Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами)»

01 Грудня 2017 1:08 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами)».

Доповідати законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат УкраїниС. Міщенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» (ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Статтею 16 Конституції України подолання наслідків Чорнобильської катастрофи визначено обов’язком держави. До таких наслідків, в першу чергу, належать втрати, яких зазнали постраждалі громадяни, та пов’язані з цим проблеми медичного та соціального характеру. Відповідно до статті 1 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» одним з принципів державної політики в цій сфері є пріоритет життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Водночас, наразі відбувається зниження рівня соціального захисту цих громадян, обмеження пільг та компенсацій, зменшення обсягу медичного забезпечення. До мене як до народного депутата України надходять численні звернення осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії, у зв’язку з чим зазнали серйозних ушкоджень здоров’я, потребують постійного лікування та забезпечення лікарськими засобами. У цих зверненнях, зокрема, порушується питання недостатнього забезпечення ліками та недоступності якісного лікування.

Чинною редакцією статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено безоплатне придбання постраждалими особами ліків за рецептами лікарів. Порядок відпустку таких ліків визначений постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». Зазначеною постановою передбачається пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами, виписаними лікарем лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання громадянина. В такому порядку відпускаються лише ліки, включені до Національного переліку основних лікарських засобів.

Отже, громадянин кожного разу, коли йому потрібні життєво необхідні ліки, змушений йти за рецептом до лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання. А що має робити людина, якщо вона перебуває далеко від відповідного закладу, не має доступу до лікаря або ліки потрібні терміново?

Ще одне обмеження полягає в тому, що пільгові рецепти можуть виписуватись виключно на лікарські засоби, які включені до Національного переліку. Якщо лікарського засобу у Переліку немає, особа купує його за власний рахунок або лікуючий лікар змінює схему лікування. Таким чином і громадяни і лікарі обмежуються у виборі лікарського засобу, що негативно випливає на якість лікування.

Отже, чинні порядок та умови забезпечення ліками не узгоджуються з визначеними Конституцією України та Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пріоритетам захисту життя та здоров’я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року додатково обмежено право на безоплатне придбання ліків для постраждалих осіб 3 категорії, осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах, пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії, потерпілих дітей. Зазначеним Законом умовою пільгового забезпечення ліками визначено розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, який не повинен перевищувати величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Відповідно до підпункту 169.4.1. Податкового кодексу України такий дохід дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Тобто, пільговими ліками забезпечуються особи, дохід яких не перевищує 2240,00 грн., що менше за розмір мінімальної заробітної плати, яка у 2017 році встановлена на рівні 3200,00 гривень.

Наведене свідчить про необхідність усунення законодавчих прогалин у врегулюванні питання пільгового надання ліків та забезпечення доступності належного обсягу ліків та якості медичної допомоги для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Завданням законопроекту є забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, належним обсягом лікарських засобів та підвищення якості медичного обслуговування цих осіб.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується вдосконалити порядок та умови забезпечення ліками громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

– передбачити безоплатне забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами за переліком та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, без рецепту лікаря;

– передбачити безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів без обмежень у виборі лікарського засобу;

– скасувати обмеження пільгового забезпечення ліками умовою щодо розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, який не має перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом, регулюються Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону в разі його прийняття не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

Положення законопроекту можуть бути реалізовані за рахунок видатків за програмою 2301400 «забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», які відповідно до Додатку 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», становлять 5 949 011,0 тисяч гривень.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту сприятиме посиленню соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищенню якості медичного обслуговування цих осіб.

Народний депутат УкраїниС. Міщенко

Проект
зареєстрований в Парламенті
22.11.2017 р. за № 7333

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» (ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 13, ст.178, із наступними змінами):

1. Пункт 1 статті 20 викласти у такій редакції:

«2) безоплатне забезпечення лікарськими засобами за переліком та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, та безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів;»;

2. В частині третій статті 22 слова та цифри «пунктами 1, 2, 11 статті 20» замінити словами та цифрами «пунктами 2, 11 статті 20»;

3. Частину другу статті 24 виключити;

4. Пункт 4 статті 30 викласти у такій редакції:

«4) безоплатне забезпечення лікарськими засобами за переліком та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);»;

5. В частині сьомій статті 30 слова та цифри «пунктом 4 частини першої та» виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради УкраїниА. Парубій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» (ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ)»

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
1) безоплатне забезпечення лікарськими засобами за переліком та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, та безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів;
Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3
Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1 , 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3
Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою пільги та компенсації, передбачені пунктами 1, 6, 8, 20 і 27 статті 20, пунктом 15 статті 22.
Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою пільги та компенсації, передбачені пунктами 1, 6, 8, 20 і 27 статті 20, пунктом 15 статті 22.
Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Виключити
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам
Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькамПотерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
4) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);
4) безоплатне забезпечення лікарськими засобами за переліком та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);
Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Установити, що пільги, передбачені пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Народний депутат УкраїниС. Міщенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті