Кашель: раціональне та ефективне лікування з першого дня

Респіраторні захворювання є найчастішою причиною звернення за лікарською допомогою [1]. При цьому кашель — один з найбільш поширених їх проявів. Це добре відомий, але дуже складний за своїм механізмом рефлекс, спрямований на відновлення прохідності дихальних шляхів [2]. На жаль, досить поширеною є думка, що кашель вилікувати просто і під силу будь-кому. Однак таке ставлення може стати причиною неправильного вибору протикашльової терапії, що може завдати шкоди хворому. У цьому сенсі дуже важливе значення для доцільного лікування має застосування препаратів з доведеною клінічно ефективністю та безпекою. Серед таких особливу увагу варто приділити лікарським засобам на основі ацетилцистеїну, які не тільки мають довгу успішну історію застосування, а ще й входять до переліку життєво необхідних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) (WHO Model List of Essential Medicines 20th List).

Чому ацетилцистеїн?

За хімічною структурою ацетилцистеїн є похідним амінокислоти цистеїну з SH-групою. Фармакодинаміка препарату базується на розриві дисульфідних зв’язків кислих мукополісахаридів мокротиння, що призводить до деполяризації мукопротеїдів і зменшення в’язкості слизу, мокротиння.

На відміну від інших відхаркувальних препаратів ацетилцистеїн викликає більш виражений і швидкий муколітичний ефект при хорошій переносимості [1]. Крім основного, муколітичного, ефекту, ацетилцистеїн має також ряд інших властивостей: чинить стимулювальну дію на мукозні клітини; збільшує синтез глутатіону, який бере участь у процесах детоксикації; зменшує кількість вільних радикалів і реактивних кисневих метаболітів, відповідальних за розвиток гострого і хронічного запалення [3; 4]. У разі приєднання бактеріальної інфекції та необхідності призначення антибіотиків важливою є ще одна властивість ацетилцистеїну, яка виділяє його серед інших муколітиків, — здатність знижувати утворення біоплівок бактерій, а також руйнувати зрілі біоплівки. У дослідженнях показано, що ацетилцистеїн здатний пригнічувати ріст Staphylococcus aureus, Pseudomonas аeruginosa, Klebsiella рneumonia, Entero bacter та інших бактерій.

При цьому ацетилцистеїн активніший щодо біоплівок, ніж інші муколітичні засоби. Так, наприклад, активність щодо зниження життєздатності S. aureus в ацетилцистеїну в 6–7 разів вища, ніж у препаратів амброксолу і бромгексину.

Також експериментально доведено, що поєднане призначення ацетилцистеїну та антибіотиків ципрофлоксацину, рифампіцину, карбеніциліну, гентаміцину і деяких інших збільшує вираженість їх антибактеріальної дії [5]. Достовірне зниження частоти загострень й зменшення вираженості симптомів хронічного бронхіту при прийомі ацетилцистеїну в добовій дозі 400–600 мг протягом 12–24 тижнів було продемонстровано в метааналізах, проведених за результатами 19 подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних досліджень [6; 7].

Окремо слід зазначити про антитоксичну дію препарату. За даними ряду авторів, ацетилцистеїн розглядається як один з найпоширеніших й універсальних антитоксичних засобів. Крім того, ацетилцистеїн є специфічним антидотом при отруєнні парацетамолом, і існує ряд досліджень, які підтверджують високу антитоксичну ефективність ацетилцистеїну при отруєнні дихлоретаном, блідою поганкою, кадмієм, ртуттю [8; 9].

АЦЦ® — скажи кашлю* «прощавай»!

Особливу увагу українського споживача серед препаратів ацетилцистеїну привертає лінійка препаратів компанії Sandoz АЦЦ®, що представлена у різноманітних формах випуску та дозуваннях. Так, препарат має гарну переносимість у тому числі при довготривалому застосуванні [10].

Препарати АЦЦ® рекомендовано застосовувати вже з першого дня кашлю*. Для дорослих та дітей віком від 2 років показані до застосування АЦЦ® розчин оральний, АЦЦ®100 порошок для орального розчину та АЦЦ® 100 таблетки шипучі. Для дорослих на полицях аптек представлене ціле різноманіття форм та дозувань АЦЦ®. Крім зазначених вище, це АЦЦ® 200 (порошок для орального розчину); АЦЦ® 200 (таблетки шипучі); АЦЦ® ЛОНГ (таблетки шипучі 600 мг); АЦЦ® ЛОНГ ЛИМОН (таблетки шипучі 600 мг); АЦЦ® Гарячий напій мед лимон (порошок для орального розчину 200 мг); та АЦЦ® Гарячий напій мед лимон (порошок для орального розчину 600 мг). Основне, що слід пам’ятати при прийомі препаратів ацетилцистеїну, що їх рекомендується приймати до 18:00 та разом з цим вживати багато теплих безалкогольних напоїв чи простої води.

АЦЦ® — з першого дня кашлю*!

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Список використаної літератури

1. Купко Н. Застосування муколітичного препарату ацетилцистеїну в лікарській практиці: питання, що часто виникають // Раціональна фармакотерапія. — 2015. — № 1 (34). — С. 52–57.
2. Геппе Н.А., Снегоцка, М.Н. Нікітенко А.А. Ацетилцистеїн для лікування кашлю у дітей // Педіатрія. Додаток Сonsilium Мedicum. — 2007. — № 2. — С. 43–47.
3. Hara Y. Evaluation of the Neuroprotective Potential of N-Acetylcysteine for Prevention and Treatment of Cognitive Aging and Dementia // The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease — JPAD. — 2017. — V. 4, № 3. / Оцінка нейропротекторного потенціалу N-ацетилцистеїну для профілактики та лікування когнітивного старіння та деменції // Журнал профілактики хвороби Альцгеймера, 2017.
4. Овчаренко С.І. Кашель: етіологія, діагностика, підходи до лікування // Пульмонологія. Додаток Сonsilium Мedicum. — 2006. — Т. 08, № 1 — С. 3–6.
5. Костюкевич О.І. На прийомі пацієнт з гострим бронхітом. Роздуми терапевта // РМЖ. — 2016. — № 16. — С. 1088–1093.
6. Morris P.E., Bernard G.R. Significance of glutathione in lung disease and implications for therapy // Amer. J. Med. Sci. — 1994. — 307. — Р. 119–127. / Значення глутатіону при захворюваннях легенів та наслідки для терапії // Амер. Ж. Мед. Науки, 1994
7. Grandijean E.M., Berthet P. et al. Efficasy of oral long-term N-acetylcysteine in chronic bronchopulmonary disease: a meta-analysis of published duble-blind, placebo controlled clinical trials // Clin. Ther. — 2000. — 22. — Р. 209–221. / Ефективність орального довгострокового прийому N-ацетилцистеїну при хронічному бронхолегеневому захворюванні: метааналіз опублікованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних випробувань // Клін. терапія, 2000.
8. Kuzniar T.J., Morgenthaler T.I., Afessa B. et al. Chronic cough from the patient’s perspective // Mayo Clin. Proc. — 2007. — № 82 (1). — Р. 56–60. / Хронічний кашель з точки зору пацієнта // Майо Клін., 2007.
9. Paul J. Millea. N Acetylcysteine: Multiple Clinical Applications // American Family Physician. — August 1, 2009. — V. 80, № 3. / N-ацетилцистеїн: Декілька клінічних застосувань // Американський сімейний лікар, 2009.
10. Cazzola M. Influence of N-acetylcysteine on chronic bronchitis or COPD exacerbations: а meta-analysis // Eur. Respir. Rev. — 2015. — № 24. — Р. 451–461. / Вплив N-ацетилцистеїну на хронічний бронхіт або загострення ХОБЛ: метааналіз // Євр. Респ. Огл., 2015.

*Кашлю, пов’язаного з лікуванням гострих та хронічних захворювань бронхолегеневої системи, що потребують зменшення в’язкості мокротиння, покращання його відходження та відхаркування.


Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я. 4-59-АЦЦ-ОТС-1218

АЦЦ® 100, таблетки шипучі по 100 мг, № 20, РП UA/8272/01/01, АЦЦ® 100, порошок для орального розчину по 100 мг, № 20, РП UA/2030/02/01, АЦЦ® розчин оральний по 20 мг/мл 100 та 200 мл, РП UA/8272/02/01, АЦЦ® 200, таблетки шипучі по 200 мг, № 20, РП UA/8272/01/02; АЦЦ® ЛОНГ, таблетки шипучі по 600 мг, № 10, РП UA/6568/01/01, АЦЦ® ЛОНГ ЛИМОН, таблетки шипучі по 600 мг, № 6, РП UA/15591/01/01; АЦЦ® порошок для орального розчину по 200 мг, № 20, РП UA/2031/02/01, АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН, порошок для орального розчину по 200 мг, № 20, РП UA/6568/02/02; АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН, порошок для орального розчину по 600 мг, № 6, РП UA/6568/02/01. Лікарські засоби мають протипоказання та можуть викликати побічні реакції. Для більш детальної інформації дивіться інструкцію для медичного застосування лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +380 (44) 389-39-30, drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua. ТОВ «Сандоз Україна», м. Київ, просп. С. Бандери, 28А (літ. Г).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті