Додаток № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Додаток № 1

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Доходи Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код Найменування згідно  з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Разом доходів: 1 095 580 446,2 975 170 869,0 120 409 577,2
40000000 Офіційні трансферти 8 763 448,9 8 763 448,9  
41010100 Реверсна дотація 8 763 448,9 8 763 448,9
Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 086 816 997,3 966 407 420,1 120 409 577,2
10000000 Податкові надходження 926 549 256,6 856 202 934,1 70 346 322,5
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 248 264 365,1 248 264 365,1  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 129 364 365,1 129 364 365,1  
11020000 Податок на прибуток підприємств 118 900 000,0 118 900 000,0  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 55 334 926,0 54 903 926,0 431 000,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 615 900,0 361 700,0 254 200,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 972 400,0 795 600,0 176 800,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 49 921 986,0 49 921 986,0  
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 3 971 500,0 3 971 500,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 5 049 326,4 5 049 326,4
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 38 106 590,8 38 106 590,8
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 2 262 468,8 2 262 468,8
13031000 Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину 532 100,0 532 100,0
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 457 900,0 2 457 900,0  
13080000 Рентна плата за транспортування 1 366 740,0 1 366 740,0  
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 246 607,2 246 607,2
13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 120 132,8 1 120 132,8
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 587 251 000,0 525 994 000,0 61 257 000,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 87 839 000,0 76 204 000,0 11 635 000,0
14020100 Спирт 136 000,0 136 000,0
14020200 Лікеро-горілчана продукція 5 881 000,0 5 881 000,0
14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий 1 511 000,0 1 511 000,0
14020400 Пиво 4 748 000,0 4 748 000,0
14020600 Тютюн та тютюнові вироби 57 040 000,0 57 040 000,0
14020800 Транспортні засоби 89 000,0 89 000,0
14021300 Електрична енергія 6 714 000,0 6 714 000,0
14021900 Пальне 11 546 000,0 11 546 000,0
14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий 174 000,0 174 000,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 53 112 000,0 3 490 000,0 49 622 000,0
14030200 Лікеро-горілчана продукція 1 374 000,0 1 374 000,0
14030300 Виноробна продукція 486 000,0 486 000,0
14030400 Пиво 128 000,0 128 000,0
14030600 Тютюн та тютюнові вироби 1 456 000,0 1 456 000,0
14030800 Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з  1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів») 3 984 000,0 3 984 000,0
14031000 Кузови для моторних транспортних засобів 7 000,0 7 000,0
14031900 Пальне 45 638 000,0 45 638 000,0
14032000 Інші підакцизні товари іноземного виробництва 39 000,0 39 000,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 96 800 000,0 96 800 000,0  
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів 349 500 000,0 349 500 000,0  
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 32 175 000,0 24 505 000,0 7 670 000,0
15010000 Ввізне мито 31 838 000,0 24 168 000,0 7 670 000,0
15020000 Вивізне мито 337 000,0 337 000,0  
19000000 Інші податки та збори 3 523 965,5 2 535 643,0 988 322,5
19010000 Екологічний податок 3 523 520,5 2 535 198,0 988 322,5
19090000 Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства 445,0 445,0  
20000000 Неподаткові надходження 156 698 525,2 109 149 121,2 47 549 404,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 86 327 601,9 85 819 962,9 507 639,0
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 41 295 149,0 41 295 149,0  
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 40 709 000,0 40 709 000,0  
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 289 732,0 289 732,0  
21080000 Інші надходження 4 033 720,9 3 526 081,9 507 639,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 17 573 544,9 8 080 653,9 9 492 891,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 6 917 486,2 1 718 893,3 5 198 592,9
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 23 672,0 23 672,0
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 5 724,0 5 724,0
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги 20 000,0 20 000,0
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 200 000,0 200 000,0
22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 504,5 504,5
22011700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 15 000,0 15 000,0
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 2 000,0 2 000,0
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 6 500,0 6 500,0
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів 750 000,0 750 000,0
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 300,0 300,0
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) 182,8 182,8
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 162,0 162,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 702 671,0 702 671,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 210 036,0 210 036,0
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 564 100,0 479 485,0 84 615,0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 5 327,0 5 327,0
22013000 Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор 4 411 306,9 4 411 306,9
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 946 371,0   3 946 371,0
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 772 979,9 772 979,9  
22070000 Виконавчий збір 655 918,2 327 959,1 327 959,1
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 4 100 000,0 4 100 000,0  
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України 904 000,0 904 000,0  
22150000 Портовий (адміністративний) збір 188 821,6 188 821,6  
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 19 968,0   19 968,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 19 968,0 19 968,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 68 000,0 68 000,0  
24000000 Інші неподаткові надходження 16 402 318,6 15 248 504,4 1 153 814,2
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 34 793,0 34 793,0  
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 56 978,0 56 978,0  
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 12 700,0 6 350,0 6 350,0
24060000 Інші надходження 4 577 840,5 3 430 376,3 1 147 464,2
24060300 Інші надходження 3 266 295,9 3 266 295,9
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України 522,0 522,0
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 432 000,0 86 400,0 345 600,0
24061800 Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження 59 693,0 59 693,0
24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам 776,3 776,3
24062000 Кошти,  отримані  від  учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які  не  підлягають  поверненню учаснику – переможцю 236,1 236,1
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 16 464,2 16 464,2
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 16 453,0 16 453,0
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 785 400,0 785 400,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 1 904 034,3 1 904 034,3  
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 702 162,3 702 162,3
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою 1 201 087,0 1 201 087,0
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 385,0 385,0
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 400,0 400,0
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 441 410,0 441 410,0  
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 9 365 533,8 9 365 533,8  
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю 312 555,3 312 555,3
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 4 553 735,9 4 553 735,9
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 1 811 040,7 1 811 040,7
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 2 688 201,9 2 688 201,9
24160000 Концесійні платежі 9 029,0 9 029,0  
24160300 Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності 9 029,0 9 029,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 36 395 059,8   36 395 059,8
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 36 177 582,7   36 177 582,7
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 217 477,1   217 477,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 646 143,8 38 290,8 607 853,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 31 106,0 31 106,0  
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 22 606,0 22 606,0  
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 8 500,0 8 500,0  
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 607 853,0   607 853,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 597 853,0   597 853,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 10 000,0   10 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 7 184,8 7 184,8  
33010000 Кошти від продажу землі 7 184,8 7 184,8  
40000000 Офіційні трансферти 2 733 593,5 1 017 074,0 1 716 519,5
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2 733 593,5 1 017 074,0 1 716 519,5
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 535 824,0 535 824,0  
42020000 Гранти  (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 977 457,0   977 457,0
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 220 312,5 481 250,0 739 062,5
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 739 062,5 739 062,5
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 481 250,0 481 250,0
50000000 Цільові фонди 189 478,2   189 478,2
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 189 478,2   189 478,2