Проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

08 Лютого 2018 12:36 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Згідно із законодавством України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770.

Відповідно до вимог Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами шляхом включення до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів їх нових видів або виключення з Переліку речовин, стосовно яких не фіксуються зловживання або використання для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин.

Одним з дієвих заходів організаційного характеру щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є встановлення міжнародного контролю за переміщенням контрольованих речовин та товарів (продукції), в яких містяться зазначені речовини, а також заборони обігу тих речовин, негативні наслідки від немедичного вживання яких перевищують допустимі норми.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — Проект постанови) передбачено внесення змін та доповнень до Переліку, що дасть змогу правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати подальші процесуальні рішення.

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу Проекту постанови, є приведення Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідність до міжнародних договорів та посилення державного контролю за обігом засобів і речовин у зв’язку з їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей.

Проект
оприлюднений на сайті МОЗ України
07.02.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2002 p., № 51, ст. 2316; 2009 р., № 94, ст. 3209; 2010 p., № 40, ст. 1318; 2011 p., № 1, ст. 39, № 57, ст. 2288; 2012 p., № 39, ст. 1467, № 93, ст. 3778; 2015 р., № 1, ст. 11; 2016 р., № 87, ст. 2831), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПЕРЕЛІКУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

1. У таблиці I:

1) у списку № 1:

виключити такі позиції:

«AB-PINACA-CHM N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
ADBICA
В-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат»;

доповнити список такими позиціями:

«АН-7921 3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід
Ацетилфентаніл N-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-фенілацетамід
МТ-45 (ІС-6) 1-циклогексен-4-(1,2-дифенілетил)піперазин
U-47700 3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід
4-FIBF (4-Fluoroisobutyгylfentanyl) N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід)»;

доповнити примітку до списку абзацами такого змісту:

«засоби синтетичного або природного походження, які не включені самостійними позиціями, хімічна структура яких утворена гідрогенізацією або дегідрогенізацією подвійних зв’язків, заміною одного або декількох атомів водню (включаючи їх заміну у функціональних групах), а також галогенів, гідроксильних груп, карбоксильних груп, амідних груп у хімічній структурі відповідного наркотичного засобу (включаючи його ізомери, стереоізомери, прості та складні ефіри, гомологи і метаболіти, основи чи кислоти, які можуть бути утворені) із списку іншими атомами галогенів, водню, кисню чи сірки і (або) на одновалентні замісники (алкіл-, алкеніл-, арил-, ацил-, аміно-, алкіламіно-, алкілтіо-, алкілоксі, галогеналкіл-, нафтил-, хінолініл-, нітро-групи), і (або) на мостикові двовалентні замісники (алкано-, алкено-, алкадієно, алканоксі-, алкандіоксі-групи), і (або) циклічними замісниками, сумарна кількість введених атомів вуглецю в яких не перевищує кількість атомів вуглецю відповідної вихідної хімічної структури наркотичного засобу із списку (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів).

У разі коли одна і та сама речовина може бути віднесена до похідних кількох наркотичних засобів, вона визнається похідною наркотичного засобу, зміна хімічної структури якої вимагає введення найменшої кількості замісників атомів вуглецю.»;

2) у списку № 2:

виключити таку позицію:

«5-MeO-DІPT» К,К-диізопропіл-5-метокси-триптамін»;

позицію

«Сальвінорин А»

замінити такою позицією:

Сальвінорин А метил(2S,4аR,6аR,7R,9S,10аS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6а,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2Н-нафто[2,1-с]піран-7-карбоксилат»;

позицію

«5-МеО-NМТ»

замінити такою позицією:

«5-МеО-NМТ 2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін»;

позицію

«4-метил-N-етилкатинон»

замінити такою позицією:

«4-МЕС (4-метилеткатинон) (R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он»;

позицію

«N-ізопропілбензиламін»

замінити такою позицією:

«N-(фенілметил)пропан-2-амін»;

позицію

«N,N-диметил-4-меткатинон (N-метилмефедрон)»

замінити такою позицією:

«2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)»;

позицію

«5-MeO-DІPT N,N-діізопропіл-5-метокситриптамін»

замінити такою позицією:

«5-MeO-DІPT 3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол»;

позицію

«АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід»

замінити такою позицією:

«АКВ-48 (APINACA) N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1Н-індазол-3-карбоксамід»;

позицію

«Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3 -карбоксилат»

замінити такою позицією:

«метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат»;

позицію

«AB-PINACA (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід»

замінити такою позицією:

«AB-PINACA N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-пентиліндазол-3-карбонової кислоти»;

доповнити список такими позиціями:

«ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
ВВ-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
РХ 1(5-fluoro АРР-РІСА; SRF-30) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM) N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-FUBINACA (FUD- MDMB; MDMB-Bz-F) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
ADB-FUBINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA) (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
АМ-1248 (адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон
5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22) хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP) метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат
РВ-22 хінолін-8-іл-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксилат
BZP-2201 (4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]метанон
NM-2201 (СBL-2201) нафталін-1-іл-1-(5-фторпентіл)-1H-індол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018) 1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід
SDB-006 N-бензил-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
DBZP 1,4-дибензилпіперазин
αPHtP 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine) 1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин1-фенілпіперазин7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол
5-MAPB 1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
α-PVТ 2-(піролідин-1-іл)-1-(тіофен-2-іл)пентан-1-он
3-MMC (3-methyl MC) 2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он
Пентедрон (α-methylamino-Valerophenone) 2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он
MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
EP (EPH, етилфенідат) етил-2-(піперидин-2-іл)-2-фенілацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB) 2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe) 2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
ADB-CHMINACA (МAB-CHMINACA; ADB-CHMICA) N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1Н-індол-3-карбоксамід
5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA) метил-2-[1-(5-флюоропентил)1Н-індазол-3-карбоксамід]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-MN-18 N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-кароксамід
SDВ-001 N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
MDMB-CHMICA 2(1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксамід)-3,3диметилбутаноат
MMB-CHMICA 2(1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксамід)-3-диметилбутаноат
ADB-FUBICA N-(1-карбамоіл-2,2-диметилпроп-1-іл)-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксамід
3-CMC 1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC 1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
5F-ADMB 2-(1-(5-флюоропентил-1Н-індазол-3-карбоксамідо)-3,3-диметилбутаноат
TH-PVP 2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP 3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22 хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
BIM-018 (нафтален-1-іл)(1-пентил-1Н-бензимідазол-2-іл)метанонхінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-іл)метанон2-піролідино-4-хлорацетофенонметил-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилатетил-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
Метоксетамін (MXE) 2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)-циклогексанон
bk-МРА 2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанона моногідрохлорид
4,4 ’DMAR 4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін
PMMA N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін»;

доповнити примітку до списку абзацами такого змісту:

«речовини синтетичного або природного походження, які не включені самостійними позиціями, хімічна структура яких утворена гідрогенізацією або дегідрогенізацією подвійних зв’язків, заміною одного або декількох атомів водню (включаючи їх заміну у функціональних групах), а також галогенів, гідроксильних груп, карбоксильних груп, амідних груп у хімічній структурі відповідної психотропної речовини (включаючи її ізомери, стереоізомери, прості та складні ефіри, гомологи і метаболіти, основи чи кислоти, які можуть бути утворені) із списку іншими атомами галогенів, водню, кисню чи сірки і (або) на одновалентні замісники (алкіл-, алкеніл-, арил-, ацил-, аміно-, алкіламіно-, алкілтіо-, алкілоксі, галогеналкіл-, нафтил-, хінолініл-, нітро-групи), і (або) на мостикові двовалентні замісники (алкано -, алкено-, алкадієно-, алканоксі-, алкандіоксі-групи), і (або) циклічними замісниками, сумарна кількість введених атомів вуглецю в яких не перевищує кількість атомів вуглецю відповідної вихідної хімічної структури психотропної речовини із списку (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів).

У разі коли одна і та сама речовина може бути віднесена до похідних кількох психотропних речовин, вона визнається похідною психотропної речовини, зміна хімічної структури якої вимагає введення найменшої кількості замісників атомів вуглецю.

Примітку списку № 2 таблиці ІІІ доповнити абзацом такого змісту:

«До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не перевищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які Мінприроди видано посвідчення про державну реєстрацію, та виробів хімічної промисловисті, що використовуються у поліграфічній галузі.»».

2. У таблиці IV:

1) список № 1 доповнити такими позиціями:

«Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN) 3-оксо-2-фенілбутаннітрил2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-онN-метилефедрин»;

список № 2 доповнити такими позиціями:

«АNPP 4-аніліно-N-фенетилпіперидин
NPP 1-(2-фенілетил)піперидин-4-он
1-бензил-3-метил-4-піперидинон
1-бром-2-фенілетан1-гідрокси-
1-метил-2-фенілетоксисульфат
1-диметиламіно-2-пропанол
1-диметиламіно-2-хлорпропан
1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
1-(4-метилфеніл)-2-пропанон
1-хлор-2-фенілетан
1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
2,5-диметоксибензальдегід
2-диметиламіно-1-хлорпропан
2-діетиламіноізопропілхлорид
2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
4-метоксибензилметилкетон
N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті