План роботи Рахункової палати на 2019 рік

15 Січня 2019 3:18 Поділитися

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
від 29.11.2018 р. № 30-8,
(зі змінами, внесеними
рішенням Рахункової палати
від 18.12.2018 р. № 32-12,
від 27.12.2018 р. № 33-5,
від 03.01.2019 р. № 1-4)

План роботи Рахункової палати
на 2019 рік

І квартал

Дата засідання* – 29 січня 2019 року

1. Аудит ефективності впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

2. Аудит ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству молоді та спорту України на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

3. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету на будівництво футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

Дата засідання* – 26 лютого 2019 року

4. Аудит ефективності управління об’єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

5. Аудит ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

6. Аудит ефективності стану планування і своєчасності надходження до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

7. Аналіз використання коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів державного управління.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

8. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

9. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

Дата засідання* – 12 березня 2019 року

10. Аудит ефективності виконання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повноважень з державного регулювання діяльності з виробництва, передачі, розподілу і постачання електричної енергії.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

11. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

12. Аудит ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

13. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

Дата засідання* – 26 березня 2019 року

14. Аудит ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

15. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2017–2018 роках Міністерству охорони здоров’я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

16. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на підготовку медичних, фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами та стану використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

17. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

18. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрації пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

19. Аудит ефективності використання Вищою радою правосуддя бюджетних коштів на формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

20. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

21. Фінансовий аудит Державного агентства рибного господарства України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

22. Звіт Рахункової палати за 2018 рік.

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

ІІ квартал

Дата засідання* – 9 квітня 2019 року

23. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

24. Аналіз річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

Дата засідання* – 23 квітня 2019 року

25. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень, розроблення нових та модернізації існуючих систем спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту і протидії технічним розвідкам в межах виконання завдання Державної цільової програми розвитку спеціального зв’язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016–2021 роки.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

26. Аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

27. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В. І.

28. Аналіз щорічного звіту Фонду державного майна України за 2018 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

Дата засідання* – 28 травня 2019 року

29. Аналіз Звіту Антимонопольного комітету України за 2018 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

30. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

31. Аналіз ефективності застосування суб’єктами господарювання податкових пільг та їх вплив на розвиток літакобудування.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

32. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому кварталі.

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

33. Звіт про результати п’ятого засідання робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

Дата засідання* – 11 червня 2019 року

34. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

35. Аудит ефективності планування і прогнозування неподаткових надходжень до державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

36. Аналіз щорічного звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

Дата засідання* – 25 червня 2019 року

37. Аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

38. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству внутрішніх справ України на підготовку кадрів вищими навчальними закладами iз специфічними умовами навчання.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

39. Фінансовий аудит використання коштів державного бюджету на керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

40. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

41. Аудит ефективності управління бюджетними коштами, виділеними Державній службі України з надзвичайних ситуацій на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

42. Фінансовий аудит Міністерства соціальної політики України за 2018 рік.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

43. Фінансовий аудит Міністерства освіти і науки України за 2018 рік.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

ІІІ квартал

Дата засідання* – 9 липня 2019 року

44. Аудит ефективності використання органами державного управління коштів державного бюджету на фундаментальні та прикладні розробки і дослідження у відповідних сферах.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

45. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

46. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому комплексу.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

47. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

Дата засідання* – 23 липня 2019 року

48. Аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

49. Аудит ефективності використання та розпорядження майном державної установи «Професійні закупівлі», що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

50. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

51. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

Дата засідання* – 20 серпня 2019 року

52. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державного підприємства «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса», що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

53. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

54. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому півріччі.

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

Дата засідання* – 10 вересня 2019 року

55. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення космічної діяльності.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

56. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Національної школи суддів України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

Дата засідання* – 24 вересня 2019 року

57. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній міграційній службі України на забезпечення виконання завдань у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

58. Аудит ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

59. Аудит ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і своєчасністю находження екологічного податку за розміщення відходів та утворення радіоактивних відходів.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

60. Експертиза проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

ІV квартал

Дата засідання* – 8 жовтня 2019 року

61. Аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

62. Перевірка стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2018 рік.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

63. Аналіз виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2019 року в частині надходжень.

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

Дата засідання* – 22 жовтня 2019 року

64. Аудит ефективності управління Міністерством енергетики та вугільної промисловості України об’єктами державної власності у ядерно-промисловому комплексі.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

65. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній регуляторній службі України на керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

66. Аудит обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів до Державного бюджету України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

67. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у 2018–2019 роках.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

68. Аудит ефективності управління майном Державного підприємства «Львівський державний ювелірний завод», що має фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

Дата засідання* – 12 листопада 2019 року

69. Аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

70. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатацію його об’єктів.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

71. Про розгляд проекту Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік.

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

Дата засідання* – 26 листопада 2019 року

72. Аналіз джерел формування та ефективності використання органами державного управління спеціального фонду державного бюджету.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати

Майснер А.В.

73. Аудит ефективності управління Міністерством освіти і науки України об’єктами державної власності у сфері вищої освіти, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

74. Аудит ефективності управління майном регіональної філії «Південно-західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», що має фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати

Іванова І.М.

75. Аудит ефективності реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

76. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих Національній академії аграрних наук України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

77. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у січні–вересні.

Відповідальний: Голова Рахункової палати

Пацкан В.В.

Дата засідання* – 3 грудня 2019 року

78. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству з питань запобігання корупції на керівництво та управління у сфері запобігання корупції та на фінансування статутної діяльності політичних партій.

Відповідальний: член Рахункової палати

Дідик А.М.

79. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення правосуддя Верховним Судом.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

80. Аудит ефективності впровадження проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

81. Аудит ефективності використання державних коштів, спрямованих на досягнення цілей Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

82. Інформація про роботу в 2019 році Групи аудиторів за програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ППС ЄІС), зокрема: «Басейн Чорного моря 2014–2020 роки», «Україна–Румунія 2014–2020 роки», «Україна–Угорщина–Словаччина–Румунія 2014–2020 роки», «Україна–Польща–Білорусь 2014–2020 роки».

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І.

83. Фінансовий аудит Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік.

Відповідальний: член Рахункової палати

Огонь Ц.Г.

Дата засідання* – 17 грудня 2019 року

84. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на створення виробництва боєприпасів та озброєння.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яремчук І.М.

85. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Відповідальний: член Рахункової палати

Яременко О.С.

86. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування електронної системи охорони здоров’я.

Відповідальний: член Рахункової палати

Невідомий В.І. 

Дата засідання* – не визначена (розглянути у міру готовності)

87. Міжнародний аудит попередження та ліквідації наслідків паводків.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.

88. Міжнародний аудит у сфері поводження з відходами та їх видалення.

Відповідальний: член Рахункової палати

Богун В.П.


*Дата засідання є у тому числі датою розгляду звітів за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контро­лю (аудиту).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті