 608,1 9 914,5
15 11 r 15304200000 Березівський р-н 9 249,2 50 847,7 15 967,8
17 05 r 17301200000 Березнiвський р-н 39 817,2 204 629,0 36 935,1
14 09 r 14304200000 Березнегуватський р-н 8 907,8 38 422,2 11 937,0
21 04 r 21301200000 Бериславський р-н 23 709,5 80 920,3 28 309,2
02 08 r 02302200000 Бершадський р-н 21 695,4 96 188,0 32 879,7
15 12 r 15305200000 Білгород-Дністровський р-н 20 633,3 119 600,1 32 073,6
12 16 r 12302200000 Біловодський р-н 4 798,3 45 444,9 14 475,6
22 07 r 22301200000 Бiлогiрський р-н 10 024,9 51 358,5 16 209,1
21 05 r 21302200000 Білозерський р-н 27 694,1 110 629,0 37 117,3
12 17 r 12303200000 Білокуракинський р-н 1 672,5 11 901,0 3 582,3
18 08 r 18301200000 Бiлопiльський р-н 12 919,1 51 325,2 24 672,6
10 12 r 10302200000 Бiлоцеркiвський р-н 4 613,4 84 989,4 31 111,0
15 13 r 15306200000 Біляївський р-н 25 268,3 206 253,3 47 331,2
08 14 r 08309200000 Більмацький р-н 463,9 20 280,5 7 602,0
11 24 r 11320200000 Благовіщенський р-н 10 562,5 44 461,1 13 866,5
20 10 r 20303200000 Близнюківський р-н 2 487,3 43 921,1 11 612,7
11 05 r 11301200000 Бобринецький р-н 3 848,2 33 070,1 8 406,4
25 05 r 25302200000 Бобровицький р-н 58 567,1 20 452,5
20 11 r 20304200000 Богодухівський р-н 8 643,9 55 866,5 23 615,6
09 06 r 09301200000 Богородчанський р-н 33 747,5 154 183,8 40 331,5
10 13 r 10303200000 Богуславський р-н 7 429,1 49 324,5 21 104,8
15 14 r 15307200000 Болградський р-н 43 120,2 113 153,6 40 546,0
25 06 r 25303200000 Борзнянський р-н 8 851,5 39 102,0 17 239,0
10 14 r 10304200000 Бориспiльський р-н 89 494,8 124 232,5 31 648,8
20 12 r 20305200000 Борівський р-н 2 292,2 29 774,8 10 273,9
10 15 r 10305200000 Бородянський р-н 22 078,8 84 085,1 29 330,0
19 03 r 19302200000 Борщівський р-н 13 376,3 29 052,2 10 319,9
14 10 r 14305200000 Братський р-н 4 657,7 37 069,3 10 546,5
10 16 r 10306200000 Броварський р-н 23 292,0 133 671,2 34 402,4
13 10 r 13301200000 Бродівський р-н 6 842,1 101 886,9 33 561,2
06 08 r 06304200000 Брусилівський р-н 509,6 4 098,5 648,9
18 09 r 18302200000 Буринський р-н 2 626,9 43 760,0 15 726,9
13 11 r 13302200000 Буський р-н 24 842,8 93 382,1 27 618,2
19 04 r 19303200000 Бучацький р-н 29 558,4 103 298,3 27 892,4
20 13 r 20306200000 Валківський р-н 6 555,2 48 082,8 19 425,9
25 07 r 25304200000 Варвинський р-н 12 436,5 28 537,7 9 943,9
08 07 r 08302200000 Василівський р-н 5 619,8 99 391,7 38 538,1
04 15 r 04302200000 Василькiвський р-н (Дніпропетровська обл.) 5 641,4 28 113,2 9 511,2
10 17 r 10307200000 Василькiвський р-н (Київська обл.) 114 651,9 35 254,6
16 06 r 16301200000 Великобагачанський р-н 15 667,5 6 395,8
07 07 r 07302200000 Великоберезнянський р-н 13 650,2 62 201,9 15 711,0
20 14 r 20307200000 Великобурлуцький р-н 23,4 39 737,9 13 535,2
21 06 r 21303200000 Великолепетиський р-н 3 084,1 29 815,0 9 915,1
15 15 r 15308200000 Великомихайлівський р-н 8 666,1 38 426,0 10 611,1
05 31 r 05303200000 Великоновосілківський р-н 12 285,6 71 849,6 23 919,7
21 07 r 21304200000 Великоолександрівський р-н 10 581,0 54 520,6 15 317,7
18 10 r 18303200000 Великописарівський р-н 18 003,8 7 549,8
04 16 r 04303200000 Верхньоднiпровський р-н 5 876,1 76 531,0 31 490,2
21 08 r 21305200000 Верхньорогачицький р-н 7 186,9 22 485,9 7 133,9
09 07 r 09302200000 Верховинський р-н 17 043,5 103 917,3 19 905,5
14 11 r 14306200000 Веселинівський р-н 4 143,4 25 815,7 6 459,9
08 09 r 08304200000 Веселівський р-н 3 364,1 20 892,4 5 254,0
24 03 r 24301200000 Вижницький р-н 18 778,7 66 605,7 15 880,6
07 08 r 07303200000 Виноградівський р-н 50 575,3 272 634,6 69 576,6
21 09 r 21306200000 Високопільський р-н 4 441,5 18 311,3 7 077,0
10 18 r 10308200000 Вишгородський р-н 44 807,5 134 261,5 43 788,6
08 10 r 08305200000 Вільнянський р-н 8 295,2 87 331,3 28 580,1
11 06 r 11302200000 Вільшанський р-н 1 770,0 21 974,8 7 763,2
02 09 r 02303200000 Вінницький р-н 17 070,7 104 438,3 41 518,3
22 08 r 22302200000 Вiньковецький р-н 9 791,2 40 557,4 15 058,9
14 16 r 14311200000 Вітовський р-н 40 448,6 12 432,0
20 15 r 20308200000 Вовчанський р-н 5 796,7 55 155,3 23 525,0
14 12 r 14307200000 Вознесенський р-н 4 208,0 22 512,1 5 713,8
05 32 r 05304200000 Волноваський р-н 15 914,4 117 114,3 61 550,6
07 09 r 07304200000 Воловецький р-н 12 986,5 68 649,0 16 926,4
10 19 r 10309200000 Володарський р-н 31 802,0 10 873,2
03 05 r 03301200000 Володимир-Волинський р-н 3 634,9 24 119,8 7 299,7
17 06 r 17302200000 Володимирецький р-н 47 895,3 207 712,8 37 318,7
22 09 r 22303200000 Волочиський р-н 472,0 9 258,9 2 790,0
14 13 r 14308200000 Врадіївський р-н 7 779,0 35 275,4 10 384,4
16 07 r 16302200000 Гадяцький р-н 2 782,6 42 906,6 16 356,4
11 07 r 11303200000 Гайворонський р-н 16 528,2 52 142,2 23 201,5
02 10 r 02304200000 Гайсинський р-н 6 104,5 87 777,7 34 658,5
09 08 r 09303200000 Галицький р-н 22 201,4 65 348,5 22 535,3
21 10 r 21307200000 Генічеський р-н 26 438,2 102 623,8 35 574,8
24 04 r 24302200000 Герцаївський р-н 24 378,1 72 593,3 19 316,2
24 05 r 24303200000 Глибоцький р-н 43 574,0 117 440,4 30 111,6
16 08 r 16303200000 Глобинський р-н 60 088,0 17 749,9
18 11 r 18304200000 Глухiвський р-н 2 519,0 21 624,9 8 156,1
11 08 r 11304200000 Голованівський р-н 47 024,8 19 091,5
21 11 r 21308200000 Голопристанський р-н 27 169,6 97 943,0 24 042,8
21 12 r 21309200000 Горностаївський р-н 6 615,9 37 776,7 11 601,6
09 09 r 09304200000 Городенківський р-н 28 233,6 93 641,2 32 111,8
23 07 r 23301200000 Городищенський р-н 16 770,5 52 821,4 24 866,1
25 08 r 25305200000 Городнянський р-н 11 449,9 46 222,5 17 382,2
13 12 r 13303200000 Городоцький р-н (Львівська обл.) 7 697,3 111 569,3 35 434,7
22 10 r 22304200000 Городоцький р-н (Хмельницька обл.) 15 646,2 63 520,6 24 716,1
03 06 r 03302200000 Горохівський р-н 30 505,7 105 799,2 30 995,8
17 07 r 17303200000 Гощанський р-н 9 011,2 54 706,6 16 603,5
16 09 r 16304200000 Гребінківський р-н 3 482,3 35 969,3 13 672,5
08 11 r 08306200000 Гуляйпільський р-н 48 960,9 16 336,0
19 05 r 19304200000 Гусятинський р-н 24 327,2 70 753,6 24 228,6
20 16 r 20309200000 Дворічанський р-н 1 406,7 33 073,0 10 756,9
17 08 r 17304200000 Демидiвський р-н 5 442,9 22 956,4 6 690,7
22 11 r 22305200000 Деражнянський р-н 15 219,3 50 844,0 19 491,4
20 17 r 20310200000 Дергачівський р-н 19 865,2 129 103,7 57 424,2
16 10 r 16305200000 Диканський р-н 7 548,6 31 611,3 11 419,5
04 17 r 04304200000 Днiпровський р-н 18 903,2 77 469,3 31 316,7
05 34 r 05306200000 Добpопільський р-н 23 007,2 7 864,3
11 09 r 11305200000 Добровеличківський р-н 2 576,7 63 152,1 20 720,5
09 10 r 09305200000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 2 933,5 168 463,9 46 827,7
11 10 r 11306200000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 4 104,1 58 380,1 20 596,4
14 14 r 14309200000 Доманівський р-н 7 518,8 25 079,2 7 920,3
23 08 r 23302200000 Драбiвський р-н 3 270,3 52 988,4 21 540,7
13 13 r 13304200000 Дрогобицький р-н 61 768,4 122 136,8 45 400,7
17 09 r 17305200000 Дубенський р-н 15 374,1 55 805,9 16 608,2
17 10 r 17306200000 Дубровицький р-н 24 173,9 85 727,9 21 679,9
22 12 r 22306200000 Дунаєвецький р-н 3 123,1 11 289,9 4 031,4
14 15 r 14310200000 Єланецький р-н 6 608,1 31 625,7 9 137,3
06 11 r 06307200000 Ємільчинський р-н 14 834,3 67 466,6 17 211,0
23 09 r 23303200000 Жашкiвський р-н 68 381,0 22 533,4
13 14 r 13305200000 Жидачівський р-н 17 143,3 53 514,2 20 109,9
06 12 r 06308200000 Житомирський р-н 2 971,2 75 230,8 31 409,7
02 11 r 02305200000 Жмеринський р-н 15 559,7 55 073,0 18 747,2
13 15 r 13306200000 Жовківський р-н 58 158,3 216 785,9 60 348,6
19 06 r 19305200000 Заліщицький р-н 30 169,1 77 742,0 28 307,1
08 12 r 08307200000 Запорізький р-н 24 447,9 60 521,1 25 322,0
17 11 r 17307200000 Зарiчненський р-н 21 982,8 86 214,0 17 515,4
24 06 r 24304200000 Заставнівський р-н 35 242,6 102 167,6 29 632,1
15 32 r 15325200000 Захарівський р-н 9 154,5 32 989,6 8 586,1
20 18 r 20311200000 Зачепилівський р-н 2 112,5 29 964,5 9 217,3
19 07 r 19306200000 Збаразький р-н 25 387,8 74 135,1 26 709,1
19 08 r 19307200000 Зборівський р-н 13 714,1 51 029,8 17 257,5
23 10 r 23304200000 Звенигородський р-н 12 485,6 66 564,3 27 134,4
10 20 r 10310200000 Згурiвський р-н 5 004,4 34 640,2 10 019,6
17 12 r 17308200000 Здолбунiвський р-н 15 951,1 96 595,8 34 025,8
16 11 r 16306200000 Зінківський р-н 3 840,4 51 572,0 21 016,2
20 19 r 20312200000 Зміївський р-н 20 032,7 100 810,8 44 153,9
11 11 r 11307200000 Знам’янський р-н 991,1 52 756,3 13 861,6
23 11 r 23305200000 Золотонiський р-н 74 068,1 25 410,8
13 16 r 13307200000 Золочівський р-н (Львівська обл.) 17 478,0 117 870,4 41 195,0
20 20 r 20313200000 Золочівський р-н (Харківська обл.) 4 411,6 45 057,9 16 228,6
03 07 r 03303200000 Іваничівський р-н 10 221,4 34 976,5 11 356,1
15 16 r 15309200000 Іванівський р-н (Одеська обл.) 10 264,9 46 707,0 12 782,6
21 13 r 21310200000 Іванівський р-н (Херсонська обл.) 3 924,9 27 543,7 8 270,6
10 21 r 10311200000 Iванкiвський р-н 11 697,7 66 432,2 18 028,0
15 17 r 15310200000 Ізмаїльський р-н 37 217,6 100 995,0 30 283,5
20 21 r 20314200000 Ізюмський р-н 39 666,9 10 493,3
22 13 r 22307200000 Iзяславський р-н 15 554,2 75 471,6 26 831,0
02 12 r 02306200000 Іллінецький р-н 2 631,1 20 973,8 6 580,5
07 10 r 07305200000 Іршавський р-н 74 273,8 237 967,4 58 317,2
25 09 r 25306200000 Ічнянський р-н 38 620,3 15 805,5
10 22 r 10312200000 Кагарлицький р-н 737,0 55 284,0 20 315,0
14 17 r 14312200000 Казанківський р-н 3 334,9 36 840,7 11 667,2
21 14 r 21311200000 Каланчацький р-н 1 628,9 5 004,0 1 312,2
02 13 r 02307200000 Калинівський р-н 15 517,2 76 345,3 22 788,7
09 11 r 09306200000 Калуський р-н 35 814,7 80 180,7 29 045,5
22 14 r 22308200000 Кам’янець-Подiльський р-н 24 007,7 60 735,7 27 142,8
08 13 r 08308200000 Кам’янсько-Дніпровський р-н 14 390,7 37 972,2 11 546,1
03 08 r 03304200000 Камінь-Каширський р-н 50 308,6 179 799,4 36 954,9
13 17 r 13308200000 Кам’янка-Бузький р-н 86 232,5 28 808,1
23 12 r 23306200000 Кам’янський р-н 1 260,8 40 862,2 16 926,1
23 13 r 23307200000 Канiвський р-н 20 106,8 35 895,6 11 871,6
16 12 r 16307200000 Карлівський р-н 52 978,9 20 615,9
23 14 r 23308200000 Катеринопiльський р-н 2 242,7 24 615,2 9 005,8
21 15 r 21312200000 Каховський р-н 11 228,0 50 186,0 15 738,9
20 22 r 20315200000 Кегичівський р-н 1 698,9 37 191,9 12 474,6
24 07 r 24305200000 Кельменецький р-н 28 538,9 63 506,4 24 796,1
10 23 r 10313200000 Києво-Святошинський р-н 280 842,6 308 924,4 104 548,4
03 09 r 03305200000 Ківерцівський р-н 31 208,1 147 055,2 37 334,5
15 18 r 15311200000 Кілійський р-н 27 466,5 84 932,2 30 748,2
11 12 r 11308200000 Кіровоградський р-н 5 850,1 57 725,3 18 852,7
24 08 r 24306200000 Кіцманський р-н 49 187,2 124 082,8 41 149,9
16 13 r 16308200000 Кобеляцький р-н 1 408,3 74 138,2 25 755,3
03 10 r 03306200000 Ковельський р-н 7 079,0 23 975,2 5 661,9
15 19 r 15312200000 Кодимський р-н 17 705,0 45 227,7 17 536,5
25 10 r 25307200000 Козелецький р-н 3 914,6 13 247,3 5 765,4
16 14 r 16309200000 Козельщинський р-н 371,3 31 306,1 11 828,2
19 09 r 19308200000 Козівський р-н 20 372,1 54 823,1 20 109,2
02 14 r 02308200000 Козятинський р-н 10 879,0 80 616,7 24 268,3
20 23 r 20316200000 Коломацький р-н 13 211,7 4 360,2
09 12 r 09307200000 Коломийський р-н 42 095,1 110 932,5 32 664,5
11 13 r 11309200000 Компаніївський р-н 2 210,6 31 350,1 9 195,7
18 12 r 18305200000 Конотопський р-н 3 018,6 40 511,5 18 040,4
17 13 r 17309200000 Корецький р-н 21 814,4 73 858,2 20 105,9
25 11 r 25308200000 Коропський р-н 4 829,1 12 394,9 4 425,0
06 13 r 06309200000 Коростенський р-н 3 454,3 39 355,4 10 608,9
06 14 r 06310200000 Коростишівський р-н 5 437,6 23 932,1 6 526,8
23 15 r 23309200000 Корсунь-Шевченкiвський р-н 3 102,7 37 541,0 16 467,2
25 12 r 25309200000 Корюківський р-н 4 430,2 21 342,0 5 649,6
09 13 r 09308200000 Косівський р-н 60 259,1 184 258,3 53 607,5
17 14 r 17310200000 Костопiльський р-н 25 193,5 105 644,6 32 620,7
05 35 r 05307200000 Костянтинівський р-н 2 197,4 25 317,2 5 221,4
16 15 r 16326200000 Котелевський р-н 32 641,4 11 787,9
22 15 r 22309200000 Красилiвський р-н 6 775,6 92 421,8 31 709,5
20 24 r 20317200000 Красноградський р-н 25 367,7 63 315,9 26 915,1
20 25 r 20318200000 Краснокутський р-н 5 121,4 48 149,2 17 107,6
18 13 r 18306200000 Краснопільський р-н 3 662,9 43 475,3 14 434,4
19 10 r 19309200000 Кременецький р-н 23 306,4 91 788,0 20 847,3
16 16 r 16310200000 Кременчуцький р-н 13 287,7 28 780,2 11 213,8
12 19 r 12305200000 Кремінський р-н 14 758,6 51 352,3 24 528,4
14 18 r 14313200000 Кривоозерський р-н 4 482,3 45 189,5 14 790,3
04 18 r 04305200000 Криворiзький р-н 9 927,1 72 724,8 27 420,8
02 15 r 02309200000 Крижопільський р-н 59 856,8 20 345,9
04 19 r 04306200000 Криничанський р-н 4 063,1 32 123,3 9 315,6
18 14 r 18307200000 Кролевецький р-н 17 874,0 52 376,1 23 410,8
25 13 r 25310200000 Куликівський р-н 5 540,6 27 818,0 10 722,2
20 26 r 20319200000 Куп’янський р-н 10 477,2 39 262,5 15 249,2
19 11 r 19310200000 Лановецький р-н 12 262,0 46 296,7 15 135,7
18 15 r 18308200000 Лебединський р-н 32 533,1 12 283,1
15 20 r 15313200000 Лиманський р-н 59 513,9 107 649,9 35 448,9
02 16 r 02310200000 Липовецький р-н 12 567,6 65 169,9 23 207,7
18 16 r 18309200000 Липоводолинський р-н 27 922,0 11 355,0
23 16 r 23310200000 Лисянський р-н 2 472,9 38 905,3 14 341,1
02 17 r 02311200000 Літинський р-н 14 953,0 66 703,4 21 847,9
20 27 r 20320200000 Лозівський р-н 5 414,1 44 330,9 17 567,6
03 11 r 03307200000 Локачинський р-н 12 508,0 48 808,1 13 291,8
16 17 r 16311200000 Лохвицький р-н 5 448,6 64 691,6 25 966,3
16 18 r 16312200000 Лубенський р-н 3 252,3 23 650,4 9 149,6
06 15 r 06311200000 Лугинський р-н 7 062,4 22 906,7 5 824,6
03 12 r 03308200000 Луцький р-н 40 399,3 106 128,9 27 238,3
06 16 r 06312200000 Любарський р-н 6 775,5 55 307,8 16 188,0
15 23 r 15316200000 Любашівський р-н 15 269,3 60 196,1 18 146,7
03 13 r 03309200000 Любешівський р-н 25 926,1 102 972,7 20 755,3
03 14 r 03310200000 Любомльський р-н 17 110,8 76 357,8 19 299,6
05 37 r 05309200000 Маp’їнський р-н 28 185,2 78 689,9 49 465,7
04 20 r 04307200000 Магдалинiвський р-н 1 488,9 67 010,4 20 392,8
10 24 r 10314200000 Макарiвський р-н 23 964,2 82 347,4 22 232,4
06 17 r 06313200000 Малинський р-н 174,4 35 667,5 8 521,9
11 14 r 11310200000 Маловисківський р-н 57 212,8 17 932,9
05 40 r 05312200000 Мангушський р-н 6 978,6 37 721,4 16 400,5
03 15 r 03311200000 Маневицький р-н 28 623,5 135 620,4 28 292,0
23 17 r 23311200000 Манькiвський р-н 1 908,4 49 353,7 16 837,7
12 21 r 12307200000 Марківський р-н 31 119,3 9 086,4
16 19 r 16313200000 Машівський р-н 30 392,8 34 466,5 11 806,0
04 21 r 04308200000 Межiвський р-н 1 382,0 43 790,3 11 973,3
08 15 r 08310200000 Мелітопольський р-н 97 079,4 29 507,7
25 14 r 25311200000 Менський р-н 7 884,1 16 164,6 6 687,7
13 18 r 13309200000 Миколаївський р-н (Львівська обл.) 32 304,7 106 424,5 32 711,5
14 19 r 14314200000 Миколаївський р-н (Миколаївська обл.) 7 285,1 28 115,6 8 584,6
15 24 r 15317200000 Миколаївський р-н (Одеська обл.) 7 388,5 36 770,2 9 549,2
16 20 r 16314200000 Миргородський р-н 16 391,4 40 412,1 17 135,4
10 25 r 10315200000 Миронiвський р-н 30 338,0 63 881,3 20 975,8
08 16 r 08311200000 Михайлівський р-н 10 729,6 46 313,8 17 427,0
07 11 r 07306200000 Міжгірський р-н 31 036,3 146 114,0 31 981,3
12 22 r 12308200000 Міловський р-н 6 398,6 26 438,4 9 352,2
17 15 r 17311200000 Млинiвський р-н 2 296,8 11 236,9 3 216,0
02 18 r 02312200000 Могилів-Подільський р-н 20 289,5 46 628,3 20 545,8
23 18 r 23312200000 Монастирищенський р-н 11 888,9 59 038,5 21 916,6
19 12 r 19311200000 Монастириський р-н 14 039,8 39 348,2 14 155,3
13 19 r 13310200000 Мостиський р-н 14 564,8 34 851,2 11 168,4
07 12 r 07307200000 Мукачівський р-н 73 955,3 205 479,3 58 759,1
02 19 r 02313200000 Мурованокуриловецький р-н 10 080,9 42 683,7 15 804,5
04 22 r 04309200000 Нiкопольський р-н 7 254,5 64 909,4 22 835,4
09 14 r 09309200000 Надвірнянський р-н 56 127,9 252 482,6 83 279,4
18 17 r 18310200000 Недригайлівський р-н 2 573,3 11 727,2 6 477,6
02 20 r 02314200000 Немирівський р-н 10 627,8 30 363,3 13 482,3
21 16 r 21313200000 Нижньосірогозький р-н 5 467,3 31 374,9 9 475,9
05 33 r 05305200000 Нікольський р-н 8 954,3 48 111,7 17 299,2
25 15 r 25312200000 Ніжинський р-н 9 018,7 26 230,9 10 870,4
11 15 r 11311200000 Новгородківський р-н 29 342,7 9 431,7
25 16 r 25313200000 Новгород-Сіверський р-н 6 764,2 24 320,9 8 330,9
12 23 r 12309200000 Новоайдарський р-н 8 037,7 43 345,2 25 731,9
11 16 r 11312200000 Новоархангельський р-н 4 174,4 45 556,5 15 034,4
14 20 r 14315200000 Новобузький р-н 14 739,7 53 447,2 18 191,0
20 28 r 20321200000 Нововодолазький р-н 5 455,5 54 743,2 19 867,0
21 17 r 21314200000 Нововоронцовський р-н 11 874,2 40 640,3 12 656,4
06 19 r 06315200000 Новоград-Волинський р-н 16 049,2 71 233,9 19 873,9
08 17 r 08312200000 Новомиколаївський р-н 24 262,5 9 591,7
11 17 r 11313200000 Новомиргородський р-н 46 214,9 17 354,9
04 23 r 04310200000 Новомосковський р-н 51 681,2 125 406,4 44 021,1
14 21 r 14316200000 Новоодеський р-н 13 062,6 58 189,5 19 986,3
12 24 r 12310200000 Новопсковський р-н 9 306,2 46 249,6 13 305,9
16 21 r 16315200000 Новосанжарський р-н 11 936,8 63 093,9 20 917,9
24 09 r 24307200000 Новоселицький р-н 50 818,3 113 043,9 39 296,3
21 18 r 21315200000 Новотроїцький р-н 9 227,5 64 787,6 21 351,7
11 18 r 11314200000 Новоукраїнський р-н 2 459,9 39 110,7 12 427,4
22 17 r 22311200000 Новоушицький р-н 1 773,7 4 517,6 1 642,8
25 17 r 25314200000 Носівський р-н 6 993,8 1 956,8
10 26 r 10316200000 Обухiвський р-н 7 561,5 64 830,5 21 793,5
15 25 r 15318200000 Овідіопольський р-н 3 541,2 129 530,5 48 027,7
06 20 r 06316200000 Овруцький р-н 17 978,2 108 479,6 34 430,9
15 22 r 15315200000 Окнянський р-н 7 756,8 44 504,1 11 743,1
06 21 r 06317200000 Олевський р-н 10 056,9 5 239,0 947,5
05 39 r 05311200000 Олександрівський р-н (Донецька обл.) 5 864,4 32 371,9 11 237,2
11 19 r 11315200000 Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.) 50 148,7 16 967,3
11 20 r 11316200000 Олександрійський р-н 379,6 60 016,2 21 483,2
21 20 r 21317200000 Олешківський р-н 25 977,1 88 743,6 30 916,7
11 21 r 11317200000 Онуфріївський р-н 4 311,6 31 256,6 11 074,3
02 21 r 02315200000 Оратівський р-н 3 816,7 29 779,9 10 754,9
16 22 r 16317200000 Оржицький р-н 43 960,1 14 625,6
17 16 r 17312200000 Острозький р-н 20 374,7 62 883,9 17 125,6
18 18 r 18311200000 Охтирський р-н 1 541,0 32 256,2 12 691,6
14 22 r 14317200000 Очаківський р-н 1 837,9 9 520,5 2 239,4
04 24 r 04311200000 Павлоградський р-н 14 198,8 26 057,5 8 084,1
14 23 r 14318200000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.) 3 411,3 52 845,1 15 753,8
20 29 r 20322200000 Первомайський р-н (Харківська обл.) 24 312,5 9 849,5
13 20 r 13311200000 Перемишлянський р-н 15 206,3 71 973,7 23 469,9
07 13 r 07308200000 Перечинський р-н 12 961,4 78 162,3 18 627,8
10 27 r 10317200000 Переяслав-Хмельницький р-н 15 528,4 50 210,2 17 196,2
04 25 r 04312200000 Петрикiвський р-н 43 453,2 15 630,6
11 22 r 11318200000 Петрівський р-н 541,6 40 083,5 14 596,3
04 26 r 04313200000 Петропавлiвський р-н 3 458,5 56 079,0 16 279,4
20 30 r 20323200000 Печенізький р-н 2 903,7 12 862,2 6 195,1
16 23 r 16318200000 Пирятинський р-н 576,2 23 818,9 8 710,8
19 13 r 19312200000 Підволочиський р-н 360,7 1 921,3 576,0
19 14 r 19313200000 Підгаєцький р-н 10 886,1 36 173,5 11 173,8
02 22 r 02316200000 Піщанський р-н 6 237,7 28 836,5 10 599,4
02 23 r 02317200000 Погребищенський р-н 5 876,3 51 439,0 18 557,0
15 21 r 15314200000 Подільський р-н 16 678,8 49 895,1 15 895,3
04 27 r 04314200000 Покровський р-н (Дніпропетровська обл.) 1 143,6 13 786,7 5 451,2
05 36 r 05308200000 Покровський р-н (Донецька обл.) 4 077,5 40 563,4 18 994,2
10 28 r 10318200000 Полiський р-н 2 128,4 16 560,3 3 419,6
08 19 r 08314200000 Пологівський р-н 8 684,2 55 399,3 20 769,0
22 18 r 22312200000 Полонський р-н 2 234,6 7 480,0 2 075,1
16 24 r 16319200000 Полтавський р-н 17 367,9 90 130,5 40 422,7
12 26 r 12312200000 Попаснянський р-н 16 615,3 57 310,2 48 227,1
06 22 r 06318200000 Попільнянський р-н 821,8 7 025,6 2 196,6
08 20 r 08315200000 Приазовський р-н 9 119,6 46 182,9 13 963,6
25 18 r 25315200000 Прилуцький р-н 418,6 56 733,9 22 395,4
08 21 r 08316200000 Приморський р-н 6 024,5 31 648,1 9 393,1
06 25 r 06321200000 Пулинський р-н 14 732,5 47 840,3 13 573,2
13 21 r 13312200000 Пустомитівський р-н 27 670,5 176 822,7 63 235,1
18 19 r 18312200000 Путивльський р-н 12 209,1 31 512,3 16 704,9
24 10 r 24308200000 Путильський р-н 14 050,8 90 145,6 16 439,2
04 28 r 04315200000 П’ятихатський р-н 4 794,2 60 374,2 22 709,4
13 22 r 13313200000 Радехівський р-н 21 826,6 92 968,6 28 378,0
17 17 r 17313200000 Радивилiвський р-н 5 242,9 13 742,8 4 719,1
06 23 r 06319200000 Радомишльський р-н 4 070,2 51 848,7 18 787,2
03 16 r 03312200000 Ратнівський р-н 17 343,0 75 256,0 16 512,8
07 14 r 07309200000 Рахівський р-н 62 805,5 273 641,6 61 110,2
15 26 r 15319200000 Ренійський р-н 17 383,9 61 209,6 22 012,3
16 25 r 16320200000 Решетилівський р-н 31 515,0 9 058,3
17 18 r 17314200000 Рiвненський р-н 24 914,6 183 612,0 54 298,4
25 19 r 25316200000 Ріпкинський р-н 7 914,0 47 386,2 17 164,4
09 15 r 09310200000 Рогатинський р-н 19 700,0 65 753,7 24 899,6
03 17 r 03313200000 Рожищенський р-н 22 666,7 83 743,8 23 111,1
09 16 r 09311200000 Рожнятівський р-н 46 765,4 190 180,3 50 427,5
15 27 r 15320200000 Роздільнянський р-н 30 563,3 97 818,5 34 177,3
08 22 r 08317200000 Розівський р-н 611,9 16 827,7 5 416,3
17 19 r 17315200000 Рокитнiвський р-н 37 312,8 201 402,5 32 270,6
10 29 r 10319200000 Рокитнянський р-н 53 912,3 16 732,5
06 10 r 06306200000 Романівський р-н 9 477,9 43 748,8 13 437,8
18 20 r 18313200000 Роменський р-н 2 052,7 60 104,5 20 345,2
06 24 r 06320200000 Ружинський р-н 4 187,2 50 752,8 16 838,6
15 28 r 15321200000 Савранський р-н 9 256,9 34 702,6 11 285,9
13 23 r 13314200000 Самбірський р-н 24 562,3 61 619,7 19 571,8
15 29 r 15322200000 Саратський р-н 19 459,1 107 591,6 26 622,4
17 20 r 17316200000 Сарненський р-н 51 450,9 271 112,3 53 201,6
20 31 r 20324200000 Сахновщинський р-н 3 826,7 39 098,9 12 777,1
07 15 r 07310200000 Свалявський р-н 19 757,0 83 179,7 27 401,4
12 27 r 12313200000 Сватівський р-н 2 802,9 53 256,3 21 687,7
11 23 r 11319200000 Світловодський р-н 1 731,7 21 167,8 5 656,5
16 26 r 16321200000 Семенівський р-н (Полтавська обл.) 33 833,8 10 855,7
25 20 r 25317200000 Семенівський р-н (Чернігівська обл.) 4 794,5 33 897,5 10 923,1
18 21 r 18314200000 Середино-Будський р-н 5 029,8 17 371,2 6 985,6
04 29 r 04316200000 Синельникiвський р-н 10 189,3 79 042,2 20 995,8
21 19 r 21316200000 Скадовський р-н 26 558,9 78 865,1 28 469,8
10 30 r 10320200000 Сквирський р-н 61 809,4 22 955,3
13 24 r 13315200000 Сколівський р-н 6 532,2 130 989,5 31 264,1
22 19 r 22313200000 Славутський р-н 2 109,9 26 627,1 8 713,4
05 41 r 05313200000 Слов’янський р-н 7 640,7 39 894,2 12 773,8
23 19 r 23313200000 Смiлянський р-н 10 434,6 42 303,8 17 299,4
14 24 r 14319200000 Снігурівський р-н 13 301,6 78 754,5 23 933,1
09 17 r 09312200000 Снятинський р-н 46 147,1 118 672,9 38 562,8
13 25 r 13316200000 Сокальський р-н 3 369,7 155 800,5 54 984,8
24 11 r 24309200000 Сокирянський р-н 20 753,5 54 115,7 16 335,1
04 30 r 04317200000 Солонянський р-н 6 525,3 33 725,4 9 672,1
25 21 r 25318200000 Сосницький р-н 8 876,9 26 855,9 11 537,2
04 31 r 04318200000 Софiївський р-н 4 561,5 26 007,8 6 421,9
25 22 r 25319200000 Срібнянський р-н 729,6 18 387,7 6 860,6
10 31 r 10321200000 Ставищенський р-н 47 052,0 13 654,2
12 29 r 12315200000 Станично-Луганський р-н 32 098,2 50 797,6 29 956,6
12 30 r 12316200000 Старобільський р-н 9 080,1 66 362,0 22 752,6
03 18 r 03314200000 Старовижівський р-н 21 675,9 74 420,3 17 905,3
22 20 r 22314200000 Старокостянтинiвський р-н 7 200,0 59 617,4 17 844,1
13 26 r 13317200000 Старосамбірський р-н 48 137,0 138 037,8 42 597,2
24 12 r 24310200000 Сторожинецький р-н 26 767,0 65 049,5 17 141,2
13 27 r 13318200000 Стрийський р-н 15 564,2 98 716,7 34 571,7
18 22 r 18315200000 Сумський р-н 11 734,0 64 113,8 26 246,3
25 23 r 25320200000 Талалаївський р-н 20 782,6 7 989,0
23 20 r 23314200000 Тальнiвський р-н 2 443,3 31 833,7 10 995,3
10 32 r 10322200000 Таращанський р-н 50 805,9 17 138,3
15 30 r 15323200000 Тарутинський р-н 22 541,4 87 650,9 24 236,2
15 31 r 15324200000 Татарбунарський р-н 21 645,1 79 105,5 21 282,1
22 22 r 22316200000 Теофiпольський р-н 6 340,7 52 947,5 16 381,9
02 24 r 02318200000 Теплицький р-н 6 862,6 48 556,9 17 376,8
19 15 r 19314200000 Теребовлянський р-н 10 738,4 21 892,9 8 884,2
19 16 r 19315200000 Тернопільський р-н 20 611,9 62 047,2 29 974,0
10 33 r 10323200000 Тетiївський р-н 7 937,2 61 367,2 19 412,1
02 25 r 02319200000 Тиврівський р-н 9 537,5 75 732,4 25 685,1
09 18 r 09313200000 Тисменицький р-н 44 369,8 139 688,7 49 285,2
09 19 r 09314200000 Тлумацький р-н 26 003,6 52 420,7 17 603,6
08 23 r 08318200000 Токмацький р-н 4 171,2 34 504,1 11 836,3
04 32 r 04319200000 Томакiвський р-н 1 834,9 13 196,0 4 131,6
02 26 r 02320200000 Томашпільський р-н 7 459,8 32 146,5 10 690,2
12 31 r 12317200000 Троїцький р-н 593,5 35 208,5 12 222,2
02 27 r 02321200000 Тростянецький р-н (Вінницька обл.) 6 169,3 57 610,6 21 895,9
18 23 r 18316200000 Тростянецький р-н (Сумська обл.) 40 371,8 18 013,6
02 28 r 02322200000 Тульчинський р-н 17 461,3 43 086,9 18 254,5
03 19 r 03315200000 Турійський р-н 14 206,7 58 950,7 15 513,6
13 28 r 13319200000 Турківський р-н 35 871,6 130 552,2 34 558,2
07 16 r 07311200000 Тячівський р-н 117 646,7 352 497,1 84 616,2
07 17 r 07312200000 Ужгородський р-н 125 812,0 41 761,7
23 21 r 23315200000 Уманський р-н 76 600,6 26 221,7
11 25 r 11321200000 Устинівський р-н 26 516,3 7 880,0
10 34 r 10324200000 Фастiвський р-н 14 337,4 61 306,3 18 766,5
20 32 r 20325200000 Харківський р-н 63 685,2 163 621,5 84 301,2
22 23 r 22317200000 Хмельницький р-н 7 283,0 33 381,3 12 427,6
02 29 r 02323200000 Хмільницький р-н 9 528,1 60 452,1 20 069,4
16 27 r 16322200000 Хорольський р-н 2 496,1 39 704,6 15 994,2
06 09 r 06305200000 Хорошівський р-н 1 095,1 5 658,2 1 388,9
24 13 r 24311200000 Хотинський р-н 30 293,1 75 545,5 24 865,2
23 22 r 23316200000 Христинiвський р-н 1 567,9 57 438,1 21 300,2
07 18 r 07313200000 Хустський р-н 81 518,0 219 637,2 55 558,0
04 33 r 04320200000 Царичанський р-н 3 296,7 10 460,4 3 674,7
21 21 r 21318200000 Чаплинський р-н 403,4 1 530,1
22 24 r 22318200000 Чемеровецький р-н 7 194,3 24 741,1 9 331,9
23 23 r 23317200000 Черкаський р-н 23 421,5 114 861,8 40 529,8
02 30 r 02324200000 Чернівецький р-н 8 865,9 33 993,3 11 336,0
25 24 r 25321200000 Чернігівський р-н (Чернігівська обл.) 13 524,6 58 576,5 20 943,6
06 26 r 06322200000 Черняхівський р-н 11 420,9 42 698,2 13 719,5
02 31 r 02325200000 Чечельницький р-н 10 860,1 37 133,5 12 991,2
23 24 r 23318200000 Чигиринський р-н 4 871,2 46 088,7 16 596,2
23 25 r 23319200000 Чорнобаївський р-н 76 076,1 24 946,7
16 28 r 16323200000 Чорнухинський р-н 245,7 20 196,1 6 924,1
19 17 r 19316200000 Чортківський р-н 19 280,2 52 177,2 19 423,4
20 33 r 20326200000 Чугуївський р-н 12 521,0 48 225,3 21 480,4
06 27 r 06323200000 Чуднівський р-н 7 231,9 53 590,0 19 378,9
16 29 r 16324200000 Чутівський р-н 31 050,6 10 565,9
02 32 r 02326200000 Шаргородський р-н 26 723,2 92 932,4 30 332,5
03 20 r 03316200000 Шацький р-н 5 805,2 22 496,4 4 832,9
20 34 r 20327200000 Шевченківський р-н 2 208,2 31 331,2 12 367,7
22 25 r 22319200000 Шепетiвський р-н 6 042,2 28 010,5 7 965,8
04 34 r 04321200000 Широкiвський р-н 6 550,9 34 516,5 12 662,3
15 33 r 15326200000 Ширяївський р-н 9 492,2 35 457,1 9 158,7
16 30 r 16325200000 Шишацький р-н 4 628,3 7 823,0 3 180,1
18 24 r 18317200000 Шосткинський р-н 11 194,3 28 962,2 12 772,1
23 26 r 23320200000 Шполянський р-н 11 632,1 69 861,9 26 510,7
19 18 r 19317200000 Шумський р-н 5 410,7 17 784,3 5 118,8
04 35 r 04322200000 Юр’ївський р-н 23 639,1 6 426,3
13 29 r 13320200000 Яворівський р-н 231 701,1 73 155,2
10 35 r 10325200000 Яготинський р-н 2 571,4 54 384,1 20 131,2
08 25 r 08320200000 Якимівський р-н 15 313,5 58 578,2 20 156,0
02 33 r 02327200000 Ямпільський р-н (Вінницька обл.) 16 426,7 64 886,9 24 755,0
18 25 r 18318200000 Ямпільський р-н (Сумська обл.) 7 118,4 24 070,7 10 901,6
22 26 r 22320200000 Ярмолинецький р-н 4 893,2 54 571,6 18 553,6
05 45 r 05317200000 Ясинуватcький р-н 21 038,9 24 253,7 16 358,5
04 36 g 04501000000 отг м. Апостолове 2 925,4 41 285,2 14 065,9
15 34 g 15501000000 отг м. Балта 10 329,0 51 280,3 19 278,4
02 38 g 02505000000 отг м. Бар 476,1 29 245,2 10 246,0
06 38 g 06511000000 отг м. Баранівка 11 408,5 33 537,9 13 967,4
25 32 g 25506000000 отг м. Батурин 267,1 6 126,9 2 608,4
14 26 g 14502000000 отг м. Баштанка 5 086,2 42 429,9 13 461,2
15 35 g 15502000000 отг м. Біляївка 26 519,5 8 074,6
11 26 g 11501000000 отг м. Бобринець 1 921,5 17 598,3 7 045,2
19 48 g 19527000000 отг м. Борщів 6 691,8 25 375,8 10 841,2
24 23 g 24511000000 отг м. Вашківці 9 557,2 22 200,8 6 844,0
24 24 g 24512000000 отг м. Вижниця 7 957,7 43 426,9 10 074,9
22 29 g 22503000000 отг м. Волочиськ 53 294,6 20 101,7
16 34 g 16502000000 отг м. Глобине 21 871,1 26 680,5 9 319,9
18 27 g 18502000000 отг м. Дружба 153,0 7 582,4 3 510,4
22 33 g 22507000000 отг м. Дунаївці 17 876,6 63 677,6 23 105,1
04 41 g 04506000000 отг м. Зеленодольськ 45 069,3 11 730,0
02 34 g 02503000000 отг м. Іллінці 2 998,3 31 893,7 10 950,0
02 32 g 02501000000 отг м. Калинівка 2 947,4 34 389,8 12 265,3
О8 43 g 08517000000 отг м. Кам’янка-Дніпровська 10 036,5 32 811,7 12 879,6
06 39 g 06512000000 отг м. Коростишів 13 782,2 49 658,4 17 685,4
25 33 g 25507000000 отг м. Корюківка 998,7 29 880,4 10 605,7
05 46 g 05501000000 отг м. Лиман 57 753,7 70 312,9 29 298,8
11 27 g 11502000000 отг м. Мала Виска 1 753,1 18 032,7 8 281,4
25 42 g 25517000000 отг м. Мена 8 392,9 40 915,8 15 539,4
20 36 g 20502000000 отг м. Мерефа 8 050,4 41 501,0 15 387,9
05 49 g 05504000000 отг м. Миколаївка 3 385,0 15 495,0 10 572,8
13 44 g 13517000000 отг м. Мостиська 2 379,3 41 909,8 12 827,2
02 39 g 02506000000 отг м. Немирів 23 231,2 9 420,0
13 38 g 13511000000 отг м. Новий Калинів 836,1 11 458,9 4 363,1
11 28 g 11503000000 отг м. Новоукраїнка 28 945,3 11 693,4
25 34 g 25508000000 отг м. Носівка 6 048,0 36 371,7 12 313,3
06 40 g 06513000000 отг м. Олевськ 20 313,2 82 984,8 19 887,5
О8 44 g 08518000000 отг м. Оріхів 4 168,1 34 222,2 11 843,3
25 35 g 25509000000 отг м. Остер 3 931,4 9 466,9 4 822,6
16 39 g 16506000000 отг м. Пирятин 3 071,5 27 479,3 10 379,5
22 44 g 22517000000 отг м. Полонне 16 258,5 58 851,7 19 547,5
19 42 g 19521000000 отг м. Почаїв 6 116,9 17 367,6 5 594,4
08 33 g 08508000000 отг м. Приморськ 2 384,9 21 047,1 8 854,8
17 26 g 17506000000 отг м. Радивилів 4 039,5 32 628,9 9 525,3
19 44 g 19523000000 отг м. Скалат 7 194,3 24 319,6 8 596,9
25 36 g 25510000000 отг м. Сновськ 6 955,0 37 710,8 14 435,2
24 21 g 24509000000 отг м. Сокиряни 3 609,8 17 145,7 6 745,6
05 50 g 05505000000 отг м. Соледар 10 333,1 28 649,2 13 240,4
24 25 g 24513000000 отг м. Сторожинець 18 290,3 71 666,4 19 830,8
13 45 g 13518000000 отг м. Судова Вишня 8 926,2 19 258,1 6 483,0
13 43 g 13516000000 отг м. Ходорів 15 567,1 42 629,3 15 440,5
23 30 g 23504000000 отг м. Тальне 1 141,1 22 452,6 9 793,4
19 46 g 19525000000 отг м. Теребовля 13 417,3 40 538,8 18 080,1
09 25 g 09505000000 отг м. Тлумач 10 308,4 28 244,8 10 929,9
02 40 g 02507000000 отг м. Тульчин 361,1 35 462,8 12 919,6
07 19 g 07502000000 отг м. Тячів 303,1 42 298,2 11 306,0
03 25 g 03505000000 отг м. Устилуг 4 851,0 15 392,0 4 509,6
19 47 g 19526000000 отг м. Шумськ 12 428,1 46 479,3 12 555,9
21 24 g 21502000000 отг смт Асканія-Нова 3 654,5 11 982,5 3 376,3
04 52 g 04517000000 отг смт Аули 3 218,6 6 189,8 3 233,3
12 32 g 12501000000 отг смт Білокуракине 23 545,5 7 981,0
09 26 g 09506000000 отг смт Більшівці 4 837,8 10 975,5 3 850,8
04 53 g 04518000000 отг смт Божедарівка 1 736,8 10 482,9 3 572,5
06 41 g 06514000000 отг смт Брусилів 5 634,8 28 098,2 8 505,5
02 35 g 02504000000 отг смт Вапнярка 1 203,7 11 926,4 5 008,1
04 54 g 04519000000 отг смт Васильківка 7 319,2 26 523,7 9 983,4
16 52 g 16519000000 отг смт Велика Багачка 624,1 17 353,9 6 451,6
15 36 g 15503000000 отг смт Велика Михайлівка 4 407,0 26 506,9 7 418,2
13 50 g 13523000000 отг смт Великий Любінь 7 245,5 16 366,7 5 727,6
08 27 g 08502000000 отг смт Веселе 4 207,1 19 918,3 7 699,2
14 28 g 14504000000 отг смт Веселинове 4 322,2 23 939,7 7 112,8
04 55 g 04520000000 отг смт Вишневе 2 099,8 7 219,1 2 364,8
19 49 g 19528000000 отг смт Вишнівець 6 649,4 14 557,2 4 932,7
22 28 g 22502000000 отг смт Війтівці 3 786,9 11 136,9 4 735,6
02 41 g 02508000000 отг смт Вороновиця 4 083,8 11 086,4 4 712,5
14 29 g 14505000000 отг смт Воскресенське 9 190,8 16 725,3 6 653,3
24 16 g 24504000000 отг смт Глибока 3 112,7 19 690,0 6 333,3
13 32 g 13505000000 отг смт Гніздичів 3 078,8 10 833,5 3 872,1
03 22 g 03502000000 отг смт Голоби 5 110,6 14 036,9 4 482,4
25 37 g 25511000000 отг смт Гончарівське 15 618,0 7 327,6 2 921,8
06 42 g 06515000000 отг смт Городниця 4 225,1 14 342,6 4 558,5
19 50 g 19529000000 отг смт Гримайлів 820,6 4 814,2 1 674,9
19 26 g 19505000000 отг смт Гусятин 10 958,9 4 994,5
02 42 g 02509000000 отг смт Дашів 4 092,6 14 873,0 5 090,7
25 28 g 25502000000 отг смт Десна 20 153,8 18 077,0 5 905,7
06 43 g 06516000000 отг смт Довбиш 3 194,4 10 712,3 3 802,5
14 30 g 14506000000 отг смт Доманівка 2 838,7 14 676,6 4 944,9
13 34 g 13507000000 отг смт Дубляни 2 252,7 3 828,0 1 760,8
22 34 g 22508000000 отг смт Дунаївці 5 074,3 19 888,7 6 529,5
23 28 g 23502000000 отг смт Єрки 3 972,4 6 973,3 3 055,3
03 28 g 03508000000 отг смт Заболоття 7 881,8 20 743,9 5 544,1
19 27 g 19506000000 отг смт Заводське 5 454,4 2 681,1
19 51 g 19530000000 отг смт Залізці 4 786,8 11 047,0 3 927,5
15 42 g 15509000000 отг смт Затишшя 4 151,5 9 397,3 3 043,0
18 28 g 18503000000 отг смт Зноб-Новгородське 1 955,0 9 009,9 2 884,7
19 29 g 19508000000 отг смт Золотий Потік 9 072,5 20 965,8 6 371,8
06 31 g 06504000000 отг смт Іршанськ 11 916,8 4 475,5
21 25 g 21503000000 отг смт Каланчак 2 777,4 29 525,2 9 169,4
10 38 g 10501000000 отг смт Калита 2 275,2 18 509,1 6 218,7
18 29 g 18504000000 отг смт Кириківка 3 363,8 11 332,7 4 294,2
17 23 g 17503000000 отг смт Клесів 24 939,0 5 990,7
25 42 g 25518000000 отг смт Козелець 24 408,8 9 607,8
19 31 g 19510000000 отг смт Козлів 2 037,2 6 480,3 2 762,9
08 28 g 08503000000 отг смт Комиш-Зоря 659,0 12 092,6 3 914,7
08 33 g 08509000000 отг смт Комишуваха 9 436,6 22 259,5 7 936,1
06 37 g 06510000000 отг смт Корнин 2 929,0 10 599,9 3 105,6
25 38 g 25512000000 отг смт Короп 6 222,8 25 001,0 10 060,4
19 34 g 19513000000 отг смт Коропець 3 616,9 5 815,9 2 895,3
24 26 g 24514000000 отг смт Красноїльськ 9 957,4 23 147,5 6 380,7
04 56 g 04521000000 отг смт Кринички 16 363,6 5 400,3
22 37 g 22511000000 отг смт Летичів 6 611,2 34 325,3 12 236,8
04 57 g 04522000000 отг смт Лихівка 1 919,0 6 426,4 2 147,6
25 39 g 25513000000 отг смт Лосинівка 2 962,3 8 167,1 4 146,4
06 44 g 06517000000 отг смт Лугини 1 397,7 11 575,0 4 246,9
03 26 g 03506000000 отг смт Люблинець 3 498,9 9 778,6 3 798,7
13 51 g 13524000000 отг смт Магерів 5 900,0 13 255,8 4 111,0
22 40 g 22514000000 отг смт Меджибіж 1 404,2 13 492,6 5 035,8
19 36 g 19515000000 отг смт Мельниця-Подільська 13 016,3 30 229,7 9 631,7
18 30 g 18505000000 отг смт Миколаївка 1 615,8 15 048,5 6 358,8
19 37 g 19516000000 отг смт Микулинці 4 222,9 12 049,5 4 729,2
21 26 g 21504000000 отг смт Мирне 1 078,1 7 059,8 2 354,6
06 45 g 06518000000 отг смт Миропіль 1 169,3 8 689,9 3 616,8
25 40 g 25514000000 отг смт Михайло-Коцюбинське 234,1 12 572,5 5 275,1
17 35 g 17515000000 отг смт Млинів 7 120,2 34 828,7 11 048,1
22 41 g 22515000000 отг смт Наркевичі 1 082,8 9 879,5 3 920,9
06 32 g 06505000000 отг смт Народичі 2 697,6 22 809,3 5 800,0
18 31 g 18506000000 отг смт Недригайлів 13 125,7 5 450,7
13 46 g 13519000000 отг смт Нижанковичі 1 934,1 3 912,2 1 524,9
06 33 g 06506000000 отг смт Нова Борова 5 553,0 14 405,3 5 169,3
22 43 g 22516000000 отг смт Нова Ушиця 13 647,4 40 409,1 16 207,5
13 40 g 13513000000 отг смт Нові Стрілища 2 055,8 5 618,8 1 620,7
04 46 g 04512000000 отг смт Новопокровка 2 314,7 6 754,5 2 593,0
12 33 g 12502000000 отг смт Новопсков 16 131,8 7 360,2
14 27 g 14503000000 отг смт Олександрівка 5 946,7 16 928,8 5 616,2
14 31 g 14507000000 отг смт Ольшанське 1 137,4 7 562,1 3 570,1
02 43 g 02510000000 отг смт Оратів 439,2 9 575,6 2 402,7
25 31 g 25505000000 отг смт Парафіївка 138,2 9 545,6 3 549,5
09 22 g 09502000000 отг смт Печеніжин 15 421,5 37 591,5 10 499,2
19 41 g 19520000000 отг смт Підволочиськ 6 504,4 31 005,9 11 816,9
10 39 g 10502000000 отг смт Пісківка 216,5 13 954,5 4 836,2
04 58 g 04523000000 отг смт Покровське 2 193,2 28 217,5 10 437,0
22 45 g 22518000000 отг смт Понінка 2 612,3 11 819,3 5 005,7
06 46 g 06519000000 отг смт Попільня 28 344,6 9 045,0
16 48 g 16515000000 отг смт Решетилівка 15 400,6 6 736,3
20 38 g 20504000000 отг смт Рогань 5 919,4 17 764,3 8 485,1
04 59 g 04524000000 отг смт Роздори 545,1 5 759,4 1 964,8
22 47 g 22520000000 отг смт Сатанів 2 881,4 12 824,6 4 907,7
16 43 g 16510000000 отг смт Семенівка 1 425,6 10 993,5 4 480,3
02 44 g 02511000000 отг смт Ситківці 1 796,3 4 106,5 1 721,2
19 43 g 19522000000 отг смт Скала-Подільська 5 701,9 13 634,7 5 799,4
16 46 g 16513000000 отг смт Скороходове 1 375,5 9 562,0 3 220,6
04 50 g 04515000000 отг смт Слобожанське 96 183,5 21 066,7 8 609,5
17 31 g 17511000000 отг смт Смига 1 250,4 17 181,6 4 639,4
04 48 g 04513000000 отг смт Солоне 22 186,8 8 500,5
04 60 g 04525000000 отг смт Софіївка 13 113,0 5 055,4
22 49 g 22521000000 отг смт Стара Синява 7 219,2 33 795,1 12 526,0
20 22 g 20501000000 отг смт Старий Салтів 2 776,6 12 504,2 4 902,9
23 31 g 23505000000 отг смт Стеблів 365,3 9 708,8 4 260,2
04 61 g 04526000000 отг смт Томаківка 2 409,4 30 448,5 9 057,4
02 45 g 02512000000 отг смт Томашпіль 6 699,5 14 002,8 4 584,5
06 47 g 06520000000 отг смт Хорошів 9 221,1 29 909,7 9 820,6
18 32 g 18507000000 отг смт Хотінь 1 402,4 7 809,4 3 366,7
04 62 g 04527000000 отг смт Царичанка 4 609,8 23 594,4 9 263,8
21 27 g 21505000000 отг смт Чаплинка 4 731,0 33 235,4 9 566,6
22 51 g 22523000000 отг смт Чемерівці 3 387,6 31 660,3 13 974,5
06 36 g 06509000000 отг смт Червоне 2 481,0 9 406,4 3 529,0
05 48 g 05503000000 отг смт Черкаське 6 242,4 14 429,4 5 650,1
20 37 g 20503000000 отг смт Чкаловське 1 975,1 19 087,5 6 986,9
06 48 g 06521000000 отг смт Чоповичі 3 320,0 8 251,2 2 870,3
22 50 g 22522000000 отг смт Чорний Острів 6 156,6 19 407,6 7 668,8
18 33 g 18508000000 отг смт Шалигине 64,5 5 303,9 2 604,8
03 27 g 03507000000 отг смт Шацьк 4 733,0 16 680,0 5 130,3
15 43 g 15510000000 отг смт Ширяєве 4 910,5 23 296,2 6 621,6
16 45 g 16512000000 отг смт Шишаки 10 627,2 27 701,7 9 084,4
02 46 g 02513000000 отг смт Шпиків 3 030,5 6 564,3 2 715,7
14 32 g 14508000000 отг с-ще Весняне 945,8 4 950,6 2 055,6
21 28 g 21506000000 отг с-ще Зелений Під 790,4 8 622,1 2 679,2
14 33 g 14509000000 отг с-ще Кам’яний Міст 1 435,7 8 532,4 2 366,2
04 51 g 04516000000 отг с-ще Мирове 1 934,9 7 143,4 2 088,7
04 39 g 04504000000 отг с-ще Святовасилівка 1 043,8 10 465,5 2 600,3
О8 49 g 08520000000 отг с-ще Чернігівка 3 281,0 35 175,3 10 379,2
06 49 g 06522000000 отг с. Андрушки 1 049,4 8 816,0 2 276,1
17 21 g 17501000000 отг с. Бабин 2 542,9 9 168,7 1 984,3
13 28 g 13501000000 отг с. Бабина 3 493,9 9 020,7 2 442,7
02 47 g 02514000000 отг с. Бабчинці 1 604,2 4 698,0 1 914,5
19 22 g 19501000000 отг с. Байківці 17 055,2 6 925,5 3 417,9
06 50 g 06523000000 отг с. Бараші 3 720,6 6 464,7 2 692,1
18 34 g 18509000000 отг с. Бездрик 2 398,0 6 407,4 2 173,6
18 26 g 18501000000 отг с. Береза 1 360,6 8 930,5 3 345,0
22 27 g 22501000000 отг с. Берездів 4 718,1 19 848,0 5 450,7
08 26 g 08501000000 отг с. Берестове 1 504,7 8 322,6 2 863,4
08 35 g 08510000000 отг с. Біленьке 5 944,3 20 072,5 6 092,2
09 24 g 09504000000 отг с. Білоберізка 2 030,8 6 586,3 1 609,5
19 23 g 19502000000 отг с. Білобожниця 2 781,5 6 298,9 2 314,9
23 27 g 23501000000 отг с. Білозір’я 4 203,2 15 066,6 5 465,4
06 51 g 06524000000 отг с. Білокоровичі 2 853,5 9 610,0 3 502,6
16 33 g 16501000000 отг с. Білоцерківка 4 985,0 8 460,4 2 283,5
19 52 g 19531000000 отг с. Більче-Золоте 2 547,8 6 423,2 2 307,4
13 29 g 13502000000 отг с. Бісковичі 3 563,7 12 241,8 3 289,4
14 34 g 14510000000 отг с. Благодатне 4 879,8 14 024,9 3 429,2
04 37 g 04502000000 отг с. Богданівка 33 550,6 11 929,5 4 258,2
17 39 g 17519000000 отг с. Бокійма 3 190,3 12 185,5 3 318,3
17 36 g 17516000000 отг с. Боремель 2 516,1 8 735,9 1 971,2
18 35 g 18510000000 отг с. Боромля 10 559,0 3 318,2
19 53 g 19532000000 отг с. Борсуки 2 447,6 7 976,8 2 693,1
08 36 g 08511000000 отг с. Ботієве 734,3 4 744,9 1 316,1
17 22 g 17502000000 отг с. Бугрин 3 437,1 10 046,2 2 577,6
14 35 g 14511000000 отг с. Бузьке 259,0 7 273,8 1 917,2
04 40 g 04505000000 отг с. Вакулове 1 078,8 6 610,4 1 898,7
04 63 g 04528000000 отг с. Варварівка 5 855,0 1 513,0
19 24 g 19503000000 отг с. Васильківці 2 688,7 13 405,8 3 705,1
24 13 g 24501000000 отг с. Вашківці 3 450,1 11 822,1 2 952,9
11 29 g 11504000000 отг с. Велика Андрусівка 1 387,6 6 407,3 1 977,8
О8 45 g 08519000000 отг с. Велика Білозерка 461,4 17 938,2 4 809,3
24 14 g 24502000000 отг с. Великий Кучурів 12 810,3 24 903,4 7 976,3
19 25 g 19504000000 отг с. Великі Гаї 4 039,9 18 446,4 6 640,3
19 54 g 19533000000 отг с. Великі Дедеркали 562,5 7 667,6 2 281,3
21 29 g 21507000000 отг с. Великі Копані 5 988,4 19 135,8 4 219,4
16 49 g 16516000000 отг с. Великі Сорочинці 5,7 7 736,2 2 317,0
04 64 g 04529000000 отг с. Великомихайлівка 7 446,3 2 476,1
03 21 g 03501000000 отг с. Велицьк 3 338,0 10 778,7 2 360,7
04 38 g 04503000000 отг с. Вербки 43 139,9 14 840,6 4 680,7
25 27 g 25501000000 отг с. Вертіївка 89,0 7 624,0 2 527,3
09 21 g 09501000000 отг с. Верхня 9 033,6 19 171,2 6 363,5
21 36 g 21513000000 отг с. Виноградове 11 023,3 24 423,8 7 397,8
06 28 g 06501000000 отг с. Високе 955,1 5 527,9 1 503,1
17 32 g 17512000000 отг с. Висоцьк 2 831,8 11 039,7 2 662,8
09 27 g 09507000000 отг с. Витвиця 5 140,5 17 404,4 3 565,2
06 29 g 06502000000 отг с. Вишевичі 1 223,6 6 754,0 1 782,3
О3 38 g 03518000000 отг с. Вишнів 4 243,3 17 585,3 3 833,3
02 48 g 02515000000 отг с. Війтівці 838,5 7 714,5 2 397,6
06 52 g 06525000000 отг с. Вільськ 2 391,8 6 198,3 1 920,8
07 18 g 07501000000 отг с. Вільхівці 10 814,8 37 324,2 7 214,4
13 30 g 13503000000 отг с. Вільшаник 2 595,0 6 417,0 1 693,5
18 43 g 18515000000 отг с. Вільшанка 545,3 6 566,6 3 131,6
24 15 g 24503000000 отг с. Волока 4 008,9 10 092,7 3 608,4
13 31 g 13504000000 отг с. Воля-Баранецька 4 594,9 9 259,4 3 117,5
08 31 g 08506000000 отг с. Воскресенка 1 600,8 12 574,4 3 408,8
14 36 g 14512000000 отг с. Галицинове 26 995,5 17 644,6 4 593,8
11 31 g 11506000000 отг с. Ганнівка 1 812,2 4 682,3 1 067,9
22 30 g 22504000000 отг с. Ганнопіль 3 985,1 16 012,1 3 972,2
22 31 g 22505000000 отг с. Гвардійське 3 856,0 10 996,1 4 662,7
08 37 g 08512000000 отг с. Гірсівка 314,8 5 468,2 1 252,6
21 30 g 21508000000 отг с. Гладківка 3 795,1 12 286,0 3 068,0
06 53 g 06526000000 отг с. Горщик 774,8 7 627,9 1 856,1
13 33 g 13506000000 отг с. Грабовець 3 142,3 5 477,9 2 455,3
04 65 g 04530000000 отг с. Гречані Поди 2 043,3 7 199,7 2 200,6
21 31 g 21509000000 отг с. Григорівка 2 506,1 9 639,4 2 960,8
18 36 g 18511000000 отг с. Грунь 3 114,2 8 014,5 3 539,6
04 42 g 04507000000 отг с. Грушівка 4 771,1 12 901,5 3 964,6
22 52 g 22524000000 отг с. Гуків 1 109,3 4 666,7 1 764,8
22 32 g 22506000000 отг с. Гуменці 3 754,2 18 193,6 7 607,3
13 47 g 13520000000 отг с. Давидів 6 531,4 21 848,2 7 334,4
17 37 g 17517000000 отг с. Деражне 5 260,7 17 694,1 3 774,0
02 49 g 02516000000 отг с. Джулинка 2 977,7 11 112,1 3 348,0
08 32 g 08507000000 отг с. Долинське 47,8 8 297,1 3 549,7
03 29 g 03509000000 отг с. Дубове 539,0 16 681,9 2 141,1
06 30 g 06503000000 отг с. Дубрівка 2 838,9 10 292,8 2 419,6
13 48 g 13521000000 отг с. Жовтанці 2 663,5 19 716,0 5 029,9
О3 39 g 03519000000 отг с. Заброди 7 723,2 24 478,1 5 057,7
13 35 g 13508000000 отг с. Заболотці 1 383,6 5 281,6 1 550,0
О3 37 g 03517000000 отг с. Забороль 2 623,1 17 380,5 4 302,8
16 50 g 16517000000 отг с. Засулля 2 610,8 29 504,5 10 458,4
03 23 g 03503000000 отг с. Зимне 4 111,3 12 616,5 3 195,7
19 28 g 19507000000 отг с. Золотники 3 795,7 14 524,6 4 817,1
19 30 g 19509000000 отг с. Іванівка (Тернопільська обл.) 1 204,6 7 050,6 2 663,9
25 41 g 25515000000 отг с. Іванівка (Чернігівська обл.) 3 957,1 9 713,2 3 482,1
05 51 g 05506000000 отг с. Іллінівка 7 164,4 20 002,6 5 827,2
06 54 g 06527000000 отг с. Квітневе 9 140,1 2 610,5
22 35 g 22509000000 отг с. Китайгород 3 481,9 6 245,7 2 718,2
25 29 g 25503000000 отг с. Кіпті 1 604,3 6 398,2 2 110,1
16 35 g 16503000000 отг с. Клепачі 6 182,9 1 700,5
24 17 g 24505000000 отг с. Клішківці 5 685,6 14 279,8 4 283,5
03 30 g 03510000000 отг с Княгининок 1 849,5 10 855,2 4 535,8
14 37 g 14513000000 отг с. Коблеве 514,1 14 012,2 3 900,7
02 50 g 02517000000 отг с. Ковалівка 1 137,5 9 368,3 3 124,5
17 34 g 17514000000 отг с. Козин 5 307,0 12 740,4 4 499,0
22 36 g 22510000000 отг с. Колибаївка 3 498,5 5 599,3 2 927,7
19 32 g 19511000000 отг с. Колиндяни 3 648,1 7 642,8 2 775,0
19 33 g 19512000000 отг с. Колодне 1 343,3 5 371,3 1 679,5
О3 36 g 03516000000 отг с. Колодяжне 3 277,7 13 386,2 2 689,3
25 45 g 25519000000 отг с. Комарівка 58,1 7 845,3 2 736,2
15 44 g 15511000000 отг с. Конопляне 1 586,7 14 920,0 2 947,4
09 28 g 09508000000 отг с. Космач 7 555,4 25 258,0 4 930,4
19 55 g 19534000000 отг с. Коцюбинці 1 943,5 4 486,1 1 454,2
21 23 g 21501000000 отг с. Кочубеївка 1 471,7 5 945,7 1 869,1
06 55 g 06528000000 отг с. Краснопіль 1 026,0 9 737,6 2 009,2
15 37 g 15504000000 отг с. Красносілка 2 389,7 18 046,4 6 479,9
17 27 g 17507000000 отг с. Крупець 1 221,7 15 259,3 3 437,5
14 25 g 14501000000 отг с. Куцуруб 20 831,5 4 759,6
22 53 g 22525000000 отг с. Ленківці 431,0 13 636,4 4 070,3
03 31 g 03511000000 отг с. Литовеж 664,1 6 788,9 2 521,0
22 38 g 22512000000 отг с. Лісові Гринівці 1 448,6 9 935,3 4 715,4
17 30 g 17510000000 отг с. Локниця 4 591,9 14 870,5 2 995,1
19 35 g 19514000000 отг с. Лопушне 1 464,2 6 554,4 1 365,3
13 36 g 13509000000 отг с. Луки 3 193,3 7 218,8 2 149,1
04 43 g 04508000000 отг с. Ляшківка 839,0 4 719,6 1 336,5
22 39 g 22513000000 отг с. Маків 5 004,4 12 610,1 4 361,9
25 30 g 25504000000 отг с. Макіївка 321,4 3 103,3 975,6
08 38 g 08513000000 отг с. Мала Токмачка 646,2 7 059,2 1 929,0
04 66 g 04531000000 отг с. Маломихайлівка 2 249,3 9 633,9 2 650,3
24 18 g 24506000000 отг с. Мамалига 8 709,4 19 634,0 7 250,7
15 38 g 15505000000 отг с. Маразліївка 3 716,7 12 802,7 3 528,4
09 29 g 09509000000 отг с. Матеївці 5 419,7 13 548,4 3 962,7
02 51 g 02518000000 отг с. Мельниківці 1 066,9 3 016,8 914,5
18 37 g 18512000000 отг с. Миколаївка 6 204,3 7 162,7 2 643,9
17 24 g 17504000000 отг с. Миляч 4 460,5 25 805,1 3 737,2
17 29 g 17509000000 отг с. Мирогоща Друга 5 237,2 12 125,4 4 202,7
18 38 g 18513000000 отг с. Миропілля 2 511,5 8 928,1 2 783,9
14 38 g 14514000000 отг с. Михайлівка 593,9 7 694,7 1 720,2
13 37 g 13510000000 отг с. Міженець 2 039,8 3 525,3 1 432,5
04 47 g 04509000000 отг с. Могилів 416,9 7 228,3 2 258,8
23 29 g 23503000000 отг с. Мокра Калигірка 908,9 7 615,4 2 574,4
14 39 g 14515000000 отг с. Мостове 284,4 10 861,9 2 197,3
25 42 g 25516000000 отг с. Мрин 9 040,4 2 745,1
21 32 g 21510000000 отг с. Музиківка 2 466,5 8 436,4 2 259,5
О2 57 g 02522000000 отг с. Мурафа 5 206,8 19 985,2 3 893,4
23 32 g 23506000000 отг с. Набутів 1 272,1 7 904,8 4 157,5
24 19 g 24507000000 отг с. Недобоївці 6 194,8 12 366,6 4 251,0
16 36 g 16504000000 отг с. Недогарки 1 333,1 5 646,0 2 223,9
14 40 g 14516000000 отг с. Нечаяне 1 976,7 8 587,2 2 171,5
04 44 g 04510000000 отг с. Нива Трудова 3 704,7 9 561,8 2 976,4
09 30 g 09510000000 отг с. Нижній Вербіж 8 519,3 16 429,4 5 736,6
18 39 g 18514000000 отг с. Нижня Сироватка 3 920,4 9 387,3 3 669,3
16 44 g 16511000000 отг с. Нова Знам’янка 465,9 6 379,2 2 820,3
13 39 g 13512000000 отг с. Нове Місто 5 592,7 8 416,7 3 568,7
19 38 g 19517000000 отг с. Нове Село 2 198,3 6 732,3 2 184,5
16 47 g 16514000000 отг с. Новоаврамівка 122,3 4 454,8 1 680,8
04 67 g 04532000000 отг с. Новолатівка 1 077,7 6 569,2 1 674,1
04 45 g 04511000000 отг с. Новоолександрівка 12 689,2 6 621,2
04 68 g 04533000000 отг с. Новопавлівка 1 278,7 6 045,0 2 575,7
19 39 g 19518000000 отг с. Озерна 4 318,7 11 949,0 3 792,7
19 40 g 19519000000 отг с. Озеряни 1 816,8 4 776,2 1 606,5
05 47 g 05502000000 отг с. Октябрське 857,6 5 206,5 1 830,9
16 38 g 16505000000 отг с. Омельник 239,5 7 495,4 3 170,4
08 39 g 08514000000 отг с. Осипенко 2 254,2 18 894,4 4 720,1
08 40 g 08515000000 отг с. Остриківка 1 433,6 5 561,8 1 759,4
17 38 g 17518000000 отг с. Острожець 2 801,4 18 734,8 3 537,2
03 32 g 03512000000 отг с. Павлівка 4 084,7 15 455,3 3 345,8
17 25 g 17505000000 отг с. Підлозці 995,6 6 739,3 1 117,3
17 33 g 17513000000 отг с. Пісків 2 554,2 5 346,5 1 626,1
16 40 g 16507000000 отг с. Піщане 11 068,8 4 076,6
03 33 g 03513000000 отг с. Поворськ 2 542,6 9 326,9 2 627,5
16 41 g 16508000000 отг с. Покровська Багачка 4 872,4 1 596,1
07 20 g 07503000000 отг с. Поляна 4 560,3 17 698,3 4 491,8
03 34 g 03514000000 отг с. Поромів 4 699,3 7 864,7 1 934,3
06 34 g 06507000000 отг с. Потіївка 2 340,0 6 600,7 2 214,1
08 29 g 08504000000 отг с. Преображенка 2 551,7 9 348,5 3 444,3
14 41 g 14517000000 отг с. Прибужани 2 541,6 15 222,6 4 836,1
17 28 g 17508000000 отг с. Привільне 2 012,8 5 544,0 1 817,2
03 35 g 03515000000 отг с. Прилісне 2 152,0 20 051,0 3 363,1
16 42 g 16509000000 отг с. Пришиб 1 031,4 3 057,6 1 236,4
09 31 g 09511000000 отг с. П’ядики 8 876,4 19 395,4 5 748,4
02 52 g 02519000000 отг с. Райгород 1 100,0 4 754,3 1 367,7
15 39 g 15506000000 отг с. Розквіт 2 333,0 11 105,3 2 507,1
22 46 g 22519000000 отг с. Розсоша 2 009,9 8 088,6 3 051,2
23 36 g 23508000000 отг с. Ротмістрівка 1 814,6 5 970,8 2 377,6
24 20 g 24508000000 отг с. Рукшин 6 265,5 14 628,3 4 084,0
О3 40 g 03520000000 отг с. Самари 4 693,6 18 740,0 3 194,0
02 53 g 02520000000 отг с. Северинівка 2 110,5 7 262,6 2 235,2
23 35 g 23507000000 отг с. Селище 274,3 4 179,8 1 438,8
06 56 g 06529000000 отг с. Семенівка 867,2 9 683,7 2 896,9
16 51 g 16518000000 отг с. Сергіївка 5 930,1 1 835,6
19 45 g 19524000000 отг с. Скорики 6 841,1 2 374,2
08 30 g 08505000000 отг с. Смирнове 1 710,9 7 601,9 2 082,0
03 24 g 03504000000 отг с. Смолигів 487,2 4 688,8 1 113,6
11 30 g 11505000000 отг с. Соколівське 1 543,2 10 228,5 3 681,9
06 57 g 06530000000 отг с. Станишівка 1 037,0 12 514,8 7 874,8
09 23 g 09503000000 отг с. Старі Богородчани 5 269,4 10 359,3 3 562,5
02 33 g 02502000000 отг с. Студена 1 505,6 5 983,5 2 045,7
22 54 g 22526000000 отг с. Судилків 7 978,8 27 969,4 8 048,0
04 49 g 04514000000 отг с. Сурсько-Литовське 3 951,8 9 773,5 3 596,4
21 33 g 21511000000 отг с. Тавричанка 1 402,9 10 316,1 2 622,2
08 41 g 08516000000 отг с. Таврійське 2 642,7 8 013,5 2 684,5
24 27 g 24515000000 отг с. Тереблече 3 544,8 10 494,9 3 124,7
06 35 g 06508000000 отг с. Тетерівка 1 515,3 11 195,5 4 014,1
19 56 g 19535000000 отг с. Трибухівці 4 719,8 9 755,4 3 167,3
13 41 g 13514000000 отг с. Тростянець 4 720,7 15 213,9 4 801,7
15 40 g 15507000000 отг с. Тузли 1 584,6 5 190,9 1 518,8
24 22 g 24510000000 отг с. Усть-Путила 1 024,8 8 095,5 1 296,8
06 58 g 06531000000 отг с. Ушомир 16 394,8 15 510,1 3 951,7
02 54 g 02521000000 отг с. Хижинці 3 091,0 4 495,2 2 169,4
21 34 g 21512000000 отг с. Хрестівка 1 507,7 15 159,4 3 317,7
15 40 g 15508000000 отг с. Червоноармійське 455,7 6 263,2 1 345,5
19 57 g 19536000000 отг с. Чернихівці 1 555,1 3 737,0 1 319,3
06 59 g 06532000000 отг с. Чижівка 5 567,7 12 191,9 2 689,7
12 34 g 12503000000 отг с. Чмирівка 4 269,3 11 788,8 4 026,0
04 69 g 04534000000 отг с. Чкалове 1 297,9 6 011,7 1 796,0
14 42 g 14518000000 отг с. Чорноморка 1 697,9 8 840,3 2 185,9
24 28 g 24516000000 отг с. Чудей 9 985,4 31 601,7 6 614,7
13 42 g 13515000000 отг с. Чуква 2 505,2 7 233,9 1 926,2
14 43 g 14519000000 отг с. Шевченкове 3 644,9 19 633,0 6 251,2
13 49 g 13522000000 отг с. Шегині 3 269,0 11 748,6 3 217,8
02 v 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 29 845,7 217 397,8 1 052 000,2
03 v 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 70 200,2 196 674,4 670 865,3
04 v 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 553 836,9 519 251,8 2 138 668,3
05 v 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 71 499,2 269 441,5 1 312 861,5
06 v 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 43 241,0 186 026,1 823 942,8
07 v 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 139 678,1 118 408,3 808 123,1
08 v 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 330 801,5 424 171,3 1 193 322,5
09 v 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 145 720,1 182 496,9 928 787,2
10 v 10100000000 Обласний бюджет Київської області 167 476,4 136 483,5 1 142 261,9
11 v 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 27 557,8 146 380,4 646 683,2
12 v 12100000000 Обласний бюджет Луганської області 23 145,1 94 013,2 455 574,4
13 v 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1 457,7 368 248,0 1 654 428,1
14 v 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 8 227,0 220 238,8 758 282,7
15 v 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 24 413,7 268 981,3 1 596 295,6
16 v 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 63 963,8 215 529,9 936 802,4
17 v 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 101 671,1 227 387,6 738 328,3
18 v 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 3 724,4 144 021,2 741 651,7
19 v 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 124 459,8 155 670,4 685 740,5
20 v 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 8 385,9 332 416,0 1 769 578,8
21 v 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 88 008,8 167 641,6 683 617,0
22 v 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 77 785,5 199 345,4 859 269,8
23 v 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 13 008,1 185 798,9 846 725,1
24 v 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 136 854,7 95 424,9 579 810,2
25 v 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 35 459,1 126 252,7 704 648,6
26 v 26000000000 Бюджет міста Києва 2 768 323,4 3 704 604,8
ВСЬОГО 8 212 383,8 8 656 581,8 61 260 903,5 51 429 439,8

Витяг з додатку №7
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
(інші дотації та субвенції) з державного бюджету україни місцевим бюджетам на 2018 рік

тис. грн.

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Стабілізаційна дотація Додаткова дотація з державного бюджету на: Субвенції з державного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я придбання ангіографічного обладнання відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 718 641,6 40 983,8 777,6 5 655,5 109 078,2
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 642 597,2 11 538,0 26 825,6 509,0 3 701,7 328 540,1
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 961 455,1 83 248,4 1 579,4 11 487,6 493 207,7
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 722 930,3 50 393,8 956,1 6 954,0
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 647 064,4 11 538,0 31 967,5 606,5 4 411,3
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 725 310,7 32 438,9 615,5 4 476,3 605,0
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 667 990,7 44 827,0 850,5 6 185,8 674,4
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 741 604,5 35 560,7 674,7 4 907,1
10100000000 Обласний бюджет Київської області 613 707,6 44 697,7 848,0 6 167,9
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 551 593,9 11 538,0 24 887,7 472,2 3 434,3
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 513 039,7 18 137,0 344,1 2 502,8
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 909 998,4 23 079,0 65 302,4 1 239,0 9 011,2 2 324,2
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 583 482,5 29 639,0 562,3 4 090,0
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 861 925,3 23 079,0 61 501,0 1 166,8 8 486,7
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 561 948,4 11 538,0 36 769,7 697,6 5 073,9 272 103,2
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 673 808,3 11 538,0 29 964,6 568,5 4 134,9 370 399,6
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 586 629,3 28 463,9 540,0 3 927,8
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 680 244,3 27 295,6 517,9 3 766,6
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 915 819,0 11 538,0 69 610,2 1 320,7 9 605,7
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 644 217,4 11 538,0 27 204,3 516,1 3 754,0
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 670 536,9 11 538,0 33 121,6 628,4 4 570,5
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 632 997,0 11 538,0 31 728,5 602,0 4 378,3
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 677 508,8 23 402,4 444,0 3 229,4
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 594 948,7 26 631,2 505,3 3 674,9
26000000000 Бюджет міста Києва 75 397,5 1 430,4 10 404,1
17203100000 м. Вараш
02201100000 м. Вінниця 168 867,6
14202100000 м. Вознесенськ
04201100000 м. Днiпро
08203100000 м. Енергодар
04204100000 м. Жовтi Води
08201100000 м. Запоріжжя
04206100000 м. Марганець
22203100000 м. Нетiшин
04207100000 м. Нiкополь
17204100000 м. Острог
04210100000 м. Павлоград
22204100000 м. Славута
10209100000 м. Славутич
20201100000 м. Харків
25201100000 м. Чернігів
14205100000 м. Южноукраїнськ
14301200000 Арбузинський р-н
22301200000 Білогірський р-н
14305200000 Братський р-н
08302200000 Василівський р-н
08303200000 Великобілозерський р-н
21305200000 Верхньорогачицький р-н
14307200000 Вознесенський р-н
17302200000 Володимирецький р-н
17303200000 Гощанський р-н
14309200000 Доманівський р-н
08307200000 Запорізький р-н
17308200000 Здолбунівський р-н
22307200000 Ізяславський р-н
08308200000 Кам’янсько-Дніпровський р-н
17310200000 Костопільський р-н
03311200000 Маневицький р-н
04309200000 Нiкопольський р-н
17312200000 Острозький р-н
04311200000 Павлоградський р-н
14318200000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.)
17316200000 Сарненський р-н
22313200000 Славутський р-н
04319200000 Томаківський р-н
20325200000 Харківський р-н
22319200000 Шепетівський р-н
ВСЬОГО 1 700 000,0 16 500 000,0 150 000,0 1 000 000,0 18 972,6 137 992,3 1 000 000,0 1 745 800,0

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління

від 02.10.2017 р.

на проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на відповідність вимогам Конституції України та чинного законодавства України, вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

Загальні зауваження

 1. У законопроекті (зокрема у ст. 25, пунктах 3, 4, 5, 6, та 11 «Прикінцевих положень») продовжена багаторічна негативна практика призупинення законом про Державний бюджет України дії чинних актів законодавства, зміни правого регулювання відносин, ніж передбачено ними, що суперечить численним рішенням Конституційного Суду України. Зокрема, до них належать рішення від 9 липня 2007 р. № 6рп/2007, згідно з яким зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України шляхом внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано таким, що не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України, а також від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, в якому Конституційний Суд України визначив, що «законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони».

Відповідного змісту правова позиція була сформульована в рішенні Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 р. № 22-рп/2010, в якому з урахуванням правових позицій, висловлених у рішеннях від 9 липня 2007 р. № 6-рп/2007 та від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, визнані неконституційними положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», якими внесено зміни та доповнення до ряду законодавчих актів, а також встановлено правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України.

 1. Головне управління звертає увагу на те, що проект Державного бюджету України на 2018 рік містить положення, які можуть призвести до порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Йдеться, зокрема, про статті 16, 17 проекту. Оскільки також відповідно до п. 231 Розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України (далі – БК України) у випадку проведення в Україні антитерористичної операції, введення воєнного стану або надзвичайного стану Кабінету Міністрів України дозволяється не застосовувати норму ч. 2 ст. 18 Кодексу щодо розроблення Плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог, то такі ризики тільки посилюються, а відсутність орієнтованого плану дій та чітких заходів може поставити під сумнів визначені урядом пріоритети щодо середньострокового планування бюджетних показників на трирічний період та їх виконання.
 2. Положеннями статей 20-21 проекту передбачається надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл: резерву коштів освітньої субвенції і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами. Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 6 ст. 108 БК України розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 3. Низка статей проекту, на нашу думку, допускає можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів, що не відповідає вимогам статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Суперечливими з точки зору дотримання вимог цієї статті є, зокрема, положення статей 22-23, якими Кабінету Міністрів України надається право здійснювати розподіл бюджетних призначень та залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є надходження 2017 року в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та обсягу видатків, передбачених за бюджетною програмою «підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060).
 4. Як зазначено у доданих до проекту супровідних документах, розрахунки проекту Державного бюджету України на 2018 рік ґрунтуються на освітній, медичній та пенсійних реформах, задекларованих у поданих на розгляд Верховної Ради України проектах законів. У зв’язку з цим слід взяти до уваги, що неприйняття цих законопроектів або прийняття їх в іншій редакції, ніж та, на якій були здійснені розрахунки проекту Державного бюджету України, призведе до його розбалансування. Зважаючи на зазначене, вважаємо, що поданий проект може розглядатися тільки після прийняття Верховною Радою України рішення щодо законопроектів, на яких ґрунтуються розрахунки проекту Державного бюджету України на 2018 рік.

Щодо прогнозу макроекономічних показників на 2018 рік

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2018 рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі за трьома сценаріями, ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2014–2016 роках, поточної економічної ситуації, припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та оцінках перспектив розвитку економіки України у 2018–2020 роках (у цілому та за секторами економіки).

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2018 рік було обрано Сценарій 1 макроекономічного прогнозу. За цим сценарієм більш помірними вбачаються темпи адаптації бізнесу до нових умов, враховуючи збереження значних викликів та ризиків в економіці. Також становлення інноваційно-інвестиційної моделі є затратним процесом через зростання витрат товаровиробників та держави в цілому на проведення модернізації виробництва та підвищення його інноваційної складової, що в період трансформаційних процесів не дає можливості демонструвати високі темпи росту. Відповідно за цим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання валового внутрішнього продукту на рівні 3 відсотків, збільшення номінального ВВП до 3247,7 млрд. гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – на рівні 107,0 відсотків, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 109,0 відсотків. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 972,3 млрд. гривень, середньомісячна заробітна плата складе 8629 гривень та в реальному вимірі збільшиться на 10,9 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 726,6 млрд. гривень. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 7,3 відсотка та становитиме 54,4 млрд. дол. США, обсяг імпорту – на 8,0 відсотків і складе 61,8 млрд. дол. США.

При цьому визначається, що Сценарій 1 передбачає активне впровадження економічних і соціальних реформ, головним результатом яких буде стале економічне зростання, яке базуватиметься на розширенні, перш за все, інвестиційного попиту, зміцненні конкурентоспроможності української економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів та науково-технологічного потенціалу, що виглядає сумнівним з огляду на прогнозований рівень інфляції.

Враховуючи фактичну динаміку економічного розвитку в 2016 році, наявність негативних тенденцій подальшого спаду української економіки у період політико-економічної кризи та зовнішньої агресії, а також необхідність виконання значних за обсягом зовнішніх боргових зобов’язань, вважаємо, що за таких умов з метою мінімізації ризиків розрахунковою базою для показників державного бюджету на 2018 рік може бути Сценарій 3, який враховує нестійкість тенденцій світової економіки і передбачає дещо гірші зовнішні умови розвитку, ніж у сценаріях 1 і 2. Негативний вплив зовнішньої кон’юнктури послаблюватиме фінансові можливості впровадження реформ.

За цим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання валового внутрішнього продукту на рівні 1,2 відсотка, збільшення номінального ВВП до 3261,8 млрд. гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – на рівні 110,5 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,9 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за Сценарієм 3 прогнозується на рівні 918,6 млрд. гривень, середньомісячна заробітна плата складе 8374 гривень та в реальному вимірі збільшиться на 6,2 відсотка. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 4,1 відсотка та становитиме 52,7 млрд. дол. США, обсяг імпорту – на 4,5 відсотка і складе 59,7 млрд. дол. США.

Соціальний блок питань у проекті бюджету

 1. Підтримуючи пропозицію підвищення мінімальної заробітної плати, що слугуватиме подальшому наближенню мінімальної заробітної плати до розміру фактичного прожиткового мінімуму, пожвавленню на ринку праці через посилення матеріальної заінтересованості працівників найпростіших професій та збільшення продуктивності праці, зменшенню кількості отримувачів державної підтримки завдяки збільшенню їхніх доходів та виведенню частини заробітної плати з «тіні», водночас слід акцентувати увагу на необхідності відновлення міжпосадових співвідношень та приведення прожиткового мінімуму до фактичного його розміру. Крім того, доцільним було б, використовуючи досвід країн ЄС, установити законодавчу норму обов’язкового коригування основних державних соціальних стандартів і гарантій у сфері доходів відповідно до індексу інфляції у випадку підвищення споживчих цін більш як на 2 %[1].

Запропонований у статті 7 проекту розмір прожиткового мінімуму суттєво відрізняється від його реальних показників – вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Згідно з офіційною інформацією безпосередньо урядового органу Міністерства соціальної політики України, наданою відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах серпня 2017 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 2 953,74 грн (з урахуванням суми обов‘язкових платежів – 3 388,53 грн), для дітей віком до 6 років – 2 816, 82 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 423,71 грн, для працездатних осіб – 3 057,78 грн (з урахуванням суми обов‘язкових платежів – 3 798,48 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2 495,26 гривень[2]. Таким чином, Урядом пропонується закріпити значно нижчий розмір (1700 грн. на 1 січня та 1853 грн. на 1 грудня 2018 року) базового соціального стандарту, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його показників, що не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок високої цінової інфляції, девальвації національної валюти і зумовить зниження купівельної спроможності населення (й відповідно формування ВВП), погіршення рівня його життя та соціальної захищеності, створить передумови подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є основним, зазвичай єдиним, джерелом існування.

Такий підхід нівелює конституційні засади функціонування соціальної держави, у якій кожен громадянин України має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48 Конституції України). Це положення Основного Закону випливає із припису статті 25 Загальної декларації прав людини щодо забезпечення високої якості життя на засадах соціальної справедливості, досягнення гідного життєвого рівня.

Крім того, у статті 9 проекту закладено суперечливі пропозиції, закріплення яких призведе до неоднозначного розуміння і застосування й, відповідно, порушення прав незахищених верств населення на соціальну допомогу. Так, пропонується установити у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Проте у наступній частині цієї статті передбачається визначити, що «розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї». Таким чином, нівелюється вказане вище право непрацездатних осіб на призначення допомоги у розмірі 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

 1. Таким, що порушує принцип рівності, є дискримінаційним та потребує додаткового обґрунтування, вважаємо передбачене статтею 25 проекту виокремлення із загального кола посадових осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про державну службу», окремих посад державної служби для встановлення їм стимулюючої виплати. Додаткова стимулююча виплата держслужбовцям, які включені до складу команди фахівців з питань реформ (надбавка за виконання особливо важливої ​​роботи), має здійснюватися з метою посилення мотивації до високопрофесійної, результативної і високоякісної роботи.

У цьому зв’язку необхідно взяти до уваги, що напевно мова, у першу чергу, йде про використання коштів, що надійшли до держбюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ на оплату праці державних службовців (в травні місяці бюджет України вже отримав перший транш в розмірі 10 мільйонів євро за програмою «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні»[3]). За логікою, до посад фахівців з питань реформ мають належати посади в рамках організаційних структур державних органів (не тільки виконавчої гілки влади), до повноважень яких віднесено визначення основних завдань з підготовки та реалізації ключових національних реформ. В першу чергу, це стосується формування стратегії реформування країни, яке є прерогативою законодавчого органу. Зокрема, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики країни, схвалення відповідних програм діяльності Уряду та прийняття відповідних законодавчих актів за Конституцією України є функцією законодавчої гілки влади.

Тому невиправданим є запровадження особливих умов оплати праці лише для низки посадових осіб окремих органів виконавчої влади, зокрема, посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, державних секретарів міністерств, Голови Національного агентства з питань державної служби, його першого заступника та заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника, посад державної служби категорій «Б» і «В» у директоратах, генеральних департаментах, які утворюються в державних органах, а також в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Одночасно окремо слід наголосити, що такими змінами скасовується перехідна норма, якою було надано право керівникам державної служби протягом двох років з дня набрання чинності Законом про державну службу (тобто з 01.05.2016 р. по 01.05.2018 р.) у межах економії фонду оплати праці встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Такі стимулюючі виплати були передбачені як певна компенсація у зв’язку з відстроченням терміну набрання дії норми щодо визначення мінімального розміру посадового окладу найнижчої 9 групи у державних органах. Відтак, оплата праці державних службовців, посади яких не включено до зазначеного вище переліку, в 2018 році провадитиметься виходячи з розмірів посадових окладів, що не відповідають передбаченим Законом про державну службу, та без відповідної компенсації у вигляді стимулюючих виплат. Таке рішення суперечить завданням реформування державної служби, спрямованим на посилення професійної і мотивованої до змін діяльності посадовців держави, а отже є неприйнятним.

Разом з тим, вважаємо, що запроваджена останнім часом тенденція встановлення неспіврозмірних умов праці посадовців в державному секторі може стати дезінтегруючим фактором державного управління в цілому.

Загалом політика оплати праці має базуватися на системних (а не вибірково-точкових) принципах і стандартах і держава зобов’язана розробити й запровадити систему оплати праці в країні, яка відповідала б європейським стандартам.

Зауваження до окремих статей проекту
 1. Положення ст. 4 проекту, за змістом якого Міністерству фінансів України дозволяється вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), що «залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону», та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), визначених міжнародними договорами, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону, за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, не відповідає вимогам статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
 2. У ст. 6 проекту йдеться про надання Кабінетом Міністрів України державних гарантій за таким напрямом, як зміцнення конкурентних переваг українських підприємств, що, на наш погляд, потребує належного обґрунтування, зважаючи на ємний зміст поняття «конкурентні переваги».
 3. Згідно зі ст. 10 проекту до доходів загального фонду Державного бюджету України належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, із «врахуванням особливостей, визначених пунктами 17 та 171 та 431 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі…». У даному виразі потребує уточнення зазначене посилання на пункти 17 та 171 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Адже у чинній редакції цих пунктів йдеться про надходження до бюджету «нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року/2015 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум» з певних податків та зборів.
 4. У п. 4 ст. 13 проекту до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині кредитування віднесено повернення у сумі 6745,1 тис. грн. кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу, із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива. Заважимо, що зазначена сума коштів була спланована до повернення при плануванні держбюджету на 2017 рік. При цьому у супровідних документах не зазначено жодної інформації про суму такого кредиту, плановість його повернення чи причин неповернення, зокрема у 2017 році.
 5. У ст. 15 проекту передбачається, що в 2018 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47.824.000 тис. гривень. Слід зауважити, що згідно з частиною восьмою ст. 5-1 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку України.
 6. У ст. 18 проекту пропонується «дозволити Міністерству оборони України у 2018 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2018 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2017 році». Виходячи зі змісту цієї норми, законом про Державний бюджет України дозволяється здійснювати певну частину операцій із закупівлі за державні кошти без застосування процедур, які передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель», що не повною мірою узгоджується з основною метою цього Закону, яка полягає у створенні конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобіганні проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, забезпеченні раціонального та ефективного використання державних коштів. Крім того, у ч. 2 ст. 2 цього Закону визначено, що «умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону».
 7. У ст. 19 проекту пропонується надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до «7544562370 гривень» за ухваленими на користь юридичних осіб рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Така пропозиція потребує конкретизації. Зокрема, у проекті та поданих до нього документах відсутня інформація про структуру такої заборгованості. Звертаємо також увагу на те, що порівняно з минулорічними планами уряду сума заборгованості, що планується до реструктуризації, збільшується у 4,7 разів.

Крім того, пропозиція щодо надання права Кабінету Міністрів України встановлювати обсяг та порядок видачі фінансових казначейських векселів не узгоджується з вимогами п. 1 частини 2 ст. 92 Конституції України, згідно з якими виключно законами України встановлюються порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.

 1. У ст. 20 проекту, за якою Кабінету Міністрів України передбачається надати право «здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами», доцільно уточнити, між якими місцевими бюджетами передбачається здійснювати перерозподіл відповідних субвенцій.
 2. Вважаємо, що положення ст. 24 проекту, якими доручається Кабінету Міністрів України «забезпечити передачу з державної у комунальну власність відповідних вищих начальних закладів І-ІІ рівня акредитації», не є предметом регулювання закону про Держбюджет України.

Крім того, відповідно до вимог законодавчої техніки доручення Кабінету Міністрів України повинні розміщуватися не в основному тексті закону, а в його прикінцевих положеннях.

До «Прикінцевих положень» проекту

 1. Не є предметом регулювання закону про Держбюджет України питання встановлення порядку здійснення нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення та порядку затвердження технічної документації (п. 7).
 2. У п. 8 розділу пропонується доручити Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий термін Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом. Звертаємо увагу, що відповідно до статті 4 Закону України «Про приватизацію державного майна» приватизація в Україні здійснюється відповідно до Державної програми приватизації, яка розробляється Фондом державного майна України, затверджується законом України строком на три роки і діє до завершення її виконання. При цьому Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації. На даний час є чинним Закон України «Про Державну програму приватизації», яким була затверджена Державна програма приватизації на 2012-2014 роки. Водночас Кабінет Міністрів України відповідно до абзацу четвертого п. 1 частини 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» забезпечує розроблення і виконання державних програм приватизації; подає Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Виходячи з наведеного, пункт 8 доцільно доповнити словами «на виконання Державної програми приватизації».
 3. За змістом п. 12 розділу пункт 74 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України застосовується в порядку, встановленому ст. ст. 10 та 11 цього Закону. Звертаємо увагу на те, що такий пункт відсутній у чинних положення БК України. Принагідно зауважимо, що відповідно до ч. 5 ст. 4 БК України «зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Перший заступник керівника Головного управління С.О. Гудзинський

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету з питань бюджету

від 19.10.2017 р.

Щодо розгляду законопроекту за реєстр. № 7000 від 15.09.2017 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 18-19 жовтня 2017 року (протокол № 118) розглянув питання щодо підготовки до першого читання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 р.), поданого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 96 Конституції України, статті 37 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), статті 29 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та статті 153 Регламенту Верховної Ради України Кабінет Міністрів України 15 вересня п.р. подав до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2018 рік за реєстр. № 7000 (далі – законопроект).

Зважаючи на спеціальну регламентну процедуру, визначену главою 27 Регламенту Верховної Ради України (а саме, статтею 154), 22 вересня п.р. на пленарному засіданні Верховної Ради відбулося представлення такого документа Міністром фінансів України за участі Прем’єр-міністра України та інших членів Уряду.

На виконання частини третьої статті 156 Регламенту Верховної Ради України, пункту 2 частини першої і пункту 2 частини третьої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата надіслала Комітету з питань бюджету висновки до законопроекту, підготовлені за результатами експертизи законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради (далі – ГНЕУ) надало висновок, в якому, зокрема, проаналізовано законопроект та надано зауваження до його окремих положень.

На час розгляду законопроекту до Комітету з питань бюджету не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції).

У Комітеті з питань бюджету проаналізовано законопроект, супровідні матеріали до нього, додатково запитувану Комітетом інформацію щодо законопроекту, висновки Рахункової палати і ГНЕУ до законопроекту, інші матеріали (включаючи пропозиції і зауваження щодо законопроекту) та звернуто увагу на таке.

Щодо основних положень і показників законопроекту

При розробці проекту бюджету на 2018 рік враховано прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2018 рік /за сценарієм 1 (базовим), передбаченим у схваленому постановою КМУ від 31.05.2017 р. № 411 Прогнозі/, зокрема: прогноз номінального ВВП становить 3247,7 млрд грн (первинний прогноз на 2017 р. – 2584,9 млрд грн, уточнений прогноз на 2017 р. – 2845,8 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3% (первинний прогноз на 2017 р. – 3%, уточнений прогноз – 1,8%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/107% (первинний прогноз на 2017 р. – 108,1%, уточнений прогноз – 111,2%). Крім того, за інформацією Мінфіну для розрахунку прогнозу бюджетних показників враховано середньорічний прогнозний курс валюти – 29,3 грн/дол. США та прогнозний курс на кінець періоду – 30,1 грн/дол. США (фактичний середньорічний курс валюти за 2016 р. – 25,55 грн/дол. США, прогноз на 2017 р. – 27,2 грн/дол. США, офіційний курс в середньому за січень-вересень 2017 р. – 26,48 грн/дол. США). При цьому, в урядовому проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік передбачено аналогічні прогнозні макропоказники.

Рахункова палата у висновках до законопроекту зауважує, що сповільнення у 2017 р. збільшення експорту товарів і послуг, скорочення обсягу промислового виробництва, кредитування економіки і припливу прямих іноземних інвестицій, а також негативні прогнози на 2018 р. щодо розвитку економіки основних торговельних партнерів України посилюють ризики недосягнення прогнозованого Урядом на наступний рік зростання реального ВВП на 3%. При цьому, за оцінкою Рахункової палати ризиками неутримання інфляції на прогнозованому рівні (7%) є прогнозована девальвація національної валюти, подальше збільшення державних соціальних стандартів і гарантій та передбачуване підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

ГНЕУ вважає, що враховуючи фактичну динаміку економічного розвитку в 2016 р., наявність негативних тенденцій подальшого спаду української економіки у період політико-економічної кризи та зовнішньої агресії, а також необхідність виконання значних за обсягом зовнішніх боргових зобов’язань, з метою мінімізації ризиків розрахунковою базою для показників державного бюджету на 2018 рік може бути сценарій 3 Прогнозу макропоказників /за яким у 2018 р. прогнозується зростання ВВП на рівні 1,2%, збільшення номінального ВВП до 3261,8 млрд грн, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 110,5%/, який враховує нестійкість тенденцій світової економіки і передбачає дещо гірші зовнішні умови розвитку, ніж у сценаріях 1 і 2.

Поряд з тим, належить звернути увагу, що законопроект підготовлено з урахуванням запропонованих Урядом змін до чинного законодавства, насамперед, законопроектів:

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків (реєстр. № 6776 від 20.07.2017 р.);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, діючого в ЄС (реєстр. № 7110-1 від 18.09.2017 р.);

про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 7116 від 15.09.2017 р.);

про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстр. № 6327, який прийнятий ВРУ за основу у першому читанні 08.06.2017 р.);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (реєстр. № 6614, який тільки 03.10.2017 р. прийнятий ВРУ як закон, а на дату подання законопроекту за реєстр. № 7000 – був прийнятий ВРУ у першому читанні 13.07.2017 р.).

Отже, для дотримання збалансованості показників державного і місцевих бюджетів на 2018 рік необхідно прийняти відповідні законопроекти до затвердження проекту державного бюджету на 2018 рік, забезпечуючи при цьому взаємоузгодження їх положень. ГНЕУ також зазначає, що неприйняття таких законопроектів або прийняття їх в іншій редакції, ніж та, на якій були здійснені розрахунки проекту державного бюджету, призведе до його розбалансування, та вважає, що законопроект за реєстр. № 7000 може розглядатися тільки після прийняття Верховною Радою рішення щодо законопроектів, на яких ґрунтуються розрахунки проекту державного бюджету на 2018 рік.

Загальні показники проекту державного бюджету на 2018 рік такі:

доходи у сумі 877 млрд грн (більше факту за 2016 р. на 260,8 млрд грн або на 42,3% та більше затверджених із змінами на 2017 р. на 106,1 млрд грн або на 13,8%);

видатки у сумі 948,1 млрд грн (більше факту за 2016 р. на 263,2 млрд грн або на 38,4% та більше затверджених із змінами на 2017 р. на 107 млрд грн або на 12,7%);

повернення кредитів у сумі 7,3 млрд грн (більше факту за 2016 р. на 1,9 млрд грн або на 34,4% та більше затверджених на 2017 р. на 1,1 млрд грн або на 18,1%);

надання кредитів у сумі 14,2 млрд грн (більше факту за 2016 р. на 7,1 млрд грн або майже у 2 рази та більше затверджених із змінами на 2017 р. на 0,5 млрд грн або на 3,5%);

дефіцит (фінансування) у сумі 77,9 млрд грн (більше факту за 2016 р. на 7,7 млрд грн або на 10,9% та більше затвердженого із змінами на 2017 р. на 0,3 млрд грн або на 0,4%), який становить 2,4% прогнозного ВВП (факт за 2016 рік – 2,9%, план на 2017 рік /із змінами/ – 2,7%).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, показники доходів проекту державного бюджету на 2018 рік розраховано з урахуванням урядових законопроектів щодо змін до Податкового кодексу (реєстр. № 6776 та № 7110-1).

Законопроектом за реєстр. № 6776 (розробленим відповідно до пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо щорічної індексації ставок окремих платежів) пропонується з 01.01.2018 р., зокрема: збільшити на індекс споживчих цін (11,2%) ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби, екологічного податку, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; збільшити на індекс цін виробників промислової продукції (16,8%) ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Законопроектом за реєстр. № 7110-1 передбачається, зокрема, поступове до 2025 р. підвищення ставок акцизного податку в Україні (щорічне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби: у 2018 р. – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7%, а у подальші роки – на 20% до рівня 90 євро за 1000 штук). Крім того, передбачається, що з 01.01.2025 р. буде дотримано вимоги Директиви щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60% (запроваджується механізм визначення такої ціни).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту № 7000 та за додатково отриманою інформацією Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) у показниках доходів проекту державного бюджету на 2018 рік від реалізації законопроекту за реєстр. № 6776 враховано 6,6 млрд грн (а у показниках доходів місцевих бюджетів – 0,4 млрд грн) і законопроекту за реєстр. № 7110-1 – 7,3 млрд грн, разом – 13,9 млрд грн.

Отже, реалістичність доходної частини проекту державного бюджету і збалансованість його показників безпосередньо залежать від прийняття та практичної реалізації вказаних урядових законопроектів та узгодженості правових норм. Рахункова палата також вважає, що у разі неприйняття цих законопроектів або прийняття в іншій редакції створюються додаткові ризики ненадходження доходів у прогнозованих на рік обсягах.

Порівняно з плановими показниками на 2017 рік (із змінами) у доходах проекту державного бюджету на 2018 рік найвагоміше збільшення передбачено щодо:

ПДВ з ввезених на територію України товарів – на 76,5 млрд грн, або на 34,6%;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору (разом) – на 13,6 млрд грн, або на 17,6%;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 8 млрд грн, або на 11,2%;

податку на прибуток підприємств – на 5,2 млрд грн, або на 7,8%;

акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) – на 4,3 млрд грн, або на 10,3%;

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 4,3 млрд грн, або 5,3%;

ввізного мита – на 3,2 млрд грн, або на 13,8%;

власних надходжень бюджетних установ – на 2,9 млрд грн, або на 13%;

коштів, що перераховуються Національним банком відповідно до Закону України «Про Національний банк України», – на 2,8 млрд грн, або на 6,3%;

судового збору та надходжень від звернення застави в дохід держави – на 1,2 млрд грн, або на 55,9%;

збору під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 1,2 млрд грн, або на 59,1%.

У Висновках Рахункової палати зазначено про ризики недосягнення передбаченого у законопроекті зростання окремих доходів, насамперед, ПДВ з ввезених на територію України товарів /за умови прогнозованого зростання імпорту товарів і послуг у 2018 р. на 8% і девальвації середнього курсу гривні на 5,4%/.

При цьому, порівняно з уточненим планом на 2017 рік у проекті державного бюджету на 2018 рік зменшені прогнозні показники доходів за такими платежами:

рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – на 4,2 млрд грн, або на 12,7%;

частина чистого прибутку державних підприємств та дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, – на 4,2 млрд грн, або на 16,7%;

орендна плата за користування цілісним майновим комплексом – на 0,6 млрд грн, або на 37,5%;

інші надходження (код 24060300) – на 0,6 млрд грн, або на 21,1%;

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом – на 0,3 млрд грн, або на 10,2%.

Згідно із Законом України від 20.12.2016 р. № 1793-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» з 2018 р. загалом 5% рентної плати за видобуток природного газу, нафти і газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України) зараховується до місцевих бюджетів /до 2018 р. такий платіж зараховується до державного бюджету у повному обсязі/, у зв’язку з чим у проекті державного бюджету на 2018 рік планові показники надходжень цієї рентної плати зменшені на 1,9 млрд грн із збільшенням на цю суму розрахункових показників доходів місцевих бюджетів на наступний рік.

Поряд з тим, урядовим законопроектом за реєстр. № 7116 пропонується продовжити у 2018-2019 рр. зарахування 13,44% акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування, у зв’язку з чим у проекті державного бюджету на 2018 рік планові показники надходжень цього податку зменшені на 7,57 млрд грн із збільшенням на цю суму розрахункових показників доходів місцевих бюджетів на наступний рік.

Відповідно до додатково отриманої інформації Мінфіну у плановому показнику ПДВ на 2018 рік враховано розрахунковий обсяг бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 128,7 млрд грн, що на 30,4 млрд грн більше відповідного розрахункового показника на 2017 рік /98,3 млрд грн/ та на 10,6 млрд грн більше очікуваного обсягу бюджетного відшкодування ПДВ у 2017 році виходячи з фактичного обсягу заявок, росту експорту товарів і послуг, зміни курсу валюти та погашення перехідних залишків /118,1 млрд грн/. За звітними даними упродовж січня-вересня п.р. платникам податку грошовими коштами відшкодовано 87,6 млрд грн, що на 23,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2016 р. При цьому, запроваджені у 2017 році зміни норм Податкового кодексу України в частині відшкодування ПДВ сприяли збільшенню прозорості процесу відшкодування та зменшенню корупційних ризиків при його здійсненні. Проте залишки невідшкодованого платникам ПДВ суттєво не зменшилися. Так, за даними Державної фіскальної служби бюджетна заборгованість по невідшкодованих сумах ПДВ на 01.09.2017 р. становить 11,7 млрд грн (проти 12,2 млрд грн на початок року), з них з простроченим терміном відшкодування – 655 млн грн (на початок 2017 р. – 493,7 млн грн)

У статті 15 законопроекту передбачено, що НБУ має перерахувати до державного бюджету у 2018 р. кошти на загальну суму не менш як 47,8 млрд грн, що на 2,8 млрд грн або на 6,2% більше плану 2017 року (факт за 9 місяців 2017 р. – 30 млрд грн). Нацбанк підтвердив даний прогноз надходжень та повідомив, що дана сума визначена без урахування здійснення правочину з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, які є у власності Національного банку, на нові ОВДП, оскільки на даний час ще тривають переговори з Мінфіном стосовно погодження умов здійснення зазначеного правочину. При цьому НБУ підкреслив, що остаточний результат розрахунку зазначеної суми залежить від макроекономічних показників на кінець 2017 року та від результатів перевірки зовнішнього аудиту консолідованої фінансової звітності Нацбанку за 2017 рік.

Виходячи з пояснювальної записки до законопроекту і додатково отриманої інформації Мінфіну, від затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у доходах проекту бюджету на 2018 рік враховані додаткові надходження в обсязі 1,9 млрд грн, що включає планові надходження: плати за видачу відповідної ліцензії – 1 млрд грн (у т.ч. до державного бюджету – 0,35 млрд грн, місцевих бюджетів – 0,65 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 0,14 млрд грн (у т.ч. до державного бюджету – 0,13 млрд грн, місцевих бюджетів – 0,01 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – 0,73 млрд грн /з них податку на доходи фізичних осіб – 0,67 млрд грн, військового збору – 0,06 млрд грн/. Однак для надходження відповідних коштів до бюджетів необхідно прийняти відповідну постанову Уряду (про що зазначено у пояснювальній записці до законопроекту), а також законодавчо унормувати чітку пропорцію зарахування до державного і місцевих бюджетів плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей /оскільки в урядовому законопроекті за реєстр. № 7116 пропонується зараховувати до місцевих бюджетів частину розміру такої плати, яку встановлює Кабінет Міністрів/.

Щодо можливостей збільшення у проекті державного бюджету на 2018 рік планових показників деяких доходів слід зазначити, зокрема, що:

за оцінкою Рахункової плати є можливість передбачити більший обсяг надходжень податку на прибуток підприємств з урахуванням прогнозованого зростання обсягу прибутку прибуткових підприємств у 2018 р.;

не враховані додаткові доходи, пов’язані з видачою ліцензій для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (радіотехнології 4G) /при цьому такі надходження не заплановані і на 2017 рік, хоча це пропонувалося згідно п. 2.3 Бюджетних висновків Верховної Ради України (схвалених постановою ВРУ від 20.10.2017 р. № 1706-VIII)/;

на 2018 рік взагалі не заплановані надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, а також не запропоновано бачення щодо законодавчого унормування розподілу таких коштів, які понадпланово надійшли у 2017 р /при уточненому річному плані у сумі 22,56 млрд грн станом за січень-вересень п.р. надійшло відповідних доходів в обсязі 29,67 млрд грн, або на 7,1 млрд грн більше цього плану/.

Граничний обсяг державного боргу на 31.12.2018 р. передбачено у сумі 1999,3 млрд грн, що становить 61,6% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2016 р. державний борг становив 1650,8 млрд грн або 69,3% ВВП, граничний обсяг державного боргу на кінець 2017 р. встановлено у сумі 1823,7 млрд грн або 64,1% прогнозного ВВП). Граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31.12.2018 р. передбачено у сумі 747,6 млрд грн, що становить 23% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2016 р. гарантований державою борг становив 278,9 млрд грн або 11,7% ВВП, граничний обсяг такого боргу на кінець 2017 р. визначено у сумі 579,4 млрд грн або 20,4% прогнозного ВВП).

Таким чином, загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець 2018 р. очікується у сумі 2746,9 млрд грн, що становить 84,6% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2016 р. загальний обсяг боргу становив 1929,8 млрд грн або 81% ВВП, граничний обсяг такого боргу на кінець 2017 р. розрахунково становить 2403,1 млрд грн або 84,4% прогнозного ВВП).

Отже, у законопроекті закладається подальше зростання загального обсягу державного і гарантованого боргу відносно ВВП за рахунок збільшення більшими темпами гарантованого державою боргу.

Згідно з вимогами частини другої статті 18 Бюджетного кодексу загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного номінального обсягу ВВП, а у разі очікуваного перевищення цієї граничної величини Уряд має невідкладно звернутися до Верховної Ради за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подати Верховній Раді для схвалення план заходів з приведення загального обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу до встановлених цим Кодексом вимог. Водночас, пунктом 23-1 розділу VI Бюджетного кодексу встановлено, що положення частини другої статті 18 Кодексу не застосовуються, серед іншого, у випадках проведення на території України антитерористичної операції.

Варто зауважити, що з 2014 р. немає стратегії управління державним боргом, на що неодноразово звертає увагу Комітет з питань бюджету та Рахункова палата. Необхідність затвердження Урядом такої стратегії (яка має включати визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації) встановлена пунктом 3-1 частини першої статті 21 Бюджетного кодексу.

Зазначене свідчить про відсутність публічного стратегічного бачення, плану дій і чітких заходів в управлінні державним боргом, а відтак про можливість подальшого збільшення боргового навантаження на державний бюджет у майбутньому.

Рахункова палата вважає, що перевищення п’ятий рік поспіль встановленого у Бюджетному кодексі рівня боргової безпеки в умовах підтримки окремих суб’єктів господарювання за рахунок придбання цінних паперів в обмін на облігації внутрішньої державної позики, випущені понад затверджені обсяги, і значна частка уразливого до валютних коливань зовнішнього державного і гарантованого державою боргу посилюють ризики дестабілізації державних фінансів.

Загалом державні запозичення передбачені в обсязі майже 232 млрд грн, що на 41,1 млрд грн або на 21,5% більше планових показників на 2017 р. Загальні витрати на обслуговування і погашення державного боргу заплановані в обсязі 305,9 млрд грн, що на 63,1 млрд грн або на 26% більше плану на 2017 рік. При цьому, витрати на погашення основної суми боргу заплановано в обсязі 175,7 млрд грн /на 46,2 млрд грн або на 35,6% більше планових показників на 2017 рік/, а видатки на обслуговування боргу визначені у сумі 130,2 млрд грн /на 16,9 млрд грн або на 14,9% більше бюджетних призначень на 2017 рік/.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що розрахунки боргових показників на 2018 рік здійснені з урахуванням проведення у жовтні 2017 року правочину з державним боргом шляхом обміну ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів. На запит Комітету з питань бюджету щодо оцінки впливу на розрахунки боргових та інших показників проекту державного бюджету на 2018 рік ймовірного проведення у жовтні 2017 р. правочину з державним боргом, передбаченого пунктом 10 Прикінцевих положень Закону на 2017 рік, Мінфіном не надано відповідної інформації. Разом з тим, вже прийнято Постанову КМУ від 04.10.2017 № 748 «Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом», якою Мінфіну надано право за згодою НБУ здійснити обмін ОВДП загальним обсягом 219,6 млрд. грн, які знаходяться у власності НБУ, на нові довгострокові та довгострокові інфляційні гривневі облігації різної терміновості з прив’язкою прибутковості до рівня інфляції і рівномірним погашенням з 2025 по 2047 роки (за інформацією, розміщеною 09.10.2017 р. на офіційному сайті НБУ, вже завершено здійснення такого правочину). Однак залишається питання: чи боргові показники у проекті державного бюджету на 2018 рік у повній мірі враховують умови здійснення відповідного правочину, визначені вищезгаданим рішенням Уряду.

Крім того, Постановою КМУ від 18.09.2017 р. № 696 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році» здійснено випуск облігацій зовнішньої державної позики загальним обсягом 3 млрд дол. США (з них на суму 1681,9 млн дол. США для здійснення обміну та/або викупу ОЗДП 2015 року), що також може потребувати уточнення боргових показників на 2018 рік.

Статтею 16 законопроекту передбачається можливість Уряду здійснювати понадпланові випуски ОВДП (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу) та подальшим їх спрямуванням на придбання у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків /довідково: факт за 2016 рік 121,3 млрд грн, а факт за січень-вересень п.р. – 48,9 млрд грн/.

Поряд з тим, статтею 17 законопроекту пропонується надати право Уряду у разі потреби також здійснювати понадпланові випуски ОВДП з подальшим їх спрямуванням на придбання векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу) /довідково: за 9 місяців п.р. такі операції не здійснювалися/.

Зазначені положення не узгоджуються з вимогами Бюджетного кодексу, зокрема: частиною першою статті 16 (щодо здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про державний бюджет), частиною першою статті 18 і пунктом 2 частини першої статті 40 (щодо визначення граничного обсягу державного боргу законом про державний бюджет). Крім того, реалізація таких положень містить ризики неконтрольованого зростання державного боргу (виходячи з практики застосування аналогічних норм протягом останніх років), порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньостроковій і довгостроковій перспективі, про що також зауважує ГНЕУ і Рахункова палата.

Зовнішні запозичення від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів у 2018 році планується залучити до спеціального фонду в обсязі 17 млрд грн (факт за 2016 р. – 6,8 млрд грн, або 45,1% річного плану /15 млрд грн/, факт за 9 місяців п.р. – 3,5 млрд грн або 21,7% річного плану /16,1 млрд грн/). Низький рівень залучення таких запозичень є характерним і для попередніх років, що свідчить про недоліки у плануванні та використанні залучених кредитних ресурсів, зокрема через неналежне здійснення відповідальними виконавцями заходів із впровадження проектів.

При цьому, частиною другою статті 4 законопроекту пропонується дозволити Мінфіну на підставі рішення Уряду вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) з коригуванням встановлених показників фінансування, видатків та кредитування і граничного обсягу державного боргу.

Таке положення не відповідає вимогам статті 40 Бюджетного кодексу щодо встановлення законом про державний бюджет граничного обсягу державного боргу, фінансування державного бюджету, бюджетних призначень головним розпорядникам коштів державного бюджету та обсягів залучення відповідних кредитів (позик). Поряд з тим, Рахункова палата і ГНЕУ зауважують, що таке положення не узгоджується з частиною другою статті 95 Конституції України (згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків).

Статтею 6 законопроекту передбачено надання державних гарантій у 2018 році на суму 24 млрд грн, що становить 3% доходів загального фонду державного бюджету (на 2016 р. передбачалося 28,2 млрд грн і 700 млн дол. США, на 2017 р. – 31,7 млрд грн і 700 млн дол. США, а факт за 2016 р. – 21,85 млрд грн, протягом 8 місяців 2017 р. державні гарантії не надавалися).

У законопроекті надходження від приватизації державного майна плануються в обсязі 22,5 млрд грн (факт за 2016 р. становить 188,9 млн грн, факт за січень-вересень 2017 р. – 3302,8 млн грн). Водночас, пунктом 8 Прикінцевих положень законопроекту доручається Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, виконання якого забезпечить відповідні надходження.

Зважаючи на значне невиконання цього джерела фінансування державного бюджету протягом останніх років, існують ризики нереалістичності запропонованого показника і на 2018 рік. Рахункова палата також зазначає про значний ризик невиконання цього показника.

На запит Комітету Фондом державного майна поінформовано, що ключовими об’єктами для забезпечення виконання завдання із надходжень від приватизації у наступному році є контрольні пакети акцій обласних енергопостачальних підприємств, ПАТ «Центренерго», ПАТ «Одеський припортовий завод», виконання цього завдання є реальним та в значній мірі залежатиме від злагодженої роботи заінтересованих органів виконавчої влади під час підготовки об’єктів до продажу.

Крім того, у Верховній Раді знаходяться на розгляді урядові законопроекти, спрямовані серед іншого на збільшити надходжень від приватизації, а саме:

про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» щодо деяких об’єктів сільськогосподарської та транспортної галузей (реєстр. № 4536 від 27.04.2016 р.), яким пропонується виключити із такого переліку 391 об’єкт сільськогосподарської та транспортної галузей, що дасть можливість залучити до приватизації відповідні об’єкти державної власності;

про приватизацію державного майна (реєстр. № 7066 від 04.09.2017 р.) /у новій редакції/, в якому об’єднуються закони, що регулюють питання приватизації, в один законодавчий акт з метою удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності.

Видатки проекту державного бюджету на 2018 рік розподілені (додаток № 3 до законопроекту) між 85 головними розпорядниками коштів державного бюджету (без урахування головних розпорядників коштів за загальнодержавними витратами). Порівняно з 2017 роком кількість головних розпорядників не змінилася.

У законопроекті передбачено соціальні гарантії на 2018 рік, зокрема:

з 01.12.2017

(затверд­жено)

з 1 січня 2017 р.

(проект)

з 1 липня 2017 р.

(проект)

з 1 грудня 2018 р.

(проект)

у %% 2018/2017

(по грудню)

прожитковий мінімум 1700 грн 1700 грн 1777 грн 1853 грн 109%
мінімальна заробітна плата 3200 грн 3723 грн 3723 грн 3723 грн 116,3%
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1373 грн 1373 грн 1435 грн 1497 грн 109%

Таким чином, пропонується прожитковий мінімум з 1 липня і 1 грудня 2018 року збільшити загалом на 9% /грудень до грудня попереднього року/ і мінімальну зарплату з 1 січня 2018 року – на 16,3%, при тому, що інфляція за такий період прогнозується на рівні 7%, тобто підвищення основних соціальних гарантій передбачається відповідно на 2 і 9,3 відсоткових пункти вище прогнозного індексу споживчих цін. При цьому, слід звернути увагу, що соціальні гарантії починаючи з грудня 2013 р. були підвищені на 13,1% тільки з вересня 2015 р., у 2016 р. (по грудню) – на 16,1%, у 2017 р. (по грудню) – на 10,1%, однак інфляція за 2014 р. становила 24,9%, за 2015 р. – 43,3%, за 2016 р. – 12,4%, на 2017 р. прогнозується на рівні 11,2%.

За інформацією Міністерства соціальної політики (на його офіційному сайті), наданою відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах серпня 2017 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 2954 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3389 грн), для дітей віком до 6 років – 2817 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3424 грн, для працездатних осіб – 3058 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3798 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2495 грн.

У зв’язку з цим, ГНЕУ зауважує, що Урядом пропонується закріпити значно нижчий розмір базового соціального стандарту, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його показників, що не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок високої цінової інфляції, девальвації національної валюти і зумовить зниження купівельної спроможності населення (й відповідно формування ВВП), погіршення рівня його життя та соціальної захищеності, створить передумови подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є основним, зазвичай єдиним, джерелом існування.

З 01.01.2017 р. відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду встановлено у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Таким чином, ГНЕУ, підтримуючи пропозицію підвищення мінімальної зарплати (що слугуватиме подальшому її наближенню до розміру фактичного прожиткового мінімуму, пожвавленню на ринку праці через посилення матеріальної заінтересованості працівників найпростіших професій та збільшення продуктивності праці, зменшенню кількості отримувачів державної підтримки завдяки збільшенню їхніх доходів та виведенню частини зарплати з «тіні»), акцентує увагу на необхідності відновлення міжпосадових співвідношень та приведення прожиткового мінімуму до фактичного його розміру.

У проекті державного бюджету на 2018 рік видатки споживання визначені в обсязі 830,9 млрд грн /на 75,5 млрд грн або на 10% більше бюджетних призначень на 2017 р./ і становлять 87,6% загального обсягу видатків, а видатки розвитку – 115,3 млрд грн /на 31,1 млрд грн або на 36,9% більше бюджетних призначень на 2017 р./ і становлять 12,2% загального обсягу видатків. При цьому, за економічною структурою найбільші обсяги видатків передбачені на:

трансферти місцевим бюджетам – майже 279 млрд грн /на 6,9 млрд грн або на 2,5% більше бюджетних призначень на 2017 р./;

оплату праці працівників бюджетних установ – 141,8 млрд грн /на 30,1 млрд грн або на 27% більше бюджетних призначень на 2017 рік/;

трансферт Пенсійному фонду – 141,3 млрд грн /на рівні бюджетних призначень на 2017 р./;

обслуговування державного боргу – 130,2 млрд грн /на 16,9 млрд грн або на 14,9% більше бюджетних призначень на 2017 рік/.

При цьому, як і в 2016-2017 роках, на 2018 рік обсяг видатків для Пенсійного фонду за бюджетною програмою (код 2506080) на відміну від попередніх років акумулює в собі кошти на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та для покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду, про що також зауважено Рахунковою палатою /тобто, окремо не визначено обсяг коштів для покриття дефіциту Пенсійного фонду/. За такого правового регулювання наразі дефіцит Пенсійного фонду не визначено, відтак встановлюватиметься виключно при затвердженні Урядом бюджету Пенсійного фонду та існуватиме можливість його уточнення протягом року в межах коштів, визначених Пенсійному фонду у державному бюджеті на 2018 рік, без внесення змін до нього. Згідно з додатково отриманою інформацією Мінфіну видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду за попередніми розрахунками складуть близько 30,1 млрд грн.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що обсяг видатків за вказаною програмою збережений на рівні 2017 року і включає в себе видатки на здійснення всіх заходів з реформування пенсійної системи України. При цьому, урядовим законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (реєстр. № 6614 від 22.06.2017 р.) передбачається, зокрема, з 1 жовтня 2017 року осучаснення пенсій та відновлення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, звільнення Пенсійного фонду від невластивих видатків, перегляд умов призначення пенсії за віком залежно від страхового стажу, щорічний перерахунок пенсій. Такий законопроект прийнято Верховною Радою 03.10.2017 р. (більшість норм відповідного закону за № 2148-VIII вже набрали чинності). Отже, розрахунки відповідних видатків на 2018 рік можуть потребувати уточнення, насамперед, залежно від змісту змін положень у вказаному законі порівняно з первинною редакцією відповідного законопроекту, про що також поінформовано Мінфіном на запит Комітету з цього питання. Водночас, з урахуванням норм закону за № 2148-VIII та прийнятого Верховною Радою 03.10.2017 р. пов’язаного законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій (реєстр. № 6617) /закон за № 2150-VIII/ щодо позбавлення Пенсійного фонду невластивих видатків та визначення джерел їх покриття (з державного бюджету здійснюватиметься виплата державної соціальної допомоги на догляд осіб з інвалідністю, різниці між мінімальним розміром пенсії за віком та обчисленим розміром пенсії за віком щодо конкретної особи, компенсація дефіциту коштів Фонду, а з місцевих бюджетів за рахунок субвенції з державного бюджету – виплата державної соціальної допомоги