Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанов КМУ від 17.10.2008 р. № 955 і від 25.03.2009 р. № 333»

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17?жовтня 2008?р. №?955?і від 25?березня 2009?р. №?333». Метою його прийняття є:

 • запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптова-відпускна ціна яких нижча ніж 12?грн. за одну упаковку;
 • внесення змін до Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №?333, стосовно визначення поняття «митна вартість» у зв’язку з необхідністю приведення зазначеного поняття до вимог Митного кодексу України.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Мінекономіки www.me.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту надсилати за адресами:

01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, E-mail: shakhova@me.gov.ua — Міністерство економіки України, департамент цінової політики;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, E-mail: mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17?жовтня 2008?р. №?955 і від 25 березня 2009?р. №?333» (далі — проект постанови) розроблено з метою встановлення економічно-обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

На сьогодні постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №?333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою внесені відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №?955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», встановлено, що лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна виробника яких нижча ніж 12?грн. за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти.

Однак зазначена норма призводить до штучного, необґрунтованого підвищення роздрібних цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва, які були найдешевшими і найбільш вживаними соціально незахищеними верствами населення.

Так, за результатами здійснюваних Держцінінспекцією контрольних заходів та цінових досліджень на ринку лікарських засобів, станом на 01.06.2010 р.?в порівнянні з 10.04.2009 р.?роздрібні ціни на цей асортимент ліків зросли в діапазоні від 1,6?до 120,0?відсотків на 75?відсотків досліджуваних лікарських засобів.

Отже, аналіз оперативних даних щодо цін на такі лікарські засоби на споживчому ринку свідчить про те, що введення цієї норми викликає підвищення роздрібних цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва, які були найдешевшими і найбільш вживаними соціально незахищеними верствами населення.

Поряд з цим, спостерігаються випадки зниження оптово-відпускних цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва до 11,99?грн., ціни на які до введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №?333, складали більше 12?грн. за упаковку, що є штучним виведенням таких препаратів зі сфери державного регулювання цін та одним із чинників ускладнення цінової ситуації на ринку лікарських засобів.

Ураховуючи викладене, та з метою удосконалення системи державного регулювання цін при збереженні норми соціального захисту для низькооплачуваних і малозабезпечених верств населення, в частині доступності придбання основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, пропонується абзац другий підпункту 2?п. 1?постанови Кабінету Міністрів України від 07.10.2008 р. №?955?виключити.

Також у зв’язку з необхідністю приведення поняття «митна вартість» у відповідність з вимогами Митного кодексу України (далі — Кодекс), п. 2?проекту постанови вносяться зміни до Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №?333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Визначення цілей

Метою прийняття проекту постанови є запровадження державного регулювання цін на всі лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), незалежно від рівня оптово-відпускної ціни, що сприятиме забезпеченню соціальних гарантій населенню.

Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи, щодо переваги обраного способу.

Перший варіант. Залишити ситуацію без змін, але це призведе до подальшого неконтрольованого зростання оптово-відпускних цін на лікарські засоби, ціна яких нижча ніж 12?грн за одну упаковку.

Другий варіант (ринкова саморегуляція). Неефективність даного способу проявилась навесні 2009?року, коли ціни були необґрунтовано завищені на лікарські засоби вітчизняного виробництва, які були найдешевшими і найбільш вживаними.

Третій варіант (оптимальний). Виключення абзацу другого підпункту 2?п. 1?постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №?955 врегульовуватиме порушене питання комплексно та повно, що дозволить уникнути недоліків попередніх способів досягнення зазначених цілей шляхом запровадження державного регулювання цін на всі лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.

3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Для розв’язання визначених проблем проектом постанови передбачається:

 • абзац другий підпункту 2?п. 1?постанови Кабінету Міністрів України від 17?жовтня 2008?р. №?955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» виключити.
 • в абзаці третьому підпункту 1?п. 5?Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25?березня 2009?р. №?333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», слова «ціна одиниці товару зазначена в декларації митної вартості» замінити словами «митна вартість товару з урахуванням ввізного мита, інших податків та зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів України справляються при переміщенні товарів через митний кордон України».

4. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта буде створено умови для забезпечення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, зазначені у Національному переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), у тому числі і на лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптова-відпускна ціна яких нижча ніж 12?грн. за одну упаковку.

Регуляторний акт вносить зміни до існуючого нормативно-правового акта, який виконується.

5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Об’єкт впливу Витрати Вигоди
Населення Витрат не зазнає Забезпечення економічної доступності населення щодо найдешевших і найбільш вживаних лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, що сприятиме забезпеченню соціальних гарантій населенню
Суб’єкти підприємницької діяльності У випадку порушення державної дисципліни цін несе витрати у вигляді економічних санкцій у передбачених законодавством розмірах Прозорий механізм формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання
Держава Витрат не зазнає. Покращення ефективності державного цінового регулювання

6. Строк дії регуляторного акта.

Постійно, з дня опублікування.

7. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

 • зменшення цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які підлягають державному регулюванню, оптово-відпускна ціна яких менша 12?грн;
 • забезпечення економічної доступності щодо лікарських засобів, які користуються широким попитом у соціально незахищених верств населення.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Мінекономіки www.me.gov.ua.

Після прийняття цього нормативно-правового документа його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

Реалізація акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Заступник? Міністра економіки України М.П. Русинський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Правові аспекти

До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері застосування розробленого проекту постанови відносяться:

 • Митний кодекс України;
 • Закон України «Про ціни та ціноутворення»;
 • постанови Кабінету Міністрів України:
 • від 25.03.2009 р. №?333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;
 • від 17.10.2008 р. №?955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цієї постанови не потребує додаткового фінансування з боку держави.

3. Позиція заінтересованих органів

Проект нормативного акта надсилається на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади.

4. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

5. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

6. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Мінекономіки.

7. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта дозволить забезпечити населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення за економічно — обґрунтованими цінами.

Міністр економіки України В.П. Цушко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ?
ПОСТАНОВА
від _____________ 2010?р. №?______
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 17?жовтня 2008?р. №?955
і від 25?березня 2009?р. №?333

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17?жовтня 2008?р. №?955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» («Офіційний вісник України», 2008?р., №?84, ст. 2825; 2009?р., №?27, ст. 906) і від 25?березня 2009?р. №?333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» («Офіційний вісник України», 2009?р., №?27, ст. 906) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____________ 2010?р. №?______

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 17?жовтня 2008?р. №?955?
і від 25?березня 2009?р. №?333

1. Абзац другий підпункту 2?пункту 1?постанови Кабінету Міністрів України від 17?жовтня 2008?р. №?955?виключити.

2. В абзаці третьому підпункту 1?п. 5?Порядку формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25?березня 2009?р. №?333, слова «ціна одиниці товару зазначена в декларації митної вартості;» замінити словами «митна вартість товару з урахуванням ввізного мита, інших податків та зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів України справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті