Проект Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

22 Лютого 2019 3:59 Поділитися

Проект
оприлюднений на сайті Держлікслужби
06.02.2019 р.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

Антикорупційна програма Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Антикорупційна програма Держлікслужби) розроблена на виконання положень статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агенства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням НАЗК 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539.

Базовим документом в сфері антикорупційної політики повинна стати Антикорупційна стратегія на 2018–2020 роки, на основі якої здійснюється деталізація передбачених в ній заходів. Ефективній реалізації завдань Антикорупційної стратегії сприятиме збереження практики прийняття Кабінетом Міністрів України Державної програми з встановленням заходів реалізації завдань Антикорупційної стратегії, ступінь виконання яких має слугувати оцінкою її ефективності.

Протягом останніх років необхідні видатки з державного бюджету України забезпечили створення і діяльність нової системи державних спеціалізованих антикорупційних органів. Наразі Національне агенства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розглядаються суспільством і міжнародними партнерами України в якості ключових елементів подолання корупції. Водночас зберігається необхідність зміцнення довіри населення до них і їх спроможності боротися з корупцією.

В Україні поки не подолані протиріччя та взаємна недовіра суспільства і органів державної влади. За цих умов для ефективного запобігання корупції необхідно зміцнювати взаємодію органів державної влади і місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

1. Визначення засад загальної відомчої політики Держлікслужби щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

1.1. Положенням про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647, визначено що, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Держлікслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держлікслужби є:

 • реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також внесення Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах;
 • ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • технічне регулювання у визначених сферах;
 • здійснення державного регулювання і контролю у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.

1.2. Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена з метою: – оцінити можливі корупційні ризики у діяльності Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств сфери управління Держлікслужби, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють; – запланувати навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування; – тощо.

 • визначити процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
 • визначити заходи щодо запобігання та врегулювання виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строк та необхідні для цього ресурси;
 • визначити засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

1.3. Шляхи і способи розв’язання проблеми.

Досягнення мети Антикорупційної програми можливе шляхом імплементації Нових засад державної антикорупційної політики в Україні, належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України».

Антикорупційна Програма визначає пріоритети антикорупційної політики Держлікслужби, дає можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

1.4. Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держлікслужби у 2019–2020 роках:

 • вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією в структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби;
 • проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія Держлікслужби з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Держлікслужбі допомогу у запобіганні корупції;
 • надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Держлікслужби;
 • контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Держлікслужби;
 • розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;
 • забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Держлікслужби;
 • забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
 • виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в Держлікслужбі;
 • проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів організаційно-розпорядчих актів Держлікслужби щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
 • вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • проведення серед працівників Держлікслужби роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;
 • організація і проведення навчальних заходів, індивідуального консультування з питань профілактики і протидії корупції;
 • підбір та розстановка кадрів з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;
 • проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • здійснення ефективної роботи зі зверненнями громадян щодо зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням;
 • здійснення вибору контрагентів для закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • планові та позапланові перевірки підрозділів, підпорядкованих органів Держлікслужби з метою виявлення корупційних правопорушень та ризиків;
 • внесення антикорупційного застереження у договори, що укладаються органами, підприємствами Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг;
 • забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Держлікслужбі вимогам антикорупційної політики;
 • здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;
 • контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, його територіальними органами, підприємствами, їх належний облік та доступність для перевірки;
 • регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи із запобігання та виявлення корупції, а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу та досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції;
 • проведення нарад із заслуховуванням звітів керівників підрозділів, підпорядкованих органів і підприємств Держлікслужби про стан дотримання антикорупційного законодавства;
 • інформування працівників про випадки вчинення корупційних правопорушень в Держлікслужбі;
 • інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держлікслужби, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних засобів передачі зазначеної інформації;
 • інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи щодо виникнення конфлікту інтересів та порядку його врегулювання;
 • захист працівників Держлікслужби, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності підрозділів Держлікслужби.

1.5. Положення Антикорупційної програми поширюються на всіх працівників Держлікслужби, її територіальних органів та підпорядкованих державних підприємств, які обіймають посади, пов’язані з виконанням функцій держави, організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських обов’язків, а також інших працівників, які не є посадовими особами, та перебувають у трудових відносинах із Держлікслужбою та її підрозділами.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

2.1. Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення, оцінка корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб Держлікслужби, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють проведена з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади (далі — Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Відповідно до Методології процес оцінки корупційних ризиків було розділено на етапи:

 • Організаційно-підготовчі заходи;
 • Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
 • Оцінка корупційних ризиків;
 • Складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

2.1.1. Організаційно-підготовчі заходи

Головою Держлікслужби прийнято рішення про оцінку корупційних ризиків Держлікслужби для включення до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2018 рік. 25.12.2017 було проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків, затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків, визначено завдання щодо оцінки корупційних ризиків структурним підрозділам Держлікслужби, її територіальним органам та державним підприємствам.

2.1.2. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі:

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі були визначені вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств під час виконання ними функцій і завдань. Ідентифікація корупційних ризиків проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держлікслужби на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі:

 • інтерв’ювання, анкетування;
 • нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держлікслужби;
 • результати перевірок, аудитів, внутрішні перевірки та службові розслідування;
 • аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017, 2018 роки;
 • публікації в ЗМІ та соціальних мережах;
 • інформація з відкритих реєстрів;
 • звернення що надійшли від фізичних та юридичних осіб.

Види корупційних ризиків:

 • нормативно-правові;
 • організаційні;
 • кадрові;
 • фінансово-господарські;
 • адміністративні;
 • контрольно-наглядові тощо.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби було здійснене їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Держлікслужби, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі засоби контролю та описи корупційних ризиків (додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

2.1.3. Оцінка корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків здійснена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення пов’язаного з корупцією, також визначені шляхи до їх мінімізації, усунення (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

2.2. Згідно наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» була створена комісія Держлікслужби з оцінки корупційних ризиків, затверджено Положення та проведена оцінка корупційних Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, представників громадських організацій фармацевтичної галузі, Громадської Ради при Держлікслужбі.

2.3. За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси) (додаток 2).

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків заплановані та здійснюються за результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби та полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків (додаток 3):

3.1. Усунення корупціогенних факторів в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

В Держлікслужбі проводиться робота щодо підготовки змін до документів що регламентують діяльність Держлікслужби: Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 та інших нормативно-правових актів. Підготовка зазначених змін проводиться, в тому числі і з метою усунення корупціогенних факторів, мінімізації ймовірності вчинення посадовими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, чіткого визначення адміністративних процедур, усунення колізій, прогалин, зменшення дискреційних повноважень або встановлення належного контролю за їх здійсненням, зменшення надмірних обтяжень (при отриманні дозвільних документів, довідок, ліцензій, сертифікатів), та поширеної практики безпосереднього контакту посадових осіб з третіми особами, відсутність вимог обґрунтованих рішень тощо.

3.2. Стандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень.

В Держлікслужбі затверджено 32 інформаційних та технологічних картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою (додаток 4) та 86 стандартних операційних процедур (СОП), які підлягають оновленню у зв’язку зі змінами в законодавстві та організаційно-штатними змінами в Держлікслужбі (додаток 5).

3.3. Відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень імплементуються шляхом внесення змін до штатної структури Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери її управління.

3.4. Розробка та вдосконалення положень про структурні підрозділи Держлікслужби, територіальні органи та державні підприємства, що входять до сфери її управління, посадових інструкцій працівників, а також неодмінне ознайомлення з їх змістом посадових осіб органу влади та неухильне їх дотримання.

3.5. Розподіл управлінських обов’язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень, детальне документування процесу ухвалення рішень на всіх етапах.

3.6. Впровадження внутрішніх кодексів поведінки, з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги.

3.7. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади із спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.

3.8. Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, запровадження можливості отримати та/або подати документи у он-лайн режимі через веб-сайт Держлікслужби.

3.9. Запровадження громадського контролю за процесом прийняття управлінських рішень шляхом забезпечення можливості подання інформації про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держлікслужби, пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері діяльності Держлікслужби,

3.10. Обов’язкового надання за запитами інформації про діяльність органу влади щодо запобігання корупції.

3.11. Розгляду пропозицій за результатами громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів органу влади, надання інформації про врахування поданих пропозицій тощо.

3.12. Включення представників громадськості до консультативних, дорадчих, допоміжних органів, що створюються Держлікслужбою для вдосконалення законодавства та розгляду інших питань у сфері її діяльності.

3.13. Проведення періодичного оцінювання якості, ефективності й результативності діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3.14. Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади шляхом створення на офіційному веб-сайті Держлікслужби розділу для повідомлень про корупцію, забезпечення можливості подання таких повідомлень через спеціальні телефонні лінії, засоби електронного зв’язку тощо. Такі механізми для здійснення повідомлень про корупцію мають бути доступними як для працівників органу влади (у тому числі його територіальних органів), так і для представників громадськості, які з ним взаємодіяли або взаємодіють (отримують послуги, підконтрольні або підзвітні органу влади тощо). Запровадження механізму повідомлень, зокрема анонімних дозволяє виявляти людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншими способами (тиск зі сторони керівництва органу влади, втручання третьої сторони тощо).

3.15. Забезпечення обов’язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень.

3.16. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

4.1. Для забезпечення проведення серед посадових осіб Держлікслужби роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції оцінки та усунення корупційних ризиків уповноваженою особою Держлікслужби будуть проводиться такі заходи:

 • проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців Держлікслужби;
 • проведення для працівників Держлікслужби навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;
 • проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби;
 • проведення постійної роз’яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби.

4.2. Уповноважена особа до 30 грудня року, що передує плановому, затверджує у Голови Держлікслужби План проведення занять та перелік тем з антикорупційної тематики, надає до відділу з управління персоналом Держлікслужби пропозиції щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівників Держлікслужби з питань запобігання і протидії корупції.

Уповноважена особа, у разі виникнення потреби, має право ініціювати перед керівництвом Держлікслужби проведення семінарів, відеоконференцій, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам Держлікслужби.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатись спеціалісти відповідних органів державної влади, громадські та міжнародні організації.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності Держлікслужби в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Держлікслужби, розділ «Запобігання корупції».

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

5.1. Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми Держлікслужби здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії на підставі звітів виконавців, відповідно до Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками один раз на три місяці.

5.2. Керівники самостійних структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби щомісяця, до 10 числа наступного за звітним, надають Уповноваженій особі Держлікслужби інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.

5.3. Механізм та критерії (показники) здійснення оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби проводиться на підставі аналізу виконання конкретних завдань, заходів щодо усунення корупційних ризиків, відношення суспільства, громадських організацій, учасників фармацевтичного ринку та реальних показників (результатів) заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

5.4. З метою здійснення моніторингу уповноважена особа веде облік та аналіз отриманої інформації, її узагальнює, здійснює моніторинг змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, щоквартально до 20 числа наступного місяця звітного кварталу здійснює оцінку результатів виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, та готує відповідний звіт.

5.5. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

 • повнота виконання;
 • своєчасність виконання;
 • ефективність здійснення.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

 • ініціювання внесення змін до законодавства — з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;
 • розробка та прийняття Положення про Держлікслужбу — з дати набрання ним чинності;
 • підготовка організаційно-розпорядчого документа — з дати підписання уповноваженою особою;
 • розробка документів методичного характеру — з дати підписання уповноваженою особою;
 • навчання — з дати проведення заходу;

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

 • ініціювання внесення змін до законодавства — у разі, якщо пропозиції внесені суб’єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;
 • підготовка організаційно-розпорядчого документа — у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;
 • розробка документів методичного характеру — у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;
 • навчання — у разі, якщо його проведено не пізніше останньою робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

 • створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акту, прийняттям організаційно- розпорядчого документа, проведення заходів навчального та методичного характеру;
 • підвищення рівня довіри та зміцнення позитивного іміджу Держлікслужби, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних га інших досліджень).

Під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясовуються питання несвоєчасність або неповне виконання заходу пов’язано із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва, або з’ясовуються інші причини.

5.6. Уповноважена особа Держлікслужби щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця, інформує комісію про стан виконання Антикорупційної програми, Національне агентство з питань запобігання корупції за формою, визначеною НАЗК.

5.7. Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Уповноваженою особою Держлікслужби, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби) на розгляд комісії.

5.8. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться в установленому в Держлікслужбі порядку, з урахуванням вимог цього розділу Антикорупційної програми, у таких випадках:

 • при необхідності приведення Антикорупційної програми у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві;
 • за ініціативою керівництва Держлікслужби чи уповноваженої особи, з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми (з урахуванням вимог діючого антикорупційного законодавства);
 • у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби недієвості визначених нею заходів;
 • у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби;
 • за пропозицією Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • прийняття відповідними органами державної влади (Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України) Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки та затвердження Порядку її виконання протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження.

Зміни до цієї Антикорупційної програми затверджуються наказом Голови Держлікслужби після їх обговорення з представниками трудового колективу Держлікслужби оприлюднюються на офіційному сайті Держлікслужби для відкритого доступу не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

Додатки:

1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

2. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3. Таблиця оцінених корупційних ризиків Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та заходів щодо їх усунення;

4. Перелік інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затверджених наказом Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою»;

5. Перелік стандартних операційних процедур (СОП) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

6. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2019 році;

7. План занять та перелік тем з питань запобігання корупції для проведення занять в Держлікслужбі на 2019 рік.

Додаток 1

до Антикорупційної програми Державної служби України

з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

затверджений Головою Держлікслужби 15.01.2019 р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

Відповідно до наказу Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 в Держлікслужбі створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі — комісія). До роботи комісії залучалися інші працівники Держлікслужби, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків, звіти керівників територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, представники громадських організацій фармацевтичної галузі, члени Громадської Ради при Держлікслужбі.

З урахуванням проведеної оцінки корупційних ризиків в структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби, комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків було підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 2) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 3). Звіт схвалено на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 12.01.2019, Протокол засідання № 1 та запропоновано рекомендувати В.о. Голови Держлікслужби затвердити Звіт оцінки корупційних ризиків Держлікслужби на 2019–2020 роки

 

Голова комісії М.І. Савченко

Секретар комісії О.В. Міщенко

 

Додаток 2

до Антикорупційної програми Державної служби України

з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією


з/п
Ідентифікований корупційний ризик Опис ідентифікованого корупційного ризика Чинники корупційного ризику Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією
1. 2. 3. 4. 5.
І. Організаційно-управлінська діяльність
1. Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держлікслужби Недосконале функціювання сайту Держлікслужби.

Викривлення інформації, несвоєчасне її донесення до відома громадськості

Недосконалість внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті Держлікслужби. Необхідність залучення громадськості до розгляду проектів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держлікслужби Обмеження громадськості в доступі до звітної чи поточної інформації про діяльність Держлікслужби, погіршення іміджу державного органу
2. Ризик прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, пов’язаних з прийняттям непрозорих рішень Прийняття колегіальних рішень без участі громадськості, що може призвести до корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, пов’язаних з прийняттям непрозорих рішень Неврегульованість процедури прийняття колегіальних рішень за участі громадськості Обмеження громадськості в доступі до прийняття колегіальних рішень, погіршення іміджу державного органу
3. Недостатня обізнаність працівників Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення Чинне законодавство про запобігання корупції та про державну службу прийнято відносно недавно та містить значну частину новацій: електронне декларування (фінансовий контроль), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення.

НАЗК прийняло велику кількість Методичних рекомендацій, Роз’яснень, які не юстуються — виникає багато питань щодо їх застосування.

Програмне забезпечення електронного декларування недосконале, постійно змінюється, відбуваються збої, не узгоджене з базами даних реєстрів

Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства працівниками Держлікслужби, недостатньо навичок при заповненні електронних декларацій, постійне оновлення законодавчої бази Вчинення корупційних правопорушень по причині недостатнього знання антикорупційного законодавства, відсутності навичок заповнення електронних декларацій
ІІ. Управління матеріальними ресурсами, фінансами
4. Встановлення в тендерній документації обмежень, що призводять до зменшення кола потенційних учасників торгів Не допущення порушення законодавства при проведенні процедур державних закупівель, списання МТЗ Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність
5. Недостатня кваліфікація окремих працівників, відсутність досвіду щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них Не допущення прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність
6. Непрозоре проведення процедур державних закупівель, списання матеріально-технічних засобів Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену законом процедуру публічних закупівель Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт, послуг Порушення конкуренції серед учасників процедур закупівель;

Відсутність відкритості та прозорості;

Дискримінація учасників процедур закупівель;

Іміджеві втрати Держлікслужби

ІІІ. Управління персоналом
7. Недоброчесність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів від кандидатів на зайняття вакантних посад Держлікслужби Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, бездіяльність, прийняття рішень на користь зацікавлених осіб Недоброчесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
8. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб Отримання працівником кадрового органу, членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб Недоброчесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб
9. Можливе втручання в процедуру конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора) Отримання членами конкурсної комісії або адміністратором пропозицій від осіб з метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору Отримання неправомірної вигоди за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб
10. Призначення на посади державних службовців переможців конкурсу без проведення спеціальної перевірки, перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» Отримання посадовими особами кадрового органу від керівництва Держлікслужби вказівок щодо підготовки наказу на призначення на посаду без проведення спеціальної перевірки Отримання неправомірної вигоди, привілеїв від керівництва Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб
IV. Надання адміністративних послуг (відповідно до інформаційних карток), контрольно-інспекторська діяльність
11. Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому Затвердження інформаційних, технологічних карток надання адміністративних послуг, контроль за дотриманням процедур, проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
12. Направлення на передліцензійні та ліцензійні перевірки одного перевіряючого, що може відобразитися на об’єктивності результатів перевірки, конфлікту між перевіряючим та суб’єктом перевірки Проведення заходів контролю одним інспектором, що може негативно позначитися на результатах перевірки Спокуса одноосібного прийняття неправомірних рішень як на користь так і проти суб’єктів господарювання Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
13. Можливі порушення процедур при наявності конфлікту інтересів під час проведення планування, проведення процедур державного нагляду (контролю)

Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами.

Ознайомлення, вивчення положень (під особистий підпис) відповідних СОПів при призначенні на посаду перед контрольними заходами

Порушення вимог законодавства під час проведення перевірки (трактування норм на користь суб’єкта господарювання), наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об’єкті перевірки. За результатами цього в акті перевірки може бути вказано неправдиву інформацію щодо стану здійснення господарської діяльності Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
14. Надання посадовою особою переваги суб’єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення сертифікації лікарських засобів, надання дозволів, висновків Ознайомлення, вивчення положень відповідних СОПів при прийомі на посаду, проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють прийом документів щодо відповідності лікарських засобів, підготовку відповідних наказів Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
15. Надання переваги суб’єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України Управлінням державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Надання переваги суб’єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів відповідності лікарських засобів умовам GMP Управлінням ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов

Надання переваги суб’єктам господарювання при видачі довідок про відсутність (наявність) підконтрольних речовин (наркотичних засобів та прекурсорів) при перетині кордону України.

Надання переваги суб’єктам господарювання при видачі дозволів, сертифікатів на лікарські засоби

Наявність у працівника, який виготовляє роз’яснення, дозвіл, сертифікат майнового (немайнового) інтересу Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
16. Наявність у посадових осіб Держлікслужби, які надають адміністративні послуги, виконують організаційно- розпорядчі повноваження, функції нагляду (контролю) дискреційних повноважень На даний час в Держлікслужбі розроблено та затверджено 32 інформаційних та технологічних картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою, 86 Стандартних операційних процедур (СОП), які виконуються Держлікслужбою. В результаті змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність Держлікслужби, зміни Положення про Держлікслужбу, зміну структури Держлікслужби виникла нагальна необхідність в оновленні (актуалізації) інформаційних, технологічних карток, СОПів Для зменшення дискреційного впливу на прийняття рішень посадовими особами Держлікслужби та можливих негативних корупційних наслідків повинно бути чітко визначений порядок всіх процедур, послуг, інспекторських, контрольних заходів та чіткий алгоритм прийняття управлінських рішень Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Держлікслужби
V. Організація діяльності з внутрішнього аудиту
17. Не забезпечення об’єктивного відбору об’єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту Ймовірність формування піврічного плану діяльності підрозділу внутрішнього аудиту під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об’єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи) Неправомірне втручання третіх осіб у процес планування внутрішнього аудиту Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади
18. Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об’єктивності та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи). Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади
VI. Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції
19. Недостатня врегульованість взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом з управління персоналом, що може призвести до неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про виявлення факту неподання (несвоєчасного подання)декларацій суб’єктами подання при прийнятті на державну службу та звільнення з неї Недостатньо врегульована взаємодія головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з відділом управління персоналом, що може призвести до неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про виявлення факту неподання (несвоєчасне подання) декларацій суб’єктами подання Відсутність регламентованого механізму обміну інформацією Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності
20. Суттєві порушення норм антикорупційного законодавства виявлені в результаті планової перевірки НАЗК в грудні 2018 року, а саме: призначення на посади осіб без проведення, не завершення спеціальної перевірки (Припис НАЗК від 11.01.2019 № 24) Наявність суттєвих порушень антикорупційного законодавства встановлених у ході планової перевірки НАЗК Держлікслужби, а саме: вісім державних службовців прийняті на посади, які займають відповідальне становище (категорії Б) без проведення (не завершення) спеціальної перевірки Вплив керівництва Держлікслужби, спонукання Відділу з управління персоналом на порушення законодавства.

Недостатній контроль з боку посадових осіб, які зобов’язані перевіряти підстави призначення на посаду

Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності
21. Порушення норм антикорупційного законодавства виявлені в результаті планової перевірки НАЗК в грудні 2018 року (Акт планової перевірки НАЗК Держлікслужби від 02.01.2019), а саме:

– визначення одразу двох підрозділів відповідальних за перевірку факту подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;

– невідповідність пунктів 2.4., 2.8., 3.4.–3.6., 3.8. «Порядку подачі декларацій працівниками Держлікслужби» нормам антикорупційного законодавства;

-невідповідність пункту 3.24 Посадової інструкції головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції в частині виконання розпоряджень, що стосуються системи управління якістю

В Порядку подачі декларацій працівниками Держлікслужби наявні положення, які суперечать нормам антикорупційного законодавства.Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції суперечить постанові КМУ № 706 в частині виконання розпоряджень, що стосуються системи управління якістю головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції. Оранізаційно-розпорядчі документи Держлікслужби спонукають до порушення законодавства Вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації Держлікслужби, притягнення працівників Держлікслужби до відповідальності

 

Голова комісії М.І. Савченко

Секретар комісії О.В. Міщенко

 

Додаток 4

до Антикорупційної програми Державної служби України

з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

Перелік
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затверджених наказом Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою»

Інформаційні картки адміністративних послуг

1.1. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

1.2. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів.

1.3. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів.

1.4. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1.5. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1.6. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1.7. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1.8. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1.9. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.10. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

1.11. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

1.12. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

1.13. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

1.14. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

1.15. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

1.16. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

1.17. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

1.18. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

1.19. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

1.20. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

1.21. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

1.22. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката лікарського засобу.

1.23. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною.

1.24. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів).

1.25. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката серії лікарського засобу.

1.26. Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.27. Інформаційна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.28. Інформаційна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.29. Інформаційна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.30. Інформаційна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.31. Інформаційна картка адміністративної послуги з сертифікації суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції.

1.32. Інформаційна картка адміністративної послуги з надання підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів.

Технологічні картки адміністративних послуг

2.1. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

2.2. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів.

2.3. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів.

2.4. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.5. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.6. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.7. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.8. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.9. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.10. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, (промислового).

2.11. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

2.12. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

2.13. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

2.14. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

2.15. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

2.16. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

2.17. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

2.18. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового).

2.19. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення виду провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

2.20. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

2.21. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

2.22. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката лікарського засобу.

2.23. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною.

2.24. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів).

2.25. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі сертифіката серії лікарського засобу.

2.26. Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.27. Технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.28. Технологічна картка адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.29. Технологічна картка адміністративної послуги зі звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.30. Технологічна картка адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.31. Технологічна картка адміністративної послуги з сертифікації суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції.

2.32. Технологічна картка адміністративної послуги з надання підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів.

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби М.І. Савченко

 

Додаток 5

до Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів

та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

Перелік стандартних операційних процедур (СОП) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 10.01.2019 р.


з/п
Номер документа Назва документа Дата введення в дію Термін дії Примітки
1. СОП-01 Управління документацією 23.07.2018 23.07.2021
2. СОП-02 Порядок розробки та використання настанови з якості 25.12.2017 25.12.2020
3. СОП-03 Порядок розробки та використання стандартних операційних процедур 01.12.2017 01.12.2020
4. СОП-04 Порядок розробки та використання Положень про структурні підрозділи 07.12.2017 07.12.2020
5. СОП-05 Порядок розробки та використання посадових інструкцій 04.09.2017 04.09.2020
6. СОП-06 Порядок оформлення журналів 19.12.2017 19.12.2020
7. СОП-07 Порядок розробки та актуалізації стандартів GхР 31.10.2017 31.10.2020
8. СОП-08 Контроль невідповідної послуги 25.12.2017 25.12.2020
9. СОП-09 Управління персоналом 07.12.2017 07.12.2020
10. СОП-10 Підготовка персоналу 09.08.2017 09.08.2020
11. СОП-11 Підготовка GMP/GDP інспекторів 01.12.2017 01.12.2020
12. СОП-12 Порядок проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю 09.12.2016 09.12.2019
13. СОП-13 Порядок проведення внутрішніх аудитів (ефективності, відповідності, фінансових) 18.05.2018 18.05.2021
14. СОП-14 Коригувальні та запобіжні дії 28.04.2017 28.04.2020
15. СОП-15 Контроль змін 28.04.2017 28.04.2020
16. СОП-16 Порядок вибору постачальників 29.12.2017 29.12.2020
17. СОП-17 Огляд системи управління якістю вищим керівництвом 17.09.2018 17.09.2021
18. СОП-18 Кодекс етики 27.10.2017 27.10.2020
19. СОП-19 Порядок проведення перевірок діяльності територіальних органів Держлікслужби 31.03.2017 31.03.2020
20. СОП-20 Формування орієнтовного плану заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби 15.12.2017 15.12.2020
21. СОП-21 Управління ризиками в рамках системи управління якістю Держлікслужби 29.08.2018 29.08.2021
СОП, що описують діяльність з галузевої атестації лабораторій контролю якості лікарських засобів; державного контролю якості лікарських засобів
1. СОП-02-01 Порядок взаємодії Держлікслужби та її територіальних органів щодо забезпечення здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів 17.07.2018 17.07.2021
2. СОП-02-02 Порядок організації процедури передачі, отримання та опрацювання інформації про заборонені/вилучені з обігу неякісні та фальсифіковані лікарські засоби із країн-членів РІС/S, країн-членів СНД, ВООЗ, та країн, які підписали угоду про співробітництво 24.07.2018 24.07.2021
3. СОП-02-03 Порядок підготовки до обстеження (інспектування) випробувальних лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів 28.09.2017 28.09.2020
4. СОП-02-04 Порядок обстеження випробувальних лабораторій з контролю якості 07.08.2017 07.08.2020
5. СОП-02-05 Порядок розгляду Держлікслужбою звернень суб’єктів господарювання про незначні відхилення показників якості лікарських засобів від вимог, установлених нормативними документами, які відносяться до третього класу 29.12.2017 29.12.2020
6. СОП-02-06 Порядок перевірки вантажу та дотримання умов зберігання при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну 05.07.2018 05.07.2021
7. СОП-02-07 Порядок підготовки та оформлення звіту за результатами обстеження (інспектування), оформлення свідоцтва та галузі атестації до свідоцтва випробувальних лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів 28.09.2017 28.09.2020
8. СОП-02-11 Порядок взаємодії з лабораторіями уповноваженими Держлікслужбою на проведення робіт з контролю якості лікарських засобів 27.08.2018 27.08.2021
9. СОП-02-12 Про особливості розгляду звернень/скарг в структурних підрозділах Держлікслужби 19.06.2018 19.06.2021
10. СОП-02-14 Порядок формування примірного переліку лікарських засобів для відбору під час проведення планових заходів державного контролю (нагляду) 17.01.2018 17.01.2021
11. СОП-02-17 Порядок притягнення до адміністративної відповідальності та передачі матеріалів до правоохоронних органів за виробництво і реалізацію фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих лікарських засобів 25.09.2018 25.09.2021
12. СОП-02-18 Порядок залучення Держлікслужбою лабораторій для проведення робіт з лабораторного контролю якості лікарських засобів 29.12.2017 29.12.2020
13. СОП-02-19 Порядок відбору зразків лікарських засобів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) 26.02.2018 26.02.2021
14. СОП-02-20 Термінові дії Держлікслужби/її територіальних органів/лабораторій, що залучаються Держлікслужбою для проведення робіт з лабораторного контролю якості лікарських засобів, у разі виявлення в обігу неякісних/підозрілих щодо фальсифікації/фальсифікованих/незареєстрованих/ввезених з порушенням умов чинного законодавства/лікарських засобів, застосування яких викликали непередбачені побічні реакції та/або смерть людини, або надходження інформації щодо відсутності ефективності лікарських засобів 21.05.2018 21.05.2021
15. СОП-02-21 Порядок взаємодії Держлікслужби та її територіальних органів під час здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну 25.09.2018 25.09.2021
СОП, що описують діяльність з ліцензування, інспектування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва лікарських засобів; сертифікації вимогам належної виробничої практики умов виробництва лікарських засобів
1. СОП-03-01 Планування заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з промислового виробництва лікарських засобів 15.12.2017 15.12.2020
2. СОП-03-02 Підготовка до інспектування виробництва лікарських засобів 17.08.2017 17.08.2020
3. СОП-03-03 Порядок інспектування виробництв лікарських засобів 02.08.2017 02.08.2020
4. СОП-03-04 Порядок оформлення результатів інспектування щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів 01.09.2017 01.09.2020
5. СОП-03-05 Порядок ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів 18.12.2017 18.12.2020
6. СОП-03-07 Порядок роботи з коригувальними діями, наданими суб’єктами господарювання за результатами інспектування щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів 18.12.2017 18.12.2020
7. СОП-03-10 Порядок здійснення аналізу ризиків за наявності критичних порушень виявлених за результатами інспектування виробництва лікарських засобів 15.12.2017 15.12.2020
8. СОП-03-11 Порядок зупинення промислового виробництва лікарських засобів 18.12.2017 18.12.2020
9. СОП-03-12 Порядок видачі сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики (для резидентів) 01.09.2017 01.09.2020
10. СОП-03-13 Порядок видачі сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики (для нерезидентів) 01.09.2017 01.09.2020
11. СОП-03-14 Порядок оформлення результатів інспектування виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики 01.09.2017 01.09.2020
12. СОП-03-15 Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються 01.08.2017 01.08.2020
13. СОП-03-17 Порядок призупинення або анулювання сертифіката відповідності вимогам НВП (висновку щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам НВП) 18.12.2017 18.12.2020
14. СОП-03-18 Процедура інформування іноземних регуляторних органів про іноземні перевірки, які будуть проводитися у їхній юрисдикції 16.01.2018 16.01.2021
15. СОП-03-19 Порядок видачі висновків щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики 04.08.2017 04.08.2020
16. СОП-03-22 Порядок роботи з САРА за результатами перевірки відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP 01.09.2017 01.09.2020
17. СОП-03-23 Підготовка до інспектування імпортерів лікарських засобів 01.09.2017 01.09.2020
18. СОП-03-24 Порядок інспектування імпортерів лікарських засобів 01.09.2017 01.09.2020
19. СОП-03-26 Порядок залучення сторонніх фахівців до виконання окремих робіт з підтвердження умов виробництва лікарських засобів вимогам GМР 14.11.2017 14.11.2020
СОП, що описують діяльність з ліцензування, інспектування суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з імпорту (ввезення) лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, сертифікації вимогам належної практики дистрибуції
1. СОП-04-01 Порядок підготовки до перевірки ліцензіатів щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки) оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами 01.09.2017 01.09.2020
2. СОП-04-02 Порядок проведення перевірки ліцензіатів щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки) оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами 01.09.2017 01.09.2020
3. СОП-04-03 Порядок оформлення результатів перевірки ліцензіатів щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та імпорту лікарськими засобами (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) 01.09.2017 01.09.2020
4. СОП-04-04 Планування заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з дистрибуції, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки 15.12.2017 15.12.2020
5. СОП-04-05 Порядок взаємодії Держлікслужби з її територіальними органами щодо контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами 26.02.2018 26.02.2021
6. СОП-04-06 Порядок погодження територіальними органами Держлікслужби переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека 20.11.2017 20.11.2020
7. СОП-04-08 Порядок ліцензування виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім АФІ) 18.12.2017 18.12.2020
8. СОП-04-09 Порядок прийому заяви про видачу сертифіката відповідності підприємства вимогам належної практики дистрибуції (НПД) та документів до неї 09.10.2017 09.10.2020
9. СОП-04-10 Порядок опрацювання заяви про видачу сертифіката відповідності підприємства вимогам належної практики дистрибуції (НПД) та документів до неї 09.10.2017 09.10.2020
10. СОП-04-11 Порядок підготовки до інспектування підприємства на відповідність вимогам належної практики дистрибуції (НПД) 09.10.2017 09.10.2020
11. СОП-04-12 Порядок проведення інспектування підприємства на відповідність вимогам належної практики дистрибуції (НПД) 09.10.2017 09.10.2020
12. СОП-04-13 Порядок оформлення звіту про проведення інспектування підприємства з метою сертифікації на відповідність вимогам належної практики дистрибуції (НПД) 09.10.2017 09.10.2020
13. СОП-04-14 Порядок оформлення та видачі сертифіката відповідності підприємства вимогам належної практики дистрибуції (НПД) 09.10.2017 09.10.2020
14. СОП-04-15 Порядок проведення територіальними органами Держлікслужби перевірки ліцензіатів щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки) оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами 26.02.2018 26.02.2021
15. СОП-04-16 Оформлення розпорядчих документів за результатами проведеної перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ) 20.04.2018 20.04.2021
СОП, що описують діяльність з державного ринкового нагляду за медичними виробами
1. СОП-05-01 Порядок здійснення державного ринкового нагляду в сфері медичних виробів 30.03.2018 30.03.2021
2. СОП-05-02 Порядок обліку інформації, що надходить до Держлікслужби від органів з оцінки відповідності та осіб, відповідальних за введення виробів в обіг 08.08.2017 08.08.2020
3. СОП-05-03 Порядок зберігання державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення 07.08.2017 07.08.2020
4. СОП-05-04 Порядок ведення обліку звернень споживачів (користувачів) та здійснення моніторингу нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок використання медичних виробів 06.04.2018 06.04.2021
5. СОП-05-05 Порядок вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та контролю стану їх виконання 11.06.2018 11.06.2021
6. СОП-05-06 Порядок організації проведення перевірок характеристик продукції під час здійснення державного ринкового нагляду 06.06.2018 06.06.2021
7. СОП-05-07 Порядок формування планів ринкового нагляду в сфері медичних виробів 29.12.2018 29.12.2021
8. СОП-05-08 Порядок здійснення перевірки характеристик продукції під час здійснення державного ринкового нагляду 06.06.2018 06.06.2021
9. СОП-05-09 Порядок документування проведення перевірок характеристик продукції під час здійснення державного ринкового нагляду 07.05.2018 07.05.2021
10. СОП-05-10 Порядок розгляду справ щодо відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства про державний ринковий нагляд 27.04.2018 27.04.2021
СОП, що описують діяльність з державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
1. СОП-06-01 Порядок ліцензування господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 08.11.2017 08.11.2020
2. СОП-06-02 Порядок проведення перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 28.09.2018 28.09.2021
3. СОП-06-03 Порядок квотування та видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 06.11.2017 06.11.2020
Відділ комунікацій
1. СОП-16-01 Порядок підготовки та оформлення закордонних службових відряджень працівників Держлікслужби 08.08.2018 08.08.2021
2. СОП-16-02 Порядок прийому і роботи з іноземцями у Держлікслужбі 27.12.2018 27.12.2021
СОП сектору управління системою якості та внутрішнього аудиту
1. СОП-12-01 Порядок формування справ за результатами проведеного внутрішнього аудиту (ефективності, відповідності, фінансовий) 18.05.2018 18.05.2021
2. СОП-12-02 Порядок формування та оформлення професійного досьє 29.11.2017 29.11.2020
3. СОП-12-03 Порядок експлуатації електронної Системи тестування працівників Держлікслужби 31.08.2018 31.08.2021

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби М.І. Савченко

 

Додаток 6

до Антикорупційної програми Державної служби України

з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

ПЛАН
роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019 рік


з/п
ЗМІСТ ЗАХОДУ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЦІ
1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції
1.1. Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, працівників Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ України, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації Постійно

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Відділ управління персоналом
1.2. Проведення навчальних семінарів, відео-конференцій з працівниками Держлікслужби, територіальних органів щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» Постійно

Відповідно до плану проведення занять Держлікслужби

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.3. Проведення тренінгів з працівниками Держлікслужби, територіальних органів щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю Січень—березень Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.4. Надання індивідуальних консультацій працівникам Держлікслужби, територіальних органів щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.5. Доведення до працівників Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби змін до антикорупційного законодавства При внесенні змін до антикорупційного законодавства Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.6. Аналіз скарг та звернень громадян до Держлікслужби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства Упродовж року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.7. Доведення до відома колективу працівників Держлікслужби та її територіальних органів фактів корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції Упродовж року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.8. Надання методичних рекомендацій уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держлікслужби Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
1.9. Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2. Превентивні антикорупційні заходи
2.1. Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.2. Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможливлюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Керівники структурних підрозділів
2.3. Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» Постійно, при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад Відділ управління персоналом
2.4. Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців Постійно Відділ управління персоналом
2.5. Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Держлікслужби та керівників територіальних органів Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.6. Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів» При прийнятті працівників на державну службу Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.7. Організація та участь в роботі комісії Держлікслужби з оцінки корупційних ризиків Постійно Члени комісії
2.8. Розроблення антикорупційної програми Держлікслужби Січень—лютий 2019 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлікслужби Антикорупційної програми Після погодження НАЗК Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.10. Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті 30 грудня Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2.11. Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби 15 березня Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
3.1. Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Держлікслужби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.2. Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій Постійно Відділ управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.3. Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку 10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.4. Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, перед призначенням на державну службу В день звільнення працівника, перед призначенням на посаду Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Відділ управління персоналом
3.5. Участь у внутрішньому аудиті Держлікслужби в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства Постійно, Відповідно до Плану з аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.6. Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби Постійно Посадові особи Держлікслужби
3.7. Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.8. Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» Постійно Комісійно

Відділ управління персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.9. Ведення обліку працівників Держлікслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.10. Участь у засіданнях роботи Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України при розгляді скарг на Держлікслужбу Згідно з планом проведення засідань ЕАР Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.11. Контроль за виконанням антикорупційного законодавства територіальними органами Держлікслужби Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3.12. Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Держлікслужби У разі необхідності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління інспектування, Відділ ліцензування виробництва лікарських засобів
3.13. Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями У разі відкриття проваджень Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Відділ правового забезпечення
3.14. Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Держлікслужби У разі проведення засідань Комісійно
4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики
4.1. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Відділ правового забезпечення
4.2. Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до Держлікслужби Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ правового забезпечення

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби М.І. Савченко

 

Додаток 7

до Антикорупційної програми Державної служби України

з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019–2020 роки

ПЛАН
занять та перелік тем з питань запобігання корупції для проведення занять в Держлікслужбі на 2019 рік


з/п
Тема заняття, тренінгу Час проведення Хто залучається до проведення занять Відповідальна особа за проведення занять
1. Антикорупційна програма Держлікслужби, методологія оцінки корупційних ризиків Січень

Квітень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Листопад

Липень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
3. Процедура електронного декларування доходів державних службовців, процедура фінансового контролю НАЗК Січень, Лютий, Березень

Грудень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
4. Запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням Травень

Вересень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
5. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Квітень

Жовтень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
6. Захист викривачів Вересень

Лютий

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
7. Правила етичної поведінки державних службовців Липень

Жовтень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби
8. Обмеження для державних службовців щодо вступу та перебування на державній службі Січень

Серпень

Всі працівники Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції М.І. Савченко

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті