Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

23 Грудня 2019 10:27 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту регуляторного акта
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проєкт постанови)

Розробник — Міністерство охорони здоров’я України

Проєкт регуляторного акта розроблено для забезпечення виконання Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р відповідно до статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з урахуванням вимог законів України «Про захист персональних даних» та «Про електронні довірчі послуги».

Метою розроблення проєкту постанови є удосконалення механізму функціонування електронної системи охорони здоров’я з метою забезпечення пацієнтам кращого доступу до електронних сервісів та реалізації їх прав на отримання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій).

Проєктом постанови вносяться зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328.

Цими змінами, серед іншого, передбачено:

  • визначено поняття адміністрування центральної бази, адміністратора центральної бази, розпорядника реєстру, володільця відомостей реєстру та електронних сервісів;
  • визначено обов’язок за НСЗУ щодо адміністрування, розроблення, оновлення та підтримки програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я;
  • визначено, що функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати, серед усього іншого, сумісність та електронну взаємодію з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків;
  • встановлено, що на всі документи, які вносяться до електронної системи охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис у відповідності до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також визначено вимоги до кваліфікованого електронного підпису представників, уповноважених осіб та працівників закладів охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та лабораторій з урахуванням вимог зазначеного вище Закону;
  • уточнення механізму верифікації відомостей, що містяться в реєстрах центральної бази даних, на основі даних з інших реєстрів і систем, інших державних інформаційних ресурсів, відомостей, одержаних від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, відомостей, одержаних в результаті заходів з моніторингу та перевірки НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення.

Також проєктом постанови передбачено зміну до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, яка передбачає удосконалення механізму обміну інформацією між Міністерством юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України.

Проєкт постанови, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, телефон: (044) 254-04-11 (e-mail: mozehealth@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення механізму функціонування електронної системи охорони здоров’я та забезпечення пацієнтам кращого доступу до електронних сервісів та реалізації їх прав на отримання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій).

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р, перехід на нову систему закупівель медичних послуг супроводжується створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді.

Таким чином, на Міністерство охорони здоров’я разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади покладено обов’язок із постійного удосконалення функціонування електронної системи охорони здоров’я та процесів, які здійснюються в ній.

3. Суть проєкту акта

Проєктом постанови вносяться зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328.

Цими змінами, серед іншого, передбачено:

  • визначено поняття адміністрування центральної бази, адміністратора центральної бази, розпорядника реєстру, володільця відомостей реєстру та електронних сервісів;
  • визначено обов’язок НСЗУ щодо адміністрування, розроблення, оновлення та підтримки програмного забезпечення центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я;
  • визначено, що функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати, серед усього іншого, сумісність та електронну взаємодію з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків;
  • встановлено, що на всі документи, які вносяться до електронної системи охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис у відповідності до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також визначено вимоги до кваліфікованого електронного підпису представників, уповноважених осіб та працівників закладів охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та лабораторій з урахуванням вимог зазначеного вище Закону;
  • уточнення механізму верифікації відомостей, що містяться в реєстрах центральної бази даних, на основі даних з інших реєстрів і систем, інших державних інформаційних ресурсів, відомостей, одержаних від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, відомостей, одержаних в результаті заходів з моніторингу та перевірки НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення;

Також проєктом передбачено зміну до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, яка передбачає удосконалення механізму обміну інформацією між Міністерством юстиції України та Міністерством охорони здоров’я України.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт стосується прав суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

6. Прогноз впливу

Проєкт постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

За предметом правового регулювання проєкт постанови не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проєкт постанови не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством соціальної політики України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Національною службою здоров’я України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт постанови не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено для забезпечення виконання Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р відповідно до статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з урахуванням вимог законів України «Про захист персональних даних» та «Про електронні довірчі послуги».

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗоряна Скалецька

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суттю проєкту постанови є внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, які встановлюють механізм функціонування електронної системи охорони здоров’я, які дозволять удосконалити деякі процеси створення, внесення, перегляду інформації та документів у електронній системі охорони здоров’я.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін відображено у таблиці нижче.

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив
(до року)
середньостроковий вплив
(більше року)
Заклади охорони здоров’я Вдосконалення функціонування та порядку використання електронних сервісів електронної системи охорони здоров’я Негативний Позитивний Короткостроковий та середньостроковий вплив буде проявлятись в тому, що процеси створення, внесення, перегляду інформації та документів у електронній системі охорони здоров’я будуть удосконалені, а також особливості верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я будуть чітко визначені.
Пацієнти Впровадження електронного документообігу в процесі надання медичних послуг Негативний Позитивний В короткострокові перспективі різкий перехід на електронний документообіг в процесі надання медичних послуг може привести до певних незручностей для пацієнтів, особливо старшого віку, проте в довгостроковій перспективі це значно полегшить доступ до якісних медичних послуг та медичної інформації.

ПРОЄКТ

оприлюднений на сайті МОЗ 19.12.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Унести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 92 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516), слова «шляхом обміну повідомленнями в електронній формі не пізніше трьох робочих днів з дня надходження відповідного запиту в електронній формі від НСЗУ» замінити словами та знаком «у порядку, затвердженому спільним наказом МОЗ та Мін’юсту».

2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2017 р., № 15, ст. 438, 2018 р., № 46, ст. 1604, № 98, ст. 3229, 2019 р., № 34, ст. 1204) доповнити такою позицією:

«Електронний реєстр листків непрацездатності».

3. У Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 246, стаття 1604):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) автентифікація — електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної та юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи чи походження та цілісність електронних даних;

2) адміністрування центральної бази даних — здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі — адміністрування);

3) адміністратор центральної бази даних — уповноважений структурний підрозділ НСЗУ або державне підприємство, установа чи організація, що належить до сфери управління НСЗУ, яке забезпечує здійснення заходів з адміністрування (далі — адміністратор);

4) володілець відомостей реєстру — уповноважений орган державної влади, відповідальний за збереження та захист інформації у відповідному реєстрі;

5) верифікація — комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться в реєстрах центральної бази даних, з відомостями, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або інших державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними, у тому числі шляхом електронної взаємодії, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, іншими даними;

6) електронна ідентифікація — процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну та юридичну особу або представника юридичної особи;

7) електронна медична інформаційна система — інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, у тому числі з центральною базою даних (у разі підключення);

8) електронний кабінет — персоніфікована веб-сторінка або інтерфейс, за допомогою якого користувач відповідно до його прав доступу має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в електронній системі охорони здоров’я відповідно до цього Порядку;

9) електронні сервіси — сервіси в електронній системі охорони здоров’я, які забезпечують наповнення та обмін інформацією між реєстрами, інформаційною системою НСЗУ та користувачами;

10) користувачі — фізичні та юридичні особи, в тому числі пацієнти, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я і мають права доступу відповідно до цього Порядку;

11) медична інформація — інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження, у тому числі відповідні медичні документи, що стосуються здоров’я пацієнта;

12) місце надання медичних послуг — фактична адреса провадження суб’єктом господарювання у сфері охорони здоров’я господарської діяльності з медичної практики, за якою особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — пацієнти), надаються медичні послуги;

13) оператор — юридична особа або фізична особа — підприємець, що є власником електронної медичної інформаційної системи або розпорядником електронної медичної інформаційної системи з правом підключення такої системи до центральної бази даних на підставі договору з власником електронної медичної інформаційної системи;

14) набір даних — перелік структурованої інформації, яка обробляється в електронній системі охорони здоров’я.

15) розпорядник реєстру — уповноважений орган державної влади, відповідальний за верифікацію інформації у відповідному реєстрі;

16) центральна база даних — інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить передбачені цим Порядком реєстри, а також електронні сервіси, електронну медичну інформаційно-аналітичну систему з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інформаційну систему НСЗУ в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, забезпечує можливість створення, перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами, державними електронними інформаційними ресурсами, електронними медичними інформаційними системами;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357, інших законодавчих актах.»;

2) у пункті 4 слова та знаки «та веб-сайту, на якому розміщується інформація про електронну систему охорони здоров’я (далі — веб-сайт системи)» замінити словами та знаками «, адміністрування, розроблення, оновлення та підтримку програмного забезпечення центральної бази даних»;

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Розпорядником Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я є НСЗУ. Володільцем відомостей Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я є МОЗ.»;

4) пункт 6 виключити;

5) у пункті 8:

доповнити підпунктом 131 такого змісту:

«131. підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у встановленому законодавством порядку;»;

підпункт 14 після позиції «Державним реєстром актів цивільного стану громадян» доповнити такою позицією:

«Державним реєстром фізичних осіб — платників податків;»;

6) пункт 12 виключити;

7) пункт 13 виключити;

8) пункт 14 після слів «цим Порядком» доповнити словами та знаками «та законодавством, що регулює порядок ведення відповідних реєстрів»;

9) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Документообіг у електронній системі охорони здоров’я здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи та інформацію, що вносяться до електронної системи охорони здоров’я, накладається кваліфікований електронний підпис автора відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Кваліфікований електронний підпис представників, уповноважених осіб та працівників закладів охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та лабораторій має містити всю обов’язкову згідно із законом інформацію про власника кваліфікованого електронного підпису суб’єктів господарювання, внесену відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Інформація під час обробки та обміну в електронній системі охорони здоров’я повинна зберігати цілісність, бути захищеною від несанкціонованих дій, які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення, зокрема шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису автора відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».»;

10) пункт 17 після слів «до центральної бази даних використовуються» доповнити словами «національні та»;

11) підпункт 8 пункту 20 викласти в такій редакції:

«8) інші реєстри, набір даних в яких визначається НСЗУ. Володільці та розпорядники таких реєстрів, перелік відомостей, що вноситься до них, а також порядок їх ведення затверджуються МОЗ.»;

12) після пункту 20 доповнити пунктом 201 такого змісту:

«201. Електронна медична інформаційно-аналітична система з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонує як частина центральної бази даних та є уніфікованою інформаційно-аналітичною системою диспетчеризації, що функціонує з метою збору, обробки, аналізу та обміну інформацією для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги та ефективного контролю якості надання екстреної медичної допомоги. Порядок функціонування електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативнодиспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф встановлюється МОЗ.»;

13) пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

«Оператори електронних медичних інформаційних систем мають право здійснювати обробку персональних даних, які містяться в електронній системі охорони здоров’я, тільки у разі отримання на це згоди суб’єкта таких даних, якщо інше не передбачено законодавством.»;

14) пункт 24 викласти в такій редакції:

«24. Інформація та документи вносяться до електронної системи охорони здоров’я користувачами відповідно до їх прав доступу, визначених відповідно до цього Порядку та законодавства, що регулює ведення відповідних реєстрів. Відомості до електронної системи охорони здоров’я також можуть вноситися у результаті електронної взаємодії з державними інформаційними ресурсами.»;

15) пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Мін’юст у встановленому порядку передає в систему відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, смерті, зміни прізвища та імені особи шляхом електронної взаємодії між реєстрами із зазначенням унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі про відповідних осіб (у разі наявності). На підставі отриманих даних НСЗУ здійснює заходи з верифікації.»;

16) у пункті 26 слова «заяви розпорядник відповідного реєстру» замінити словами «заявки НСЗУ»;

17) у пункті 27:

слова «та адміністратором періодично» виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

«Верифікації підлягають усі дані у всіх реєстрах центральної бази даних з метою забезпечення управління актуальністю даних в системі, у тому числі виявлення дублювання записів, іншої недостовірної інформації чи неповної інформації. Верифікація здійснюється на основі даних з інших реєстрів і систем, інших державних інформаційних ресурсів, відомостей, одержаних від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, відомостей, одержаних в результаті заходів з моніторингу та перевірки НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення. Верифікація даних в реєстрах центральної бази даних здійснюється відповідно до методик та рекомендацій, визначених НСЗУ.»;

18) пункт 28 викласти в такій реакції:

«28. У разі виявлення у процесі або за результатами верифікації невідповідності між відомостями, що містяться у реєстрах центральної бази даних, та відомостями, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або інших державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, НСЗУ вносить відповідні зміни до записів в реєстрах центральної бази даних з урахуванням функціональних можливостей системи.»;

19) у пункті 29 перше речення виключити;

20) у пункті 38 слова «відповідному реєстрі та створюється електронний кабінет» замінити словами «центральній базі даних»;

21) пункт 40 викласти в такій редакції:

«40. Доступ користувачів до інформації у центральній базі даних здійснюється через електронні кабінети. Електронні кабінети керівників та уповноважених осіб суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я, медичних працівників функціонують в електронних медичних інформаційних системах, оператори яких уклали з адміністратором договір про підключення до центральної бази даних, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Електронні кабінети пацієнтів можуть функціонувати через електронні медичні інформаційні системи або через веб-сайт, який належить НСЗУ.»;

22) пункт 42 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

«5) переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров’я з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;»;

23) у підпункті 7 пункту 46 слова та знак «реєстрах, розпорядником яких є НСЗУ» замінити словами «центральній базі даних»;

24) пункт 46 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

«8) реєструвати у центральній базі даних уповноважених посадових осіб Національного антикорупційного бюро України (далі — НАБУ) в порядку визначеному протоколом взаємодії між НСЗУ та НАБУ»;

25) після пункту 47 доповнити пунктами 471 та 472 такого змісту:

«471. Уповноважені посадові особи НАБУ, яким в порядку

визначеному протоколом взаємодії між НСЗУ та НАБУ, надано доступ до реєстрів центральної бази даних, мають право переглядати інформацію у таких реєстрах відповідно до законодавства.

Доступ до реєстрів, які містять відомості про здоров’я, статеве життя, біометричні або генетичні дані осіб, уповноваженим посадовим особам НАБУ не надається.

472. Користувачі мають інші права, передбачені цим Порядком та законодавством, що регулюють порядки ведення відповідних реєстрів електронної системи охорони здоров’я.»;

26) пункт 50 викласти в такій редакції:

«50. Адміністратор:

1) здійснює адміністрування та технічну підтримку центральної бази даних з метою забезпечення безперебійної роботи центральної бази даних відповідно до умов договору з НСЗУ або положення про відповідальний за адміністрування структурний підрозділ;

2) приймає рішення про підключення, відключення та зупинення доступу електронної медичної інформаційної системи до центральної бази даних, укладає та припиняє відповідні договори з операторами;

3) забезпечує технічний захист інформації, що міститься у центральній базі даних, відповідно до вимог законодавства;

4) надає технічну підтримку операторам з питань підключення, відключення, взаємодії електронної медичної інформаційної системи з центральною базою даних; підтверджує впровадження нових технічних можливостей системи;

5) надає інформаційні та консультаційні послуги щодо електронної системи охорони здоров’я;

6) забезпечує розроблення та підтримання в актуальному стані технічного опису системи.»;

27) пункт 58 викласти в такій редакції:

«58. У разі зміни технічних вимог до електронних медичних інформаційних систем або подання оператором заявки про зміну функціональних можливостей для роботи в електронній системі охорони здоров’я така електронна медична інформаційна система підлягає повторному тестуванню відповідно до пункту 54 цього Порядку. Такі зміни набувають чинності з дня укладення сторонами договору про внесення змін до договору про підключення до центральної бази даних.»;

4. Пункт 3 Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) іншу знеособлену інформацію з електронної системи охорони здоров’я.».

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210) «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього»:

1) у пункті 2 число «2019» замінити числом «2020»;

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

«Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою до 1 вересня 2020 року.».

6. У Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 328 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1210):

1) абзац третій пункту 2 після слів «медичний висновок» доповнити словами та знаками «про тимчасову непрацездатність (далі — медичний висновок)»;

2) у абзаці другому пункту 5 слова «на підставі» замінити словами та знаками «відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357, та»;

3) у підпункті 1 пункту 11 слова та знаки «зареєстровані особами, що засвідчують тимчасову непрацездатність, або уповноваженими особами, в тому числі медичні висновки, зареєстровані відповідно до направлень медико-соціальних експертних комісій,» виключити.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті