Проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114»

02 Серпня 2018 3:57 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114»

З метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю розроблений проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114».

Проект постанови розроблено на виконання пункту 27 розділу ІІІ «Розвиток людського капіталу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р.

У зв’язку з невизначеністю механізму продовження роботи у складі парамедичної бригади фельдшерів та водіїв необхідно врегулювати питання щодо проходження перепідготовки цих осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв.

Проектом постанови, надано можливість при бажанні продовжити роботу у складі бригади парамедиків осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв, визначено шляхи проходження перепідготовки та навчання цих осіб, забезпечено соціальний захист таких осіб.

Проектом постанови визначено скорочену процедуру проходження перепідготовки як форми післядипломної освіти отримання професійної кваліфікації «парамедик» за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, складання відповідного кваліфікаційного іспиту та отримання відповідних підтверджувальних документів.

Для соціального захисту таких осіб у проекті постанови установлюється, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, що фахівці, що отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за стандартною процедурою.

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про освіту»;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Кодекс законів про працю України.

Проект постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету та місцевих бюджетів.

Проект постанови має вплив на працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Проект постанови не є регуляторним актом.

Проект постанови потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Проект постанови впливає на працівників бригад екстреної медичної допомоги та пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги.

Впливи реалізації проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін зазначені у Додатку до Пояснювальної записки.

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект постанови Міністерства охорони здоров’я України та повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: emdato@ukr.net.

Контактна особа – Полупан Олена Олександрівна (тел. 044-253-24-72).

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114»

Мета: забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево- судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено на виконання пункту 27 розділу III «Розвиток людського капіталу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275-р.

 1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

У зв’язку з невизначеністю механізму продовження роботи у складі парамедичної бригади фельдшерів та водіїв необхідно врегулювати питання щодо проходження перепідготовки цих осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв.

Для соціального захисту таких осіб у проекті постанови установлюється, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, що фахівці, що отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за стандартною процедурою.

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови визначено скорочену процедуру проходження перепідготовки як форми післядипломної освіти отримання професійної кваліфікації «парамедик» за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, складання відповідного кваліфікаційного іспиту та отримання відповідних підтверджувальних документів.

 1. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про освіту»;

Кодекс законів про працю України.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету та місцевих бюджетів.

 1. Прогноз впливу

Проект постанови має вплив на працівників бригади екстреної медичної допомоги

Проектом постанови, надано можливість при бажанні продовжити роботу у складі бригади парамедиків осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв, визначено шляхі проходження перепідготовки та навчання цих осіб, забезпечено соціальний захист таких осіб

Проект постанови не є регуляторним актом.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Проект постанови впливає на працівників бригад екстреної медичної допомоги та пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги.

Впливи реалізації проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін зазначені у Додатку.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення та розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством освіти та науки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України.

 1. Правова експертиза

Потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови не виявлено положень, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Прогноз результатів

Зниження рівня інвалідності та смертності у зв’язку з нещасними випадками, травмами та отруєннями, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю, збереження здоров’я населення.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 03.08.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Унести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3737; 2017 р., № 27, ст. 778), зміни, що додаються.
 2. Установити, що до 01 липня 2024 року особам, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги у лікарських і фельдшерських бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги, дозволено працювати у складі бригад парамедиків.
 3. Установити, що з 01 липня 2024 року для роботи на посаді парамедика фахівці повинні мати професійну кваліфікацію «парамедик», отриману в установленому порядку за стандартною або скороченою процедурою.

Стандартна процедура передбачає здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацією «Екстрена медицина» за кваліфікацією «Парамедик» на основі повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.

Працівники лікарських і фельдшерських бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, для продовження роботи у складі бригади парамедиків мають право до ОІ липня 2024 року отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою шляхом проходження перепідготовки як форми післядипломної освіти за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, складання відповідного кваліфікаційного іспиту та отримання відповідних підтверджувальних документів.

Установити, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, що фахівці, що отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за стандартною процедурою.

 1. Установити, що до 01 липня 2024 року особам, які на момент прийняття цієї постанови займають посади водіїв у лікарських і фельдшерських бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги, дозволено працювати у складі бригад парамедиків.
 2. Установити, що працівники лікарських і фельдшерських бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які на момент прийняття цієї постанови займають посади водіїв, для продовження роботи у складі бригади парамедиків зобов’язані упродовж п’яти років з дня прийняття цієї постанови пройти відповідне навчання за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, та отримати відповідні підтверджувальні документи, які надають право працювати на посаді екстреного медичного техніка.
 3. Пункти 5, 6, 7 і 10 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги», втрачають чинність 01 липня 2024 року.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,

що вносяться до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

 1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«За своїм складом бригади поділяються на лікарські, фельдшерські та бригади парамедиків.».

 1. Доповнити пунктом 8 такого змісту:

«До складу бригади парамедиків входять два парамедики та екстрений медичний технік. Керівником бригади парамедиків є той парамедик, кваліфікаційна категорія якого є вищою.

У разі потреби за рішенням керівника центру у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, для підсилення роботи парамедиків залучаються лікарі з медицини невідкладних станів.».

У зв’язку з цим пункти 8-19 вважати відповідно пунктами 9-20.

 1. У пункті 14 та підпункті 8 пункту 17 слова «виробів медичного призначення» замінити словами «медичних виробів».
 2. У підпункті 2 пункту 16 слово «перевезення» замінити словом «транспортування».
 3. Підпункт 11 пункту 17 викласти у такій редакції:

«взаємодію з диспетчером центру, підрозділами екстреної допомоги населенню, а саме: підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги тощо, які працюють у цілодобовому режимі, оснащені необхідними технічними засобами та надають екстрену допомогу населенню;».

 1. У пункті 18:

у підпункті 2 слова «кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога» замінити словами «екстрена медична допомога»;

у підпункті 4 слово «станції» замінити словом «центру».

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

У проекті постанови детально врегулюванні питання щодо проходження перепідготовки цих осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв.

Для соціального захисту таких осіб установити, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, що фахівці, що отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за стандартною процедурою.

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Працівники бригади екстреної медичної допомоги 1. надання можливості, при бажанні, продовжити роботу у складі бригади парамедиків осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв, визначення шляхів проходження перепідготовки та навчання фельдшерів та водіїв.  

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

У зв’язку з невизначеністю у існуючих НПА механізму продовження роботи у складі бригади парамедиків фельдшерів та водіїв на посадах парамедиків та екстрених медичних техніків (ЕМТ) відповідо, необхідно врегулювати питання щодо проходження перепідготовки та начання осіб, які які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою та водіїв.
2. забезпечення соціального захисту осіб, які працюватимуть у складі бригади парамедиків Передбачено соціальний захист фахівців, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою та водіїв бригади ЕМД, які працюватимуть на посаді ЕМТ.
Пацієнти, які потребують екстреної медичної допомоги Своєчасна та якісна екстрена медична допомога на догоспітальному рівні

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Виїзд бригад ЕМД у складі парамедиків та екстрених медичних техніків забезпечить підвищення доступності, своєчасності та покращення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті