Сучасна ін’єкційна терапія цукрового діабету в Україні

20 лютого 2020 р. у рамках науково-освітнього проєкту «Школа ендокринолога» пройшла сесія «Сучасна ін’єкційна терапія цукрового діабету. Загальна стратегія та індивідуальна тактика. Питання та відповіді». Спікерами виступили Андрій Бойко, к.ф.н., доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Надія Жердьова, д.м.н., доцент кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, та Костянтин Зуєв, к.м.н., завідувач відділення загальної ендокринологічної патології та обміну речовин Київського міського клінічного ендокринологічного центру. Проєкт «Школа ендокринолога» здійснюється за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Асоціації ендокринологів України, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» та кафедри ендокринології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Науковим керівником Школи є президент Асоціації ендокринологів України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», віцепрезидент НАМН України, академік НАМН України Микола Тронько. Для наукового супроводу «Школи ендокринолога» об’єдналися найкращі науковці та лектори сфери ендокринології й суміжних спеціальностей.

Типи цукрового діабету

Цукровий діабет — складне захворювання, яке розвивається внаслідок абсолютної або відносної нестачі гормону підшлункової залози — інсуліну, та супроводжується підвищенням рівня глюкози у крові. Є два типи цукрового діабету, принципово різні за причинами виникнення.

Цукровий діабет 1-го типу — це аутоімунна хвороба, при якій імунітет людини помилково атакує й руйнує бета-клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Цей тип хвороби найчастіше уражує дітей і молодь.

Цукровий діабет 2-го типу — багатофакторна хвороба, при якій у деяких тканинах організму знижується чутливість до інсуліну, тому нормальна кількість цього гормону сприймається як «недостатня». Такий тип цукрового діабету виникає через спадкову схильність, стреси та неправильний спосіб життя.

Гестаційний, або діабет вагітних, характеризується зміною рівня глюкози в крові вагітної. Зазвичай цей симптом зникає протягом певного часу після пологів, однак його вважають ознакою схильності жінки до розвитку цукрового діабету, частіше 2-го типу.

Статистика щодо поширеності цукрового діабету у світі

У світі зараз понад 425 млн осіб живуть із цук­ровим діабетом. За оцінками, загальна економічна вартість лише діагностованого цукрового діабету в 2012 р. становила 245 млрд дол. США. Це на 41% більше порівняно з попередньою оцінкою в 174 млрд дол. (2007 р.). В усьому світі прямі медичні витрати на цукровий діабет на рік становлять 727 млрд дол. (2016 р.), що більше, ніж об’єднані оборонні бюджети Китаю та США.

Статистика щодо поширеності цукрового діабету в Україні

В Україні офіційно зареєстровано майже 1,3 млн осіб з цукровим діабетом. У 2017 р. було виявлено майже 104 тис. нових випадків захворювання на цю патологію. За даними Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України, серед пацієнтів — 9500 дітей.

За даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України, приріст показника поширеності цукрового діабету за 2003–2013 рр. становив по Україні 55,1%, показник первинної захворюваності (виявлення) цукрового діабету за 2004–2013 рр. в Україні зріс на 59,2%. Відповідно до інформації Центру медичної статистики МОЗ України на 1 січня 2016 р. у країні зареєстровано 1 223 604 хворих на цукровий діабет (дані надані без урахування статистики АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). З них більше 200 тис. пацієнтів є інсулінозалежними.

 • Поширеність цукрового діабету в Україні збільшилася за останні 10 років на половину.
 • Майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в України є наслідком захворювання на цукровий діабет.
 • Переважає захворюваність міського населення, що відповідає світовим тенденціям.
 • Чисельність хворих збільшується в основному внаслідок збільшення кількості пацієнтів з цук­ровим діабетом 2-го типу.

Насправді кількість пацієнтів в Україні в 2–3 рази більша, ніж представлена Центром медичної статистики МОЗ України, у зв’язку з великою кількістю недіагностованих хворих. Поширеність цукрового діабету, за даними 9 Атласу IDF, становить 6,2%.

Цукровий діабет 2-го типу — складне хронічне захворювання з прогресуючим перебігом, яке є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень.

На момент встановлення діагнозу цукрового діабету 2-го типу поширеність ускладнень, що призводять до зниження якості життя, ранньої інвалідизації й передчасної смерті в Україні вже є достатньо високою: у 50% пацієнтів уже відмічають захворювання периферичних та коронарних артерій, у 20% — ретинопатію.

Основною причиною смерті у 52% пацієнтів з цукровим діабетом в Україні є серцево-судинні захворювання. Крім іншого, цукровий діабет — це провідна причина втрати зору, розвитку термінальних стадій ниркової недостатності, нетравматичних ампутацій. За даними електронного реєстру пацієнтів з цукровим діабетом, у 2018 р. були зафіксовані такі основні ускладнення:

 • 3248 ампутацій кінцівок;
 • 859 інсультів;
 • 440 гострих інфарктів міокарда у пацієнтів з цук­ровим діабетом.

Використання аналогів інсулінів та досягнення цілей компенсації цукрового діабету

Аналогові інсуліни виробляються шляхом хімічного синтезу, при якому змінюється структура молекули інсуліну. Вони є препаратами відносно нового покоління в терапії цукрового діабету (перший базальний аналог з’явився у 2000 р.).

Аналогові інсуліни більш вдало імітують фізіо­логічну секрецію ісуліну. Їхня перевага для пацієнтів полягає в:

 • більшій гнучкості;
 • уникненні частих гіпоглікемій та зниженні ризику збільшення маси тіла.

Завдяки тому, що застосування аналогових інсулінів пов’язано із зниженням частоти виникнення гіпоглікемії (порівняно із застосуванням людських інсулінів), пацієнти, що приймають аналоги, мають більше шансів досягти компенсації цукрового діабету та уникнути розвитку ускладнень.

Уперше аналогові інсуліни стали доступними для пацієнтів з цукровим діабетом у США у 1996 р. (аналог короткої дії — інсулін лізпро).

В Україні близько 15% пацієнтів використовують аналоги інсуліну, у той час як у країнах Східної Європи (Сербія, Болгарія, Угорщина та інші) більше 50% пацієнтів отримують терапію такими препаратами.

Успішність компенсації цукрового діабету визначається рівнем глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), який є біохімічним показником крові та відображає середній рівень глюкози в крові за тривалий період — до 3 міс.

В Україні мети з компенсації цукрового діабету на рівні ≤7% HbA1c досягають лише 10% пацієнтів. Для порівняння в країнах Європейського Союзу ефективної компенсації цукрового діабету (≤7% HbA1c) вдається досягти майже у 40% пацієнтів (рисунок).

РИСУНОК
Статистика захворюваності на цукровий діабет 2-го типу серед населення України та ЄС

Питання фармакоекономіки

У своїй доповіді «Фармацевтична складова діа­бетології: пацієнт, хвороба, лікарські засоби, фінансування» Андрій Бойко перш за все навів визначення фармакоекономіки. За його словами, фармакоекономіка — це наукова дисципліна, яка оцінює повну вартість фармацевтичних продуктів, обслуговування та програм для медичної допомоги. Оцінка всіх клінічних, економічних та гуманістичних аспектів існує для того, щоб забезпечити необхідною інформацією керівників для прийняття рішень у сфері охорони здоров’я, платників, пацієнтів, а також для отримання оптимальних результатів лікування та розподілу ресурсів.

Інтенсивний розвиток фармакоекономічних досліджень тісно пов’язаний з реформуванням системи охорони здоров’я, а саме оптимізацією стандартів лікування, розподілом бюджетного фінансування, реєстрації препаратів і т.д.

«У багатьох країнах світу фармакоекономічні дослідження є основою реєстрації лікарських засобів. Тобто без доведення ефективності та вартості вам не вдасться зареєструвати препарат. В Україні такого ще немає. Але, сподіваюся, що ми йдемо до цього», — зазначив спікер.

Прицільно розглядаючи вартість лікування різними видами інсулінів, А. Бойко навів декілька прикладів досліджень, у яких використовували фармакоекономічний метод встановлення вартості конкретного захворювання. Мова йде про такі дослідження, як «Порівняльний аналіз вартості лікування інсулінозалежних пацієнтів у Болгарії» (2013 р.) та «Вартість госпіталізації через мікросудинні та мак­росудинні ураження у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го та 2-го типів у Болгарії» (2015 р.).

Узагальнюючи, можна виділити наступні вис­новки цих досліджень:

 • поганий контроль за цукровим діабетом збільшує вартість лікування;
 • застосування аналогів інсуліну зумовлює зменшення інших витрат у системі охорони здоров’я.

Ще один аспект застосування фармакоекономічного підходу у сфері охорони здоров’я, який розглянув спікер, — це вплив на бюджет. У якості прикладу А. Бойко зазначив дослідження «Оцінка використання інсуліну та співвідношення ціни і якості при цукровому діабеті 1-го та 2-го типу у Великій Британії» (2013 р.), яке демонструє, як впливає на бюджет країни перехід з аналогових інсулінів на нейтральний протамін Хагедорна (НПХ)-інсулінів.

У Великій Британії станом на 2013 р. витрати на лікування цукрового діабету 2-го типу становили 3901 млн фунтів. Витрати на лікарські засоби — 397 млн фунтів. У ході дослідження вчені змоделювали ситуацію, коли всі пацієнти з цук­ровим діабетом 2-го типу переходять з більш дороговартісних аналогів інсуліну на більш дешевий варіант — НПХ-інсуліни.

«Уявімо, що всі британці з цукровим діабетом 2-го типу перейшли на використання НПХ-інсулінів. Що ми бачимо в результатах дослідження? Вражаюче зниження короткострокових витрат на лікарські засоби — на 26 млн фунтів. Однак поряд з цим дана модель продемонструвала, що в перспективі загальні витрати на лікування таких пацієнтів збільшуються на 284 млн фунтів. Тобто в кінцевому результаті видатки на лікування пацієнтів зростуть у 10 разів», — пояснив доповідач.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Список використаної літератури знаходиться в редакції

Останні новини та статті