Наказ МОЗ України від 27.03.2013 р. № 238

27 Березня 2013 10:50 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27.03.2013 р. № 238

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2013 р.

за № 637/23169

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200

На виконання рішення наради від 1 березня 2013 року під головуванням Міністра охорони здоров’я України Р. Богатирьової за участю Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з контролю за наркотиками, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань у зв’язку зі зверненнями громадян, юридичних осіб НАКАЗУЮ:

 1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 року за № 889/21201, такі зміни:

1.1. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1.3. Форму первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату________» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату ________», що додаються.».

1.2. У пункті 2 слова «начальникам управлінь (головних управлінь)» замінити словами «керівникам структурних підрозділів з питань».

 1. Затвердити Зміни до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 року за № 889/21201, що додаються.
 2. Внести до Типового положення про кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 року за № 890/21202 (далі – Типове положення), такі зміни:

3.1. У розділі І:

3.1.1. У пункті 1.1 слова «управліннями (головними управліннями)» замінити словами «структурними підрозділами з питань».

3.1.2. У пункті 1.6 слова «начальниками управлінь (головних управлінь)» замінити словами «керівниками структурних підрозділів з питань».

3.2. У розділі ІІ:

3.2.1. У пункті 2.1 слова «програму замісної підтримувальної терапії» замінити словами «замісну підтримувальну терапію».

3.2.2. У пункті 2.3 слова «програмі замісної підтримувальної терапії» замінити словами «замісній підтримувальній терапії».

3.3. У пункті 3.4 розділу ІІІ слово «програми» виключити.

 1. Внести до форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у програмі замісної підтримувальної терапії із застосуванням препарату _________», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 року за № 889/21201 (далі – Інформована згода), такі зміни:

4.1. У назві та тексті Інформованої згоди слова «програмі замісної підтримувальної терапії» замінити словами «замісній підтримувальній терапії».

4.2. В абзаці четвертому Інформованої згоди слова «отримав» та «щодо програми замісної підтримувальної терапії» замінити відповідно словами «отримав(ла)» та «про замісну підтримувальну терапію».

4.3. В абзацах сьомому та восьмому Інформованої згоди слово «попереджений» замінити словом «попереджений(а)».

4.4. Абзац десятий Інформованої згоди після слів «я підтверджую» доповнити словами «розуміння прочитаного та».

 1. Внести до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у програмі замісної підтримувальної терапії із застосуванням препарату ________», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 року за № 891/21203 (далі – Інструкція), такі зміни:

5.1. У назві та пункті 1 слова «програмі замісної підтримувальної терапії» замінити словами «замісній підтримувальній терапії».

5.2. У пункті 2 слова «щодо програми замісної підтримувальної терапії» замінити словами «про замісну підтримувальну терапію».

 1. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                                                  Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

27.03.2013 № 238

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2013 р.

за № 637/23169

ЗМІНИ

до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2012 року за № 889/21201

 1. У пункті 2 слова «начальників управлінь (головних управлінь)» замінити словами «керівників структурних підрозділів з питань».
 2. У пункті 3 слова «начальники управлінь (головних управлінь)» замінити словами «керівники структурних підрозділів з питань».
 3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Критеріями включення до ЗПТ є: вік пацієнта більше ніж 18 років, письмове звернення хворого щодо початку ЗПТ, заповнення хворим форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату ________________».

Включення до ЗПТ пацієнтів віком менше ніж 18 років проводиться на письмове звернення їх батьків або законних представників у разі наявності станів, викладених у пункті 6 цього Порядку, та усвідомленої інформованої згоди таких осіб».

 1. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Підставами для позачергового призначення ЗПТ є критерії, зазначені у пункті 5 цього Порядку, та наявність хоча б одного із таких станів:

 • ВІЛ-інфекція;
 • туберкульоз, особливо у випадках його примусового лікування, передбачених статтею 11 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;
 • вагітність;
 • гепатити В, С;
 • септичні стани;
 • онкологічні захворювання.».
 1. У пункті 7:

5.1. В абзаці другому слова «програмі замісної підтримувальної терапії» замінити словами «замісній підтримувальній терапії».

5.2. В абзаці третьому слова «програму замісної підтримувальної терапії» замінити словами «замісну підтримувальну терапію».

 1. Абзац третій пункту 8 після слів «проводиться лікарем» доповнити словом «самостійно».
 2. Абзац десятий пункту 10 виключити.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом десятим.

 1. Пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Керівник закладу охорони здоров’я у випадку проведення стаціонарного лікування хворого, який отримує ЗПТ, з метою забезпечення безперервності ЗПТ протягом одного робочого дня з моменту звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я письмово звертається до Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для забезпечення передачі у строк не більше трьох календарних днів з моменту отримання звернення керівника закладу Препарату між закладами охорони здоров’я з обов’язковим дотриманням вимог законодавства щодо порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.».

 1. У пункті 17:

9.1. В абзаці третьому слова «щодо програми замісної підтримувальної терапії» замінити словами «про замісну підтримувальну терапію».

9.2. Абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим.

9.3. В абзаці шостому слова «наркотичних засобів» замінити словами «інших наркотичних засобів, ніж ті, що призначаються хворому з метою ЗПТ».

 1. Додаток до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги     М. Хобзей

Додаток

до Порядку проведення замісної

підтримувальної терапії хворих

з опіоїдною залежністю

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про замісну підтримувальну терапію із застосуванням

____________________________________________________________________

(назва препарату)

Вам пропонується взяти участь у замісній підтримувальній терапії  (далі – ЗПТ) з приводу опіоїдної залежності.

Ваша участь повністю добровільна і Ви у будь-який час можете від неї відмовитися.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у цьому листі, і не соромтесь задавати медичному працівнику закладу охорони здоров’я будь-які питання, які у Вас виникають.

Короткий опис

Суть ЗПТ полягає у щоденному довготривалому прийомі замісного препарату для лікування порушень, пов’язаних з уживанням екстракту макової соломки, героїну або інших опіоїдів.

ЗПТ не призначена для хворих, які вживають стимулятори, каннабіс (маріхуану) та інші неопіоїдні психоактивні речовини.

ЗПТ має на меті не допустити розвиток у хворого синдрому відміни, підтримувати у хворого стабільний стан фізичного комфорту та стримувати потяг до нелегальних опіоїдів.

ЗПТ є частиною комплексного лікування, коли вирішується не тільки проблема залежності, а й інші медичні, психологічні та соціальні проблеми хворого.

Замісний препарат «метадон» є синтетичним опіоїдом з агоністичними (тобто схожими з морфіном та іншими опіатами) властивостями, добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті. Метадон випускається у вигляді розчину різних концентрацій або в таблетках.

Бупренорфін – наркотичний аналгетик, що блокує дію інших опіоїдів та не викликає ейфорії. Випускається у формі таблеток під язик для розсмоктування. Тривалість дії бупренорфіну довша, ніж тривалість дії метадону.

У ЗПТ для лікування будуть використовуватися таблетки/розчин ____________, які приймаються внутрішньо через ротову порожнину.

Як правило, прийом бупренорфіну/метадону хворими здійснюється щодня протягом робочих годин закладу охорони здоров’я, що проводить лікування, у присутності медичної сестри. Прописані таблетки (або розчин) приймають внутрішньо під наглядом медичної сестри. Хворі повинні перебувати у кабінеті замісної підтримувальної терапії (далі – кабінет ЗПТ) під час прийому препарату. Медична сестра здійснює контроль за вживанням препарату шляхом огляду ротової порожнини, щоб переконатися, що Ви прийняли препарат.

Побічні ефекти від тривалого застосування препаратів можуть проявитись у вигляді підвищеного потовиділення, запорів, зниження статевої активності у чоловіків, дисменореї у жінок.

Передозування метадону може викликати пригнічення дихальної функції, дихальну недостатність та пов’язаний із нею підвищений ризик смерті.

Вживання інших психоактивних речовин (особливо опіоїдів, снодійних, транквілізаторів та алкоголю) на фоні замісної терапії метадоном значно підвищує ризик передозування!

Попередження. В період отримання замісної підтримувальної терапії забороняється керувати автотранспортом та виконувати роботу, що вимагає швидкої реакції, точності рухів та перебування на висоті.

Конфіденційність

Для участі у ЗПТ здійснюється медична реєстрація хворих на підставі документа, що засвідчує особу. Дані стосовно лікування можуть бути надані іншим особам у передбачених законом випадках, а також за необхідності надання Вам екстреної медичної допомоги, якщо Ви втратите свідомість.

Правила участі у ЗПТ

Хворому заборонено:

вживати спиртні напої, наркотики або інші психотропні засоби;

мати при собі холодну або вогнепальну зброю;

здійснювати спроби винести метадон/бупренорфін;

порушувати громадський порядок;

будь-які незаконні дії з психотропними речовинами, наркотичними засобами або прекурсорами.

За порушення вказаних правил хворий припиняє участь у замісній підтримувальній терапії

Інформуємо Вас, що у випадках будь-яких проявів агресії та порушення громадського порядку з Вашого боку медичний персонал має право залучати до вирішення таких ситуацій представників органів внутрішніх справ.

Протягом проведення ЗПТ з метою здійснення контролю за наявністю у Вашому організмі наркотичних або лікарських засобів Вам на вимогу лікаря необхідно буде здати сечу.

Під час проведення ЗПТ з Вашої згоди може здійснюватися збір інформації про стан здоров’я, рівень благополуччя, ризики виникнення шкідливих наслідків, що пов’язані з вживанням наркотиків, а також про поширення збудників інфекції, які передаються через кров.

Інша інформація

Рішення про відмову від участі у ЗПТ не вплине на надання медичної допомоги, якої Ви можете потребувати на цей час або у майбутньому. Ви можете задавати запитання медичному працівнику кабінету ЗПТ стосовно ЗПТ у будь-який час, а в разі незадоволення відповіддю – керівнику закладу охорони здоров’я.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги     М. Хобзей

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті