Проект постанови КМУ «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»

10 Липня 2018 1:03 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 229 Податкового кодексу зазначено, що відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.201 1 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (далі — постанова КМУ від 05.01.2011 р. № 19) суб’єктам підприємницької діяльності встановлені щорічні квоти на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

За останні роки вітчизняними підприємствами фармацевтичної галузі модернізовано виробництво лікарських засобів відповідно до високих міжнародних стандартів, що призвело до збільшення номенклатури препаратів та можливості підвищити обсяги виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних безпечних та доступних ліків. Це потребує додаткового отримання як основної сировини так і допоміжних речовин, у тому числі і спирту етилового. Зростання обсягів виробництва та реалізації лікарських засобів надасть можливість створити нові робочі місця з достойним рівнем заробітної плати, збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів податків та інших обов’язкових платежів, а головне, задовольнити потребу населення країни економічно доступними, якісними та ефективними ліками.

Встановлені вітчизняним фармвиробникам квоти на отримання спирту етилового для виробництва лікарських засобів у цілому становлять не більше 3,2 — 4 відсотків від загальної середньорічної кількості реалізованого для резидентів України спирту етилового, тому незначне збільшення квот на 83,5 тис.дал. спирту становитиме 0,1 відсотку від загального обсягу реалізованого підприємствам Україні спирту.

Не забезпечення потреби у спирті етиловому, що використовується при виробництві лікарських засобів різних форм (гелі, сиропи, настоянки, таблетовані форми, субстанції) у повному обсязі є штучним бар’єром який гальмує розвиток підприємств та призводить до недоотримання країною значних бюджетних надходжень.

З метою підтримки програми Уряду країни щодо економічного зростання країни, створення умов для збільшення виробництва конкурентоспроможної вітчизняної продукції, виконання відповідних доручень Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо підтримки вітчизняного промислового сектору економіки, забезпечення реальних потреб підприємств галузі у збільшенні квот на отримання спирту етилового для виробництва життєво необхідних, якісних та фінансово доступних лікарських засобів, враховуючи можливість українських фармвиробників значно збільшити обсяги виробництва як нових так і найбільш запитуваних лікарських засобів, що підтверджується наданими, відповідно до технічних і технологічних регламентів, розрахунками виникла необхідність внести зміни до постанови КМУ від 5 січня 2011 р. № 19, даним проектом постанови КМУ пропонується:

Збільшити квоти на відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів наступним підприємствам:

1) ПАТ «Біолік» відповідно до наданих розрахунків, пропонується збільшити квоту з 6480 декалітрів до 10000 декалітрів спирту етилового;

2) ПАТ «Фітофарм» відповідно до наданих розрахунків, пропонується збільшити квоту з 75000 декалітрів до 95000 декалітрів спирту етилового;

3) ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»» відповідно до наданих розрахунків, пропонується збільшити квоту з 24257 декалітрів до 61270 декалітрів спирту етилового;

4) ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»» відповідно до наданих розрахунків, пропонується збільшити квоту з 31721 декалітрів до 46685 декалітрів спирту етилового;

5) ПАТ «Лубнифарм», відповідно до наданих розрахунків, пропонується збільшити квоту з 36 000 декалітрів до 54 000 декалітрів спирту етилового;

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови КМУ є забезпечення збільшення обсягів виробництва життєво необхідних лікарських засобів, підтримка програми Уряду країни щодо економічного зростання країни, створення умов для підтримки виробництва конкурентоспроможної вітчизняної продукції та оптимізація встановлених обсягів квот на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, затверджених постановою КМУ від 05.01.2011 р. №19, в межах яких згідно з Податковим кодексом України передбачено відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту, а також забезпечення належного контролю за цільовим використанням виробниками лікарських засобів спирту етилового з боку Державної фіскальної служби України.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються наступними нормативно- правовими актами:

Податковий кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1266 «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог проекту постанови КМУ не потребує додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови КМУ потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови КМУ не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови КМУ відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проект постанови КМУ відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови КМУ розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.иа) для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови КМУ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови КМУ не є регуляторним актом та не відповідає критеріям для проведення М-тесту.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту постанови КМУ не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови КМУ дозволить:

  • вітчизняним виробникам, згідно з чинним законодавством, відвантажувати спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів в межах затверджених квот;
  • здійснювати контроль за цільовим використанням спирту етилового з боку Державної фіскальної служби України.

В.о. Міністра охорони
здоров’я УкраїниУляна Супрун

Проект
розроблено ООРММП України та направлено в МОЗ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ____2018 р. № _____
Київ
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115, № 47, ст. 1907, № 55, ст. 2195, № 73, ст. 2735, № 83, ст. 3022; 2012 р., № 7, ст. 248, № 45, ст. 1756, № 50, ст. 1970, № 96, ст. 3879; 2013 р. № 70, ст. 2575; 2015 р., № 53, ст. 1707; 2016р. №219, ст. 1022; № 26, ст. 1022; 2017 р., № 13, ст. 369; 2018 р.№ 29 ст. 1034) такі зміни:

у графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал»:

1) у позиції «ПАТ «Біолік»» цифри «6480» замінити цифрами «10000»

2) у позиції «ПАТ «Фітофарм»» цифри «75000» замінити цифрами «95000»;

3) у позиції «ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»» цифри «24257» замінити цифрами «61270»;

4) у позиції «ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»» цифри «31721» замінити цифрами «46685»;

5) у позиції ПАТ «Лубнифарм» цифри «36000» замінити цифрами «54000».

Прем’єр-міністр УкраїниВолодимир Гройсман

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті