Витяг із законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

15 Червня 2018 2:54 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Практичне застосування положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон про ліцензування) виявило не тільки цілу низку проблем, пов’язаних з його імплементацією, а й підтвердило недосконалість використаних в ньому норм та застосованих процедур.

Так, Законом про ліцензування передбачається, що ліцензування деяких видів господарської діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами, проте, в Законі відсутнє визначення терміну «особливості ліцензування», що призводить до неоднозначного та подвійного тлумачення органами ліцензування вимог цього Закону.

Також, положеннями Закону про ліцензування передбачається оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради, але при цьому існують прогалини щодо визначення строку та порядку скасування органами ліцензування своїх рішень про анулювання ліцензії на підставі розпорядження ДРС. Неврегульованість зазначеного питання призводить до протиріч між органами державної влади у сфері ліцензування та необхідності їх вирішення в судовому порядку.

На сьогодні, в Законі про ліцензування врегульовано питання щодо скасування ліцензування виду господарської діяльності відповідно до якого орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними, однак питання скасування ліцензування частини виду господарської діяльності залишилось не врегульованим.

Слід звернути увагу, що деякими законодавчими актами, зокрема Законами України «Про ринок електричної енергії», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про ринок природного газу» передбачено можливість органу ліцензування зупиняти дію ліцензії за правопорушення у відповідних сферах.

Зупинення дії ліцензії може бути більш ефективним заходом впливу, ніж анулювання ліцензії, оскільки його дія спрямована на недопущення вчинення ліцензіатом подальших порушень, має профілактичний характер та позбавляє ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності лише протягом певного строку.

Водночас, Законом про ліцензування процедури зупинення дії ліцензії не визначено, що позбавляє окремі органи ліцензування застосовувати такий вид санкції, а ліцензіат втрачає можливість усунути допущені ним порушення та виправитись протягом певного строку.

Крім того, наразі Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» не передбачає внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про зупинення та відновлення дії ліцензії.

Враховуючи зазначене, необхідно внести відповідні зміни до статті 9 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» в частині можливості розширення інформаційних відомостей про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Крім того, в умовах військової агресії з боку сусідньої держави необхідно посилити економічний захист нашої країни шляхом встановлення обмеження здійснення контролю над суб’єктом господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, як загальної норми для всіх видів господарської діяльності, а не лише визначення такої вимоги спеціальними законами.

Також, виконання міжнародних зобов’язань та національних стратегій у сфері дотримання прав людини вимагає перегляду положень Закону про ліцензування в частині обов’язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.

Не можна залишити поза увагою вирішення питання щодо забезпечення органів ліцензування можливістю самостійно отримувати інформацію стосовно внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій.

Ураховуючи зазначене, є необхідність у розробленні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі — проект Закону), що забезпечить усунення внутрішні колізій, удосконалення порядку ліцензування, сприятиме створенню для суб’єктів господарювання сприятливих умов провадження господарської діяльності, посилить їх довіру до органів державної влади.

2. Мета прийняття законопроекту і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є удосконалення існуючого законодавчого поля, яке спрямоване на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності шляхом:

 • визначення понять: «матеріально-технічна база» та «особливості ліцензування»;
 • зобов’язання центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;
 • запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування — зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;
 • запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;
 • запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;
 • врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;
 • включення нових підстав для анулювання ліцензії (у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акту про не усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що були підставою для її зупинення);
 • виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;
 • уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду — наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;
 • обов’язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
 • уніфікація розміру штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування;
 • удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • Закон України «Про рекламу»;
 • Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 • Закон України «Про космічну діяльність»;
 • Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших громадських формувань»;
 • Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;
 • Закон України «Про захист суспільної моралі»;
 • Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»;
 • Закон України «Про теплопостачання»;
 • Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
 • Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
 • Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
 • Закон України «Про охоронну діяльність»;
 • Закон України «Про зайнятість населення»;
 • Закон України «Про ринок природного газу»;
 • Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 • Закон України «Про ринок електричної енергії».

Проект Закону не стосується прав та обов’язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державною фіскальною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною службою України з питань праці, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою України з безпеки на транспорті, Державною авіаційною службою України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державним агентством рибного господарства України, Державною інспекцією ядерного регулювання України, Державною архітектурно — будівельною інспекцією України, Державним космічним агентством України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

У проекті Закону відсутні положення, які стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не вливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» сприятиме:

 • удосконаленню законодавства у сфері ліцензування;
 • спрощенню умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • забезпеченню створення умов для маломобільних груп населення;
 • удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

Проект
оприлюднений на сайті Мінекономрозвитку
14.06.2018 р.

Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

ВИТЯГ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

5) У Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.60; 2007 р., № 10, ст. 89; 2016 р., № 4, ст. 44):

 • абзаци одинадцятий та дванадцятий статті 1 виключити;
 • абзац шостий статті 4 виключити;
 • абзац двадцять третій статті 6 виключити;
 • назву розділу ІІ викласти в такій редакції: «Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
 • у частині третій статті 7 слова «якщо інше не передбачено цим Законом» замінити словами «крім випадків передбачених статтею 19 цього Закону»;
 • частину восьму статті 7 виключити;
 • у статті 8:
 • у назві статті слова «, а також ліцензійних умов» виключити;
 • у частині першій слова «Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.» замінити словами «Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим законом.»;
 • у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який:

має дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи:»;

абзаци четвертий та п’ятий виключити;

частини шосту та восьму виключити;

у статті 9:

назву статті викласти у такій редакції: «Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

частину першу викласти в такій редакції «Орган ліцензування приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі ліцензії, видачу, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

у абзаці першому частини другої слова «Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»» замінити словами «Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»»;

статтю 10 виключити.

9) У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800):

 • у частині першій статті 1:
 • у пункті 1 слова «видачу ліцензії та» виключити;
 • у пункті 11 слова «ліцензування та» виключити;
 • у пунктах 1 та 2 частини першої статті 8 слова «ліцензування видів господарської діяльності,» виключити;
 • пункт 45 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:

«45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом);

дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;

відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (в т. ч. дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської);

дата і номер рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

відомості про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування із зазначенням дати і номеру скарги та інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги ліцензіата на дії органу ліцензування;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;»;

пункт 20 частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції:

«20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом);

дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;

відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (в т. ч. дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської);

дата і номер рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;

дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;

відомості про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування із зазначенням дати і номеру скарги та інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги ліцензіата на дії органу ліцензування;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру.»;

частину другу статті 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Органам ліцензування — відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням форми такого припинення (реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації), а також зміну місцезнаходження юридичної особи (місце прожиання фізичної особи-підприємця) та найменування юридичної особи (прізвища, ім’я або по батькові фізичної особи-підприємця).».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

…………………………………….

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

…………………………………….

ліцензія — документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; Виключено
ліцензійні умови — перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і виконання яких є обов’язковим для суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Виключити
наркотичні засоби — речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

…………………………………….

наркотичні засоби — речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

…………………………………….

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; Виключити
координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

…………………………………….

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

…………………………………….

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

…………………………………….

запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

…………………………………….

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі порушення суб’єктами господарювання ліцензійних умов; Виключити
запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

Розділ II.

Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та особливості ліцензійних вимог та умов

Розділ II.

Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках — у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

…………………………………….

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках — у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

…………………………………….

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом. Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків передбачених статтею 19 цього Закону.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

………………..

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

……………………………

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Виключити
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з урахуванням встановлених цією статтею особливостей. Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим законом.
Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид. Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи:

…………………………………

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб’єкту господарювання, який:

має дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — орган ліцензування), такі відомості та документи:

…………………………………

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України; Виключити
дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх
відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.
………………
Виключити
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п’ять років. Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п’ять років.
У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників. Виключити
При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин. При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.
У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності. Виключити
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії Стаття 9. Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею. Орган ліцензування приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі видачу ліцензії, видачу, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

………………………………………….

Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

……………………………………..

Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національній поліції.

Виключити
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — виписка) — документ в електронній або у випадку, передбаченому цим Законом, у паперовій формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — витяг) — документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

………………………………

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — виписка) — документ в електронній або у випадку, передбаченому цим Законом, у паперовій формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — витяг) — документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

……………….

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи — підприємця (далі — персональний кабінет) — особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи — підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

11) портал електронних сервісів — веб-сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі — принцип мовчазної згоди) — принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;

…………………………………………

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи — підприємця (далі — персональний кабінет) — особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи — підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

11) портал електронних сервісів — веб-сайт, організований як системне багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

12) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі — принцип мовчазної згоди) — принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;

……………………….

Стаття 8. Портал електронних сервісів

1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:

1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

3) перегляд стану розгляду поданих документів;

4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;

6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;

7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

9) функціонування персонального кабінету;

10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;

11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.

……………………..

Стаття 8. Портал електронних сервісів

1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:

1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, видачі документів дозвільного характеру;

2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, видачі документів дозвільного характеру;

3) перегляд стану розгляду поданих документів;

4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;

6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;

7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

9) функціонування персонального кабінету;

10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;

11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.

…………..

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

…………………………………….

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

…………………………………….

45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

…………………………………….

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

…………………………………….

45) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії; найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови); дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата видачі ліцензії; дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом;
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами; відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (в т. ч. дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської);
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності; дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
відомості про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування із зазначенням дати і номеру скарги та інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги ліцензіата на дії органу ліцензування;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру; відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
…………………………………….

4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу — підприємця:

…………………………………….

20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

……………………………………………

4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про фізичну особу — підприємця:

…………………………………….

20) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію; вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат;
найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії; найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави відмови); дата і номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
дата видачі ліцензії; дата видачі ліцензії, термін дії ліцензії (у разі встановлення терміну дії ліцензії законом;
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами; відомості про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (в т. ч. дата внесення відомостей про місця провадження виду господарської);
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (із зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка зупиняється), дата набрання ним чинності;
Норма відсутня дата і номер рішення органу ліцензування щодо відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
підстави, дата і номер рішення про переоформлення, анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності; дата і номер рішення про анулювання ліцензії на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дата набрання ним чинності;
Норми відсутні відомості про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування із зазначенням дати і номеру скарги та інформації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги ліцензіата на дії органу ліцензування;

дата та номер рішення органу ліцензування про скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги;

відомості про визнання ліцензії недійсною;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;

Виключити
Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, — відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України — відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку — відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, — відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України — відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку — відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи;

Норма відсутня Органам ліцензування — відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням форми такого припинення (реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації), а також зміну місцезнаходження юридичної особи (місце прожиання фізичної особи-підприємця) та найменування юридичної особи (прізвища, ім’я або по батькові фізичної особи-підприємця).
До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи — підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

……..

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи — підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

……

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Денис Гутенко

Додаток

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу рег улювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого та мікропідприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.02.2017 року по 22.12. 2017 року.

№ з/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робочі зустрічі з Офісом ефективного регулювання (BRDO), аналітиками офісу 3 Запропоноване регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо орієнтовної кількості суб’єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватимуться вимоги запропонованого регулювання.

2. Телефонні розмови з ліцензіатами з різних сфер господарської діяльності. 26 Запропоноване регулювання сприймається.

Отримано інформацію про те, що для виконання вимог регулювання необхідно:

1. Здійснити витрати на процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання. В середньому витрачається 3 години.

5. Здійснити витрати на процедури організації виконання вимог регулювання. В середньому 8 годин.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 160501;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,73%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали) 0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн. Х 0,00 грн.
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн. Х 0,00 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 22,41 грн. = 67,23 грн. 0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

58 грн. (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 67,23 грн.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

8 год. (час, необхідний на розроблення та впровадження внутрішніх процедур, пов’язаних з виконанням вимог регулювання; Наприклад: подання ліцензіатом документів до органу ліцензування, у разі зміни даних, які були підставою для отримання ліцензії (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)= 179,28 грн. 0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

155 грн.

(витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур у наступний рік) Х 4 роки = 179,28 грн.

11. Процедури офіційного звітування 0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13. Інші процедури:
14. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

246,51 грн. Х 246,51 грн.
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 160501 160501
16. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

39565101 грн. Х 39565101 грн.

Примітки:

1. У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 1 січня 2017 року становить — 22,41 гривня. Джерело отримання інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-193.

2. Джерело отримання інформації: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr).

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), та наступний рік дорівнює кількості суб’єктів господарювання — ліцензіатів, станом на 01.01.2017.

3. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результати пошуку Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4. Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат
Разом за рік Х Х Х Х відсутні
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х відсутні

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0,00 грн. 0,00 грн.
2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 39565101 грн. 39565101 грн.
3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 39565101 грн. 39565101 грн.
4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0,00 грн. 0,00 грн.
5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 39565101 грн. 39565101 грн.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Не передбачається розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»

I. Визначення проблеми

Практичне застосування положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон про ліцензування) виявило не тільки цілу низку проблем, пов’язаних з його імплементацією, а й підтвердило недосконалість використаних в ньому норм та застосованих процедур.

На сьогодні, ліцензування господарської діяльності є одним з найпоширеніших засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання та складає майже 27% від загального обсягу засобів і механізмів державного регулювання.

Станом на 01 січня 2017 року загальна кількість суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), які займаються видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, складає близько 162571[1] осіб. Таким чином, ліцензування застосовується до 8,2% суб’єктів господарювання від загальної кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання.

Недосконалість норм та процедур Закону про ліцензування призводить до значних фінансових витрат здобувачів ліцензій та ліцензіатів.

Так, наприклад, здобувачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики(надання стоматологічних послуг) для забезпечення відповідності ліцензійним умовам, необхідно витратити близько 500 000 грн. на обладнання та близько 8000 грн на інші адміністративно-організаційні заходи (ознайомлення з вимогами регулювання, підготовка пакету документів для отримання ліцензії, оплата вартості ліцензії тощо). Згідно вимог чинного законодавства, у разі не підтвердження суб’єктом, з будь яких причин, внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування вправі анулювати дану ліцензію. У такому разі, витрати суб’єкта господарювання на адміністративно-організаційні заходи збільшуються в два рази. Застосування такої підстави для анулювання ліцензії є не обґрунтованим, оскільки не сплати за видачу ліцензії не несе загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому середовищу тощо.

Також, витрати суб’єкта господарювання можуть збільшитися у разі анулювання ліцензії з інших підстав, передбачених Законом про ліцензування, зокрема, щодо невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов, у випадку коли порушення не несуть загрозу життю, здоров’ю та навколишньому середовищу, було б більш доцільно та економічно-обґрунтовано застосування нової більш м’якої адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування, яка б відповідала тяжкості порушення, а саме — зупинення органом ліцензування дії ліцензії в повному обсязі або частково.

Зважаючи на те, що орієнтовна кількість ліцензіатів з різних сфер господарської діяльності, складає близько 162571 суб’єктів, відповідно додаткові витрати на адміністративно-організаційні заходи, що виникають у зв’язку з недосконалим регулюванням можуть сягати більше1 млрд грн. в рік.

Також, органами ліцензування встановлюються додаткові вимоги до порядку ліцензування господарської діяльності, які передбачені іншими законами, якими встановлюються особливості ліцензування для певного виду господарської діяльності відмінні від вимог Закону про ліцензування. Зазначене суперечить принципу визначеному ч.1 статті 3 Закону про ліцензування щодо визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов та призводить до додаткового фінансового навантаження на бізнес.

Крім того, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, з метою виявлення проблем у сфері ліцензування було проаналізовано інформацію щодо ліцензування у сфері господарської діяльності, отриману від органів ліцензування, на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. від 29.08.2017 № 33326/1/1-17**, яка свідчить, що ймовірність залишення органом ліцензування заяв про видачі ліцензії без розгляду або відмови у її видачі є високою. Кожне четверте звернення суб’єкта господарювання за отриманням ліцензії закінчується відмовою у її видачі або залишенням заяви без розгляду (26% від поданих заяв). Найпоширенішою підставою для відмови у видачі ліцензії за період 2014-2016 р.р. є «невідповідність здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження відповідного виду господарської діяльності» за якою було здійснено 86% всіх відмов у видачі ліцензії (9963 відмов за цією підставою з 11521 загальної кількості відмов по усім органам, які надали інформацію).

Також, необхідність розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» пов’язана із чисельними зверненнями протягом 2016–2017 р.р. суб’єктів господарювання щодо недосконалості норм Закону про ліцензування, а також наявності правових колізій.

Основними групами (підгрупи), на які проблема справляє вплив є:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни __ ні
Держава так __
Суб’єкти господарювання, так __
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так __

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів та потребують вирішення шляхом державного регулювання. Положення, викладені в проекті регуляторного акта, мають загальнообов’язковий характер і не можуть затверджуватись локальними актами суб’єктів господарювання.

II. Цілі державного регулювання

Удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Скорочення фінансових витрат здобувачів ліцензій та ліцензіатів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не забезпечує досягнення цілі; Залишаються проблемними питання щодо наявності низки проблем, пов’язаних з імплементацією Закону про ліцензування, недосконалість використаних норм та застосованих процедур. Зважаючи на те, що орієнтовна кількість ліцензіатів з різних сфер господарської діяльності, складає близько 162571 суб’єктів, відповідно додаткові витрати на адміністративно-організаційні заходи, що виникають у зв’язку з недосконалим регулюванням сягають більше1 млрд грн. в рік.
Внесення змін до існуючого регулювання Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, оскільки запроваджуватимуться механізми, зокрема щодо:

– заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

– нової адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування — зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

-врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

-виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн грн в рік.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Витрати на адміністрування процедури ліцензування Відповідно до асигнувань, які щорічно затверджуються в Законі України «Про Державний бюджет України».
Внесення змін до існуючого регулювання Удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Покращення інвестиційного клімату.

Додаткових витрат не прогнозуються.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Відсутні.
Внесення змін до існуючого регулювання Відсутні. Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 64 2006 5121 155380 162571
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,04 1,23 3,15 95,58 100%
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні. Призводить до значних фінансових витрат. Додаткові витрати для всіх с/г складають близько 1 млрд грн в рік.
Внесення змін до існуючого регулювання Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн грн в рік. За п’ять років економія для бізнесу буде близько 4,8 млрд грн.

Можливість направити вивільнені кошти на розвиток бізнесу.

Прогнозуються витрати на: ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет), а саме: 66,23 грн на одного суб’єкта господарювання.

Розрахунок: 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; Х 22,41 грн. = 66,23 грн.

8 год. (час, необхідний для організації виконання вимог регулювання (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)= 179,28 грн.

Витрати для всіх складатимуть близько 39 млн грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 1 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Внесення змін до існуючого регулювання 4 Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, оскільки запроваджуватимуться механізми, зокрема щодо:

– заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

– нової адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування — зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

– врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

– виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн грн в рік.

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Внесення змін до існуючого регулювання У разі прийняття проекту акта вигода заключатиметься:

для держави — Удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Покращення інвестиційного клімату.

для суб’єктів господарювання — Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн грн в рік. За п’ять років економія для бізнесу буде близько 4,8 млрд грн.

Можливість направити вивільнені кошти на розвиток бізнесу.

У разі внесення змін до існуючого регулювання:

для держави — не прогнозуються.

для суб’єкта господарювання — Прогнозуються витрати на: ознайомлення з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет), а саме: 66,23 грн на одного суб’єкта господарювання.

Розрахунок: 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; Х 22,41 грн. = 66,23 грн.

8 год. (час, необхідний для організації виконання вимог регулювання (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству)= 179,28 грн.

Витрати для всіх складатимуть близько 39 млн грн.

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання.
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави та суб’єктів господарювання відсутні. У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати:

для держави передбачаються в межах коштів, передбачених на фінансування органів ліцензування на відповідний бюджетний період.

для суб’єктів господарювання — призводить до значних фінансових витрат. Додаткові витрати для всіх с/г складають близько 1 млрд грн в рік.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не забезпечується досягнення цілі щодо удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Зважаючи на те, що орієнтовна кількість ліцензіатів з різних сфер господарської діяльності, складає близько 162571 суб’єктів, відповідно додаткові витрати на адміністративно-організаційні заходи, що виникають у зв’язку з недосконалим регулюванням сягають більше 1 млрд грн. в рік.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.
Внесення змін до існуючого регулювання Забезпечить удосконалення вже запроваджених державою принципів та процедур ліцензування, з метою чіткого їх окреслення, усунення правових колізій та унеможливлення порушення прав суб’єктів господарювання.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

Встановлює зрозуміле та прозоре загальне регулювання.

Сприятиме зменшенню фінансових витрат бізнесу близько 960 млн грн в рік.

На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути підвищення рівня інфляції, що призведе до збільшення фінансових витрат.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання даних проблем можливо здійснити шляхом:

 • зобов’язання центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення здобувачами ліцензії плати за видачу ліцензій;
 • заборони вимагання органами ліцензування надання документів в паперовому чи електронному вигляді, які підтверджують внесення здобувачами ліцензій плати за видачу ліцензій;
 • запровадження нової адміністративно-господарської санкції у сфері ліцензування — зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;
 • запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;
 • запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;
 • врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;
 • виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії.

Крім того, для впровадження регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення органами ліцензування інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет).

2) організація виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження вимог регуляторного акта державними органами не потребуватиме додаткових витрат з відповідних бюджетів, оскільки здійснюватиметься в межах в межах коштів, передбачених на фінансування органів ліцензування на відповідний бюджетний період.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, не проводився.

Здійснено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

Здійснено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту запропоновано встановити на необмежений термін, оскільки дія норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності», за часом не обмежена.

Термін набрання чинності регуляторним актом — через два місяці з дня його опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта — прогнозується та напряму залежатиме від кількості виданих органами ліцензування ліцензій.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не обмежується.

3. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання(юридичними та фізичними особами підприємцями), пов’язаними з дією акту — середній:

1) кошти: 246,51 грн.

2) час: 11 год.

4. Розмір коштів і часу, що витрачатиметься органами ліцензування на адміністрування, пов’язане з дією акту — не прогнозується.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб — підприємців з основних положень акта — вище середнього. Акт буде розміщено на офіційних сайтах Верховної Ради України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та на сайтах органів ліцензування.

Додаткові показники результативності:

 • кількість заяв, поданих до органів ліцензування здобувачами ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про видачу ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про залишення заяви без розгляду;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень по відмову у видачі ліцензії;
 • кількість прийнятих органами ліцензув ання рішень про анулювання ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про зупинення дії ліцензій в повному обсязі;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про часткове зупинення дії ліцензій;
 • кількість прийнятих органами ліцензування рішень про відновлення дії ліцензій;
 • кількість оскаржених рішень органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії;
 • кількість оскаржених рішень органу ліцензування про зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;
 • кількість оскаржених рішень органу ліцензування про анулювання ліцензії;
 • кількість заяв, поданих до органів ліцензування щодо звуження провадження виду господарської діяльності;
 • кількість заяв, поданих до органів ліцензування щодо розширення провадження виду господарської діяльності.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

 • базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;
 • повторне відстеження результативності — через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;
 • періодичне відстеження результативності — один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні та соціологічні.

Соціологічні дані будуть отримані в результаті опитування ліцензіатів.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних та соціологічних даних, виконавцем яких є Міністерство.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів

Додаток

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 3 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 22,41 грн. = 66,23 грн. 0.00 грн

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

66,23грн.
Процедури організації виконання вимог регулювання 8 год. (час, необхідний на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура(прийняття наказу по підприємству) = 179,28 грн. 0.00 грн

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

179,28грн.
Разом, грн. 246,51 грн. 246,51 грн.
Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) не передбачені не передбачені
Вид витрат Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) не передбачені не передбачені не передбачені не передбачені
Вид витрат Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Періодичні (за наступні роки) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) Не передбачені Не передбачені Не передбачені Не передбачені
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік — стартовий) Періодичні (за наступні роки) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) відсутні відсутні відсутні відсутні
Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Не передбачені Не передбачені Не передбачені
Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із найманням додаткового персоналу не передбачені не передбачені

*За даними Державної служби статистики України: www.ukrstat.gov.ua

**За даними, отриманими від органів ліцензування на доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2017 № 13676/1/1-17 до листа Мінекономрозвитку від 05.04.2017 № 3612-01/11164-01 щодо інформації про використання регуляторних процедур у сфері діяльності суб’єктів господарювання.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті