Таблиця пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

 

Редакція, запропонована на перше читання Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування
0. Проект

Закон України

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

-1- Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”

Н.д.Тимошенко Юл.В. (Реєстр.картка №435)

Оскільки у порушення статті 22 Конституції України у видатковій частині проекту бюджету на 2018 рік зменшені видатки на соціальний захист найбідніших громадян України, пропонується повернути законопроект Уряду для доопрацювання та приведення його видатків до норм Конституції України.

Відхилено
1. Стаття 1. Визначити на 2018 рік:
8. Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону. -5- Н.д.Юринець О.В. (Реєстр.картка №117)

Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)

Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Н.д.Скрипник О.О. (Реєстр.картка №355)

Н.д.Парасюк В.З. (Реєстр.картка №122)

Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)

Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312)

Н.д.Хміль М.М. (Реєстр.картка №267)

У статті 2 законопроекту після слів та цифр «згідно з додатками № 3, № 4, № 5» доповнити словами в дужках «(крім забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру)» і далі по тексту.

Відхилено
9. Стаття 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону. -6- Н.д.Юринець О.В. (Реєстр.картка №117)

Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)

Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Н.д.Скрипник О.О. (Реєстр.картка №355)

Н.д.Парасюк В.З. (Реєстр.картка №122)

Н.д.Бондар М.Л. (Реєстр.картка №119)

Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.картка №125)

Н.д.Іонова М.М. (Реєстр.картка №312)

Н.д.Хміль М.М. (Реєстр.картка №267)

У статті 3 законопроекту після слів та цифр «згідно з додатками № 6 і № 7» доповнити словами в дужках «(з урахуванням забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру)» і далі по тексту.

Відхилено
12. Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 747.551.011,7 тис. гривень. -10- Н.д.Крулько І.І. (Реєстр.картка №441)

У статті 5 законопроекту пропонується уточнити граничний обсяг державного боргу, зважаючи на необхідність визначення у статтях 16 і 17 законопроекту обмежень щодо здійснення державних запозичень. /за пропозицією Рахункової палати/

Відхилено
16. Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: -16- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)

Статтю 7 викласти у такій редакції:

Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1854 гривень, з 1 грудня – 2006 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1492 гривні, з 1 липня – 1626 гривень, з 1 грудня – 1760 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1860 гривень, з 1 липня – 2028 гривні, з 1 грудня – 2194 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, з 1 липня – 1920 гривня, з 1 грудня – 2080 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1373 гривні, з 1 липня – 1497 гривень, з 1 грудня – 1621 гривень.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-17- Н.д.Євлахов А.С. (Реєстр.картка №207)

Викласти статтю 7 законопроекту у такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 2700 гривень, з 1 липня – 2840 гривень, з 1 грудня – 2973 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2370 гривень, з 1 липня – 2493 гривні, з 1 грудня – 2610 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 2954 гривні, з 1 липня – 3107 гривень, з 1 грудня – 3252 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 2798 гривень, з 1 липня – 2943 гривні, з 1 грудня – 3080 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2181 гривня, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2401 гривня».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-18- Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)

Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №171)

Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

Н.д.Ільюк А.О. (Реєстр.картка №128)

Н.д.Остапчук В.М. (Реєстр.картка №177)

Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)

Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180)

Н.д.Шкіря І.М. (Реєстр.картка №52)

Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)

Викласти статтю 7 законопроекту у такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3050 гривень, з 1 липня – 3188 гривень, з 1 грудня – 3325 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2677 гривні, з 1 липня – 2797 гривень, з 1 грудня – 2917 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3337 гривень, з 1 липня – 3488 гривні, з 1 грудня – 3637 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 3161 гривні, з 1 липня – 3303 гривня, з 1 грудня – 3447 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2463 гривні, з 1 липня – 2574 гривень, з 1 грудня – 2685 гривень».

Джерелом перегляду (збільшення) вказаних базових соціальних стандартів пропонується визначити асигнування (їх зменшення) на надання субсидій населенню із оплати житлово-комунальних послуг, адже загальний рівень життя громадян підвищиться. Додатковим фактором зниження потреби в коштах на виплату субсидій також може бути зниження тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня. За рахунок збільшення доходів громадян збільшаться на майже 75 млрд грн також доходи держбюджету та місцевих бюджетів від зростання платежів із податку на доходи фізичних осіб, які теж можуть бути спрямованими на вищевказані цілі.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-19- Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №406)

Статтю 7 викласти у наступній редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3126 гривень, з 1 липня – 3267 гривень, з 1 грудня – 3407 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2963 гривні, з 1 липня – 3097 гривень, з 1 грудня – 3230 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3596 гривень, з 1 липня – 3759 гривні, з 1 грудня – 3920 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 3244 гривні, з 1 липня – 3391 гривня, з 1 грудня – 3536 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2639 гривні, з 1 липня – 2758 гривень, з 1 грудня – 2877 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-20- Н.д.Каплін С.М. (Реєстр.картка №144)

Статтю 7 законопроекту викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3581 гривень, з 1 липня -3706 гривень, з 1 грудня – 3831 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2958 гривні, з 1 липня – 3061 гривень, з 1 грудня – 3165 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3589 гривень, з 1 липня – 3714 гривень, з 1 грудня – 3840 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4023 гривня, з 1 липня – 4164 гривень, з 1 грудня – 4305 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2634 гривні, з 1 липня – 2726 гривень, з 1 грудня – 2818 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-21- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439)

Статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3581 гривень, з 1 липня -3706 гривень, з 1 грудня – 3831 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2958 гривні, з 1 липня – 3061 гривень, з 1 грудня – 3165 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3589 гривень, з 1 липня – 3714 гривень, з 1 грудня – 3840 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4023 гривня, з 1 липня – 4164 гривень, з 1 грудня – 4305 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2634 гривні, з 1 липня – 2726 гривень, з 1 грудня – 2818 гривень.»

Враховано частково

(доручення Уряду)

-22- Н.д.Сугоняко О.Л. (Реєстр.картка №158)

Статтю 7 законопроекту викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3581 гривень, з 1 липня – 3706 гривень, з 1 грудня – 3831 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2958 гривні, з 1 липня – 3061 гривень, з 1 грудня – 3165 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3589 гривень, з 1 липня – 3714 гривень, з 1 грудня – 3840 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4023 гривня, з 1 липня – 4164 гривень, з 1 грудня – 4305 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2634 гривні, з 1 липня – 2726 гривень, з 1 грудня – 2818 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-23- Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”

Н.д.Тимошенко Юл.В. (Реєстр.картка №435)

Пропонується передбачити у законопроекті призупинення подальшого зубожіння у 2018 році найбідніших громадян України. Для цього необхідно статтю 7 проекту викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3605 гривень, з 1 квітня – 3706 гривень, з 1 липня – 3722 гривень, з 1 жовтня – 3872 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 2996 гривень, з 1 квітня – 3081 гривень, з 1 липня – 3094 гривень, з 1 жовтня – 3219 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 3642 гривень, з 1 квітня – 3745 гривень, з 1 липня – 3761 гривень, з 1 жовтня – 3912 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4041 гривень, з 1 квітня – 4155 гривень, з 1 липня – 4173 гривень, з 1 жовтня – 4316 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 2654 гривень, з 1 квітня – 2699 гривень, з 1 липня – 2711 гривень, з 1 жовтня – 2863 гривень».

За прогнозними розрахунками додаткові видатки складуть 88.374 млн грн. При підвищенні розмірів соціальних гарантій і стандартів КМУ повинен уточнити видатки по бюджетних програмах проекту державного бюджету і визначити додаткові видатки кожного місцевого бюджету та з урахуванням цих видатків розподілити додаткові надходження між державним і місцевими бюджетами, запропоновані фракцією.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-24- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №385)

Н.д.Вілкул О.Ю. (Реєстр.картка №386)

Н.д.Льовочкін С.В. (Реєстр.картка №396)

Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №395)

Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №112)

Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №107)

Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка №400)

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №391)

Н.д.Павлов К.Ю. (Реєстр.картка №31)

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405)

Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №408)

Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №409)

Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)

Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №394)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Н.д.Гальченко А.В. (Реєстр.картка №32)

Н.д.Балицький Є.В. (Реєстр.картка №80)

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)

Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №406)

Н.д.Ківалов С.В. (Реєстр.картка №135)

Н.д.Нечаєв О.І. (Реєстр.картка №410)

Н.д.Кісельов А.М. (Реєстр.картка №401)

Статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3960 гривень, з 1 липня – 4140 гривень, з 1 грудня – 4316 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 3475 гривні, з 1 липня – 3631 гривень, з 1 грудня – 3787 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 4332 гривень, з 1 липня – 4528 гривні, з 1 грудня – 4746 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4104 гривні, з 1 липня – 4288 гривня, з 1 грудня – 4474 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 3200 гривні, з 1 липня – 3344 гривень, з 1 грудня – 3488 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-25- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Статтю 7 викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 3960 гривень, з 1 липня – 4140 гривень, з 1 грудня – 4316 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 3475 гривні, з 1 липня – 3631 гривень, з 1 грудня – 3787 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 4332 гривень, з 1 липня – 4528 гривні, з 1 грудня – 4746 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 4104 гривні, з 1 липня – 4288 гривня, з 1 грудня – 4474 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 3200 гривні, з 1 липня – 3344 гривень, з 1 грудня – 3488 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

17. дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1492 гривні, з 1 липня – 1559 гривень, з 1 грудня – 1626 гривень;
18. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1860 гривень, з 1 липня – 1944 гривні, з 1 грудня – 2027 гривень;
19. працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, з 1 липня – 1841 гривня, з 1 грудня – 1921 гривня;
20. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1373 гривні, з 1 липня – 1435 гривень, з 1 грудня – 1497 гривень.
21. Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: -26- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)

Статтю 8 викласти у такій редакції:

Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 3923 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 24 гривні.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-27- Н.д.Каплін С.М. (Реєстр.картка №144)

Статтю 8 викласти в редакції:

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4023 гривні, з 1 липня – 4164 гривні, з 1 грудня – 4305 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 24,22 гривні, з 1 липня – 25,06 гривень, з 1 грудня – 25,91 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-28- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №439)

Статтю 8 викласти в редакції:

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4023 гривні, з 1 липня – 4164 гривні, з 1 грудня – 4305 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 24,22 гривні, з 1 липня – 25,06 гривень, з 1 грудня – 25,91 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-29- Н.д.Сугоняко О.Л. (Реєстр.картка №158)

Статтю 8 викласти у такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4023 гривні, з 1 липня – 4164 гривні, з 1 грудня – 4305 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 24,22 гривні, з 1 липня – 25,06 гривень, з 1 грудня – 25,91 гривень».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-30- Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”

Н.д.Тимошенко Юл.В. (Реєстр.картка №435)

Пропонується передбачити розмір мінімальної заробітної плати на 2018 рік на рівні фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для цього необхідно статтю 8 проекту викласти у такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4041 гривень, з 1 квітня – 4155 гривні, з 1 липня – 4173 гривень, з 1 жовтня – 4316 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 24,32 гривень, з 1 квітня – 25,01 гривень, з 1 липня – 25,11 гривень, з 1 жовтня – 25,98 гривень».

При підвищенні розміру мінімальної заробітної плати КМУ повинен уточнити видатки по бюджетних програмах проекту державного бюджету і визначити додаткові видатки кожного місцевого бюджету та з урахуванням цих видатків розподілити додаткові надходження між державним і місцевими бюджетами, запропоновані фракцією.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-31- Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)

Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №171)

Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

Н.д.Ільюк А.О. (Реєстр.картка №128)

Н.д.Остапчук В.М. (Реєстр.картка №177)

Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)

Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180)

Н.д.Шкіря І.М. (Реєстр.картка №52)

Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)

Викласти статтю 8 законопроекту у такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4200 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,28 гривні».

Джерелом перегляду (збільшення) вказаних базових соціальних стандартів пропонується визначити асигнування (їх зменшення) на надання субсидій населенню із оплати житлово-комунальних послуг, адже загальний рівень життя громадян підвищиться. Додатковим фактором зниження потреби в коштах на виплату субсидій також може бути зниження тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня. За рахунок збільшення доходів громадян збільшаться на майже 75 млрд грн також доходи держбюджету та місцевих бюджетів від зростання платежів із податку на доходи фізичних осіб, які теж можуть бути спрямованими на вищевказані цілі.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-32- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №385)

Н.д.Вілкул О.Ю. (Реєстр.картка №386)

Н.д.Льовочкін С.В. (Реєстр.картка №396)

Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №395)

Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №112)

Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №107)

Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка №400)

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №391)

Н.д.Павлов К.Ю. (Реєстр.картка №31)

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405)

Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №408)

Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №409)

Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)

Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №394)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Н.д.Гальченко А.В. (Реєстр.картка №32)

Н.д.Балицький Є.В. (Реєстр.картка №80)

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)

Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №406)

Н.д.Ківалов С.В. (Реєстр.картка №135)

Н.д.Нечаєв О.І. (Реєстр.картка №410)

Н.д.Кісельов А.М. (Реєстр.картка №401)

Статтю 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 5000 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 30,12 гривні».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-33- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Статтю 8 викласти у такій редакції:

«Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 5000 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 30,12 гривні».

Враховано частково

(доручення Уряду)

22. у місячному розмірі: з 1 січня – 3723 гривні;
23. у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні.
  -34- Н.д.Бойко Ю.А. (Реєстр.картка №385)

Н.д.Вілкул О.Ю. (Реєстр.картка №386)

Н.д.Льовочкін С.В. (Реєстр.картка №396)

Н.д.Новинський В.В. (Реєстр.картка №395)

Н.д.Іоффе Ю.Я. (Реєстр.картка №112)

Н.д.Дунаєв С.В. (Реєстр.картка №107)

Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка №400)

Н.д.Шуфрич Н.І. (Реєстр.картка №391)

Н.д.Павлов К.Ю. (Реєстр.картка №31)

Н.д.Колєсніков Д.В. (Реєстр.картка №405)

Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №408)

Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)

Н.д.Німченко В.І. (Реєстр.картка №409)

Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)

Н.д.Скорик М.Л. (Реєстр.картка №394)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Н.д.Гальченко А.В. (Реєстр.картка №32)

Н.д.Балицький Є.В. (Реєстр.картка №80)

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)

Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

Н.д.Папієв М.М. (Реєстр.картка №406)

Н.д.Ківалов С.В. (Реєстр.картка №135)

Н.д.Нечаєв О.І. (Реєстр.картка №410)

Н.д.Кісельов А.М. (Реєстр.картка №401)

Доповнити проект новою статтею такого змісту:

«Стаття… Установити, що посадовий оклад (ставка) працівника 1 тарифного розряду, визначений Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, становить не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого статтею 8 цього Закону».

Відхилено
  -35- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)

Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47)

Доповнити проект новою статтею такого змісту:

«Стаття ….. Установити, що посадовий оклад (ставка) працівника 1 тарифного розряду, визначений Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, становить не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого статтею 8 цього Закону».

Відхилено
76. Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами. -66- Н.д.Горбунов О.В. (Реєстр.картка №266)

Н.д.Іщейкін К.Є. (Реєстр.картка №148)

Н.д.Дубневич Б.В. (Реєстр.картка №118)

Н.д.Мепарішвілі Х.Н. (Реєстр.картка №258)

Н.д.Шкварилюк В.В. (Реєстр.картка №250)

Після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

Відхилено
  -67- Н.д.Долженков О.В. (Реєстр.картка №407)

Статтю 20 законопроекту після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити фразою «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

Відхилено

Цікава інформація для Вас: