Методичні рекомендації з автономізації комунальних закладів охорони здоров’я для депутатів місцевих рад та головних лікарів комунальних медичних закладів

26 Лютого 2018 3:29 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Підкомітет з питань контролю реалізації медичної реформи Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З АВТОНОМІЗАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

для депутатів місцевих рад та головних лікарів комунальних медичних закладів

28 лютого 2018 р.

Відповідно до Закону України від 06 квітня 2017 року № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (далі – Закон про автономізацію) залежно від форми власності заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності.

Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації.

За організаційно-правовою формою ЗОЗ комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.

ЗОЗ, утворені в результаті реорганізації комунальних ЗОЗ – комунальних установ, можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах банків, печатки.

Законодавство України надає можливість власникам публічного права (відповідним територіальним громадам, від імені яких право комунальної власності здійснюють відповідні місцеві ради) перетворювати ЗОЗ у комунальні некомерційні підприємства. Рішення про запровадження таких організаційно-правових змін щодо комунальних ЗОЗ не потребує погодження Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України чи інших органів державної влади України.

Реорганізація ЗОЗ – бюджетної установи шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства сприяє збільшенню господарської та фінансової автономії (самостійності) та управлінської гнучкості комунальних ЗОЗ, формуванню у них стимулів для поліпшення якості медичного обслуговування населення і водночас підвищення економічної ефективності використання активів.

Джерелами фінансування перетвореного у комунальне некомерційне підприємство ЗОЗ можуть бути як бюджетні кошти, так і кошти юридичних та фізичних осіб.

! Трудові відносини з працівниками реорганізованого ЗОЗ продовжуються, а звільнення під час реорганізації можливе лише у випадку скорочення чисельності (штату). У процесі реорганізації окремі працівники можуть бути переведені на інші посади, переміщені в інші структурні підрозділи (у разі необхідності).

Перевагами реорганізації (перетворення) ЗОЗ у комунальне некомерційне підприємство є:

 • керівник отримує значно більшу свободу у розпорядженні активами, фінансами, у формуванні кадрової політики ЗОЗ та визначенні внутрішньої організаційної структури закладу;
 • можливість самостійно встановлювати будь-які форми оплати праці працівників, що допускаються законодавством;
 • фінансування здійснюється не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє бути більш гнучкими та самостійними у прийнятті рішень порівняно із бюджетними установами;
 • право утворювати об’єднання підприємств з іншими ЗОЗ – комунальними некомерційними підприємствами з метою перерозподілу функцій між ними та спільної оптимізації використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів ЗОЗ – членів об’єднання;
 • право наймати за договорами підряду лікарів фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Механізм реорганізації шляхом перетворення ЗОЗ – бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство

Згідно із законодавством України, перетворення ЗОЗ, як і перетворення будь-якої юридичної особи, є одним із різновидів реорганізації юридичної особи і полягає у зміні її організаційно- правової форми.

! У разі реорганізації ЗОЗ шляхом перетворення має місце правонаступництво: до нової юридичної особи – правонаступника (комунального некомерційного підприємства) переходить усе майно, права та обов’язки юридичної особи – попередника, у даному випадку — майно ЗОЗ (ст. 104-108 ЦК України).

Рішення про реорганізацію ЗОЗ шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства приймають ради територіальних громад сіл, селищ, міст, які є власниками майна відповідного ЗОЗ. Відповідно до п. 30 ч.1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування в Україні прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад.

Рада приймає рішення про:

 • реорганізацію ЗОЗ – бюджетної установи шляхом перетворення у ЗОЗ – підприємство;
 • призначення комісії з реорганізації ЗОЗ, голови комісії та встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ЗОЗ – бюджетної установи, що припиняється. Виконання функцій комісії з реорганізації може бути покладено на орган управління (керівника) відповідного ЗОЗ, що підлягає реорганізації;
 • розмір його статутного капіталу;
 • затвердження статуту комунального некомерційного підприємства.

Контроль за виконанням цих рішень ради може бути доручено виконавчому органу ради відповідної територіальної громади або іншому уповноваженому органу. Виконання заходів з реорганізації ЗОЗ шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство (проведення розрахунків із кредиторами ЗОЗ; підготовка проекту передавального акту та створення ЗОЗ-підприємства тощо) здійснюється комісією з реорганізації на підставі даних бухгалтерського обліку ЗОЗ та результатів обов’язкової його інвентаризації.

! Протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про реорганізацію (перетворення) ЗОЗ державний реєстратор має бути письмово повідомлений про прийняття такого рішення.

До комісії з реорганізації з моменту її призначення переходять повноваження щодо управління ЗОЗ. Голова комісії та її члени представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені ЗОЗ, що припиняється. Комісія з реорганізації організовує проведення інвентаризації майна ЗОЗ, що припиняється, проведення розрахунків з кредиторами.

! Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ЗОЗ, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації ЗОЗ шляхом перетворення.

Кожна окрема вимога кредитора (зокрема, щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) розглядається і приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання ЗОЗ, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Відповідно до Закону про автономізацію кредитори ЗОЗ, що реорганізуються, не в праві вимагати виконання незабезпечених зобов’язань, припинення або дострокового виконання зобов’язання або забезпечення виконання зобов’язання. Згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні у такому разі не вимагається.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з реорганізації ЗОЗ складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків ЗОЗ, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами.

Передавальний акт затверджується органом, який прийняв рішення про реорганізацію ЗОЗ – бюджетної установи. Згідно з передавальним актом ЗОЗ – підприємство отримує відповідні активи (нерухоме та рухоме майно) та пасиви ЗОЗ – бюджетної установи.

Після закінчення строку на заявлення вимог кредиторами та закінчення процедури реорганізації здійснюється державна реєстрація припинення ЗОЗ – бюджетної установи та державна реєстрація припинення новоствореного ЗОЗ – комунального некомерційного підприємства.

Найменування комунального некомерційного підприємства повинно містити слова «комунальне некомерційне підприємство», вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

! Управління комунальним некомерційним підприємством здійснює рада (засновник) територіальної громади села, селища, міста, яка є власником майна відповідного ЗОЗ. Поточне керівництво (оперативне управління) комунальним некомерційним підприємством здійснює його керівник.

Керівник ЗОЗ комунального некомерційного підприємства призначається на посаду на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального ЗОЗ та ЗОЗ, а також типова форма такого контракту затверджені Кабінетом Міністрів України (постанови КМУ від 16 жовтня 2014 року № 642 (із змінами), від 27 грудня 2017 року № 1094).

З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю ЗОЗ та сприяння забезпеченню права членів територіальної громади на участь в управлінні об’єктами комунальної власності, а також дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні ЗОЗ медичного обслуговування населення при ЗОЗ може бути створена спостережна рада, яка є консультативно-дорадчим органом Засновника та дорадчим органом керівника ЗОЗ.

! При ЗОЗ, що надають медичну допомогу вторинного і третинного рівня, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, спостережні ради утворюються обов’язково. При інших ЗОЗ – за рішенням Засновника підприємства.

Спостережні ради розглядають питання щодо:

 • дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення ЗОЗ;
 • дотримання ЗОЗ прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування ЗОЗ на такі скарги;
 • результатів фінансово-господарської діяльності ЗОЗ;
 • покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;
 • розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури ЗОЗ;
 • оптимізації організаційної структури ЗОЗ за напрямами його діяльності;
 • недоліків діяльності ЗОЗ, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;
 • вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у ЗОЗ.

! До складу спостережної ради ЗОЗ, крім представників власника ЗОЗ (уповноваженого ним органу) та відповідних органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради ЗОЗ і типове положення про неї затверджені Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 27 грудня 2017 року № 1077).

При ЗОЗ із метою сприяння їх діяльності можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради при ЗОЗ та положення про неї затверджуються наказом керівника ЗОЗ або уповноваженого органу.

Після перетворення ЗОЗ – бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство ліцензія на господарську діяльність з медичної практики зберігає чинність протягом трьох місяців і має бути переоформлена протягом цього строку.

Після державної реєстрації ЗОЗ у формі комунального некомерційного підприємства на це підприємство мають бути переоформлені права щодо нерухомості, у тому числі на користування земельною ділянкою.

Комунальне некомерційне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

Алгоритм реорганізації (перетворення) ЗОЗ – бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство

ЕТАПИ СТРОКИ ПРИМІТКИ/РИЗИКИ
1. Прийняття відповідною радою територіальної громади рішення про реорганізацію ЗОЗ шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство, яке має містити, зокрема, наступні відомості:

а) порядок і умови здійснення припинення ЗОЗ шляхом перетворення, у т. ч. відомості про персональний склад комісії з реорганізації, її голову, реєстраційні номери облікових карток платників податків, порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до ЗОЗ;

б) розмір статутного капіталу (але не обов’язково) та найменування новоствореного ЗОЗ – підприємства;

в) передання повноважень щодо контролю за виконанням цього рішення виконавчому комітету відповідної ради або іншому уповноваженому органу

2. Передача державному реєстратору документів для державної реєстрації рішення про припинення ЗОЗ – бюджетної установи. Документи, які надаються державному реєстратору: див. примітки Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення (ч. 1 ст. 105 ЦК України) Державному реєстратору надаються (ч. 9 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію):

а) оригінал або нотаріально засвідчена копія рішення про припинення ЗОЗ;

б) документи, які підтверджують особистість та повноваження особи, яка надає документ (паспорт, нотаріально засвідчена копія довіреності, якщо документи подаються представником за довіреністю)

3. Державна реєстрація в ЄДР рішення про реорганізацію ЗОЗ Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів – див. пункт 2 алгоритму (п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про реєстрацію)
4. Оприлюднення державним реєстратором рішення про реорганізацію (перетворення) ЗОЗ – бюджетної установи Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів – див. п. 2 алгоритму (п. 9) ч. 2 ст. 25, п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про реєстрацію) У день проведення реєстраційної дії технічний адміністратор ЄДР забезпечує передачу відповідних даних до інформаційних систем Пенсійного фонду України, податкового органу та статистики (ч. 2 ст. 13 Закону про реєстрацію). Реорганізація шляхом перетворення на відміну від інших видів реорганізації юридичних осіб не є підставою для проведення позапланової перевірки органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду юридичної особи, що перетворюється (пп. 78.1.7. п. 78.1 ст. 78 ПК України)
5. Розробка статуту комунального некомерційного підприємства ЗОЗ 1 тиждень (орієнтовний строк) Рекомендується затвердити статут разом із передавальним актом (див. п. 9 Алгоритму).
6. Прийняття та розгляд вимог кредиторів ЗОЗ (задоволення або відхилення вимог кредитора) Надання відповіді кредиторам за результатами розгляду – протягом 30 днів з дня отримання вимоги. Задоволення вимог – протягом строку, визначеного рішенням про реорганізацію ЗОЗ (від 2 до 6 місяців) Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора (ч. 6 ст. 105 ЦК України)
7. Проведення інвентаризації 1 місяць (орієнтовний строк) Відповідно до підп.. 2 п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону про автономізацію до 31 грудня 2018 року обов’язкова оцінка майна, передбачена Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, для закладів охорони здоров’я, що реорганізуються, не застосовується
8. Складення комісією з реорганізації передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань установи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами (ч. 2 ст. 107 ЦК України) У разі реорганізації усе майно, усі права та обов’язки ЗОЗ переходять до його правонаступника – ЗОЗ- підприємства (ч. 1 ст. 104 ЦК України, ч. 2 ст. 108 ЦК України)
9. Затвердження передавального акту, підготовленого комісією з реорганізації, радою територіальною громади – органом, який прийняв рішення про припинення ЗОЗ (ч. 3 ст. 107 ЦК України) та статуту ЗОЗ – підприємства. Затверджений передавальний акт підписується головою і членами комісії з реорганізації. Відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону про автономізацію до 31 грудня 2018 року передача нерухомого майна здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку ЗОЗ та результатів обов’язкової його інвентаризації
10. Подання документів для державної реєстрації створення ЗОЗ – комунального некомерційного підприємства та державної реєстрації припинення ЗОЗ (ч. 1 ст. 17 Закону про реєстрацію), пакети документів подаються одночасно (див. примітки).

Документи для державної реєстрації новоствореного ЗОЗ:

заява про державну реєстрацію створення ЗОЗ; заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про створення ЗОЗ – підприємства; примірник статуту ЗОЗ – підприємства; довіреність, інший документ, який підтверджує повноваження представника ЗОЗ подати документи на реєстрацію; передавальний акт (примірник оригіналу, нотаріально засвідчена копія).

Документи для державної реєстрації припинення ЗОЗ:

 заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

 примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта;

 довіреність інший документ, який підтверджує повноваження представника ЗОЗ подати документи на реєстрацію

Після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами (ч. 13 ст. 17 Закону про реєстрацію) Згідно з підп. 5 ч. 13 ст. 17 Закону про реєстрацію пакет документів для державної реєстрації припинення ЗОЗ (бюджетної установи) та державної реєстрації новоствореного ЗОЗ (комунального некомерційного підприємства) подається одночасно. У той же час за змістом положень Закону про реєстрацію першим до ЄДР вноситься запис про припинення ЗОЗ (бюджетної установи), і потім – про створення нового ЗОЗ (підприємства). Вимоги до оформлення документів передбачено ст. 15 Закону про реєстрацію, зокрема: статут ЗОЗ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, при цьому справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується; справжність підписів на передавальному акті також мають бути нотаріально посвідчені
11. Внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації новоствореного ЗОЗ (у формі підприємства) внаслідок перетворення ЗОЗ та про проведення державної реєстрації припинення ЗОЗ – бюджетної установи Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про реєстрацію) Дата внесення відповідного запису до ЄДР є датою державної реєстрації ЗОЗ -підприємства
12. Оприлюднення державним реєстратором результатів державної реєстрації припинення ЗОЗ – бюджетної установи та державної реєстрації новоствореного ЗОЗ (у т. ч. оприлюднення статуту новоствореного ЗОЗ – підприємства). Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п. 9) ч. 2 ст. 25 Закону про реєстрацію) У день проведення реєстраційної дії технічний адміністратор ЄДР забезпечує передачу відповідних даних до інформаційних систем Пенсійного фонду України, податкового органу та статистики (ч. 2 ст. 13 Закону про реєстрацію). Відомості з ЄДР про державну реєстрацію створення ЗОЗ є підставою для взяття ЗОЗ на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства (ч. 3 ст. 13 Закону про реєстрацію)
13. Повідомлення трудового колективу про реорганізацію ЗОЗ (скорочення або переведення на іншу посаду у разі необхідності) Після державної реєстрації припинення ЗОЗ-бюджетної установи та створення ЗОЗ-підприємства
14. Оформлення та реєстрації за ЗОЗ у формі комунального некомерційного підприємства права користування об’єктами нерухомості (будівлями). Реєстрація проводиться відповідними державними реєстраторами 1,5-2 міс Переоформлення прав на будівлі за ЗОЗ -підприємством здійснюється після його державної реєстрації
15. Оформлення та реєстрація за ЗОЗ – підприємством права користування земельними ділянками (у тому числі оренди) 4-9 міс
16. Подання до Міністерства охорони здоров’я заяви про переоформлення ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики згідно з діючими Ліцензійними умовами

 

Протягом 3 міс

Примітка. Розроблено з урахуванням Методичних рекомендацій МОЗ з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті