Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров’я України

ТАБЛИЦЯ ОЦІНЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ


з/п
Корупційний ризик Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) Заходи щодо усунення корупційного ризику Відповідальний за виконання заходу Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику Ресурси для впровадження заході Очікувані результати
Управління МОЗ, документообіг, захист інформації
Додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства середня Проведення навчання працівників щодо застосування чинного законодавства при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МОЗ, що належать до сфери управління МОЗ Управління правового забезпечення Протягом ІV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства
Управління матеріальними ресурсами, фінансами
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ низька Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ Департамент економіки і фінансової політики Протягом ІV кварталу В межах наявного фінансування Забезпечення законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства.
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачі об’єктів державної власності від одного підприємства іншому низька Проведення процедури передачі об’єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачі об’єктів державної власності від одного підприємства іншому згідно із законодавством Департамент економіки і фінансової політики постійно В межах наявного фінансування Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів низька Проведення процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів згідно із законодавством Департамент економіки і фінансової політики постійно В межах наявного фінансування Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Управління персоналом
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб Низька Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування їх у відповідній документації Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Департамент управління персоналом та кадрової політики За один робочий день до початку роботи комісії В межах наявного фінансува ння Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
Проведення процедури конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора) Низька Вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії та адміністратором Члени конкурсної комісії та адміністратор IV квартал 2017 року В межах наявного фінансува ння Отримання членами конкурсної комісії та адміністратором необхідних знань щодо дій або протидії відповідного впливу
Надання адміністративних послуг, ліцензування, акредитація
Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки середня Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Протягом IV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство) під час особистого прийому. низька Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг. Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги жовтень 2017 року В межах наявного фінансування Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
Порушення терміну надання адміністративної послуги щодо отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб/лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) (здійснення державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів) низька Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівниками, які здійснюють надання адміністративної послуги, зокрема в частині прийому до МОЗ України заяв на державну реєстрацію, перереєстрацію лікарських засобів та видачі реєстраційних посвідчень за фактом затвердження наказів про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів через центр адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно» Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Протягом IV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
Державні закупівлі
Недостатнє правове регулювання в сфері здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів середня Підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання здійснення публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів на стадії формування номенклатури та підготовки тендерної документації в частині:

  • забезпечення відповідності предмету закупівлі протоколам та стандартам надання медичної допомоги;
  •  обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають закупівлі.
Департамент економіки і фінансової політики Медичний департамент Управління громадського здоров’я До 31.12.2017 В межах наявного фінансування Забезпечення додержання законності під час формування номенклатури і підготовки інформації до предмету закупівель, що закуповуються за бюджетні кошти. Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. Ефективне використання бюджетних коштів. Своєчасне забезпечення хворих необхідними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами.
Організація діяльності з внутрішнього аудиту
Незабезпечення об’єктивного відбору об’єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту низька Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ Плану діяльності з внутрішнього аудиту МОЗ Управління аудиту та аналітики Протягом IV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Забезпечення об’єктивного відбору об’єктів внутрішнього аудиту та прозорості діяльності МОЗ з внутрішнього аудиту.
Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку низька Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ інформації про результати внутрішнього аудиту МОЗ. Управління аудиту та аналітики Протягом IV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Забезпечення формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту об’єктивного висновку та надання керівнику МОЗ реальної оцінки об’єкту внутрішнього аудиту, та забезпечення прозорості діяльності МОЗ з внутрішнього аудиту.
Допущення конфлікту інтересів працівників підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту низька Забезпечення працівником підрозділу внутрішнього аудиту повідомлення керівника підрозділу про існування конфлікту інтересів щодо об’єкту внутрішнього аудиту. Управління аудиту та аналітики Протягом IV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Створення передумов для забезпечення об’єктивності та неупередженості працівників внутрішнього аудиту при провадженні своєї діяльності, недопущення конфлікту інтересів.
Організація роботи по запобіганню корупції
Недосконале функціонування системи повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті МОЗ середня Вдосконалення системи прийняття. обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків жовтень 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, вирішення повідомлень про корупцію, внесених викривачами
Несистематичне здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ середня Запровадження періодичного контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, згідно розробленого плану Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків листопад 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Отримання повної та об’єктивної інформації про роботу щодо запобігання корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ
Відсутність антикорупційних програм у підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ середня Запровадження складання антикорупційних програм на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, з попереднім проведенням оцінки корупційних ризиків Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків грудень 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Проведення оцінки корупційних ризиків та складання антикорупційних програм підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ
Інші питання
Недосконала нормативно- правова база щодо порядку направлення хворих на лікування за кордон, що потребує оновлення середня Проведення інформаційної та роз’яснювальної кампанії серед громадян щодо порядку направлення громадян на лікування за кордон Медичний департамент Протягом IV кварталу 2017 року В межах наявного фінансування Усунення корупційного ризику. Створення передумов для забезпечення об’єктивності та неупередженості членів комісії при провадженні своєї діяльності, недопущення конфлікту інтересів
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: