Проект постанови КМУ «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

20 Лютого 2019 3:49 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі — проект).

Проект наказу був розроблений на виконання пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Проект та супровідні документи до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг (e-mail: medreforms@gmail.com), Оксана Сухорукова, тел.: (044) 253-61-94).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Мета: підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, підвищення ролі лікаря, який надає первинну медичну допомогу, апробація нових методів оплати та збір інформації про обсяги надання амбулаторно-поліклінічних послуг

1. Підстава розроблення проекту акта

Пункт 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Існуюча на сьогодні система фінансування вторинної ланки системи охорони здоров’я не є ефективною. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

Вищевказаний Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій, стратегічне замовлення яких для населення здійснює Національна служба охорони здоров’я України. Цей Закон закладає новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», модернізація існуючої системи фінансування медичної галузі, що пропонується, є радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово. Запровадження нової моделі передбачається здійснити трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 року.

З огляду на загальну мету реформування сектору охорони здоров’я на період до 2020 року, важливо, щоб Національна служба здоров’я України використовувала найкращі сучасні світові практики та доказову базу протягом перехідного періоду 2018 — 2019 років для розробки, тестування та оцінки різноманітних механізмів укладення договорів про медичне обслуговування населення та оплати послуг.

Відповідно до даних аналізу результатів опитування лікарів, які надають первинну медичну допомогу, та пацієнтів встановлено, що для своєчасної діагностики захворювань потрібне надання найнеобхідніших діагностичних послуг саме за направленням сімейного лікаря, при цьому пацієнтам має бути надана свобода вибору надавача медичних послу не залежно від місця їх проживання. Найнеобхідніші діагностичні послуги пацієнти змушені оплачувати з власної кишені, оскільки часто не мають часу стояти в черзі до лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу.

Враховуючи дані вказаного аналізу послуг та той факт, що у 2018 році розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання медичних послуг первинної медичної допомоги, відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407, станом на грудень 2018 року вже 22,4 мільйона українців подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 623 лікарні та лікарів, які є фізичними особами-підприємцями, уклали договори із НСЗУ, з яких 85 приватних закладів, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять.

Пунктом 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено що протягом 2018 — 2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з вищевказаним на основі переговорів із надавачами медичних послуг первинної медичної допомоги та пацієнтами прийнято рішення про запровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, для реалізації проекту виділено 2 мільярди гривень.

З метою запровадження пілотного проекту, а також тестування нового механізму оплати конкретного списку пріоритетних послуг амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої допомоги, що надаватимуться за направленням від лікаря, який первинну медичну допомогу, розроблений проект постанови.

Тестування нових механізмів оплати, передбачених проектом постанови, допоможе оцінити позитивні та негативні реакції надавачів медичних послуг, а також вплив на пацієнтів.

Проект постанови допоможе визначитись з оптимальним дизайном програми медичних гарантій для наймасштабнішої реформи фінансування охорони здоров’я за часи незалежності України, яка повинна розпочатися у 2020 році.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та порядок використання бюджетних коштів за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги», передбаченої Державним бюджетом України на 2019 рік.

Строк реалізації пілотного проекту: з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Пілотний проект планується реалізувати для 45 видів медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, які направлення на діагностику захворювань, яка широко застосовується лікарями.

Направлення на пілотні послуги має бути зроблено в електронній системі охорони здоров’я лікарем, обраним пацієнтом (його законним представником) за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що запис про таке направлення внесений до електронної системи охорони здоров’я.

Надані пацієнтам пілотні послуги оплачуються за тарифом, зазначеним у додатку 1 до Порядку. Для визначення тарифів використовувались дані результатів опитування лікарів комунальних закладів охорони здоров’я, що надають відповідні послуги.

Участь в пілотному проекті зможуть взяти комунальні та приватні заклади охорони здоров’я, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, крім обласних, за умови дотримання критеріїв, встановлених в проекті постанови та спрямованих для зменшення ризиків утворення черг для отримання пріоритетних послуг. Обласні комунальні та державні заклади охорони здоров’я не братимуть участі в пілотному проекту через те, що їх діяльність спрямована на забезпечення третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Таким чином, фактично вперше в історії охорони здоров’я України держава відкриває можливість для пацієнтів отримати якісні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги у приватних постачальників за рахунок коштів державного бюджету без жодної доплати зі сторони пацієнтів та в комунальних закладах охорони здоров’я незалежно від місця проживання пацієнта.

Надавачі медичних послуг за пілотним проектом будуть зобов’язані вести медичні записи щодо наданих пілотних послуг, а надавачі медичних послуг комунально форми власності також стосовно всіх інших медичних послуг, які ними надані, в електронній системі охорони здоров’я. Надавач медичних послуг комунальної форми власності також будуть подавати раз у квартал звіт про доходи та витрати такого надавача медичних послуг з інформацією, визначеною в договорі про медичне обслуговування населення. Збір та аналіз таких даних дозволить сформувати перелік послуг та тарифи в програмі медичних гарантій на 2020 рік, орієнтуючись на реальні потреби населення та витрати надавачів медичних послуг на медичне обслуговування.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та «Про електронні довірчі послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» та від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Видатки на реалізацію проекту постанови передбачені в Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».

Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови додається.

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

Очікуваний вплив реалізації акта на розвиток регіонів

Проект постанови прямо не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів.

Очікуваний вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

У той же час очікуваними результатами реалізації положень проекту постанови мають стати, зокрема, створення умов для появи конкуренції серед лікарів та покращення умов оплати праці медичних працівників, підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, в ранній діагностиці та лікуванні захворювань.

Очікуваний вплив реалізації акта на громадське здоров’я

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності та якості медичного обслуговування, пов’язаного з амбулаторно-поліклінічною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою.

Очікуваний вплив реалізації акта на екологію та навколишнє природне середовище

Проект постанови не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті МОЗ.

У разі необхідності МОЗ надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Державною аудиторською службою України та Державною казначейською службою України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи у Мін’юсті.

11. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111 . Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не здійснюватиме гендерного впливу.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки корупційних ризиків.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Очікувані результати від впровадження проекту постанови:

  • підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів;
  • підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у ранній діагностиці та лікуванні захворювань;
  • зменшення ризиків катастрофічних фінансових витрат для пацієнтів у зв’язку з необхідністю отримання послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
  • скорочення неофіційних платежів за медичні послуги;
  • розбудова організаційно-технічної спроможності Національної служби здоров’я України керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою замовлення послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги;
  • збір інформації для більш точного та ефективного прогнозування потреби в медичних послугах у майбутніх періодах, зокрема, для розробки програми медичних гарантій на 2020 рік;
  • тестування та удосконалення системи в частині роботи на рівні спеціалізованої допомоги та збору інформації про надані послуги та нові механізми їх оплати;
  • скорочення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я;
  • збір інформації про маршрут руху пацієнтів та модель надання амбулаторно-поліклінічних послуг для оптимізації процесу направлення пацієнтів на такі послуги у майбутньому.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. Супрун

Додаток 1

до Пояснювальної записки до проекту Постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій

медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій

для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕКТУ
Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Рівень бюджету

Державний бюджет України

Початок реалізації проекту, період, необхідний для його реалізації

01.07.2019 — 31.12.2019

Аналіз проблеми

Проект акта спрямований на втілення в Україні пілотного проекту для поступового запровадження реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення для пріоритетного списку медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги (далі — АМД).

Шляхи реалізації проекту акта та очікувані результати реалізації проекту

Розрахунки проводились на основі очікуваної кількості використання послуг АМД протягом 2019 року з використанням інформації про фактичні витрати за надання послуг АМД протягом 2018 року та висновків експертів.

Цільовою аудиторію є пацієнти, які будуть отримувати послуги АМД та заклади охорони здоров’я, які надають послуги АМД.

Реалізація проекту акта не потребує відкриття нової бюджетної програми, оскільки Законом про Державний бюджет України на 2019 рік передбачені видатки для проведення пілотного проекту у розмірі 2 000 000 тис. грн. (КПКВК 2308050 «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного витрат обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»).

Зведені фінансово-економічні розрахунки

(тис. грн.)

Показники 2019 рік
загальний фонд спеціальний фонд усього
1. Витрати бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)
у тому числі:
1.1. Збільшення витрат (+), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання
1.2. Зменшення витрат (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання
2. Надходження до бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)
у тому числі:
2.1. Збільшення надходжень (+), усього
з них за видами:

……………………

2.2. Зменшення надходжень (-), усього
з них за видами:

……………………

3. Витрати бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті,усього 2 000 000 2 000 000
з них:

КПКВК 2308050 «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

2 000 000 2 000 000
4. Надходження бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті, усього
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна згідно з проектом акта (пункт 1 — пункт 2 — пункт 3 — пункт 4)
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних згідно з проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)
у тому числі за рахунок:
6.1. Зменшення витрат бюджету (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та напрямами використання

……………………

Збільшення надходжень бюджету (+), усього

Генеральний директор Директорату медичних послугО. Сухорукова

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту акта. Прийняття проекту акта дозволить запровадити ефективного цільового фінансування НСЗУ надання пацієнтам визначеного переліку пілотних медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної за направленням від лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий вплив Середньостроковий вплив
Національна служба здоров’я України Закупівля послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги та цільове і прозоре витрачання бюджетних коштів + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників та витрачання багато часу на збір на аналіз інформації про ефективність оплати пілотних послуг та визначення реальної потреби населення в пілотних послугах. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через отримання можливості здійснювати цільове використання бюджетних коштів на покриття реальних потреб населення у відповідних медичних послугах.
Надавачі медичних послуг Отримання оплати за послуги на підставі економічно обґрунтованого тарифу + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників здійснювати облік та звітувати про надання медичних послуг в електронній формі. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через збільшення фінансування надавачів пілотних послуг у зв’язку із отриманням оплати за надані послуги відповідно до економічно обґрунтованого тарифу.
Пацієнти Підвищення доступності та якості медичних послуг, зменшення витрат з кишені пацієнта + + В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через можливість отримати необхідні якісні послуги за направленням від свого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, без необхідності доплачувати з власної кишені та купувати за власний кошт медичні вироби для отримання послуги незалежно від місця проживання.

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України

14.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Відповідно до пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — пілотний проект).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

3. Установити, що перше оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пілотним проектом розміщується не пізніше 15 квітня 2019 р.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2019 р. включно.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає умови проведення пілотного проекту, який фінансується за бюджетною програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі — пілотний проект), та тарифи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та інших законодавчих актах.

3. Пілотний проект реалізується для видів медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, зазначених у додатку до цього Порядку, примірні вимоги до надання яких затверджуються МОЗ (далі — пілотні послуги).

4. У межах пілотного проекту за рахунок бюджетних коштів оплачуються пілотні послуги, надані пацієнтам за направленням лікаря, обраного такими пацієнтами (їх законними представниками) за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Запис про таке направлення має бути внесений до електронної системи охорони здоров’я (далі — система) та має містити назву послуги з додатку до Порядку, для ендоскопій — назву підгрупи пілотних послуг.

5. Участь в пілотному проекті мають право брати фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та заклади охорони здоров’я комунальної і приватної форм власності, крім закладів зазначених в пункті 6 цього Порядку, якщо вони:

1) відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528);

2) мають медичні вироби, необхідні для надання відповідних пілотних послуг, зазначені в оголошенні про укладення договору, та лікарів відповідних спеціальностей;

3) мають комп’ютерне обладнання (ноутбуки, планшети, стаціонарні комп’ютери, інші електронно-обчислювальні засоби) з підключенням до системи у всіх кабінетах, де пацієнтам надаються послуги амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

6. Не беруть участь у пілотному проекті державні заклади охорони здоров’я та комунальні заклади охорони здоров’я, що перебувають в управлінні обласних рад, а також стоматологічні, наркологічні, психоневрологічні, психіатричні, інфекційні, туберкульозні, шкірно-венерологічні заклади та заклади громадського здоров’я.

7. НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом (далі — договори) з комунальними закладами охорони здоров’я, які відповідають критеріям, визначеним в пункті 5 цього Порядку, за умови одночасного укладення договорів більше, ніж з половиною усіх закладів охорони здоров’я, що знаходяться у власності відповідної територіальної громади або є об’єктами спільної власності територіальних громад та перебувають в управлінні однієї районної або міської ради. Для розрахунку кількості закладів, які враховуються для визначення умови укладення договорів, визначеної цим пунктом, враховуються тільки комунальні заклади, які забезпечують надання амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, крім закладів, зазначених в пункті 6 цього Порядку.

8. НСЗУ укладає договори з приватними закладами охорони здоров’я, а також з фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відповідають вимогам, встановленим в пункті 5 цього Порядку, за умови укладення договорів з комунальними закладами охорони здоров’я на відповідній території, де розташовані місця надання медичних послуг відповідного приватного закладу охорони здоров’я або фізичної особи — підприємця, згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку.

9. Договір укладається на надання видів пілотних послуг з однієї чи декількох груп або підгруп пілотних послуг, зазначених в додатку до цього Порядку. При цьому для групи «лабораторні дослідження», підгруп «рентгенографія», «ультразвукові дослідження», «гістероскопія», «езофагогастродуоденоскопія», «колоноскопія», «цистоскопія», «бронхоскопія» договір укладається тільки на всі види послуг відповідної групи або підгрупи.

10. В договорі зазначається помісячні граничні суми оплати в межах загальної орієнтовної ціни договору.

11. Загальна орієнтовна ціна узгоджується сторонами в договорі, виходячи з запропонованої у заяві про укладення договору (далі — заява) вартості послуг, яку планує надати заявник, з урахуванням положень пункту 12 та 13 цього Порядку.

Запропонована заявником вартість послуг за місяць не може перевищувати величину, що дорівнює 120 відсоткам добутку середньомісячної кількості пілотних послуг відповідного виду, які були надані заявником протягом першого кварталу 2019 року, та застосовного тарифу, визначеного у додатку до цього Порядку.

Запропонована вартість послуг, що не надавались заявником у першому кварталі 2019 року, повинна становити не більше, ніж 20 відсотків від середньомісячної вартості усіх пілотних послуг згідно з тарифом, які надавалися заявником у першому кварталі 2019 року. При цьому заявник зобов’язаний надати відповідні роз’яснення до заяви стосовно можливості надавати такі послуги та їх запланованої кількості.

12. Якщо запропонована вартість пілотних послуг за всіма заявами, поданими до НСЗУ, є меншою або дорівнює загальній сумі, визначеній в оголошенні про укладення договорів, то при узгоджені загальної орієнтовної ціни договору використовується запропонована вартість пілотних послуг згідно із заявами.

Якщо запропонована вартість пілотних послуг у всіх заявах, поданих до НСЗУ, є більшою, ніж сума, визначена в оголошенні про укладення договорів, при узгоджені загальної орієнтовної ціни договору використовується запланована вартість пілотних послуг, зменшена пропорційно до суми такого перевищення.

13. Сума оплати за надані протягом місяць пілотні послуги визначається як добуток сумарної кількості наданих пілотних послуг, про надання яких надавач медичних послуг вніс відповідні медичні записи до системи та які зазначені у звіті, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень, та застосовних тарифів, зазначених у додатку до цього Порядку.

14. НСЗУ здійснює оплату на підставі звітів надавачів медичних послуг в межах граничної суми оплати за відповідний звітний період в порядку, встановленому договором.

15. Оплата пілотних послуг за всіма договорами здійснюється в межах бюджетних асигнувань, визначених кошторисом на відповідний період. Надання пілотних послуг понад граничну суму оплати здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

16. У разі, якщо за результатами липня та серпня 2019 року вартість наданих пілотних послуг менша ніж гранична сума оплати, зазначена у відповідному договорі, загальна орієнтовна ціна договору та граничні суми оплати підлягають зменшенню пропорційно до співвідношення фактичної вартості наданих послуг до запланованої вартості послуг цього періоду із внесенням відповідних змін до договору.

17. Надавачі медичних послуг за пілотним проектом зобов’язані вносити медичні записи про всі надані пілотні послуги в систему в порядку, передбаченому законодавством.

18. Надавачі медичних послуг комунальної форми власності додатково зобов’язані вносить в систему медичні записи про всі інші амбулаторно-поліклінічні медичні послуги, що ними надані, в порядку, встановленому законодавством, а також подавати НСЗУ не рідше, ніж раз у квартал, інформацію про всі доходи та витрати такого надавача медичних послуг у відповідному періоді.

19. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування при наданні пацієнтам пілотних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та примірних обсягів надання відповідних видів пілотних послуг. Надавачі медичних послуг не мають права вимагати та отримувати від пацієнтів оплати за пілотні послуги, які ними надаються відповідно до договору.

20. НСЗУ регулярно, але не рідше, ніж раз на квартал публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід реалізації пілотного проекту.

Додаток до Порядку

Перелік пілотних послуг. Тарифи

Група пілотних послуг Підгрупа пілотних послуг Види пілотних послуг Тариф, грн.
Лабораторні дослідження 1. Визначення креатиніну у сироватці крові 29
2. Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 53
3. Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 29
4. Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові 29
5. Визначення C-реактивного білка кількісним методом 29
6. Визначення прихованої крові в калі 34
7. Визначення глікованого гемоглобіну крові 56
8. Визначення заліза у сироватці крові 29
9. Визначення сечової кислоти у сироватці крові 29
10. Коагулограма (міжнародне нормалізоване відношення, протромбіновий час, тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген) 120
11. Ліпідограма (тригліцериди, холестерин, холестерин ліпопротеїдів високої щільності, холестерин ліпопротеїдів низької щільності, холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності) 102
Інструментальні дослідження Рентгенографія 12. Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях 134
13. Рентгенографія суглоба або ділянки трубчастих/плоских кісток 123
14. Рентгенографія хребта (один відділ) 118
15. Рентгенографія приносових пазух 102
Ультразвукові дослідження 16. Ультразвукові дослідження в гастроентерології 118
17. Ультразвукове дослідження нирок і сечового міхура 114
18. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 84
Додаткові дослідження 19. Ехокардіографія 207
20. Ультразвукове дослідження грудних залоз 106
21. Спірографія 102
22. Мамографія однієї/двох грудних залоз у двох проекціях 155
23. Холтерівський моніторинг електрокардіограми 334
24. Проба з дозованим фізичним навантаженням 233
Ендоскопії та інтервенції Гістероскопія 25. Гістероскопія діагностична 1620
26. Гістероскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 2173
27. Гістероскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 2173
Езофагогастродуоденоскопія 28. Езофагогастродуоденоскопія діагностична 494
29. Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 732
30. Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 732
Колоноскопія 31. Колоноскопія діагностична 674
32. Колоноскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 1058
33. Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 1058
Цистоскопія 34. Цистоскопія діагностична 543
35. Цистоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 837
36. Цистоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 837
Бронхоскопія 37. Бронхоскопія діагностична 697
38. Бронхоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 1060
39. Бронхоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 1060
Інтервенції 40. Видалення новоутворення м’яких тканин із гістологічним дослідженням 345
41. Видалення новоутворення шкіри із гістологічним дослідженням 360
42. Біопсія грудної залози пункційна під контролем ультразвукового дослідження 886
43. Біопсія щитоподібної залози пункційна під контролем ультразвукового дослідження 439
44. Біопсія лімфатичних вузлів під контролем ультразвукового дослідження (одна група) 341
45. Біопсія передміхурової залози під контролем ультразвукового дослідження 439

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.

3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НСЗУ.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг, пов’язаних із амбулаторно-поліклінічною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою (далі — медичні послуги), наданих пацієнтам відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з НСЗУ (далі — договір), відповідно до Порядку проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — Порядок).

5. Оплата медичних послуг здійснюється за тарифом на підставі звітів згідно з умовами договору. Порядок та строки подання звітів, інформація, що включається до них, визначаються договором. Оплата здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг.

6. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються НСЗУ в установленому законодавством порядку.

7. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті