Постанова КМУ від 26.06.2019 р. № 557

11 Липня 2019 11:48 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26.06.2019 р. № 557

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 683; 2018 р., № 42, ст. 1509, № 70, ст. 2376) зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України                                                                                            В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 червня 2019 р. № 557

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 10 березня 2017 р. № 139

  1. Пункт 3 постанови виключити.
  2. У Технічному регламенті обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

в абзаці восьмому слова «спеціального призначення» замінити словами «, яка надається для професійного використання»;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

«трубні органи;».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

2) у пункті 5:

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

«21) будь-яке інше електричне та електронне обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;»;

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р.;»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) запасні частини, які повторно використовуються, за умови, що повторне використання відбувається в замкнених системах повернення, в межах яких усі передачі запасних частин обліковуються, документуються і відслідковуються та можливі виключно на міжкорпоративній основі, та якщо про повторне використання таких частин повідомляється користувачам, а самі запасні частини:

  • вилучені з електричного та електронного обладнання, яке введене в обіг до 1 січня 2011 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 1 січня 2018 р.;
  • вилучені з медичних виробів або приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 1 січня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2024 р.;
  • вилучені з медичних виробів для діагностики in vitro, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2026 р.;
  • вилучені з промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, які введені в обіг до 22 липня 2018 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2027 р.;
  • вилучені з будь-якого іншого електричного та електронного обладнання, на яке не поширювалася дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 3 грудня 2008 р. № 1057 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 94, ст. 3109), і яке введене в обіг до 22 липня 2019 р., та повторно використані в електричному та електронному обладнанні, введеному в обіг до 22 липня 2029 р.;»;

3) підпункт 20 пункту 8 викласти в такій редакції:

«20) позашляхова рухома техніка, яка надається для професійного використання, – машини з бортовим джерелом живлення або з тяговим приводом від зовнішнього джерела живлення, функціонування яких під час роботи вимагає рухливості або безперервного чи напівбезперервного переміщення між низкою фіксованих місць роботи та які надаються виключно для професійного використання;»;

4) у додатку 3 до Технічного регламенту:

у позиції 5(a) у графі «Сфера і строк застосування» абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 6(a) замінити позиціями 6(a) і 6(a)-I такого змісту:

«6(a). Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням та в оцинкованій сталі із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)
до 21 липня 2023 р. –  для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1
до 21 липня 2024 р. –  для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1
6(а)-I. Свинець як легувальний елемент у сталі для обробки різанням із вмістом не більш як 0,35 відсотка свинцю за масою та у компонентах із сталі, отриманих методом гарячого цинковання, із вмістом свинцю не більш як 0,2 відсотка за масою до 21 липня 2021 р. –  для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1»;

позицію 6(b) у графі «Сфера і строк застосування» викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. – для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. – для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

доповнити додаток після позиції 6(b) позиціями 6(b)-I і 6(b)-II такого змісту:

«6(b)-I. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою, за умови, що його наявність є наслідком переробки свинцевмісного алюмінієвого брухту до 21 липня 2021 р. –  для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1
6(b)-II. Свинець як легувальний елемент в алюмінієвих сплавах для обробки різанням із вмістом не більш як 0,4 відсотка свинцю за масою до 18 травня 2021 р. –  для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1»;

у графі «Сфера і строк застосування»:

позицію 6(с) викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. – для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. – для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної в додатку 1»;

позицію 7(а) викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 24 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. – для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. – для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

у позиції 7(b) абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 7(с)-I викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1 (крім винятку, зазначеного в позиції 34 цього додатка)

до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. – для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. – для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

у позиції 17 абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 24 викласти в такій редакції:

«до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. – для медичних виробів для діагностики in vitro, що належать до категорії 8, визначеної у додатку 1

до 21 липня 2024 р. – для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, що належать до категорії 9, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

у позиціях 25, 30, 31 і 33 абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

позицію 34 викласти в такій редакції:

«для всіх категорій електричного та електронного обладнання, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 1-7 і 10, визначених у додатку 1

до 21 липня 2021 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорій 8 і 9, визначених у додатку 1 (крім медичних виробів для діагностики in vitro і промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю)

до 21 липня 2023 р. – для медичних виробів для діагностики in vitro

до 21 липня 2024 р. – для промислових приладів, призначених для моніторингу та контролю, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

у позиції 38 абзац четвертий доповнити словами і цифрами «, і електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1»;

5) у додатку 4 до Технічного регламенту у позиції 42 у графі «Сфера і строк застосування» цифри і слова «1 липня 2019 року» замінити словами «визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті