Чим жило eZdorovya у 2018 р. та які плани на цей рік?

ДП «Електронне здоров’я» підготувало невеликий звіт про свою роботу у 2018 р., розмістивши його на офіційному сайті підприємства. «Нашій команді вдалося досягти дійсно значних результатів. Отож, звітуємо про наші досягнення та подальші кроки у побудові ефективної, безпечної та прозорої електронної системи охорони здоров’я в Україні», — коментують у державному підприємстві.

Створення ДП з налагодженою організаційною структурою та командою

Наприкінці 2017 р. наказом МОЗ України № 1597 утворено ДП «Електронне здоров’я» та затверджено статут підприємства. Наразі штат підприємства налічує близько 30 співробітників включно з консультантами, які активно працюють за функціональними напрямами:

1. Розвиток програмного продукту (Product Owning).

2. Розвиток електронної системи охорони здоров’я та співпраця з бізнесом (Business development and Business-to-Business (B2B)).

3. Фінанси та співпраця з міжнародними партнерами, що допомагають впроваджувати eHealth в Україні.

4. Побудова захисту інформації компонентів електронної системи.

5. Юридичний супровід діяльності ДП за всіма напрямами впровадження електронної системи.

6. Робота з державними замовниками (business-to-government — B2G).

7. Інформування стейкхолдерів та цільових аудиторій про діяльність підприємства та просування продукту на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Враховуючи комплексність і складність питань, з якими стикається ДП в ході розбудови системи eHealth в Україні, до роботи було залучено команди експертів компанії Deloitte, яка імплементує проект USAID «Підтримка медичної реформи». Експертна підтримка здійснюється за напрямами: IT, бізнес-аналіз, кібербезпека, організаційний розвиток та юридичний блок.

Для відокремлення функції державного підприємства від загального поняття eHealth, прозорої комунікації та інформування аудиторії було створено власну назву eZdorovya і сайт ehealth.gov.ua.

Розробка та впровадження компонентів електронної системи охорони здоров’я

У цьому напрямку eZdorovya виокремило декілька ключових досягнень:

 • розроблено та погоджено Дорожню карту розробки функціоналу електронної системи охорони здоров’я на 2018–2019 роки (прим. ред.: у відкритому доступі відсутня);
 • реалізовано всі ключові завдання в Дорожній карті;
 • впроваджено необхідний технічний функціо­нал для організації роботи первинної медицини в рамках першого етапу трансформації охорони здоров’я в Україні, у тому числі для підписання Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ) договорів із закладами охорони здоров’я;
 • розроблено функціонал для реімбурсації в рамках програми «Доступні ліки»;
 • отримано атестати підтвердження відповідності у сфері захисту інформації;
 • відібрано декілька розробників для побудови компонентів електронної системи.

Серед іншого в минулому році розроблено та впроваджено функціонал підписання декларацій між лікарями та пацієнтами та функціонал підписання договорів між медичними закладами «первинки» та НСЗУ.

Здійснюється наповнення та постійне оновлення довідкового ресурсу з описом функціоналу електронної системи охорони здоров’я — edenlab.atlassian.net/wiki/spaces/EH.

Також eZdorovya розроблено функціонал реєстрації аптек та підписання договорів між аптеками та НСЗУ для реімбурсації в рамках програми «Доступні ліки» — edenlab.atlassian.net/wiki/spaces/EH/pages/2830222/Reimbursement. Проведено первинний аналіз та сформовано бізнес-вимоги і технічне завдання для реалізації функціоналу програми «Доступні ліки». Проведено тестові запуски функціоналу.

Досліджено наявні реєстри даних в організаціях, що підпорядковуються МОЗ України. Розроблено архітектуру функціоналу та підходи для можливості інтеграції реєстрів у систему eHealth.

Крім того, проведено консультації та надано експертизу щодо формування технічного завдання на розробку інформаційної системи обліку лікарських засобів та медичних виробів. Розроблено підходи до інтеграції в загальну структуру системи eHealth.

Забезпечено розробку програмного продукту для можливості взаємодії працівників НСЗУ із системою eHealth: контрактування медичних/аптечних закладів, внесення змін у дані, моніторинг і верифікація даних.

Розпочато інтеграцію з державними реєстрами з метою верифікації інформації для здійснення розрахунків. Зокрема, впроваджується можливість в автоматичному режимі, через прикладний програмний інтерфейс (API) здійснювати верифікацію інформації про надавачів медичних послуг з даними з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Тестується інтеграція з Державним реєстром актів цивільного стану для здійснення верифікації даних про померлих осіб та підтримки в актуальному стані інформації про осіб, які уклали декларації з лікарем.

Державно-приватне партнерство (ДПП)

eZdorovya налагоджено модель взаємодії «бізнес-держава» для ефективного розвитку системи eHealth в Україні.

15 електронних медичних інформаційних систем (МІС) приєдналися до eHealth, що дозволило забезпечити функціонал, необхідний державі, лікарям та пацієнтам. Доопрацьовано процедуру реєстрації, тестування та підключення МІС до компонентів системи.

Налагоджено постійну технічну підтримку та консультації для МІС, що включає: розробку процедур реагування на інциденти, класифікацію інцидентів, контроль якості та часу реагування.

Отримано 704 технічні та консультативні запити від бізнесу, з них вирішено 89%. За весь час функціонування служби підтримки МІС:

 • отримано запитів — 704;
 • вирішено запитів — 623;
 • з них взято в роботу — 35.

Кількість персональних консультацій для представників МІС, проведених працівниками ДП, у середньому становить понад 100 за місяць.

Організовано процес постійних консультацій бізнесу експертами ДП «Електронне здоров’я» щодо роботи системи, впровадження функціоналу та будь-яких змін.

Узгоджено з Асоціацією виробників програмного забезпечення у сфері охорони здоров’я та сервісів для пацієнтів eHealth (ehealth.org.ua) базові принципи бізнес-моделі, закладено фундамент для наступних кроків у 2019 р.

З метою залучення бізнесу до розробки системи eHealth співробітники eZdorovya брали участь у ряді тематичних заходів (наприклад InsuranceNEXT’UA 2018, Літня школа для лікарів, VII Національна конференція з моніторингу та оцінки, Форум партнерства держави та бізнесу «Реімбурсація 2.0» та ін.).

Встановлення довгострокових відносин з міжнародними партнерами

У минулому році ДП «Електронне здоров’я» проведено пошук галузево-спеціалізованих партнерів та укладено контракти на розробку окремих модулів системи: «Контракти із ЗОЗ», «Медичні події» та «Реімбурсація» в рамках проектів SAFEmed.

Отримано міжнародну технічну допомогу у формі гранту від Агентства США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development — USAID) у розмірі 2 млн дол. США для розробки компонентів центральної бази даних (ЦБД) електронної системи охорони здоров’я та розбудови ДП «Елект­ронне здоров’я» як адміністратора ЦБД.

Основним реципієнтом донорських кош­тів виступає БО «100 відсотків життя», з якою eZdorovya налагодило співпрацю. Визначено та відпрацьовано порядок взаємодії в процесі постановки завдань на розробку модулів ЦБД, підбору виконавців через тендерні процедури та конкурси, приймання робіт тощо.

Налагоджено комунікацію з партнерами шляхом інформування про поточний стан робіт з розробки модулей ЦБД електронної системи охорони здоров’я.

Триває співпраця з міжнародними та націо­нальними партнерами в рамках низки проектів, серед яких:

1. БО «100 відсотків життя». Проект «Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, розширення доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекцій, та створення стійких та життє­здатних систем охорони здоров’я» за підтримки Глобального Фонду.

2. Проект USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed).

3. Проект «Підтримка розвитку інфраструктури електронної системи охорони здоров’я в Украї­ні» за підтримки USAID.

4. Agriteam Canada Consulting. Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» та ін.

Впровадження найкращих міжнародних технологій

У цьому напрямку в минулому році eZdorovya проведено наступну роботу:

 • залучено провідних міжнародних експертів в галузі eHealth: Велика Британія, Франція, Естонія, Грузія, Індія, США;
 • вивчено та впроваджено міжнародний досвід: Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Франція, Данія, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Азербайджан;
 • організовано тісну співпрацю з міжнародними експертами, залучено їх до консультацій та надання експертних висновків з питань побудови електронної системи, її безпеки та організаційної структури підприємства.

Крім того, Україна стала членом Глобального цифрового партнерства у сфері охорони здоров’я (The Global Digital Health Partnership — GDHP). Це дає можливість отримувати експертизу країн, які мають провідний досвід впровад­ження eHealth, зокрема в таких модулях: «Кібербезпека», «Оперативна сумісність», «Доказовість та оцінка», «Політичні середовища» та ін.

Європейські експерти з Організації економічного співробітництва та розвитку визнали український кейс ДПП у трансформації медичної системи — одним з найкращих в Європі.

Ключові напрями роботи eZdorovya у 2019 р.

У 2019 р. eZdorovya продовжить роботу над розробкою стабільної та захищеної системи eHealth і технічного функціоналу медичної реформи. Також увагу буде приділено побудові системних процесів взаємодії з головними партнерами: НСЗУ та МОЗ України.

Активну участь братиме підприємство у розбудові моделі управління — Governance Model, Наглядової ради з метою створення стабільної, прозорої та захищеної екосистеми eHealth. Продовжиться робота над створенням умов для розвитку вільного та конкурентного ринку ІТ-послуг у медицині та можливостей взаємодії з центральною базою даних eHealth.

Плани з розробки функціоналу eHealth у 2019 р.

Окреслені eZdorovya плани на 2019 р., включають 10 напрямків.

Мова йде про розробку ядра модуля електрон­ної медичної картки, що дозволить реєструвати події (Medical Events), пов’язані з пацієнтом: виміри, аналізи, напрями, призначення, діагноз.

Планується розширення моделі даних, пов’язаних з медичними подіями: направлення до іншого лікаря, електронний рецепт, елект­ронні листки непрацездатності, взаємодія з лабораторіями.

У eHealth буде запущено функціонал реімбурсації в рамках програми «Доступні ліки».

Заплановано розробку компонентів для спрощення процедур, з якими працює НСЗУ:

 • обробки заявок на укладання контрактів від медичних закладів, аптек, амбулаторій;
 • формування періодичної звітності та додатків до контрактів для фінансових розрахунків;
 • роботи з реквізитами медичних закладів;
 • роботи з реєстром лікарських засобів;
 • роботи з деклараціями, пацієнтами, лікарями;
 • роботи з лімітами.

Буде запущено вже розроблений функціонал для роботи з інформаційним модулем обліку медичних працівників та спеціалістів (HRIS), що надає можливість централізованого управління наявними людськими ресурсами з рівня медичного закладу до рівня МОЗ України.

Для спрощення роботи на всіх ланках та з метою побудови повної моделі даних заплановано інтеграцію з декількома зовнішніми електронними реєстрами:

 • Єдиним державним демографічним реєстром;
 • Ліцензійним реєстром МОЗ України;
 • Державним реєстром лікарських засобів України.

Для забезпечення всіх учасників системи eHealth якісними даними та дотримання законодавства щодо збереження даних заплановано виконання декількох проектів:

 • імплементація алгоритмів визначення та протидії шахрайству;
 • побудова системи моніторингу інфраструктури eHealth;
 • організація резервного дата-центру;
 • створення сховища даних для бізнес-аналізу та прогнозування.

На 2019 р. заплановано початок робіт зі створення компонентів для обслуговування електрон­ної черги в медичних закладах.

Також планується розробка (дедлайн запуску проекту — 1 березня) модуля «Портал повідом­лень» («message gateway»), який на 70% знизить витрати на обслуговування СМС-повідомлень для проведення верифікації пацієнтів під час підписання декларацій.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті