Витяг з додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на  2019 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    ВСЬОГО: 1 005 767 548,6 914 628 875,5 168 303 968,9 8 016 938,3 89 638 673,1 106 362 449,0 53 224 087,8 5 295 850,3 2 064 039,3 53 138 361,2 1 112 129 997,6
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 34 513 230,5 33 242 894,1 3 202 792,0 379 725,2 1 270 336,4 4 836 845,1 4 135 283,3 248 776,4 99 484,8 701 561,8 39 350 075,6
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 15 144 384,0 13 954 047,6 2 963 165,8 369 718,8 1 190 336,4 4 836 845,1 4 135 283,3 248 776,4 99 484,8 701 561,8 19 981 229,1
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 86 651,0 86 651,0 65 519,8 4 372,6 2 473,9 2 473,9 991,8 89 124,9
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 73 927,8 73 927,8 83 871,0 83 871,0 157 798,8
2301040 0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 1 403 026,6 1 402 864,6 1 086 447,3 58 501,9 162,0 388 672,0 354 329,0 123 097,0 68 528,6 34 343,0 1 791 698,6
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 316 239,8 1 316 239,8 3 963 917,7 3 418 483,4 545 434,3 5 280 157,5
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги 318 897,7 318 897,7 220 710,9 5 518,1 155 221,8 151 028,4 93 988,2 21 617,1 4 193,4 474 119,5
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2 471,3 2 471,3 2 024,4 2 471,3
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 018 626,4 1 018 626,4 553 539,5 117 325,7 9 755,0 9 301,9 3 186,8 1 391,9 453,1 1 028 381,4
2301130 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2301140 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23» 48 190,0 48 190,0 48 190,0
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 535 734,6 1 295 734,6 590 391,4 109 915,6 240 000,0 34 093,2 31 693,6 11 998,6 3 267,1 2 399,6 1 569 827,8
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 450 625,4 450 625,4 249 980,9 61 356,9 22 170,4 19 964,9 2 901,8 2 467,5 2 205,5 472 795,8
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 145 070,5 145 070,5 107 363,8 7 269,8 22 378,1 20 193,8 12 473,2 777,7 2 184,3 167 448,6
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 360 240,1 360 240,1 360 240,1
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 140 538,5 140 538,5 56 519,0 3 870,4 1 212,0 1 212,0 538,9 61,6 141 750,5
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 689 948,9 689 948,9 689 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 6 575 019,0 6 575 019,0 6 575 019,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 39 104,5 39 104,5 30 668,8 1 587,8 3 080,0 2 490,0 591,9 381,5 590,0 42 184,5
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 112 015,3 112 015,3 112 015,3
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 150 000,0 124 112,4 25 887,6 150 000,0
2301810 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 600 000,0 600 000,0 600 000,0
2301830 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку» 28 056,6 28 056,6 28 056,6
2301850 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва» 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2307000   Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 856,4 109 856,4 82 515,0 3 373,5             109 856,4
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 856,4 109 856,4 82 515,0 3 373,5 109 856,4
2308000   Національна служба здоров’я України 19 258 990,1 19 178 990,1 157 111,2 6 632,9 80 000,0           19 258 990,1
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 307 311,4 227 311,4 157 111,2 6 632,9 80 000,0 307 311,4
2308020 0763 Надання первинної медичної допомоги населенню 15 234 892,9 15 234 892,9 15 234 892,9
2308030 0763 Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області 966 785,8 966 785,8 966 785,8
2308040 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 750 000,0 750 000,0 750 000,0
2308050 0763 Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 57 172 535,1 56 099 966,2     1 072 568,9 1 548 160,0 178 735,4     1 369 424,6 58 720 695,1
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 57 172 535,1 56 099 966,2     1 072 568,9 1 548 160,0 178 735,4     1 369 424,6 58 720 695,1
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 693 001,3 55 693 001,3 55 693 001,3
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2311460 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 250 000,0 250 000,0 250 000,0
2311470 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м.Києві 922 568,9 922 568,9 922 568,9
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 1 548 160,0 178 735,4 1 369 424,6 1 548 160,0
6560000   Національна академія медичних наук України 3 288 005,8 2 352 526,2 728 566,8 110 105,3 935 479,6 144 698,3 67 650,9 11 325,0 13 130,1 77 047,4 3 432 704,1
6561000   Національна академія медичних наук України 3 288 005,8 2 352 526,2 728 566,8 110 105,3 935 479,6 144 698,3 67 650,9 11 325,0 13 130,1 77 047,4 3 432 704,1
6561040 0750 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 371 415,6 371 415,6 74 538,5 74 538,5 445 954,1
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 768 436,0 1 703 436,0 717 821,0 109 723,6 65 000,0 59 490,2 57 131,3 11 325,0 13 130,1 2 358,9 1 827 926,2
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 19 090,2 19 090,2 10 745,8 381,7 12,0 12,0 19 102,2
6561160 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 692 240,9 630 000,0 62 240,9 10 657,6 10 507,6 150,0 702 898,5
6561180 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом’янському районі м. Києва» 38 345,0 38 345,0 38 345,0
6561820 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України « з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання» 13 021,8 13 021,8 13 021,8
6561830 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)» 101 976,0 101 976,0 101 976,0
6561840 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ» 183 480,3 183 480,3 183 480,3
6561860 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32» 100 000,0 100 000,0 100 000,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: