Витяг з додатку № 3 Розподіл видатків Державного бюджету України на  2020 рік

Витяг з додатку № 3

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на  2020 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    ВСЬОГО: 1 044 356 065,1 934 628 191,1 175 460 193,5 8 403 326,7 80 241 727,4 125 646 482,8 48 775 990,7 6 929 976,7 2 462 526,6 76 870 492,1 1 170 002 547,9
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 87 358 043,3 86 971 981,2 3 204 118,1 400 071,6 386 062,1 5 655 977,2 4 946 354,2 283 281,4 119 227,9 709 623,0 93 014 020,5
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 14 923 809,7 14 537 747,6 2 950 059,2 389 224,6 386 062,1 5 655 976,8 4 946 353,8 283 281,4 119 227,9 709 623,0 20 579 786,5
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 91 982,7 91 982,7 69 466,0 4 739,9 1 378,5 1 378,5 678,5 93 361,2
2301020 0150 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 73 927,8 73 927,8 87 805,8 87 805,8 161 733,6
2301040 0740 Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 3 255 574,2 3 255 412,2 1 025 560,4 57 018,2 162,0 457 375,5 416 608,6 140 725,5 80 325,3 40 766,9 3 712 949,7
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти 1 350 559,5 1 350 559,5 4 737 841,1 4 180 256,5 557 584,6 6 088 400,6
2301080 0950 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти 248 964,1 248 964,1 172 110,0 4 178,3 180 030,8 175 052,8 107 405,4 28 281,1 4 978,0 428 994,9
2301090 0990 Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 364 484,6 364 484,6 2 186,8 364 484,6
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 082 612,2 1 082 612,2 591 562,7 126 784,1 11 228,9 10 667,1 4 129,0 1 559,9 561,8 1 093 841,1
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 674 568,2 1 362 595,9 637 622,7 119 229,5 311 972,3 37 681,2 34 796,8 13 378,7 4 271,0 2 884,4 1 712 249,4
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 480 183,1 480 183,1 269 979,4 66 580,3 22 286,4 19 580,9 3 026,5 2 651,6 2 705,5 502 469,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 154 347,6 154 347,6 114 658,5 7 675,9 22 871,5 21 410,5 13 129,9 1 014,0 1 461,0 177 219,1
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 320 342,4 320 342,4 320 342,4
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 110 149,4 110 149,4 33 789,6 1 297,2 1 270,5 1 270,5 815,4 32,3 111 419,9
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 689 948,9 689 948,9 689 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 4 871 917,5 4 871 917,5 4 871 917,5
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 42 232,2 42 232,2 33 123,1 1 721,2 3 280,0 2 690,0 671,0 414,2 590,0 45 512,2
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 112 015,3 112 015,3 112 015,3
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 92 926,6 82 641,6 10 285,0 92 926,6
2307000   Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 116 203,1 116 203,1 87 484,9 3 656,9             116 203,1
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 116 203,1 116 203,1 87 484,9 3 656,9 116 203,1
2308000   Національна служба здоров’я України 72 318 030,5 72 318 030,5 166 574,0 7 190,1   0,4 0,4       72 318 030,9
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 239 413,2 239 413,2 166 574,0 7 190,1 0,4 0,4 239 413,6
2308060 0763 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 72 078 617,3 72 078 617,3 72 078 617,3
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 17 045 173,4 16 041 835,0     1 003 338,4 659 100,3 57 624,9     601 475,4 17 704 273,7
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 17 045 173,4 16 041 835,0     1 003 338,4 659 100,3 57 624,9     601 475,4 17 704 273,7
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 14 591 223,5 14 591 223,5 14 591 223,5
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 80 769,5 80 769,5 80 769,5
2311470 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги 922 568,9 922 568,9 922 568,9
2311500 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 1 450 611,5 1 450 611,5 1 450 611,5
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 659 100,3 57 624,9 601 475,4 659 100,3
6560000   Національна академія медичних наук України 2 923 850,6 2 433 843,7 797 377,2 119 797,7 490 006,9 179 165,8 91 797,1 12 369,0 16 578,2 87 368,7 3 103 016,4
6561000   Національна академія медичних наук України 2 923 850,6 2 433 843,7 797 377,2 119 797,7 490 006,9 179 165,8 91 797,1 12 369,0 16 578,2 87 368,7 3 103 016,4
6561040 0750 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини 428 006,9 428 006,9 84 119,9 84 119,9 512 126,8
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 768 646,4 1 768 646,4 785 296,2 119 358,0 66 177,3 63 478,5 12 369,0 16 578,2 2 698,8 1 834 823,7
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 20 797,3 20 797,3 12 081,0 439,7 30,0 30,0 20 827,3
6561160 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 706 400,0 644 400,0 62 000,0 28 838,6 28 288,6 550,0 735 238,6