Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо тимчасового виконання обов’язків міністра»

02 Березня 2018 4:00 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо тимчасового виконання обов’язків міністра».

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні буде народний депутат України Литвин В.М.

Народний депутат України

В. Литвин
І. Кириленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ МІНІСТРА»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Останнім часом в Україні має місце ситуація, коли міністерства протягом певного часу очолюються виконуючими обов’язки міністра. Це не сприяє забезпеченню формування та реалізації міністерством, як центральним органом виконавчої влади, державної політики у визначених Кабінетом Міністрів України сферах.

Посади міністрів не можуть бути вакантними протягом тривалого часу, оскільки це, як засвідчує практика, негативно впливає на законність та ефективність діяльності міністерств.

2. Мета й завдання проекту

Метою проекту Закону є вдосконалення правового регулювання тимчасового виконання обов’язків міністра — керівника міністерства, який очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю, визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання, тощо.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту

Законопроектом пропонується встановити, що подання щодо кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься на розгляд Верховної Ради України Прем’єр-міністром України, а у випадках, установлених Конституцією України, — Президентом України не пізніше як у двотижневий строк з дня звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України особи, яка займала цю посаду.

Відповідно до законопроекту, у разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України, поданої Президентом України чи Прем’єр-міністром України, Президент України чи Прем’єр-міністр України не пізніше як у двотижневий строк вносить на розгляд Верховної Ради України подання щодо нової кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України.

Проектом також передбачено, що у разі звільнення члена Кабінету Міністрів України з посади (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів) його обов’язки тимчасово, але не більше двох місяців, виконує його перший заступник (а у разі його відсутності — заступник), призначений Кабінетом Міністрів України в установленому Законом порядку.

Законопроектом визначено, що дія Закону «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» не поширюється на порядок тимчасового виконання обов’язків Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у зазначеній сфері правового регулювання є Конституція України та закони України «Про Кабінет Міністрів України», «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України».

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проект Закону не потребує додаткових видатків коштів Державного бюджету України.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню ефективності діяльності міністра по забезпеченню формування та реалізації міністерством, як центральним органом виконавчої влади, державної політики у визначених Кабінетом Міністрів України сферах.

Проект
зареєстровано в Парламенті
28.02.2018 р. за № 8080

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ МІНІСТРА

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Закон України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 14, ст. 59) доповнити статтею 4 такого змісту:

«Стаття 4. Дія цього Закону не поширюється на порядок тимчасового виконання обов’язків Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України.»

2. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 13, ст. 222; 2016, № 4, ст. 43):

1) статтю 9 після частини одинадцятої доповнити новими частинами дванадцятою–тринадцятою такого змісту:

«12. Подання щодо кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься на розгляд Верховної Ради України Прем’єр-міністром України, а у випадках, установлених Конституцією України, — Президентом України не пізніше як у двотижневий строк з дня звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України особи, яка займала цю посаду.

13. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України, поданої Президентом України чи Прем’єр-міністром України, Президент України чи Прем’єр-міністр України не пізніше як у двотижневий строк вносить на розгляд Верховної Ради України подання щодо нової кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України.»

У зв’язку з цим частину дванадцяту цієї статті вважати частиною чотирнадцятою.

2) статтю 18 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

«7. У разі звільнення члена Кабінету Міністрів України з посади (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів) його обов’язки тимчасово, але не більше двох місяців, виконує його перший заступник (а у разі його відсутності — заступник), призначений Кабінетом Міністрів України в установленому Законом порядку.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниА. ПАРУБІЙ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ МІНІСТРА»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
Закон України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» Закон України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України»
Відсутня Стаття 4. Дія цього Закону не поширюється на порядок тимчасового виконання обов’язків Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України.
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем’єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України.
3. Подання Прем’єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо.
4. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та четвертій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:
1) відомостями про громадянство;
2) відомостями про освіту;
3) відомостями про трудову діяльність і автобіографією;
4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
6) відомостями про судимість кандидата.Трудова книжка, документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи, які подаються членом Кабінету Міністрів України під час призначення його на посаду, зберігаються за місцем роботи.
Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем’єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України.
3. Подання Прем’єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо.
4. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.
5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та четвертій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:
1) відомостями про громадянство;
2) відомостями про освіту;
3) відомостями про трудову діяльність і автобіографією;
4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
6) відомостями про судимість кандидата.Трудова книжка, документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи, які подаються членом Кабінету Міністрів України під час призначення його на посаду, зберігаються за місцем роботи.
6. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
7. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.
8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.
9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, — Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою — десятою цієї статті.
6. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
7. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.
8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.
9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, — Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою — десятою цієї статті.
Відсутня 12. Подання щодо кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься на розгляд Верховної Ради України Прем’єр-міністром України, а у випадках, установлених Конституцією України, — Президентом України не пізніше як у двотижневий строк з дня звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України особи, яка займала цю посаду.
Відсутня 13. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України, поданої Президентом України чи Прем’єр-міністром України, Президент України чи Прем’єр-міністр України не пізніше як у двотижневий строк вносить на розгляд Верховної Ради України подання щодо нової кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України.
12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону. 14. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.
Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України
1. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:
1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку;
Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України
1. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:
1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку;
2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);
3) за поданням Президента України — Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України;
4) за власною ініціативою.
2. Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України.
3. Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення Верховною Радою України.
4. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
5. Особа призначається на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому цим Законом, та вступає на посаду після складення присяги відповідно до частини шостої статті 10 цього Закону.
6. Усі члени Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим Кабінетом Міністрів України
2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);
3) за поданням Президента України — Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України;
4) за власною ініціативою.
2. Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України.
3. Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення Верховною Радою України.
4. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
5. Особа призначається на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому цим Законом, та вступає на посаду після складення присяги відповідно до частини шостої статті 10 цього Закону.
6. Усі члени Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим Кабінетом Міністрів України.
Відсутня 7. У разі звільнення члена Кабінету Міністрів України з посади (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів) його обов’язки тимчасово, але не більше двох місяців, виконує його перший заступник (а у разі його відсутності — заступник), призначений Кабінетом Міністрів України в установленому Законом порядку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті